17,00 kr - 359,00 kr
359,00 kr
17,00 kr

56 produkter

56 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom juridik. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Juridik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Mannen som slutade ljuga : Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick, E-bok
  Mannen som slutade ljuga : Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick, E-bok
  E-bok
  36,25 kr

  Sture Bergwall, alias Thomas Quick, erkände 39 mord och dömdes för åtta av dem innan han år 2002 avbröt sin terapi och slutade samarbeta med polisen.

  Sedan domarna avslöjats som århundradets rättsskandal har de juridiska misstagen rättats till i en världsunik resningsprocess. I dag vet vi att sex olika tingsrätter blev förda bakom ljuset. Men en större fråga är obesvarad: Varför blev tingsrätterna lurade?

  Runt Sture Bergwall fanns en sammansvetsad grupp bestående av en åklagare, en förhörsledare, en psykolog, en advokat och en minnesforskare från Stockholms universitet. Vad drev dem att i åratal turnera runt med en drogad, fabulerande människa i förvissning om att han var en seriemördare? Hur kunde deras tro vara så stark att några till och med ljög i rätten för att få Sture Bergwall fälld?

  Svaret är mer konkret än man kan tro. Gruppens övertygelse kom från ett mottagningsrum på Norrtullsgatan i Stockholm. Där arbetade en kvinna i 80-årsåldern som var psykoanalytiker. Sture Bergwall var hennes patient. Terapeuterna på kliniken i Säter där han vårdades var bara den gamla damens redskap, och hennes analyser styrde polisens tänkande. Utan den gamla damen hade seriemördaren Thomas Quick aldrig skapats.

  Mannen som slutade ljuga är resultatet av ett grävjobb som Dan Josefsson inledde efter journalisten Hannes Råstams bortgång i januari 2012. Med hjälp av wallraffande och en omfattande research avslöjar han den häpnadsväckande historien om kvinnan som skapade den falska seriemördaren Thomas Quick och om gruppen som följde henne.

  Mannen som slutade ljuga är spännande som en thriller, klargörande som en sanningskommission, och långt mer skakande än någon fiktiv berättelse kan bli.

  ”Dan Josefssons bok är ett magnifikt blottläggande av ett totalt haveri, ett juridiskt, terapeutiskt, vetenskapligt och polisiärt sådant. Om han inte får Augustpriset ska jag äta upp min doktorshatt.”                                                                                          

  Ann Heberlein, Sydsvenskan

  ”Det bästa jag läst inom genren”

  Fredrik Sjöberg, Svenska Dagbladet

  ”Jag trodde ingenting längre kunde överraska mig när det gällde rättsskandalen Thomas Quick. Jag trodde aldrig att vi skulle få svar på den avgörande frågan varför detta kunde hända. Och, kan jag försäkra, jag trodde att jag aldrig mer skulle finna anledning att, efter mer än tio års tjatande, återkomma till ämnet - just därför att vi aldrig skulle få svar på frågan varför. [ ... ] Frågan varför såg ut att vara för evigt förborgad. Men de journalistiska undrens tid är tydligen inte förbi. I sin nyutkomna bok Mannen som slutade ljuga har journalisten Dan Josefsson [ ... ] faktiskt levererat svaret.”

  Jan Guillou, Aftonbladet

  ”Under läsningen tappar jag nästan andan. Kan det verkligen vara sant? Men Dan Josefsson har med enastående skicklighet lyckats avslöja det kollektiva vanvett som härskade på Säter när man skapade den falske massmördaren Thomas Quick.”

  Ingalill Mosander

  "Dan Josefsson har grävt fram ett äkta scoop och paketerat det i bokform. Dessutom är det skarpt och övertygande skildrat. Thomas Quick/Sture Bergwall hade erkänt trettionio mord och dömts för åtta när han för journalisten Hannes Råstam bekände att han inte alls var någon seriemördare. Han fick resning och friades från alla morddomar. Men varför blev det som det blev? Det måste vara den största gåtan och skandalen i svensk rättshistoria. Dan Josefssons svar: Den vårdgrupp som skulle hjälpa Sture Bergwall felbehandlade honom grovt och tvingade fram falska bekännelser under stark medicinering. Rättsväsendet svalde okritiskt allt.
  Man tror inte att det kan vara sant eller ens möjligt. Läs Dan Josefssons väldokumenterade bok och häpna."
  Jan Eklund, Dagens Nyheter

  "Dan Josefsson övertygar stort. (...) Mannen som slutade ljuga är ett minst lika stort av Läs mer

 2. Utsatt för brott? Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende DEL 1 – FÖR PRIVATPERSONER, E-bok
  Utsatt för brott? Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende DEL 1 – FÖR PRIVATPERSONER, E-bok
  E-bok
  56,55 kr

  Vet du hur du gör en polisanmälan på bästa sätt? Eller vad du kan göra om ditt polisärende direktavskrivs eller läggs ned? Den här boken ger svar på de här frågorna - och på många fler. Författaren, som har bakgrund som bland annat åklagare, delar i boken med sig av sina kunskaper om förundersökningsreglerna och ger konkreta verktyg till alla som inte vet hur en förundersökning fungerar. I boken varvas genomgångar av rapporter och statistik med handfasta råd om hur du som enskild och brottsutsatt kan bli mer aktiv i att värna om din egen rättssäkerhet. För att nå ut till så många som möjligt har författaren även låtit översätta vissa delar av boken till engelska, somaliska, arabiska, persiska och kurdiska (sorani).   

   

  BROTTSLIGHETEN OCH OTRYGGHETEN FINNS STÄNDIGT NÄRVARANDE I SAMHÄLLET I DAG - VARE SIG VI VILL ELLER INTE. Många drabbas av brott. Många polisanmäler att de utsatts. Men så visar statistiken att många av de till Polisen anmälda brotten direktavskrivs eller läggs ned.  

   

  Det blir då extra viktigt att du som enskild och brottsutsatt vet om dina rättigheter i samband med att du polisanmäler ett brott. Så att du kan värna om din rättssäkerhet i ditt ärende. Så att du kan agera aktivt, konstruktivt och med kunskap - och därmed kvalitetssäkra hanteringen av det.

   

  Den här boken ger bland annat svar på frågorna om hur du gör en så bra polisanmälan som möjligt och vad du kan göra om ditt polisärende direktavskrivs eller läggs ned. Författaren, som har bakgrund som bland annat åklagare, delar i boken med sig av sina kunskaper om förundersökningsreglerna och ger konkreta verktyg till alla som inte vet hur en förundersökning fungerar. I boken varvas genomgång av rapporter och statistik med handfasta råd om hur du som enskild och brottsutsatt kan bli mer aktiv i att värna om din egen rättssäkerhet. Syftet och målet med boken är att du som läsare ska känna dig mer trygg i vad som gäller rent juridiskt om/när du blir utsatt för ett brott. Att du efter att ha läst den vet vad du själv kan göra för att förbättra kvaliteten i hanteringen av ditt polisärende och vad du har för rättigheter i samband med det. Att du som enskild kan kvalitetssäkra ditt polisärende, helt enkelt. För att nå ut till så många som möjligt har författaren även låtit översätta vissa delar av boken till engelska, somaliska, arabiska, persiska och kurdiska (sorani).    

   Marie Wallin är jurist och grundare av Rätt Nu AB, där hon nu arbetar. Hon har tidigare arbetat både som åklagare i Stockholm och som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan. Hon har även varit anlitad som specialist av Brottsförebyggande rådet (Brå) och varit anställd inom Polismyndigheten under flera år - bland annat vid Nationellt Bedrägericenter och som anlitad sakkunnig åt Polismyndighetens internrevision.

  Läs mer
 3. Rättsskandalen!?, E-bok
  Rättsskandalen!?, E-bok
  E-bok
  116,00 kr

  Vi känner den som ÅRHUNDRADETS RÄTTSSKANDAL, historien om Sture Bergwall (alias Thomas Quick) som åren 1994–2001 dömdes skyldig till åtta mord han inte skulle ha begått men däremot erkänt i bekännelser som var så falska att ett barn borde ha genomskådat dem.
  Enligt den gängse föreställningen om rättsskandalen fälldes Sture Bergwall till ansvar för brotten utifrån manipulerade förundersökningar under ledning av en ohederlig åklagare biträdd av likaledes ohederliga tjänstemän, bland dem en förhörsledare som inte drog sig för att begå mened i rättssalarna.
  Skandalen avslöjades av den namnkunnige, numera framlidne journalisten Hannes Råstam som postumt har backats upp av de flesta ledande opinionsbildare i Sverige. I föreliggande volym ”Rättsskandalen?!” vänder Yrsa Stenius och den ansvarige förhörsledaren, kriminalinspektör Seppo Penttinen (numera pensionerad) upp och ned på den förhärskande historien om rättsskandalen som de anser falsk.
  En rättsskandal har förvisso ägt rum menar Stenius och Penttinen. Men den inträffade inte när Sture Bergwall utreddes, lagfördes och dömdes för mord. Den inträffade när Bergwall frikändes på det sätt som skedde: Sture Bergwall beviljades resning i mål efter mål och frikändes utan att på nytt ställas inför rätta. Bergwall förhördes knappt på de nya berättelser han levererade till stöd för sina anspråk på att ha blivit felaktigt dömd.
  I förloppet som ledde till att Sture Bergwall beviljades resning i samtliga mål där han dömts för mord, tog medierna aktivt parti, hävdar Yrsa Stenius i sitt inledande avsnitt. Till sist drev medierna rentav rättsväsendet framför sig till den punkt där alla åtal lades ned.
  Seppo Penttinen berättar för första gången utförligt om hur polisutredningen gick till – i motsats till allt som hävdats offentligheten. Penttinens skildring av 8 års utredningsarbete i ständig närkontakt med Sture Bergwall redovisar en unik erfarenhet som han är ensam om.

  Läs mer
 4. Swedish Maritime Code, E-bok
  Swedish Maritime Code, E-bok
  E-bok
  319,00 kr
  This book contains a translation of the Swedish Maritime Code into English. The basis for the translation in this seventh edition is the text of the Maritime Code amended by Act (2019:351). The translation of the Code is specially developed for advanced university courses in maritime and transport law. It may also be of great use for legal practitioners. Läs mer
 5. Rättsfilosofins historia i huvuddrag, E-bok
  Rättsfilosofins historia i huvuddrag, E-bok
  E-bok
  174,00 kr

  Detta är en kort, översiktlig redovisning av de mest betydande stats- och rättslärorna från antiken till vår egen tid. Med uppmärksammande av sammanhangen med den politiska historien och kyrkohistorien beskrives försöken att finna en rättslig grund för statsmakten antingen i Guds vilja (teokratismen) eller i ett uppdrag från folket (läran om samhällsfördraget). I samband med statslärorna förklaras de viktigaste teorierna om den juridiska rättens grund och beskaffenhet, såsom de olika varianterna av å ena sidan naturrättsåskådning och å andra sidan rättspositivism,den historiska skolans och marxismens rättsteorier samt skiljaktiga moderna åskådningar som den rena rättsläran och den skandinaviska rättsrealismen.

  Denna upplaga, den tredje, är något utförligare än de föregående.Dessutom har den försetts med en mängd nya noter med bl.a.hänvisningar till klassiska källskrifter. Boken har också utökats med en lista över ”tentamensfrågor” på innehållet, varigenom läsaren lättare kan pröva sina kunskaper om detta.

  Boken vill ge en lättfattlig historisk bakgrund till nutidens stats-och rättsfilosofiska idéer. Den är närmast avsedd som lärobok för blivande jurister men vänder sig också till en bredare, idéhistoriskt intresserad läsekrets.

  Läs mer
 6. Projektledarpraktikan, E-bok
  Projektledarpraktikan, E-bok
  E-bok
  182,70 kr

  Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv. En bok med praktiska tips och inblick i byråns vardag.En handledning som kopplar ihop den praktiska och juridiska verkligheten med hjälp av författarnas egna upplevelser från reklam- och kommunikationsbranschen.

  Boken behandlar hela processen från första mötet med kunden till genomförandet av en kampanj och är ett praktiskt hjälpmedel för dig som jobbar som projektledare på en annonsbyrå eller är kund hos en byrå. Eller en producent som vill ha mer insyn i hur arbetsgången fungerar. Den används såväl som kurslitteratur och som checklista i det dagliga praktiska arbetet.

  Läs mer
 7. Folkrätten i regeringsformen, E-bok
  Folkrätten i regeringsformen, E-bok
  E-bok
  116,00 kr

  Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går exempelvis inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar. Inte heller går det att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som kan binda Sverige.

  Det finns fler tydliga kopplingar mellan folkrätten och statsrätten. Denna bok är ett försök att visa på dem, utan att för den skull göra anspråk på att vara komplett. Boken ska snarare ses som en introduktion i ämnet. Den behandlar bland annat relationen mellan traktater och nationell rätt, hur folkrätten innebär begränsningar av Sveriges suveränitet, hur folkrättens regler är avgörande för hur och när rikets försvarsmakt får användas samt hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationell nivå.

  I den andra upplagan av boken har ett antal uppdateringar och förtydliganden gjorts. Vissa frågor har utvecklats ytterligare och nya avsnitt lagts till. 

  Per Ahlin är universitetslektor i folkrätt vid Stockholms universitet.

  Läs mer
 8. Federalistikirjoitukset, E-bok
  Federalistikirjoitukset, E-bok
  E-bok
  288,67 kr
  Federalistikirjoitukset olivat 85 esseetä sanomalehdissä, joiden kirjoittajina olivat Alexander Hamilton, James Madison ja John Jay vuosina 1787 ja 1788. He käyttivät niiden kirjoittamiseen salanimeä Publius. Federalistikirjoituksilla he perustelivat sitä, miksi olisi hyvä luopua Yhdysvaltain ensimmäisestä perustuslaista ns. konfederaatioartikloista ja ottaa käyttöön uusi perustuslaki. Samalla he myös kertoivat mitä asioita uudessa perustuslaissa oli huomioitu ja miten se tulisi toimimaan. Heidän kirjoituksensa auttoi Yhdysvalloissa ottamaan käyttöön uuden perustuslain vuonna 1789. Vielä nykyäänkin, kun halutaan tietää Yhdysvaltain perustajien mielipide jossain perustuslaillisessa asiassa, niin sen saamiseksi selville käytetään Federalistikirjoituksia. Läs mer
 9. Ord och termer inom juridik för tolkar: svenska till persiska och persiska till svenska, E-bok
  Ord och termer inom juridik för tolkar: svenska till persiska och persiska till svenska, E-bok
  E-bok
  172,74 kr
  Boken består av mer än 2000 ord, termer och uttryck inom juridiken med en kort definition eller förklaring och består av två delar: svenska till persiska och persiska till svenska. Boken vänder sig i första hand till båda dari- eller persisktalande tolkar, översättare, studenter men även persisktalande i allmänhet kan ha nytta av den. Läs mer
 10. Paratiisi hallitus osa 1, E-bok
  Paratiisi hallitus osa 1, E-bok
  E-bok
  335,02 kr
  Tässä kirjassa kerrotaan, että miten rahat maapallon eri mailla riittää ihmisille ja luonnon eläimille ja myös tulevaisuudessa. Kerrotaan myös vauvantekolain merkitys ja sen toteutus. Siis maapalloa ja sen eläimiä ja eläimien elinympäristöjä eri metsissä ja uudelleen istutetuissa metsissä pitää suojella ja ehkä myös puuttomia savanneja pitää suojella eikä siis aina istuteta uusia metsiä. Uusien metsien siemenet otetaan lähimetsistä ja kasvatetaan taimitarhoissa eli eri kasvihuoneissa. Eikä vain liiallista ihmisten asutusta maapallolla ja hänen ruokavaliota ja asumista. Pitää siis aina muistaa luonnonsuojelu ja pienempi ihmisten väkiluku maapallolla ja eri maissa. Tämä voi olla jo 100 vuoden päästä mahdollinen jos vauvantekolakia noudatetaan vuosittain. Tämä ihanneväkiluku voi olla 700 000 000 - 2 000 000 000. Tämä on siis myös arvokasta ihmispopulaatiota eri valtioiden keskellä maapallolla yhteensä. Mutta ei siis ihminen ole ainoa arvokas eläin maapallolla. Idea on myös, että enin osa ihmisiä asuu kaupungeissa, jotka ovat tulevaisuudessa saasteettomia, kun käytössä jatkossa on sähköautot ja tehtaiden savupiiput ovat myös saasteettomia suodatuksien kanssa. Puistoja ja suihkulähteitä eli viherrakentamista voi myös olla enemmän kaupungeissa. Ja siksi, että myös lintuja päästään ruokkimaan. Politiikka tulee olla jatkossa Paratiisi-politiikkaa ihmisten syntyvyyden suhteen ja maailman rahapolitiikan suhteen. Että ihmisten kesken rahat riittää kaikille. Luonnonsuojelu ja metsien uudelleen istutus tulee toimia jatkossa yhä paremmin. Ja metsien hyvinvointi tulee riippua jatkossa ihmisten hyvinvoinnista eli metsien uudelleen istutus tärkeätä luonnonsuojelua ja parempi eli pienempi ihmisten väkiluku maapallolla. Ja hyvinvointia voi olla yhä paremmin eri ihmisten välillä, jotta työaika, vapaa-aika ja perhe-elämän hyvinvointi kodeissa ei ole rahasta kiinni, kun ihmisväkiluku mm. kaupungeissa on tulevaisuudessa pienempi. Ja koteja riittää kaikille, kun asutaan enemmän puhdas ilmasto ja sähköautot kaupungeissa. Rahaa on helpompi käyttää ja ansaita hyvinvointia varten, kun on koti, asunto missä asua eli kaupungeissa enimmäkseen. Tässä kirjassa kerrotaan myös hallituksen vastuualueet ja tehtävät yhteiskunnassa. Uusina sosiaalirahoina on perustulo, terveysraha, palkka, alennettu palkka ja työttömyyseläke, -korvaus. Ja aiemmat voi unohtaa. Ihmisen historiaa, kulttuuria, psykologiaa ja elämänfilosofiaa on myös kerrottu. Läs mer
 11. EU och svensk företagsbeskattning, E-bok
  EU och svensk företagsbeskattning, E-bok
  E-bok
  33,63 kr
  Europeisk företagsbeskattning genomgår stora förändringar. Det handlar till stor del om att skydda bolagsskattebaserna. Tillsammans med OECD och G20 bedrivs i detta syfte ett arbete kallat "Base Erosion and Profit Shifting". Inom EU har det resulterat i det så kallade skatteflyktsdirektivet från 2016. I Sverige har det kommit nya regler för företags ränteavdrag. Det pågår också ett omfattande arbete inom EU för att skapa en gemensam bolagsskattebas och en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Europeiska kommissionen har lagt fram förslag, men om de går igenom vet vi ännu inte. Även beskattningen av digital verksamhet håller på att förändras. Här kan det komma att bli avsteg från gamla beskattningsprinciper i och med att användarna av de digitala tjänsterna alltmer ses som en viktig del i företagens värdeskapande. Med den utgångspunkten skulle beskattningen kunna ske där de digitala tjänsterna konsumeras, och inte som nu där företaget är beläget eller registrerat. Författaren analyserar i rapporten den internationella utvecklingen på företagsskatteområdet och granskar behovet av en översyn av svensk lagstiftning. Läs mer
 12. Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige, E-bok
  Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige, E-bok
  E-bok
  116,00 kr
  Vad betyder det att en dom är ”ställd bortom rimligt tvivel”? Vari består egentligen ett rimligt tvivel? Och hur orimlig kan en orimlighet tillåtas vara, men ändå rymmas inom det rimligas gräns?

  Under senare år har antalet anmälda sexualbrott ökat markant. Vad har det fått för konsekvenser för rättssäkerheten? I våra rättssalar döms varje år män i sexualmål där den tekniska bevisningen varit obefintlig eller undermålig och där de fällande domarna enbart utgått från en eller flera målsägandes uppgifter. Uppgifter som dessutom ofta varken har granskats eller kontrollerats.

  Thérèse Juel tar här inte ställning i skuldfrågan utan vill vidga diskus­sionen till hur våra domstolar värderar de beviskrav som ställts när det gäller sexualmål. I vart och ett av de tio redovisade fallen pekar hon på orimligheter som i domstolen ansetts fullt rimliga och som därmed legat till grund för fällande domar och höga skadeståndsbelopp.


  ”Thérèse Juel har gjort sig känd som en engagerad och kunnig debattör i rättssäkerhetsfrågor. Hennes bok är ett angeläget inlägg i den aktuella debatten om huruvida vi har en tillfredsställande ordning för att säker­ställa att ingen blir oskyldigt dömd och för att rätta de domar där detta ändå har kommit att ske. Enligt min mening är det viktigt att dessa frågor inte enbart diskuteras av jurister.«”
  Johan Munck, f d ordförande i Högsta domstolen
  Läs mer
 13. Vägra väggen. Facit till hållbara medarbetare, E-bok
  Vägra väggen. Facit till hållbara medarbetare, E-bok
  E-bok
  326,25 kr
  Utmattningssyndrom är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Samtidigt ligger det i tiden att man ska jobba mer och gärna längre upp i åldrarna. En ekvation som kräver att arbetsgivare prioriterar mänsklig hållbarhet. Du som chef bär ansvaret att hos dina medarbetare tolka tidiga signaler på ohälsa, förebygga stress, hantera sjukskrivningar, sätta in lämplig rehabilitering och säkerställa återgång i arbete. Ett stort ansvar som många gånger är tufft och svårt. Därför är stöd nödvändigt. I Vägra väggen får chefer och arbetsgivare många konkreta verktyg och mallar samt unika metoder för att framgångsrikt kunna arbeta förebyggande mot stress, för hållbara medarbetare. Fokus ligger på prehab, men boken tar även upp rehabilitering och hållbar återgång i arbete. Bokens innehåll bygger på aktuell forskning, arbetsmiljölagstiftning, beteendevetenskap och Maria Ergüls långa och gedigna erfarenhet av HR. Maria Ergül är en prisbelönt HR-chef som grundat och driver Vägra väggen, en av Sveriges största digitala plattformar som arbetar förebyggande mot stress. För sin kamp mot stressen fick Maria pris som årets vardagshjälte 2019. Vägra väggen är utsedd till årets HR-bok 2021. Årets HR-bok är en utmärkelse från Sveriges HR Förening. Läs mer
 14. Rätten och kvinnorna , E-bok
  Rätten och kvinnorna , E-bok
  E-bok
  100,05 kr
  Runt 1500-talets mitt börjar förändringens vindar att blåsa i Sverige. Landet är på väg mot en reformation, där statsmakten ska förstärkas och kyrkan bli statlig. I samband med att den centrala makten blir allt större får också de rättsliga processerna ett nytt ansikte. Den auktoritet som under lång tid legat hos släkt och familj flyttas nu över till staten. Och det är här kvinnans roll i samhället långsamt börjar förändras.

  I 'Rätten och kvinnorna' fördjupar sig Marja Taussi Sjöberg i den rättsliga omvandling som skedde i Sverige när släktmakten försvann och staten klev in. Hon redogör bl.a. för tingets utformning och det balansskifte inom könsrelationerna som blev en utav reformationens konsekvenser. Hur behandlades ogifta kvinnor, jämfört med hustrur och änkor, när de befann sig i tinget? Och vad hände när kvinnan inte längre stod under släktens beskydd, utan istället blev ensam inför stat och kyrka?

  Marja Taussi Sjöberg, född 1943, är en svensk författare och professor emerita vid Umeå Universitet. Hon skriver framförallt om rätts- och kvinnohistoria.
  Läs mer
 15. Fatta lagen! (lättläst version), E-bok
  Fatta lagen! (lättläst version), E-bok
  E-bok
  174,00 kr

  Vi behöver alla känna till lagarna som styr oss och vår omvärld. Men det juridiska språket är ofta krångligt.

  I denna bearbetning av Dona Hariris Fatta lagen! får unga läsare möjlighet att bekanta sig med svenska lagar med relevans för deras liv. Språket är enkelt och personligt.

  I boken presenteras ett urval av situationer som unga människor kan hamna i. Vad behöver man till exempel veta när man hyr en lägenhet i andra hand? Vad innebär det att reklamera en vara? Vad är det för skillnad mellan förtal och förolämpning? Dessa och många andra frågor får läsaren svar på i Fatta lagen!

  Dona Hariri är jurist, föreläsare och programledare.

  Under sin uppväxt upplevde hon diskriminering och utanförskap, och tidigt bestämde hon sig för att bli jurist. Hon var 12 år när hon köpte sin första lagbok.

  Juridiken är ett demokratiskt verktyg och Dona arbetar som folkbildare på många olika sätt.. Att känn till sina rättigheter är grunden för jämlikhet, jämställdhet och alla människor lika värde.

  2019 debuterade hon som författare med Fatta lagen!

  Viljas böcker är uppskattade av personer som är ovana vid att läsa eller kanske har någon form av lässvårigheter. Språket är enkelt men innehållet är anpassat för vuxna läsare.

  Läs mer
 16. Utsatt för brott? Och har krav på skadestånd? Såhär ska du göra då! DEL 3 – FÖR ALLA, E-bok
  Utsatt för brott? Och har krav på skadestånd? Såhär ska du göra då! DEL 3 – FÖR ALLA, E-bok
  E-bok
  85,55 kr

  Vet du som blivit utsatt för brott vilka rättigheter du har att också få skadestånd? Och att polis och åklagare har en skyldighet att hjälpa dig med det?  Och vet du vad du kan göra om den som dömts att betala skadestånd till dig inte betalar? Den här boken ger svar på de här frågorna - och på många fler. Författaren, som har bakgrund som bland annat åklagare, delar i boken med sig av sina kunskaper om förundersökningsreglerna och ger konkreta verktyg till alla som blivit utsatta för brott om vad som gäller om skadestånd i anledning av brott. I boken finns handfasta råd om hur du som brottsutsatt kan bli mer aktiv i att värna om din egen rättssäkerhet. För att nå ut till så många som möjligt har författaren även låtit översätta vissa delar av boken till engelska, somaliska, turkiska och spanska.


  BROTTSLIGHETEN OCH OTRYGGHETEN FINNS STÄNDIGT NÄRVARANDE I SAMHÄLLET I DAG - VARE SIG VI VILL ELLER INTE. Många drabbas av brott. Många polisanmäler att de utsatts. Men så visar statistiken att många av de till Polisen anmälda brotten direktavskrivs eller läggs ned. I och med det blir det också svårare att driva en skadeståndstalan. Det blir då extra viktigt att du som brottsutsatt vet om dina rättigheter i samband med att du polisanmäler ett brott och att du drabbats av ekonomisk skada i samband med brottet. Så att du kan värna om din rättssäkerhet i ditt ärende. Så att du kan agera aktivt, konstruktivt och med kunskap - och därmed kvalitetssäkra hanteringen av det.  Marie Wallin är jurist och grundare av Rätt Nu AB, där hon nu arbetar. Hon har tidigare arbetat både som åklagare i Stockholm och som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan. Hon har även varit anlitad som specialist av Brottsförebyggande rådet (Brå) och varit anställd inom Polismyndigheten under flera år - bland annat vid Nationellt Bedrägericenter och som anlitad sakkunnig åt Polismyndighetens internrevision.
  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida