10,00 kr - 786,00 kr
786,00 kr
10,00 kr

226 produkter

226 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom kulturhistoria. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Kulturhistoria

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Sju korta lektioner i fysik, E-bok
  Sju korta lektioner i fysik, E-bok
  Isbn: 9789113072753
  E-bok
  58,00 kr

  I Sju korta lektioner i fysik guidar den italienska teoretiska fysikern Carlo Rovelli med beundransvärd klarhet läsaren genom de mest epokgörande genombrotten i fysiken under nitton- och tjugohundratalen. Denna lekfulla, underhållande och svindlande introduktion i modern fysik, som redan blivit en kioskvältare i Italien, förklarar den allmänna relativitetsteorin, kvantmekaniken, elementarpartiklarna, gravitationen, de svarta hålen, universums komplicerade struktur och människans roll i den märkliga värld som han beskriver.

  Det här är en bok om upptäckandets glädje. Den för läsaren till gränserna för våra kunskaper: till de allra minsta trådarna i rymdens väv, tillbaka till världsalltets ursprung och in i vårt innerstas funktioner: Här i yttersta utkanten av vårt vetande, alldeles intill det okändas oändliga hav skimrar världens mysterium och skönhet, skriver Rovelli. Och det gör oss andlösa.

  Läs mer
 2. Moder Sveas historia: Den svenska nationspersonifikationen under fem sekler, E-bok
  Moder Sveas historia: Den svenska nationspersonifikationen under fem sekler, E-bok
  Isbn: 9789177852094
  E-bok
  44,24 kr
  Svea eller Moder Svea beskrivs ofta som en självklar och tidlös företrädare för Sverige. Ändå har hennes historia växlat. Under 1600- och 1700-talen var hon mest ett underdånigt bihang till landets kungligheter. En tradition som gjorde henne till de svenska kungarnas brud, maka och änka inleddes i mitten av 1600-talet och etablerades snabbt i ord- och bildkonsten. Till traditionen hörde att kungarna och drottningarna beskrevs som landets fäder och mödrar. Det gjorde att Svea inte kunde ha en egen modersroll eller annan direkt relation till undersåtarna. Först under 1800-talet framställdes Svea allmänt som en "moder" för svenskarna. Förändringen hängde samman med flera olika faktorer, bland annat enväldets slutliga fall efter förlusten i 1808-1809 års rysk-svenska krig, en ökande betoning på folket som bärare av nationens "sanna" värden och en ökande marknad för skönlitterära texter utanför hovet. Från tiden kring förra sekelskiftet började Sveas roll som nationspersonifikation bli överspelad. Hon saknas i Verner von Heidenstams nationella diktning, där Sverige istället åberopas som en moder, och den blivande socialdemokratiske statsministern Per Albin Hanssons beskrivning av ett folkhem med likvärdiga medborgare utan föräldragestalter. I denna studie beskrivs och analyseras hur Svea blev en symbol för Sverige och hur denna symbol förändrats över tid. Särskilt uppmärksammas Sveas närvaro i skönlitterära texter av bland andra Carl Serlachius, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Johan Henric Kellgren, Fredrika Bremer, Thekla Knös, August Strindberg och svenskamerikanska diktare. Svea är en av flera kvinnliga symbolgestalter eller nationspersonifikationer i europeiska länder, så som Britannia, Germania och Moder Danmark. I jämförelse med dessa har Svea stått nära statsmakten och inte haft någon mer innerlig relation till svenskarna. Manliga författare och debattörer som hyllat militära dygder och oroat sig för svenskarnas förvekligande har också haft särskilda problem med Sveas modersroll. Det gäller bland annat Esaias Tegnér, som skrev den mycket kända dikten "Svea" utan att nämna henne mer än marginellt i texten, och Gunnar Wennerberg som skrev körsången "Hör oss, Svea!". Moder Sveas historia är berättelsen om ett litet landsk ombination av storvulenhet, anpasslighet och förmåga att upprätthålla en självbild genom omfattande politiska, sociala och kulturella förändringar. Den handlar också om kampen om "manligt" och "kvinnligt" i nationens genus. Läs mer
 3. Minibok: Kaffebönans kulturhistoria. Återutgivning av text från 1877, E-bok
  Minibok: Kaffebönans kulturhistoria. Återutgivning av text från 1877, E-bok
  Isbn: 9789177550129
  E-bok
  18,85 kr
  Chansen är stor att du sitter med en kopp kaffe i handen just nu.
  I den här e-boken får du veta lite mer om de spännande myter om kaffebönans ursprung och en unik insyn i 1870-talets europeiska kafévärld.

  Att dricka kaffe är en relativt modern företeelse – kaffedrickandet är bara några hundra år gammalt här i Norden.
  I den här e-boken får du läsa om den spännande myten om kaffebönans ursprung i de afrikanska öknarna.
  Du får också läsa om de extravaganta kaféerna i 1870-talets Europa med en otrolig lyx och utsmyckning.  Några av kaféerna som nämns finns till och med kvar än i dag.
  Författaren till den här e-boken är den finländske författaren Karl Gustaf Wetterhoff [1832–1887]. Han var när den här berättelsen skrevs bosatt i Paris och kände därför väl till de många Paris-kaféer han skriver om. Wetterhoff skrev främst politiska artiklar och han gör därför subtila politiska hänvisningar i texten.

  Eftersom den här texten skrevs för mer än 100 år sedan så innehåller den namn på personer som inte längre är så bekanta för de flesta. Därför har vi kompletterat originaltexten med ett kapitel med mer information om viktiga personer samt gammaldags mått och ord.
  Läs mer
 4. Nokkosmadonna, E-bok
  Nokkosmadonna, E-bok
  Isbn: 9789527202081
  E-bok
  174,00 kr

  Nokkosmadonna kertoo suuresta yhteiskunnallisesta murroksesta, joka kohtasi suomalaista kartanokulttuuria, aateliskartanoita ja niissä elettyä elämää viime sotien aikana. Romaani luotaa historiamme miltei unohdettuun maailmaan. Kartanoiden kuihtuminen mullisti lukemattomien ihmisten elämän-, maailman- ja ihmiskuvan. Kartanot olivat aikanaan omavaraisia saarekkeita ja huomattavia työnantajia maaseudun tilattomille ja muille osattomille. Viime sotien aikana ne elivät vuosisataista iltaruskoaan. Niiden sisäistä elämää ja asujaimistoa tunnetaan vähän.

  Nokkosmadonna kuvaa elämäntapaa kartanossa nimeltä Gentgård, Kenttilä. Sen elämismiljöö on näyttämö, missä aateliston rikkaus ja alustalaisten köyhyys, jopa osin perittynä, solmiutuvat toisiinsa. Kartanon omistaa vapaaherra Willem von Genthahn puolisoineen. Heillä on kaksi tytärtä Gisella ja Sargit sekä poika, kartanon perijä Rolf. Hänen traagista onnettomuuttaan seuraa kartanon uhanalainen olemassaolon taistelu.

  Kartanon alustalaisista poikkeaa Elias ja Anna Koroilan perhe. Kartanon kohtaloissa kulkee omavetoisena Koroilan perheen selviytyminen. Polttopisteenä on tytär Katri, lahjakas heräävä nuori ihminen. Katrin rakkaus Pihlaman Kristeriin, ponnistelut tietoon ja sivistykseen luovat uskon ja elämäntahdon sodan ja häviämisen keskellä. Ihmistä kohtalona pitävä kulttuuri katoaa ja syntyy uusi ”ihmislaji” ? sen mahdollisuudet.

  Romaanin aines koostuu suullisesta historiasta (oral history).

  Nokkosmadonna on kunnianosoitus Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden ihmisenmuotoiselle menneisyydelle.

  Kirjailija Kaija Lehmuskallio on palkittu tieteellisistä lukemisen kulttuuritekniikan oppimistutkimuksistaan ja dosenttina alansa kehittämisestä. Hän on toiminut vuosia kansainvälisenä asiantuntijana. Hän on kirjoittanut haluttuja oppikirjoja ja julkaissut useita runokokoelmia.

  Läs mer
 5. Skildring av Lappland – Återutgivning av text från 1896, E-bok
  Skildring av Lappland – Återutgivning av text från 1896, E-bok
  Isbn: 9789177550853
  E-bok
  18,85 kr
  I den här e-boken får du en spännande skildring av landskapet Lappland från slutet av 1800-talet.

  Du får veta mer om naturen, de största älvarna och bergen samt de viktigaste näringsgrenarna.  

  En stor del av texten handlar om ursprungsbefolkningen som gett landskapet sitt namn. De beskrivs som ”modiga”, ”uthålliga” och med ”rakt, stripigt, svartaktigt hår”. Det här var en av de första texterna där svenskarna fick veta att invånarna kallade sig själva samer.

  När den här texten skrevs så hade turister börjat vallfärda till norra Sverige, det främsta skälet var att uppleva midnattssolen.

  Den här texten publicerades i december 1896 i boken ”Genom Sveriges bygder – Skildringar af vårt land och folk” med rubriken ”Lappland”.

  Texten skrevs ursprungligen av Herman Hofberg (1823–1883) och utökades inför den här upplagan av J. P. Velander (1848–1931).

  Eftersom den här texten skrevs för mer än 100 år sedan har vi kompletterat den med en ordlista över en del ord och personer som inte är så kända i dag.
  Läs mer
 6. Renässans, E-bok
  Renässans, E-bok
  Isbn: 9789198071344
  E-bok
  14,50 kr
  Den kritik mot den rådande litteraturen (åttiotalet eller naturalismen), som rymdes i Heidenstams sensationella debutsamling Vallfart och vandringsår, sammanfattade han i skriften "Renässans". Han gav naturalismen epitetet "skomakarerealism" och förespråkade en ny tid inom litteraturen, byggd i estetiskt avseende på idealismen. Men han menade också: "Tiden törstar efter glädje." Han ville alltså inte bara kopiera, han ville skapa nytt; han skrev att "det sköna är allt för skönt, att vi icke ännu en gång med brinnande hänförelse skulle gräva det ur mullen. Om vi göra det, sker det icke i akt och mening att härma något förgånget; 'pånyttfödelsen' skall försiggå på en grundval av nyförvärvade erfarenheter."

  Naturalisterna hade avfärdat skönheten som odemokratisk, eftersom den inte ansågs i samma grad tillgänglig för alla människor. Detta förhållningssätt kritiserade dock Heidenstam: "Om en grym persisk furste bortrövar en vacker flicka och instänger henne i sitt harem, icke skola vi därför fördöma den rövade flickan."

  Nittiotalismen, som rörelsen i efterhand kom att kallas, bar rik frukt. Förutom Heidenstam tillhörde Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf och Oscar Levertin - bara för att nämna några av de främsta - alla den.
  Läs mer
 7. Strindberg sedd genom fjärrglas, E-bok
  Strindberg sedd genom fjärrglas, E-bok
  Isbn: 9789198071337
  E-bok
  14,50 kr
  "Strindberg har i någon av sina blå böcker kallat mig Sveriges dummaste karl. När jag hade läst boken till slut och lade den ifrån mig, började jag undra, om det ändå inte fanns en, som var nära på ännu dummare. Om två dumhuvud nu törna ihop, bör det åtminstone vara till muntration för de många kvicka."

  Så inleder Heidenstam denna pamflett, hans slutliga svar på de mycket grova och hätska angrepp han hade fått utstå från August Strindberg under den så kallade Strindbergsfejden, 1910-1912, en av vårt lands mest berömda och betydelsefulla kulturstrider. Han hade annars hållit sig i mer eller mindre passiv, ansåg det låga och simpla sätt Strindberg förde debatten på vara ovärdigt, andra hade gått i direkt svarsmål i pressen, ett mustigt exempel varande Sven Hedin som i Dagens Nyheter beskrev Strindberg som en fenomenal begåvning, men "med en rutten karaktär, en häpnadsväckande blandning av titan, sfinx, vampyr och parasit. Likt schakalen föredrar han lik, men går även på levande, om de icke bitas. Ja, det är synd om honom!"

  Hur nedrig alternativt sinnesförvirrad Strindberg verkligen var vid denna tid framgår av det följande. I en bok hade Nils Linder kritiserat Heidenstam. Att Linder hade dött ett år efter bokens utgivande kommenterades av Strindberg sålunda: "Jag antar på goda grunder att han blev mördad", och menade därmed att det var Heidenstam som låg bakom dödsfallet.

  Strindbergsfejden är den största skamfläcken på Strindbergs levnadstavla - men inte den enda - paradoxalt nog var det också den som upphöjde honom till "nationalskald". Strindbergs uppvärdering och Heidenstams parallella nedvärdering var politiskt betingad, iscensatt av den socialistiska pressen. Konsten omvärderades helt och endast utifrån ideologi och klassperspektiv, och arbetarrörelsen inledde sin alltsedan dess pågående Strindbergskult. På sätt och vis kan man säga att både Strindberg och Heidenstam drogs in i ett politiskt kraftfält som de utnyttjade och blev utnyttjade i.

  "Strindberg sedd genom fjärrglas" är ett polemiskt mästerstycke och en svidande vidräkning med Strindberg som människa och diktare.

  "Glåpordet är för honom både en undersökning, ett svar och ett bevis."

  "Han hatar sig fram och besitter aldrig den ödmjuka kärlek till sanningen, som glömmer personerna."

  "Aldrig någonsin har han skyndat till för att värna om det skygga och förnäma inom oss, det, som under alla dessa år har lidit mest. Där han talar, vaknar det onda. Alla de onda bli rörda och säga: 'Han talar vårt tungomål; han och vi äro det goda.'"

  "Jag hör, hur bösshanar spännas i buskarna, och hur det rasslar i stenhögarna. Med trug och hot vill man tvinga oss alla att som trälar kasta oss ned på marken och tillbedja Strindberg som en övernaturlig storhet. Det är en orimlig fordran."
  Läs mer
 8. Snorres Edda, E-bok
  Snorres Edda, E-bok
  Isbn: 9789187593321
  E-bok
  71,05 kr
  Snorre Sturlassons Edda är en av världslitteraturens stora texter, ständigt refererad till i litteratur och forskning. Den är vår huvudkälla till den nordiska mytologin: ogripbar, undflyende och samtidigt omätligt rik.

  Den inleds med Gylfaginning (Gylfes gäckelse), där den svenske kungen Gylfe, också kallad Ganglere, bestämmer sig för att ta reda på mer om asarna och beger sig till Asgård. Där träffar han i Valhall tre visa män, Hög, Jämnhög och Tredje, vilka egentligen är ögonvändelser av Oden. Genom dessa tre berättar nu Oden för Ganglere om gudavärlden, om skapelsen, Ginnungagap, Yggdrasil, Mimers brunn, nornorna, jättarna och så vidare. Han berättar även om de många äventyr gudarna gjorde. Om Tors äventyr i Utgård och mötet med Utgårda-Loke, och om när Tor tampas med Midgårdsormen. Vi får veta hur det gick till när Balder mördades genom Lokes list och svek. Slutligen berättar han om världens undergång och återuppståndelse: ragnarök.

  Sedan följer Brages samtal, i vilket Äger får lära sig skaldekonstens hemligheter av guden Brage, och detta leder in på den andra avdelningen, nämligen Skaldskapens språk, som är vår huvudkälla till den fornnordiska skaldekonsten. Vi lär oss om omskrivningarna (kenningar och heiti) som de fornnordiska skalderna använde. Här visar Snorre vilken stor författare han var, för det som kunde blivit akademiskt och tråkigt är istället underhållande och fascinerande genom de många förklaringar i form av berättelser som anförs. Här berättas om hur Loke stjäl Iduns föryngringsäpplen från asarna och sedan tvingas återta dem; hur skaldemjödet kom till genom dvärgarna Fjalar och Galar; hur Loke klippte av Tors hustru Sivs hår och hur hon sedan får sitt hår smitt av guld av svartalverna; Tors färd till jätten Geirröds gård, då han måste färdas utan sina verktyg Mjöllner och Starkhetsbältet. Vi får också höra om hur guldet blev kallat utterboten genom Oden, Loke och Häners äventyr. Detta går över i sagan om Sigurd Fafnersbane och Brynhild, som är förlagan till Gollum och ringen i Tolkiens Sagan om ringen samt till Wagners opera Rhenguldet.

  Texten är i huvudsak skriven på prosa men även strödd med exempel ur den fornnordiska diktkonsten.
  Läs mer
 9. Det är bättre att spänna sin båge : dikter och prosa, E-bok
  Det är bättre att spänna sin båge : dikter och prosa, E-bok
  Isbn: 9789187593390
  E-bok
  71,05 kr
  Verner von Heidenstam (1859-1940) väckte redan med debuten Vallfart och vandringsår (1888) sensation, beundran och strid. Han utmanade den dåvarande tungsinta och socialt medvetna litteraturen och nyttokulten i samhället. Som kontrast till detta ställde han skönheten och livslusten. Han var de litterära nittiotalisternas ledare och banade väg för alla de stora författare som följde: Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, Oscar Levertin m. fl. Efter den andra diktsamlingen Dikter (1895) inledde han en period av patriotisk diktning, där han försökte förstå svenskarna och återupprätta deras självbild och självkänsla utifrån ett kritiskt perspektiv. Samlingen Nya dikter från 1915 befäste slutgiltigt hans ställning och året därpå erhöll han Nobelpriset. Efter detta avstannade hans produktion och han drog sig tillbaka på sin gård Övralid.

  I volymen ingår:
  Vallfart och vandringsår (hela diktsamlingen, 1888)
  Renässans (1889)
  Ur Dikter (1895) Hemmet. Vi otacksamma. Mannens sista ord till kvinnan. Hur lätt bli människornas kinder heta. Morgonen.
  Inbillningens logik (1896)
  Om svenskarnes lynne (1896)
  Ur Karolinerna (1897) Det befästa huset.
  Det nationella som teori och känsla (1898)
  Ett folk (hela diktsviten, 1899)
  Strindberg sedd genom fjärrglas (1911)
  Ur Nya dikter (1915) Vid vägens slut. Begynd vandring. Vårens tid. Om tusen år. Vore jag ett litet barn. Månljuset. Bön vid lågorna. Undret. Paradisets timma. Sommarljuset. Smycket. Himladrottningens bild i Heda. Jutta kommer till Folkungarna. Apostlarnas resa. Molnvandring.
  Ur Sista dikter (1942) Gravskrift.
  Läs mer
 10. Nextopia : livet, lyckan och pengarna i förväntningssamhället, E-bok
  Nextopia : livet, lyckan och pengarna i förväntningssamhället, E-bok
  Isbn: 9789186815028
  E-bok
  34,80 kr
  Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är man lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses till världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier? Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett till att imorgon blivit viktigare än idag. I en tid när allt är tillgängligt har vi blivit allt mer intresserade av vad som väntar runt hörnet. På så sätt har vi byggt ett förväntningssamhälle där vi rusar mot nästa jobb, nästa sak, nästa dejt. Vi strävar mot ett nextopia som lovar att nästa vad-som-helst är bättre än någonting vi upplevt tidigare. I Förväntningssamhället finns det gott om möjligheter för att bli lycklig. Samtidigt har det aldrig varit svårare att förbli lycklig. Den här boken hjälper dig att förstå hur utvecklingen påverkar allt från hur företag värderas och bör arbeta, till hur värderingar och kontaktannonser förändras. Med såväl nya begrepp och teorier som sex, droger och rocknroll naturliga uttryck för människans drifter tar författaren med dig på en resa framåt, som aldrig slutar. Några slutsatser är: - Lär aldrig av dina misstag. - Lev som idag inte finns. - Du är aldrig bättre än din nästa grej. Läs mer
 11. Framtiden är nu - Kultursverige år 2040, E-bok
  Framtiden är nu - Kultursverige år 2040, E-bok
  Isbn: 9789197836852
  E-bok
  87,00 kr
  År 2040! Vad vi vet, vad vi tror, vad vi vill. Boken Framtiden är nu är en antologi där 30 forskare och andra experter funderar över de viktigaste utmaningarna för samhället och kulturen med sikte på år 2040. Läs mer
 12. Om svenskarnas lynne, E-bok
  Om svenskarnas lynne, E-bok
  Isbn: 9789198071320
  E-bok
  14,50 kr
  Få svenska författare har haft ett så komplext förhållande till Sverige och svenskarna som Heidenstam. Den vittbereste kosmopoliten tog i sin patriotism avstamp i en klarsynt kritik, men han ville samtidigt lyfta fram det som var bra och förändra det som var dåligt till något bättre.

  "Om svenskarnes lynne" inledde författarens fosterländska period som varade fram till första världskriget. Trots att den skrevs för mer än ett sekel sedan stämmer iakttagelserna och beskrivningar väl in på svenskarna av idag. Pamfletten är en utmärkt utgångspunkt för alla som någon gång funderat på vad det innebär att vara svensk och hur vi uppfattas av andra.
  Läs mer
 13. Kjolen : Frihet eller fängelse?, E-bok
  Kjolen : Frihet eller fängelse?, E-bok
  Isbn: 9789173433990
  E-bok
  108,75 kr
  Genom historien har olika klädesplagg haft en stark symbolisk laddning. I slutet av 1700-talet slutade europeiska män i samhällets övre skikt att bära pråliga och utsmyckade kläder. Män skulle klä sig förnuftigt, sakligt och funktionellt medan kvinnor tvärtom stängdes in i opraktisk klädsel som ibland var rent hälsovådlig. Det skulle dröja ända till 1960-talet innan skillnaden mellan mäns och kvinnors kläder började upplösas.

  I en underhållande och tankeväckande exposé över kjolens historia beskriver Christine Bard hur plagget varit i centrum för kvinnors strävan efter frigörelse.
  Läs mer
 14. Loverholic Robotronic - En reportagebok om k-pop, fans och Sydkorea, E-bok
  Loverholic Robotronic - En reportagebok om k-pop, fans och Sydkorea, E-bok
  Isbn: 9789187371219
  E-bok
  94,25 kr

  En reportagebok om k-pop, fans och Sydkorea

  Sensommaren 2012 slår Psys låt Gangnam Style ner som en bomb. Låten och den tillhörande hästdansen hörs och syns överallt. Mot slutet av året blir musikvideon den mest visade någonsin i Youtubes historia när den överstiger den magiska miljardgränsen. Psy blir kallad sensation, geni och plåga. Men varifrån kommer egentligen den asiatiske mannen som dansar lustigt och sjunger på ett främmande språk? I svensk media kallas genren han tillhör, så kallad k-pop, för planetens hetaste musikgenre men få verkar veta vad det egentligen är.

  Vi upptäckte k-pop 2008. Då hade vi ingen aning om i vilken grad den sydkoreanska popen skulle förändra våra liv. Hur vi skulle bli en del av en enorm världsomspännande subkultur. Hur det skulle mana oss att bo sju månader i ett land på andra sidan jordklotet. Lära känna fans från världens alla hörn, köa i timmar i vinterkyla och stekhetta, dansa inför 30 000 människor på World Cup Stadium i Seoul... Allt för våra unga idolers skull. På scenen som omger Psy är han som småbarnspappa i trettioårsåldern nämligen något av ett undantag. K-popstjärnorna är i regel unga, vackra och skönsjungande medlemmar i tjej- eller pojkband.
  Loverholic robotronic är en populärkulturell reportagebok. Den handlar om en miljardindustri som i hög hastighet växer sig större och mäktigare för var dag som går. Om en smart nöjesbransch med färgsprakande och oändliga möjligheter men också med svårhanterliga baksidor.
  Det är en bok om idoler som drillas i år på nöjesbolag i sång, dans, agerande, charm och främmande språk - allt för att bli de ultimata idolerna. Ett reportage om fansen som dyrkar dem, tjejer och killar i åldrarna tio till sextio år. Om landet som står i centrum för våra drömmar, ibland så pass starkt att vi bosätter oss där. Om hård arbetsmoral, utbredd plastikkirurgi, fluffig gullighetskultur och homoerotisk fanfiction. Men framför allt en bok om stora känslor och gemenskap. Om privilegiet att få tillhöra ett fandom, en grupp där alla har samma intresse.
  Elin Mellerud och Johanna Stillman


  Om författarna
  Elin Mellerstedt är journalist och litteraturvetare, Johanna Stillman konstnär och kulturvetare. Med både förtjusning och skräck har de i närmare tio års tid följt pojkband och deras fans. Förtjusningen kommer av de fantastiska världarna som byggs runt pojkbanden. Skräcken från hur samhället och media kommit att betrakta fenomenet, hur unga tjejer och deras idoler öppet hånas.
  Tillsammans driver de bloggen Dancingonourown.com och konstprojekt som visats både i Sverige och Sydkorea. Under 2012 var de två av dem som syntes i medias bevakning och rapportering om k-pop. De har bland annat föreläst om fenomenet och medverkat i P3s Musikguiden.

  Läs mer
 15. Att störa homogenitet, E-bok
  Att störa homogenitet, E-bok
  Isbn: 9789187351532
  E-bok
  152,25 kr
  Varifrån kommer bilden av ett homogent svenskt folk? Hur byggs föreställningarna om det normala? Hur kan berättelserna om samhället vidgas? Vilken roll har kulturinstutitoner för att skapa ett öppnare samhälle där alla får plats?

  I antologin Att störa homogenitet diskuterar en unik samling välkända debattörer, forskare, aktörer och professionella inom kultur- och kulturarvssektorn dessa frågor. Från olika utsiktspunkter ifrågasätter de föreställningarna om kulturell renhet och det homogena som samhällsideal och tar ställning för ett samhälle där alla får plats. Ett samhälle där olikheter inte utgör hinder för gemenskap.

  Att kulturarv och historia är bland de starkaste politiska verktygen som finns, visas på ett nytt sätt i boken Att störa homogenitet. Boken ger en unik inblick i hur rasism, islamofobi, antisemitism, homofobi, funkofobi och antifeminism, alla hämtar kraft ur idéer om kulturell homogenitet där kulturarv används för att dela upp människor i de som får vara med och de som ställs utanför. Boken ger förslag på hur vi kan uppskatta störningar av föreställd homogenitet och i det skapa gemenskaper, inkludera och överbrygga skillnader. Häri ligger ett stort ansvar men också enorma möjligheter för kulturinstitutioner och andra samhällsaktörer.

  Boken Att störa homogenitet ger hopp att vi kan bli fria från homogenitetsbojor och istället finna andra bottnar för gemenskap. Men den visar också det mörker som finns i andra vägar och är därmed en av årets viktigaste böcker.
  Läs mer
 16. Minibok: Kanalbyggen på planeten Mars, E-bok
  Minibok: Kanalbyggen på planeten Mars, E-bok
  Isbn: 9789176770528
  E-bok
  18,85 kr
  Att se nya bilder från den ökenliknande ytan av Mars är i dag vardagsmat.

  I den här e-boken kan du läsa hur man såg på den spännande planeten i slutet av 1800-talet. Du får läsa om teorier om planetens kanaler och  den avancerade civilisation som byggt dem.

  Det är lätt för oss att göra narr av 1800-talets forskare som på allvar menade att planeten Mars var bebodd.  Men faktum är att det bara är några decennier sedan vi lyckades skicka de första rymdsonderna till planetens yta.

  Den här e-boken innehåller en text av en av 1800-talets främsta astronomer, fransmannen Camille Flammarion.  Den publicerades i juli 1888 och innehåller de allra senaste forskningsrönen om planeten Mars.

  Du får också läsa om de ”kanaler” man precis hade kartlagt på planetens yta – och Flammarions spännande teorier om den avancerade civilisation som byggt dem.  Han har till och med åsikter om hur höga löner kanalarbetarna på Mars har.

  Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

  Läs mer
 17. Minibok: Ett besök i Rom 1870, E-bok
  Minibok: Ett besök i Rom 1870, E-bok
  Isbn: 9789187363702
  E-bok
  18,85 kr
  I dag ser de flesta svenskar storstaden Rom som ett weekendresmål bland många andra. De historiska byggnaderna här konkurrerar med teatrarna i London och kaféerna i Paris.

  Men när de här båda texterna skrevs år 1870–1871 så betraktade svenskarna Rom på ett helt annat sätt. I stort sett alla studenter lärde sig latin och läste om romarriket och dess huvudstad på originalspråket.  För de flesta var det här en av världens viktigaste städer – men bara ett fåtal personer hade råd eller tid att åka hit.

  De här texterna som publicerades i tidskriften ”Svenska Familj-Journalen” var det närmaste de flesta läsare kom till Rom.

  I den här e-boken finns två texter skrivna av journalisten Albert Andersson-Edenberg (1834–1913) som arbetade både för DN och ”Svenska Familj-Journalen”. Den första texten beskriver staden och hur den upplevdes på den här tiden, den andra texten handlar om S:t Angelo-fästningen och dess historia.
  Läs mer
 18. Minibok: Sommarutflykt till Frövi år 1870, E-bok
  Minibok: Sommarutflykt till Frövi år 1870, E-bok
  Isbn: 9789176771150
  E-bok
  18,85 kr
  En journalist tröttnar på hettan och folklivet i storstaden Stockholm och bestämmer sig för att ge sig ut på landsbygden för att få lite frisk luft – och leta efter spännande uppslag till artiklar.

  Resultatet blev en slumpmässig tågtur till idylliska landsbygden i Frövi – och ett långt reportage om resan.
  Det här låter givetvis väldigt modernt och skulle kunna ha inträffat för några månader sen.

  Men den här texten skrevs redan 1870 och ger dig en unik inblick i hur storstadsborna såg på landsbygden vid den här tiden.

  Livet på herrgården Hinseberg är i dag inte lika idylliskt som i texten eftersom den redan för flera decennier sedan byggdes om till fängelse.

  Texten publicerades år 1870 i tidskriften Svenska Familj-Journalen och skrevs av Knut Tersmeden (1835–1903) under signaturen ”K. T—n.”. Han var en av sin tids mest kända journalister och arbetade bland annat på Eskilstuna Allehanda och Aftonbladet.

  Illustrationerna från den här sommarutflykten gjordes av Carl Svante Hallbeck (1826–1897). Hallbeck var specialiserad på avbildningar av historiska byggnader och städer.

  Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

  Läs mer
 19. Torp och backstugor i Skällandsö och Sunnerö: Tannåkers socken, E-bok
  Torp och backstugor i Skällandsö och Sunnerö: Tannåkers socken, E-bok
  Isbn: 9789175696348
  E-bok
  97,32 kr
  Boken handlar och torp och backstugor i Tannåkers socken.


  Läs mer
 20. En korpral, en länsman, en gästgivare: Ett bidrag till släkten Kjöllerströms personhistoria, E-bok
  En korpral, en länsman, en gästgivare: Ett bidrag till släkten Kjöllerströms personhistoria, E-bok
  Isbn: 9789175694627
  E-bok
  73,73 kr
  En personhistoria över tre gestalter i släkten Kjöllerströms historia. Dessa personers levnad spänner över både Stormaktstiden och Frihetstiden, epoker som i denna bok framträder genom en korprals, en länsmans och en gästgivares ögon.

  Den förste säkert belagde stamfadern, Mikael Björnsson i Ingarp, Åsenhöga, är först i raden. Han drog ut i stormaktstidens krig flera gånger och stred i både Danmark och Tyskland. Näst i raden kommer Mikael Björnssons son, Ingemar Kjöllerström, den som tar upp släktnamnet. Ingemar Kjöllerström är stridbar länsman i Mo härad och är också gästgivare i Öreryd. Sist i raden kommer Ingemar Kjöllerströms son, Petter Kjöllerström, färgstark gästgivare i Öreryd under nästan 60 år.

  I boken studeras även släktens tidiga ursprung. I brist på källor kan ursprunget inte säkert beläggas men en trolig hypotes sätts upp.

  Född 1961 och uppväxt i Sexdrega, Västergötland. Sedan 1993 bosatt i Huskvarna.

  Har alltid haft ett stort intresse för historia, som 1978 fick sitt uttryck i släktforskning. Är till alldeles övervägande delen av västgötskt och småländskt ursprung. Dock kommer den rena "fädernelinjen" ursprungligen från Östergötland. Till någon liten del även tysk och möjligen också något baltisk eller rysk.

  Gav 2009 ut boken Gölebosläkten, som beskriver förfäder och ättlingar till häradsdomaren Anders Carlsson i Gölebo, Våthult, (1827-1907) och hans hustru Maria Johansdotter (1828-1912).
  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida