20,00 kr - 406,00 kr
406,00 kr
20,00 kr

210 produkter

210 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom pedagogik. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Pedagogik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Performativ kommunikation, E-bok
  Performativ kommunikation, E-bok
  Isbn: 9789187465505
  E-bok
  143,12 kr
  Bok nummer 1 i serien om språkträning enligt Karlstadmodellen. Denna bok handlar om den fas i språkutvecklingen då barnet lär sig att kommunicera med avsikt, medvetenhet och målriktning. Samtidigt är förberedelserna inför den språkliga utvecklingen i full gång. Vuxna styrs av barnets signaler och bemöter barnet på ett omedvetet sätt som gynnar barnets utveckling. Kommunikationen mellan barn och vuxna sker med gester, blick, mimik, ljud och från den vuxnes sida också med speciella ord, speciella satser och speciella ritualer.
  Boken innehåller ett kort teoriavsnitt och ett längre avsnitt med förslag till praktiska övningar uppdelade i periodavsnitt.

  Denna bok skrevs för många år sedan. Då var språkbruket ett annat än i dag liksom tankemönstren kring vissa företeelser. Om jag hade haft möjligheten att skriva om texterna i dag hade såväl ordbruk som vissa delar av innehållet varit på ett annat sätt. Nu har boken blivit e-bok men jag ber läsaren ha dessa fakta i  minnet vid läsning av texten. Med förhoppning att bokens innehåll kan vara till nytta!
  Boken skrevs och publicerades 1988 utifrån de erfarenheter som gjordes av 58 barn och deras vuxna  inom forskningsprojektet ”Tidig språkstimulering av mongoloida barn” 1981-1986. Parallellt med projektet utprövades övningar och material på barn med olika diagnoser inom ramen för barnhabiliteringen på olika orter i Sverige.

  EPUB3: Fixed format
  Läs mer
 2. I arbetslivet Lärarhandledning, E-bok
  I arbetslivet Lärarhandledning, E-bok
  Isbn: 9789177234005
  E-bok
  174,00 kr
  Den här lärarhandledningen är ett väl genomarbetat material, tänkt att fungera som verktyg och hjälpmedel för dig som arbetar med grundboken I arbetslivet. Den erbjuder en tydlig och noggrann genomgång av grundbokens upplägg och av de metoder och tankar den bygger på. Läs mer
 3. I arbetslivet: Kapitel 11 - Anställningsintervju, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 11 - Anställningsintervju, E-bok
  Isbn: 9789177235453
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens elfte kapitel, Anställningsintervju.

   I det här kapitlet vill vi

  •                    visa en vanlig ansökningsprocess som inkluderar tiden före, under och efter en intervju

  •                    låta deltagarna träna på intervjusituationer

  •                    ge exempel på vanliga frågor under en intervju

  •                    fokusera på betydelsen av det första intrycket en person ger

   

  I det här kapitlet läser vi om Ali som har sökt två lediga tjänster och spänt väntar på svar. Han får ett negativt svar från en arbetsgivare och kallas till intervju av en annan. I Alis och Miriams klass tränar deltagarna på intervjusituationen och vi följer med Ali på intervjun. Faktatexterna handlar om det man bör känna till innan man går på en intervju. Vikt läggs vid att arbetsgivaren då får ett första intryck av intervjuobjektet. Vidare handlar kapitlet om hur man förbereder sig inför en intervju, vad man kan bli frågad om och vad man själv kan fråga om. Kapitlet ger också exempel på vad arbetsgivaren inte får lov att ställa frågor om under en intervjusituation. Användbara råd inför anställningsintervjuer ingår också.

  I det svenska arbetslivet finns en mängd formella regler att förhålla sig till. Två av dem är i fokus genom exemplen i det här avsnittet: tystnadsplikten och plikten att meddela frånvaro.

   

  Läs mer
 4. Ta grepp om övergreppen, E-bok
  Ta grepp om övergreppen, E-bok
  Isbn: 9789188195562
  E-bok
  65,25 kr

  "Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon att göra, mot den utsatta personens vilja. Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilk är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen."
  // Riksidrottsförbundets definition av sexuella kränkningar, trakasserier och övergrepp.

   

  Skriften är framtagen med syfte att stödja idrottsföreningar i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Materialet kan användas fristående eller tillsammans med boken BRÄND. Tillsammans utgör det ett bra underlag för diskussioner bland både ungdomar och vuxna.

  Läs mer
 5. I arbetslivet: Kapitel 8 - Arbetstid och anställning, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 8 - Arbetstid och anställning, E-bok
  Isbn: 9789177235422
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens åttonde kapitel, Arbetstid och anställning.

   I det här kapitlet vill vi

  •                    öva in ord och begrepp som har med arbetstid och
  anställningsförhållanden att göra

  •                    diskutera positiva och negativa sidor av olika sorters arbetstid

  •                    skapa förståelse för att många anställningsförhållanden börjar
  i det lilla formatet

   

  I det här kapitlet introduceras ord som har med arbetstid och anställningsformer att göra. De berättande texternas information sammanfattas och tydliggörs genom faktatexter. Kapitlet ger möjlighet att diskutera konsekvenserna av olika anställningsformer och hur arbetsliv och familjeliv ser ut i Sverige jämfört med i andra länder. Det avslutas med att belysa regler för hygien och miljökontroll i lokaler där man lagar mat som är till försäljning.

  Läs mer
 6. I arbetslivet: Kapitel 12 - I arbetslivet, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 12 - I arbetslivet, E-bok
  Isbn: 9789177235460
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens tolfte och sista kapitel, I arbetslivet.

   I det här kapitlet vill vi

  •                    uppmärksamma arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och plikter

  •                    ge information om olika lagar inom arbetsrätt

  •                    visa hur ett anställningsavtal kan se ut

  •                    visa hur den första tiden på en ny arbetsplats kan vara

   

  I det här kapitlet samlas alla trådarna från tidigare kapitel och här blir huvudpersonernas drömmar till verklighet. Ali har ett jobb i sikte och under kapitlet får han ett vikariat. Miriams extrajobb leder till mer arbete på äldreboendet. Ingen av dem har fått en tillsvidareanställning ännu. Så ser det ofta ut i Sverige i dag för någon som äntrar arbetsmarknaden. Faktatexterna tar bland annat upp arbetsrättsliga frågor som anställningsavtal, uppsägning och semester. Även fackets roll blir belyst.

  Läs mer
 7. I arbetslivet: Kapitel 10 - Att söka arbete, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 10 - Att söka arbete, E-bok
  Isbn: 9789177235446
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens tionde kapitel, Att söka arbete.

   I det här kapitlet vill vi

  •                    ge deltagarna de verktyg de behöver för att kunna skriva en bra
  jobbansökan på egen hand

  •                    visa vilken funktion en jobbansökan har

  •                    visa deltagarna att deras nätverk växer

  •                    visa hur man läser och förstår en anställningsannons

  •                    belysa anställningsprocessen

  •                    stärka de deltagare som gett upp hoppet om att få ett arbete
  och ge dem nytt mod

   

  I det här kapitlet tränar Ali och Miriam på att söka jobb. Efter de berättande texterna följer uppgifter som handlar om att läsa anställningsannonser, ta ut den viktigaste informationen ur dem och att skriva ansökningar. Texterna visar också att man som arbetssökande kan uppleva stort motstånd och att det är svårt att hitta ett jobb. Faktatexterna tar upp var man hittar information om lediga tjänster och hur man kan visa intresse för dem. Först presenteras olika anställningsannonser och övningar som hör till dem. Längre fram i kapitlet följer exempel på hur man kan formulera sig när man ringer angående ett ledigt jobb. Under kapitlets sista rubrik ”Kafferaster och fikaprat” ges olika exempel på vilka oskrivna regler som kan finnas på en arbetsplats när det gäller raster och exempelvis samtalsämnen.

  Läs mer
 8. I arbetslivet: Kapitel 7 - Att organisera vardagen, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 7 - Att organisera vardagen, E-bok
  Isbn: 9789177235415
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens sjunde kapitel, Att organisera vardagen.

   I det här kapitlet vill vi

  •                    fokusera på varför det är viktigt att planera

  •                    diskutera betydelsen av olika fritidsaktiviteter

  •                    diskutera fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet

   

  Det här kapitlet beskriver familjen Gorens vardagspussel: föräldrarna ska genomföra sin språkpraktik, lämna och hämta på fritids och förskolan, handla, laga mat och göra hushållsarbete samtidigt som erbjudanden om olika fritidsaktiviteter dyker upp.

  Både de berättande texterna och faktatexterna är tänkta att stimulera till diskussioner om t.ex. veckoplanering, arbetsfördelning i hemmet, könsroller, fritidsaktiviteter för barn och föräldrarnas roll i samband med sådana aktiviteter. Även hur information kan förmedlas på arbetsplatser tas upp i det här kapitlet.

  Läs mer
 9. I arbetslivet: Kapitel 9 - Ekonomi, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 9 - Ekonomi, E-bok
  Isbn: 9789177235439
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens nionde kapitel, Ekonomi.

   I det här kapitlet vill vi

  •                    förbereda deltagarna för ett liv som arbetstagare

  •                    ge deltagarna faktakunskaper om lön, skatt och inkomstdeklaration

  •                    fokusera på hur viktigt det är att sätta sig in i de formella reglerna för exempelvis deklarationen

  •                    göra deltagarna medvetna om att de ska ta vara på viktiga papper

  •                    göra deltagarna medvetna om fördelarna med att planera sin privat-
  ekonomi genom att göra en budget

  •                    påminna om att det är viktigt att tacka ja till ett jobberbjudande oavsett anställningens omfattning

   

   I kapitlets berättande texter följer vi Miriams process efter att hon fått ett erbjudande om anställning. På Alis praktikplats samtalar man om A-skatt, lönespecifikation, deklaration och budget. Faktatexterna som följer tar bland annat upp olika skatteformer, lönespecifikationer och inkomstdeklaration. En del av kapitlet tar upp innebörden av begreppet välfärdsstat och i ett annat avsnitt visas vilka poster som ofta ingår i en familjs vardagsbudget. Under kapitlets sista rubrik ”Kafferaster och fikaprat” ges olika exempel på hur det är att vara ny på en arbetsplats och vilka oskrivna regler som kan finnas där, t.ex. när det gäller samtalsämnen.

  Läs mer
 10. I arbetslivet: Kapitel 5 - Att skriva CV, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 5 - Att skriva CV, E-bok
  Isbn: 9789177235392
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens femte kapitel, Cv.

   

  I det här kapitlet vill vi

  •                    uppmärksamma att all arbetslivserfarenhet har betydelse

  •                    uppmärksamma att all annan relevant kunskap (skolor, kurser m.m.)
  har betydelse

  •                    uppmärksamma betydelsen av att ha ett bra cv

  •                    ge deltagarna verktyg att skriva ett bra cv

  •                    möjliggöra för deltagarna att ha ett färdigt cv när kapitlet är slut

   

  I det här kapitlet följer vi Ali och Miriam när de skriver cv. De olika delarna av ett cv tas upp, liksom vikten av referenser. Texten visar på att arbetslivserfarenhet kan vara mångfacetterad, även erfarenheter av arbete i hemmet eller andra oavlönade sysslor kan räknas med. När kapitlet är slut är det meningen att varje kursdeltagare ska ha skrivit sitt eget cv. Kapitlet avslutas med exempel på missförstånd som kan uppstå på arbetsplatser på grund av antydningar och underförstådda budskap.

  Läs mer
 11. I arbetslivet: Kapitel 6 - Att vara borta från jobbet, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 6 - Att vara borta från jobbet, E-bok
  Isbn: 9789177235408
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens sjätte kapitel, Att vara borta från jobbet.

   

  I det här kapitlet vill vi

  •                    förklara de huvudregler som gäller vid sjukfrånvaro

  •                    förklara reglerna för ledighet

  •                    se på sammanhanget mellan rättigheter och skyldigheter i ett
  välfärdssamhälle

  •                    fokusera på hur sjukfrånvarosystemet och rutiner kring ledighet
  används på rätt sätt

   

  Kapitlet börjar med att Miriam och Alis lärare är sjuk och en diskussion om vad detta får för konsekvenser. Vi får läsa om när sonen Yosef blir sjuk och föräldrarna måste bestämma vem som ska vara hemma med honom. De berättande texterna kompletteras genom faktarutor som förklarar systemet med sjukanmälan vid egen sjukdom, barns sjukdom och ledighet. Mot slutet av kapitlet finns även en text om olovlig frånvaro.

  Avsnittet avslutas med exempel från arbetssituationer där olika språkliga missförstånd uppkommer.

   

  Läs mer
 12. Kahta juhlaa: Eli ruuhkavuosihuollon tarpeessa, E-bok
  Kahta juhlaa: Eli ruuhkavuosihuollon tarpeessa, E-bok
  Isbn: 9789523398276
  E-bok
  93,39 kr
  Tässä tarinassa on ainoastaan sankareita. Esikoispoika, kaunosielu, joka osaa tehdä jalkapallostakin yksilölajin: Kentän laitoja haahuillaan omissa ajatuksissa, taivaanrantaa tavoitellen. Valmentajan yhteydenottoihin reagoidaan niin kuin kotona vanhempien, eli ehkä seitsemännen kerran jälkeen. Kuopuspoika, enemmän styränkityyppiä. Satunnaisesti sävyisä tärppästikku, josta kummisetä lausui jo varhaisessa iässä: 2090-luvulla tullaan lukemaan tämän miehen hirmuteoista. Edellä mainittujen äiti, joka maalaa leveällä pensselillä. Ihmetteli aikansa, etteivät hänen lapsensa viihdykään keinutuolissa lueskelemassa venäläisiä klassikoita alkukielellä. Sitten muisti, että on itsekin alan akateemisista opinnoista huolimatta lukenut venäjäksi vain yhden romaanin: Harry Potter ja viisasten kivi. Kahden ensimmäisen isä ja viimeksi mainitun aviomies, joka koettaa kestää. Sekä perhettään että itseään: Luolamiehen ja lattepappan risteytys tahtoo ajoittain lipsahtaa Frankensteinin puolelle. Eli ihan tavallinen perhe, joka haluaa rohkaista muitakin ihan tavallisia, ja myös epätavallisia perheitä hakemaan tarvittaessa ammattimaista apua rakkaan kivireen vetämiseen. Läs mer
 13. Più facile essere genitori : una guida quotidiana alla felicità con tuo figlio, E-bok
  Più facile essere genitori : una guida quotidiana alla felicità con tuo figlio, E-bok
  Isbn: 9789523393073
  E-bok
  38,34 kr
  Questo E-book mira al cuore della relazione genitori-figli in modo pratico e divertente. Spiega come i genitori possano utilizzare le loro capacità per prevenire discussioni a tavola, in un negozio o quando è ora di andare a letto. E, con meno meno discussioni in famiglia, il legame sarà sempre più forte. Un legame forte si riflette sulla vita a casa, a scuola e al lavoro. Läs mer
 14. Hur barnen tog makten, E-bok
  Hur barnen tog makten, E-bok
  Isbn: 9789187371189
  E-bok
  94,25 kr

  Jag som fyrabarnsmamma använder David Eberhards böcker som en Bibel.
  Magdalena Graaf

  Enligt mig så borde de öppna varje riksdagsmöte med högläsning ur någon av David Eberhards böcker.
  Paolo Roberto

  En debatterande och underhållande bok om curlingpappor, tigermammor och om hur barnen blev kungar i vårt Bolibompaland

  I dagens samhälle har ordet uppfostran nästan kommit att bli ett skällsord. Barnen ska inte indoktrineras, utan man ska möta barnen på barnens villkor. Experter av olika slag påtalar för oss hur vi ska göra för att ta hand om våra barn. Det gemensamma för dessa experter är att de varnar för allt möjligt. Eller att de har ideologiskt präglade uppfattningar om vad som är rätt och fel förklädda till vetenskaplig argumentation. Men vad vet vi egentligen om hur vi ska uppfostra barnen? Ganska lite, och bristen på överensstämmelse mellan varningar och fakta är snarare regel än undantag.

  Hur barnen tog makten handlar om hur vi kommit att uppfostra barn. Om man ens får göra det. Hur kunde vi hamna i en situation där ordet uppfostran nästan blivit ett skällsord?

  Samtidigt som vi inte får säga emot barnen så varnar vi dem för allt. Den överbeskyddande föräldern har kommit att bli idealet. Inte konstigt eftersom experter berättar för oss hur sköra barnen är. Vi får veta hur man ska göra för att de inte ska ta skada. Vad man ska skydda dem från och vad man inte får säga. Detta stundtals in i minsta detalj så att det nästan är omöjligt för dagens föräldrar att göra rätt.

  Barn är tåliga varelser. De är gjorda för att överleva vedermödor som vida överstiger dem som de kommer att bli utsatta för i dagens samhälle. Så ta det lugnt. Genom att ignorera de flesta så kallade experter blir ni förmodligen både lugnare och tryggare föräldrar. Och barnen kommer att klara sig alldeles utmärkt utan samhällets pekpinnar till föräldrarna. Exakt hur man väljer att uppfostra sina barn är sannolikt mindre viktigt. Men genom att följa en del råd om vad man faktiskt vet kan barnuppfostring bli mycket mindre ångestfyllt för föräldrarna.

  David Eberhard är psykiater, sedan 2010 chefläkare på Prima Vuxenpsykiatri vid Danderyds sjukhus och författare till de uppmärksammade I trygghetsnarkomanernas land, Ingen tar skit och Normalt? Han debatterar, provocerar och folkbildar, ofta med humorn som vapen.
  David Eberhard bor i Stockholm och är pappa till sex barn.

  Läs mer
 15. 100 sidor om hur du lyckas med dina utvecklingssamtal, E-bok
  100 sidor om hur du lyckas med dina utvecklingssamtal, E-bok
  Isbn: 9789187141881
  E-bok
  188,50 kr

  I den här boken får du exempel från verkligheten och många goda råd om utvecklingssamtal. Boken innehåller också praktiska checklistor för dina egna samtal.

  Läs mer
 16. Meningsfull undervisning, E-bok
  Meningsfull undervisning, E-bok
  Isbn: 9789198158298
  E-bok
  52,20 kr
  Författaren, John Steinberg, skriver: "Detta är en av mina viktigaste böcker och håller än trots att den har drygt trettio år på nacken eftersom den behandlar frågan om unversiningens kvalitet. Boken visar hur viktiga värderings-och livsfrågor kan och bör integreras i ämnesundervisningen och alla delar av skolans vardag. Exempel tas från läromedel och klassrumsobservationer."

  Relevans, meningsfullhet, "att göra skillnad" - det vill vi alla med vår undervisning. Vi vill beröra och vi vet att lärande har till stor del en emotionell bas. Meningsfull undervisning ger en modell för hur vi kan beröra och göra undervisningen mer intressant och relevant för eleverna. Den hjälper oss att se de värderingsfrågor som finns i så gott som alla ämne och i så gott som all läromedel. 

  John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till 48 böcker och 15 e-böcker. Han är allmänn didaktiker med stort intresse för ledarskap och lärande i klassrummet.
  Läs mer
 17. Snabbläsning - vägen till effektivare läsning, E-bok
  Snabbläsning - vägen till effektivare läsning, E-bok
  Isbn: 9789197489539
  E-bok
  126,15 kr
  Ditt livs investering?
  Livet handlar till stor del om att lära sig saker. Krypa, gå, springa, cykla, läsa, räkna och så vidare. Läsning är nyckeln till en stor del av all annan kunskap. Från det att vi har lärt oss att läsa är läsning en förutsättning för nästan alla andra studier. Svenska, historia, samhällskunskap, och så vidare. På de flesta arbetsplatser krävs det att man kan läsa och många måste läsa mycket för att hålla sig à jour. Att inte kunna läsa alls är ett stort handikapp. Den som däremot behärskar snabbläsning har stora fördelar av det.

  Snabbläsning handlar inte om att slarva igenom en text så snabbt du kan. Du läser snabbare, men inte slarvigare. Du förstår minst lika mycket som vid "vanlig" läsning. En sak du får lära dig i boken, är att sätta upp mål och läsa rätt saker, något som är viktigt vid snabbläsning. En annan sak du får lära dig, är att inte hoppa tillbaka i texten när du läser.

  Snabbläsning är inte hokus pokus. Det kräver inte några övermänskliga förmågor. Snabbläsning är en fråga om teknik. Ungefär som att köra bil. Om du lär dig teknikerna och övar blir du snabbläsare.

  Boken Snabbläsning är skriven för dig som tycker att du läser långsamt och vill lära dig att läsa snabbare och effektivare. Den är skriven med utgångspunkten att du vill komma igång snabbt.
  Läs mer
 18. Professionella samtal - Konsten att leda utvecklingssamtal i skolan, E-bok
  Professionella samtal - Konsten att leda utvecklingssamtal i skolan, E-bok
  Isbn: 9789188049179
  E-bok
  63,80 kr
  Professionella samtal - Konsten att leda utvecklingssamtal är den andra i en serie om tre. De andra i serien riktar sig till skolledare och förskolepedagoger. Denna bok vänder sig till lärare inom grundskolan och gymnasieskolan. 

  Skolan är först och främst ett kunskapscentrum men vi får inte glömma att läraren måste finnas där för att stötta och stärka sina elever så att de kan utveckla sin kunskapsinhämtning. På sitt personliga och lättillgängliga sätt relaterar John Steinberg till teorier utifrån en filosofi om att söka styrkor. Du får inspiration för ditt sätt att utföra ditt ledarskap bland eleverna och blir mer uppmuntrande mot föräldrarna. Han ger också många konrketa samtalsmodeller där du får tips på hur du kan föra såväl enkla som svåra samtal framåt.

  Boken fokuserar på utvecklingssamtal, men du får nytta av tankarna och metoderna i alla möjliga samtalssituationer så väl formella som informella. Låt eleverna upptäcka sina styrkor genom att avända ditt främsta verktyg - samtalet.

  Denna bok publicerades första gången 2008.  Den återpubliceras nu i en pdf-upplaga som kan läses av en pdf-läsare i mobilen, datorn eller surfplattan. Läsaren kan även få nytta av John Steinbergs e-böcker om samtalsmetodik. Se till exempel Styrkesamtal, Styrkestjärnan och Coacha varandra till framgång hos din Internetbokhandlare.

  John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker och 30-tal e-böcker. Han föreläser ofta om temat "Hitta styrkorna" för både skolan och näringslivet. www.steinberg.se
  Läs mer
 19. Mentorskap, coaching och co-coaching, E-bok
  Mentorskap, coaching och co-coaching, E-bok
  Isbn: 9789188049285
  E-bok
  85,55 kr
  Moderna företag och organisationer behöver medarbetare som är goda problemlösare. I det interna utvecklings-och fortbildningsarbete kommer metoder för mentorskap och coaching allt flitigare till användning.

  I denna bok finns inte bara goda principer och praktiska råd för mentorskap i klassiska en-och-en situationer. Här finns även exempel på "inre mentorskap", mentorskap och coaching "på stående fot" och mentorskap som en del av arbetsplatsträffar och konferenser.

  Dessutom introduceras verktyget "co-coaching" - en enkel och kostnadseffektiv metod för medarbetare att uppmuntra varandra och bearbeta sina olika utmaningar i arbetslivet.

  Alla metoder i boken bygger på en jordnära teori och modell för s.k. aktiva värderingar. Författren, John Steinberg, är fil dr och författare till 48 böcker och 30 e-böcker om ledarskap, mentorskap, kommunikation och pedagogik. Hans drivkraft är att skapa lärande organisationer.
  Läs mer
 20. Klart - Bli Superstrukturerad på 31 dagar, E-bok
  Klart - Bli Superstrukturerad på 31 dagar, E-bok
  Isbn: 9789186691349
  E-bok
  166,75 kr

  "Det är bara för mycket nu", "övertid", "högar som växer" … Ja, det finns många sätt att beskriva den stundtals kaotiska tillvaro många av oss lever i på våra arbeten. Men: det går att göra någonting åt det. Genom en bättre struktur går arbetet lättare och vi får mer tid över till det som är viktigt, för oss själva och för våra verksamheter.

  Klart! – Bli superstrukturerad på 31 dagar är ett träningsprogram för dig som vill skapa en smidigare vardag på jobbet. Användbara tips och råd blandas med konkreta övningar där struktören David Stiernholm lär ut hur du kan bli mer strukturerad genom att Organisera, Fokusera och Automatisera. Boken ger dig verktyg, tankesätt, metoder och rutiner som gör dig effektivare, flexiblare och – faktiskt – lyckligare!

   

  David Stiernholm

  David Stiernholm är Sveriges ende struktör. Han hjälper människor och företag att bli mer effektiva genom att skapa bättre ordning och struktur. Hans motto är: allting kan göras enklare!

     David är flitigt anlitad av allt från väletablerade storföretag till entreprenörsföretag i uppstartsfasen. Han utmärker sig genom sina superkonkreta verktyg och metoder som du direkt kan använda på jobbet och hemma.

  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida