17,00 kr - 359,00 kr
359,00 kr
17,00 kr

56 produkter

56 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom juridik. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Juridik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. I skärningspunkten mellan juridik och politik - nio rättsfall, E-bok
  I skärningspunkten mellan juridik och politik - nio rättsfall, E-bok
  E-bok
  85,55 kr
  Denna bok handlar om nio mycket olika rättsfall, där advokat Sten De Geer företrätt klienter som utsatts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Den kan kanske tjäna som inspiration för några ungdomar att välja att bli humanjurister och rättsligt driva fall där klientens grundläggande rättigheter kränkts.
  Berättelserna fokuserar på människorna bakom rättsfallen och hur Sten De Geer bedrev advokatarbetet både i och utanför rättssalarna.
  Det är ett stycke juridisk samtidshistoria, berättad utan pekpinnar eller alltför många paragrafer eller invecklade juridiska resonemang. Boken riktar sig i första hand till allmänheten.

  Sten De Geer har arbetat som advokat sedan början av 1980-talet efter att några år ha varit anställd som förbundsjurist på LO-Rättsskydd. I sin verksamhet har han främst specialiserat sig på migrationsrätt och arbetsrätt. I det första svenska valet till EU-parlamentet kandiderade Sten De Geer för vänsterpartiet som ende förespråkare för fortsatt svenskt EU-medlemskap.
  Läs mer
 2. Upphovsrätt och Internet, E-bok
  Upphovsrätt och Internet, E-bok
  E-bok
  346,55 kr
  Det här är en handbok för alla som handskas med upphovsrättsligt material som filmer, musik, bilder och texter på Internet. Målsättningen är att du efter att ha läst boken ska förstå vad upphovsrätt egentligen är och hur juridiken som rör upphovsrätten på Internet fungerar. Läs mer
 3. Gåtan Thomas Quick, E-bok
  Gåtan Thomas Quick, E-bok
  E-bok
  174,00 kr
  Den 2 oktober 1994 ringde journalisten Janne Mattsson på porten till den slutna avdelningen 36 på Säters sjukhus. Sedan dess har han regelbundet samtalat och brevväxlat med Thomas Quick. Janne Mattssons inträngande skildring av en seriemördares tankevärld är skrämmande läsning, men också miltals ifrån sensationspressens skriverier. Läs mer
 4. Quick - Den stora rättsskandalen, E-bok
  Quick - Den stora rättsskandalen, E-bok
  E-bok
  56,55 kr
  Mordrättegångarna mot Thomas Quick är Sveriges största rättsskandal genom tiderna. Quick erkände 33 mord och dömdes för åtta. Nerdrogad och förvirrad vallades han runt på påstådda mordplatser och gravgömmor. Inga vittnen hade sett honom. Inget kunde binda honom till brotten. Han dömdes enbart på sitt eget erkännande. Med all sannolikhet är han oskyldig till alla morden och de verkliga mördarna har gått fria. Hur kunde det gå så fel?

  Advokaten Pelle Svensson har gått igenom allt tillgängligt material och ger här en analys av hela »Quick­karusellen«. Sakta växer bilden fram av en urspårad psykoterapi, överdoser av psykofarmaka, havererat polisarbete, manipulerade rättegångar och en sektliknande grupp av »troende«. I början trodde de säkert att de hade att göra med en seriemördare av internationella mått. När de började förstå att Quick berättat sagor lades locket på. Och trycktes till ordentligt. Men de hade inte räknat med Quick själv. Nu söker han resning och vill att alla domarna rivs upp.
  Läs mer
 5. Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan, E-bok
  Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan, E-bok
  E-bok
  217,50 kr

  Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan ger en introduktion och mer av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskul-der. I denna bok beaktas lagstiftningen per den 1 juli 2019.
  Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveck-ling sedan det infördes på källskatteområdet 1968. Sedan dess har ett skattekon-tosystem introducerats, där bl.a. reglerna om uppkomsten av ansvaret i fråga infördes i 12 kap. 6 och 6 a §§ skattebetalningslagen. Den 1 januari 2012 inför-des en gemensam lag för i stort sett hela skatteförfarandet, skatteförfarandela-gen (2011:1244), som ersatte bl.a. skattebetalningslagen. I skatteförfarandelagen återfinns företrädaransvarsreglerna i 59 kap. 12-21 §§. Reglernas innehåll har dock behållits oförändrade, förutom framför allt att skatteförfarandelagen innebär att ansvaret för företrädaren knyts till skyldigheten att anmäla i stället för skyld-igheten att betala, när den juridiska personen inte har gjort anmälan om felaktigt godkännande för F-skatt till Skatteverket angående ett uppenbart anställningsför-hållande. I denna bok behandlas först de materiella reglerna om företrädaransva-ret och sedan förfarandebestämmelserna. En utförlig genomgång av rättspraxis beträffande företrädarbegreppet, de subjektiva rekvisiten för ansvar och särskilda skäl för befrielse från betalningsskyldighet ges också i boken. Avslutande syn-punkter ges på företrädaransvarsinstitutet och huruvida det behöver revideras, varvid flera förslag till forskning på området lämnas eller att institutet tas upp i samband med forskning på näraliggande områden.
  Jämfört med tidigare upplagor har denna bok tillförts mycket av författarens er-farenheter från den kurs i företrädaransvar som denne höll våren 2019 i regi av Institutet för juridisk utbildning (www.ifju.se).
  Info om denna bok och andra juridiska böcker författaren finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS) på www.forssen.com

  Läs mer
 6. Kidnappad hjärna, E-bok
  Kidnappad hjärna, E-bok
  E-bok
  100,05 kr
  Ett av samhällets största problem är missbruk. Idag vet vi betydligt mer om hur ett urspårat missbruk påverkar en människas hjärna, men vad är det egentligen som leder fram till ett missbruk? Och finns det sätt att motverka att någon fastnar i träsk av droger och alkohol? I djupa intervjuer med missbrukare och forskare utformar vetenskapsjournalisten Miki Agerberg missbrukets dynamik – och vad för eventuella lösningar det finns för människor och anhöriga som tvingas leva med det dagligen.

  Miki Agerberg är vetenskapsjournalist och författare. Under senare år har han inriktat sig på medicin, hälsa och psykologi och skrivit uppmärksammade böcker om depression, missbruk och beroende samt fetma och övervikt. Han är även aktiv som föreläsare inom dessa ämnen.
  Läs mer
 7. Ordningsvakter : Nödlösningen som blev permanent, E-bok
  Ordningsvakter : Nödlösningen som blev permanent, E-bok
  E-bok
  159,50 kr

  Det var aldrig meningen att de skulle bli särskilt många. Det var aldrig tänkt att de skulle finnas överallt. I stället var de närmast ett tillfälligt svar på polisbristen. Men snart 40 år senare tar den egentliga polisen allt fler steg tillbaka från ordningshållningen och ersätts av ordningsvakter utan att någon riktig debatt har förts eller några lagar ändrats.

  Ordningsvakter har efter en kort kurs på tio dagar befogenhet att använda våld och andra polisiära maktmedel. Men de har inte bara långtgående rättigheter gentemot andra, de har också själva ett utsatt yrke. Ordningsvakter möter risker i en vardag full av berusade och nyckfulla personer, risker som de inte har fått verktyg att hantera.

  Journalisten Kolbjörn Guwallius gör en unik genomgång av yrkets historia och beskriver institutionens världsunika roll i samhället. Genom ett wallraffreportage inifrån ordningsvaktsutbildningen får läsaren veta hur lagens förlängda arm förbereds på ett oförutsägbart och ibland farligt arbete.

  Kolbjörn Guwallius har tidigare skrivit den hyllade avslöjande reportageboken Grip till varje pris (Verbal förlag, 2014) om de rättsvidriga väktarmetoderna i Stockholms tunnelbana och Sätta färg på staden (Dokument Press, 2010) om gatukonstens relation till samhället.


  Sagt om boken:

  "Guwallius skildring är viktig och upplysande" (Carl-Michael Edenborg, Aftonbladet)

  "unik skildring av hur Sverige lagt ut en del av våldsmonopolet på entreprenad", "förtjänstfull granskning" (Johannes Nesser, Journalisten)

  "Att läsa frilansjournalisten Kolbjörn Guwallius wallraffande inifrån utbildningen är svindlande" (Petter Larsson, Sydsvenskan)

  "Nyanserad men oroande läsning", "Samlat så här har ämnet inte penetrerats på decennier" (Rikard Flyckt, Jönköpings-Posten)

  "en bok som berör så gott som oss alla" (Sven Martinger, BTJ-häftet)

   

  Sagt om Grip till varje pris av Kolbjörn Guwallius:

  Storartad journalistik, boken avslöjar ett vådligt snedsteg i vårt rättssamhälles dunkel (Situation Sthlm)

  Välbehövlig granskning, kittlande som det största äventyr (Sydsvenskan)

  En klassisk granskning, ett gräv över tid, en viktig bok (Tidskriften Scoop)

  Läs mer
 8. Nämndemannen: - uppdrag med förtroende, E-bok
  Nämndemannen: - uppdrag med förtroende, E-bok
  E-bok
  144,90 kr
  Vad är en nämndeman och hur väljs denna person ut? Vilken roll har hen i det svenska rättsväsendet? Det finns många frågor att besvara när det gäller nämndemannen i det svenska rättssystemet. Nämndemannen dömer med samma tyngd som en juristdomare, men vilka krav ställs på nämndemannen? Och - hur ser uppgiften ut, vilka arbetsförhållanden gäller? Och hur är domstolen organiserad, vilka gör vad när mål kommer upp som nämndemannen ska döma i tillsammans med domaren? Denna bok ger de grundläggande svaren inte minst riktad till de som för första gången ska tillträda som nämndemän. Att som nämndeman fatta ofta för den enskilda individen väldigt ingripande beslut ställer höga krav. Läs mer
 9. Utsatt för brott? Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende DEL 2 FÖR FÖRETAGARE, E-bok
  Utsatt för brott? Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende DEL 2 FÖR FÖRETAGARE, E-bok
  E-bok
  85,55 kr

  Vet du som företagare hur du gör en polisanmälan på bästa sätt? Eller vad du kan göra om ditt polisärende direktavskrivs eller läggs ned? Den här boken ger svar på de här frågorna - och på många fler. Författaren, som har bakgrund som bland annat åklagare, delar i boken med sig av sina kunskaper om förundersökningsreglerna och ger konkreta verktyg till alla som inte vet hur en förundersökning fungerar. I boken varvas genomgångar av rapporter och statistik med handfasta råd om hur du som företagare och brottsutsatt kan bli mer aktiv i att värna om din egen rättssäkerhet. För att nå ut till så många som möjligt har författaren även låtit översätta vissa delar av boken till engelska, somaliska, arabiska, persiska och kurdiska (sorani).    

   

  BROTTSLIGHETEN OCH OTRYGGHETEN FINNS STÄNDIGT NÄRVARANDE I SAMHÄLLET I DAG - VARE SIG VI VILL ELLER INTE. Många drabbas av brott. Många polisanmäler att de utsatts. Men så visar statistiken att många av de till Polisen anmälda brotten direktavskrivs eller läggs ned.  

  Det blir då extra viktigt att du som företagare och brottsutsatt vet om dina rättigheter i samband med att du polisanmäler ett brott. Så att du kan värna om din rättssäkerhet i ditt ärende. Så att du kan agera aktivt, konstruktivt och med kunskap - och därmed kvalitetssäkra hanteringen av det. 

   

  Den här boken ger bland annat svar på frågorna om hur du gör en så bra polisanmälan som möjligt och vad du kan göra om ditt företags polisärende direktavskrivs eller läggs ned. Författaren, som har bakgrund som bland annat åklagare, delar i boken med sig av sina kunskaper om förundersökningsreglerna och ger konkreta verktyg till alla som inte vet hur en förundersökning fungerar. I boken varvas genomgång av rapporter och statistik med handfasta råd om hur du som enskild och brottsutsatt kan bli mer aktiv i att värna om din egen rättssäkerhet. Syftet och målet med boken är att du som läsare ska känna dig mer trygg i vad som gäller rent juridiskt om/när du och/eller ditt företag blir utsatt för ett brott. Att du efter att ha läst den vet vad du själv kan göra för att förbättra kvaliteten i hanteringen av ditt polisärende och vad du har för rättigheter i samband med det. Att du som företagare kan kvalitetssäkra ditt polisärende, helt enkelt. För att nå ut till så många som möjligt har författaren även låtit översätta vissa delar av boken till engelska, somaliska, arabiska, persiska och kurdiska (sorani).    

   

  Marie Wallin är jurist och grundare av Rätt Nu AB, där hon nu arbetar. Hon har tidigare arbetat både som åklagare i Stockholm och som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan. Hon har även varit anlitad som specialist av Brottsförebyggande rådet (Brå) och varit anställd inom Polismyndigheten under flera år - bland annat vid Nationellt Bedrägericenter och som anlitad sakkunnig åt Polismyndighetens internrevision.

  Läs mer
 10. Drachme, E-bok
  Drachme, E-bok
  E-bok
  44,24 kr
  Drachme är ett nytt valuta med värde av förnybar energi, mänskliga rättigheter och politiskt stabilitet som kan ge pengar sitt riktiga värde. Med en referensvaluta som Drachme, kommer vår ekonomi, politik och även normer kunna vara självreglerande mot en bättre värld där miljön och människan mår bra. Med Drachme kan goda aktörer vara rika, på riktigt. Pengar är inte mer än pappersbit med löfte om att värdet som står i siffran kan faktiskt betalas när som, men när alla våra träd är nedhuggna, när alla sjöar är förgiftade och när människan lever i misär, endast då kommer vi inse att pappersbiten pengar inte kan göra oss lyckliga eller mätta. Läs mer
 11. Kritiska perspektiv på rätten, E-bok
  Kritiska perspektiv på rätten, E-bok
  E-bok
  174,00 kr

  Det händer inte sällan att juriststudenter frågar vad en kritisk analys egentligen innefattar. Det kan röra sig om situationer där studenterna ombeds att analysera en juridisk frågeställning inom ramen för en seminarieuppgift, uppsats eller tentamensfråga. Ordet ”kritik” innefattar för många studenter någonting negativt. En vanlig uppfattning är att en kritisk analys enbart går ut på att upptäcka fel. Istället kan kritik sägas utgöra förmågan att reflektera över fakta och värderingar. Ytterst handlar det om att kunna ifrågasätta allmänt accepterade uppfattningar om vad som är sant och riktigt. Det är emellertid inte fråga om ett rent tyckande, snarare hänger kritiken samman med tvivlet. För att kunna kallas vetenskaplig måste även kritiken som sådan tåla en öppen och oberoende granskning.

   

  Tanken med den här läroboken är att hjälpa studenter att förstå vad kritiskt tänkande inom rättsvetenskapen är och hur man på ett vetenskapligt korrekt sätt kan identifiera, formulera, analysera och slutligen värdera rättsliga problem i en uppsats eller ett examensarbete. Boken är framtagen inom ramen för den så kallade ”Stockholmsmodellen” som syftar till att öka studenternas kritiska tänkande inom ramen för juristutbildningen. Den bör emellertid vara av värde även för praktiskt verksamma jurister.

   

  Johan Schelin är verksam som professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare i egenskap av studierektor vid institutionen haft det övergripande pedagogiska ansvaret för Juristprogrammet.

  Läs mer
 12. Secure Digitalisation – Nordic Yearbook of Law and Informatics 2016–2018, E-bok
  Secure Digitalisation – Nordic Yearbook of Law and Informatics 2016–2018, E-bok
  E-bok
  217,50 kr

  The Nordic Yearbook of Law and Informatics is a manifestation of a collaboration among colleagues from the Nordic countries. This co-operation has defined the field since its inception and it continues to thrive. The first volume in this series was pub- lished in 1984, and the contributions in this yearbook document the XXXI Nordic Conference on Law and IT held in Stockholm 2016, arranged by the Swedish Law and Informatics Research Institute.

  The overall theme of the conference was Secure Digitalization, and the articles in this yearbook derive from sessions on:

  –  Strategies for secure digitalization including legal protection, technical mecha- nisms, deterrence and power

  –  Compliance, automation and monitoring

  –  Privacy and surveillance in the post-Snowden era

  –  Remedies for the future

  In addition to the documentation of the conference, this volume highlights some of the struggles that legislators grapple with in the process of keeping up with the technological change and its impact on society. Included are summaries of a number of Swedish Government Reports addressing regulatory issues in various fields affected by technology. The selection reflects regulative initiatives concerning research, regulation of automated vehicles, integrity and governance.

  Läs mer
 13. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet yhteistoiminnassa, E-bok
  Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet yhteistoiminnassa, E-bok
  E-bok
  175,97 kr
  Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta työpaikoilla on erittäin ajankohtainen asia. Yhteistoimintalakia ollaan uudistamassa siten, että painotus olisi jatkossa yhteistoiminnallisessa kehittämisessä. Tässä kirjassa selvitetään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja työyhteisöönsä yhteistoimintamenettelyn keinoin julkisen terveydenhuollon organisaatiossa. Lisäksi kirjassa tarkastellaan yhteistoimintaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä kehittämistyön tuloksina. Läs mer
 14. Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv, E-bok
  Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv, E-bok
  E-bok
  126,82 kr
  Har du ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Har du någon gång känt dig ensam i din kamp för att få till en fungerande skolgång för ditt barn? Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv tar upp de viktigaste delarna i skollagen och tolkar vad lagen faktiskt innebär för barn med särskilda behov. Boken är för dig som vill veta hur man praktiskt kan gå tillväga för att tillvarata barns rättigheter i skolan. I boken får du ta del av författarens egna erfarenheter om sitt barns skolgång och den mödosamma kamp som fördes mot skola och kommun för att försöka få till rätt stöd i skolarbetet. Boken vänder sig både till vårdnadshavare och stödpersoner men kan även läsas av personer som själva har funktionsnedsättning. Läs mer
 15. Kertomus hyvinvointivaltiosta: Mukana tekijänä, näkijänä ja haaveilijana, E-bok
  Kertomus hyvinvointivaltiosta: Mukana tekijänä, näkijänä ja haaveilijana, E-bok
  E-bok
  68,40 kr
  Kirja on kertomus hyvinvointivaltiosta, sen rakentamisesta ja kehittämisestä. Kirjoittajat ovat olleet työssä mukana tekijöinä, näkijöinä ja haaveilijoina. Näkökulma on tietoisesti hallinnon kehittäminen ja virkamiesten merkittävä panos tässä työssä. Liikkeelle lähdetään 1950-luvulta ja päädytään tähän päivään. Kirja hahmottaa hyvinvointivaltion rakennuskaudet ja viimeisimmän kehitysvaiheen kaikkine haasteineen. Siinä on tarinoita hyvinvointivaltion kehittämisen eri aikakausilta, joissa tarinoissa kehittäjät, komiteat, koulutus ja kansainvälisyys ovat keskiössä. Läs mer
 16. 107 knivhugg för att återupprätta heder, E-bok
  107 knivhugg för att återupprätta heder, E-bok
  E-bok
  17,40 kr

  Ett mord sker i Landskrona. Den unga kvinnan Maria Aydin hittas den 23 april död i sin lägenhet av sin 16-åriga bror, Marino. Han ringer polisen, och vittnar om att en maskerad man trängt sig in i lägenheten och mördat Maria. Men polisen börjar snart tvivla på hans historia.

  I vad som skulle koma att bli ett av deras svåraste fall får vi följa hur Landskronapolisen använder alla sina kunskaper inom teknisk bevisning och brott som förövas i hederns namn.

  Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.

  I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.
  Läs mer
 17. Anlagd brand i omtvistat hus, E-bok
  Anlagd brand i omtvistat hus, E-bok
  E-bok
  17,40 kr
  En fredagsmorgon i februari går larmet hos Danderyds brandkår. Det brinner i en villa på Kevinge Strand. Men samtidigt som brandkåren kommer fram till bostaden och försöker få branden under kontroll visar det sig att larmet inte kommer från en civilperson som de först trott. Det är istället en väktare, positionerad i villan bredvid, som har larmat. Polisen kopplas in och det visar sig snart att fallet är större än de först trott.

  Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.
  I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.
  Läs mer
 18. Dömda – om rättssäkerheten i Sverige , E-bok
  Dömda – om rättssäkerheten i Sverige , E-bok
  E-bok
  116,00 kr

  Allt började när en vän till Thérèse Juel blev dömd för ett sexualbrott. När hon granskade fakta i målet upptäckte hon mängder av motsägelser och orimligheter. Det  skapade ett engagemang som 2010 resulterade i boken Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige. Nu nio år senare  kommer här hennes uppföljare.

  I den här boken tar Thérèse Juel upp ?era kända fall och ger läsaren en annan inblick än den som media tidigare gett.

  I kapitlet med SOS-sjuksköterskan som inte skickade ambulans visar hon att det fanns ?era som hade kunnat skicka ambulans men det var bara den i media kände SOS-sjuksköterskan som blev uthängd som syndabock.

  Ett annat kapitel handlar om processen mot den så  kallade Kulturpro?len, men här skriver Thérèse Juel om fallet sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

  Efter att ha beviljats resning friades 2018 den tidigare morddömde Esa Teittinen, men hur gick det till när  hovrätten överprövade målet? Thérèse Juel var där och berättar om rättegången ur ett personligt perspektiv.

   Om Thérèse 

  Under närmare 29 år frilansade Thérèse Juel på Sveriges Radio och gjorde olika program och inslag i samtliga kanaler. Som frilansjournalist har hon även skrivit artiklar för både dagspress som välkända veckotidningar.

  Under de senaste 14 åren har Thérèse fördjupat sig i den svenska rättssäkerheten och gjort sig känd för sin strid för oskyldigt dömda, främst i sexualbrottmål, men också i mordmål. Hon tar sällan ställning i skuldfrågor men vill att diskussionen om rättssäkerhet och hur domstolar värderar bevis ges ett större utrymme.

  Sedan 2014 är hon återkommande  gästföreläsare vid Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet i ämnet rättssäkerhet.

   Sagt om Thérèse

  »Thérèse Juel skriver bra och  koncist. Hon har i både bokform och debattartiklar, bland annat i Dagens Juridik, ställt viktiga  frågor som rättssäkerhet och bevis värdering på sin spets –  frågor som annars inte brukar få särskilt stor plats i den svenska debatten men som  förtjänar betydligt större utrymme.«

  Stefan Wahlberg, chefredaktör för Dagens Juridik

   

  »Den mest uppskakande text jag läst om det svenska rättssamhället. Och jag har läst mycket i ämnet.«

  Jan Guillou i Aftonbladet om  »Fällda för  sexövergrepp – om rättsfall i Sverige«

  Läs mer
 19. Juridisk genomslagskraft. Att övertyga muntligt som jurist, E-bok
  Juridisk genomslagskraft. Att övertyga muntligt som jurist, E-bok
  E-bok
  129,05 kr

  Juridisk genomslagskraft är en bok om konsten att övertyga muntligt som jurist. Den är varken en juridisk lärobok eller en traditionell retorisk handbok, utan en bok som försöker kombinera olika ämneskunskaper, tankeformer och traditioner. Hur använder man sig av sina juridiska kunskaper muntligt? Hur agerar man som jurist inför åhörare? Hur får man som jurist genomslagskraft? Sådana frågor besvaras här.

  Boken är indelad i korta kapitel, vilka kan läsas oberoende av varandra. I varje kapitel tematiseras en viss aspekt av juridisk genomslagskraft, såsom yrkesmässig identitet och självpresen­tation, förståelse för åhörarna, perspektiv på ämnet, konsten att (inte) svara på frågor, muntlighetens särdrag, kroppsuppfattning och språkliga finesser.
  Kapitlen rör sig från juristens utmaningar över teoretiska överväganden till konkreta tekniker och verktyg. Läsaren ­utmanas fortlöpande genom praktiska övningar.

  Boken vänder sig till alla jurister som använder sig av sina juridiska kunskaper muntligt och offentligt, oavsett om det är som processförare, föredragshållare, ordförande, förhandlare eller på annat sätt. Både en erfaren jurist och en nybliven juridik­studerande kan ha nytta av bokens reflektioner och praktiska råd. Bokens form och innehåll är nytänkande, genom att ­teoretiskt djup ligger till grund för tillämpbara råd som ­presenteras på ett lättillgängligt sätt.

  Bokens danska författare, ­juristen Inger Høedt-Rasmussen och retorikern Jonas Gabrielsen, har båda vunnit priser för sin undervisning. De undervisar och coachar på universitet, i det privata näringslivet och i advokatbranschen. Boken är översatt till svenska och bearbetad för svenska förhållanden av juristen och retorikern Eric Bylander

  Läs mer
 20. Grip till varje pris : Falkarna, CSG och de rättsvidriga väktarmetoderna 1996-2014, E-bok
  Grip till varje pris : Falkarna, CSG och de rättsvidriga väktarmetoderna 1996-2014, E-bok
  E-bok
  130,50 kr

  Grip till varje pris är den sanna berättelsen om hur Storstockholms Lokaltrafik (SL) under nästan tjugo års tid anlitade ett vaktbolag för att jaga klottrare med olagliga metoder.

  Genom tidigare okänt bevismaterial, intervjuer med inblandade och omfattande research visar journalisten Kolbjörn Guwallius hur civilklädda väktare bedrev rättsvidrig spaningsverksamhet, bland annat med hjälp av ett olagligt fotoregister där även barn ingick.

  I denna nyutgåva från 2019 tillkommer nya detaljer om det olagliga registret, en genomgång av SL:s förnekande krishantering och en kommentar om granskningens efterverkningar.

  Med efterord av Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.


  "Välbehövlig granskning … Det blir kittlande som det största äventyr" – Sydsvenskan

  "Storartad journalistik … Boken avslöjar ett vådligt snedsteg i vårt rättssamhälles dunkel" – Situation Sthlm

  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida