17,00 kr - 347,00 kr
347,00 kr
17,00 kr

55 produkter

55 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom juridik. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Juridik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Kritiska perspektiv på rätten, E-bok
  Kritiska perspektiv på rätten, E-bok
  Isbn: 9789198263367
  E-bok
  174,00 kr

  Det händer inte sällan att juriststudenter frågar vad en kritisk analys egentligen innefattar. Det kan röra sig om situationer där studenterna ombeds att analysera en juridisk frågeställning inom ramen för en seminarieuppgift, uppsats eller tentamensfråga. Ordet ”kritik” innefattar för många studenter någonting negativt. En vanlig uppfattning är att en kritisk analys enbart går ut på att upptäcka fel. Istället kan kritik sägas utgöra förmågan att reflektera över fakta och värderingar. Ytterst handlar det om att kunna ifrågasätta allmänt accepterade uppfattningar om vad som är sant och riktigt. Det är emellertid inte fråga om ett rent tyckande, snarare hänger kritiken samman med tvivlet. För att kunna kallas vetenskaplig måste även kritiken som sådan tåla en öppen och oberoende granskning.

   

  Tanken med den här läroboken är att hjälpa studenter att förstå vad kritiskt tänkande inom rättsvetenskapen är och hur man på ett vetenskapligt korrekt sätt kan identifiera, formulera, analysera och slutligen värdera rättsliga problem i en uppsats eller ett examensarbete. Boken är framtagen inom ramen för den så kallade ”Stockholmsmodellen” som syftar till att öka studenternas kritiska tänkande inom ramen för juristutbildningen. Den bör emellertid vara av värde även för praktiskt verksamma jurister.

   

  Johan Schelin är verksam som professor i sjö- och transporträtt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare i egenskap av studierektor vid institutionen haft det övergripande pedagogiska ansvaret för Juristprogrammet.

  Läs mer
 2. IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan, E-bok
  IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan, E-bok
  Isbn: 9789176152065
  E-bok
  56,55 kr

  IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan ger läsaren en pedagogisk väg in i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Innan den fördjupande företagsbeskattningsdelen behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det inkomstskatterättsliga området och de tre inkomstslagen: näringsverksamhet (NRV), tjänst och kapital. Ambitionen med denna studiehandledning är att ge läsaren en introduktion till framför allt inkomstskatterätten, men även till dess förhållande till andra skatteslag och avgifter såsom i första hand socialavgifterna och momsen.

   

  Denna bok innehåller följande delar: Beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller tjänst – översikt med särskilda genomgångar av Inkomst av tjänst och Inkomst av näringsverksamhet samt Kapitalbeskattning – översikt och Företagsbeskattning – översikt. De ska var för sig kunna användas av lärare och studenter som instuderingsmaterial. Beträffande socialavgifter och moms behandlas dessa ämnen integrerat med inkomstskatten. I företagsbeskattningsdelen berörs inkomstskatten med vissa löpande kommentarer avseende socialavgifter, redovisningsrätt och moms. Där ges också en separat översikt avseende momsen. I IMPAKT-serien har hittills även följande titlar utgivits:

   

  -    IMPAKT – Momsnyckeln,

  -    IMPAKT – Avtal och momsavdrag

  -    IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige

   

  På www.forssen.com finns dessutom bl.a. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet, som bl.a. fungerar som ett paper till nämnda böcker i IMPAKT-serien och till Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter.

   

  Denna bok är en studiehandledning lämplig för föreläsningar och gruppövningar i grundkurser och fördjupningskurser i beskattningsrätt på högskola och universitet samt hos olika utbildningsinstitut där kurser ges i ämnet skatterätt. Den möjliggör till och med rena självstudier inom skatterätten. Den grundläggande pedagogiska tanken med boken är nämligen att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering. Den utgör ett studiematerial – en studiehandledning – som ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara, såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om skatterätt. Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en avgörande förutsättning för problemlösning och forskning i ämnet. Boken utgör således ett stöd också för den yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga problem. Den utgör då även ett mer handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta bestämmelser i den många gånger snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen. De övningsexempel som finns i förevarande bok avser inkomstslagen tjänst, NRV och kapital samt företagsbeskattningen. Med boken görs inget anspråk på att visa den enda vägen för att tillägna sig skatterätten. Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, utgör också en praktiskt sett viktig väg in i skatterätten.

   

  I boken beaktas skattereglerna per den 1 januari 2016.

  För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com

  Läs mer
 3. Allt som är mitt : Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse, E-bok
  Allt som är mitt : Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse, E-bok
  Isbn: 9789188029096
  E-bok
  104,40 kr
  I Allt som är mitt : Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse gör Anna Svensson och Alexander Alvina Chamberland upp med föreställningen att sexuella övergrepp alltid förstör livet för den utsatte. De efterlyser ett samtal som i högre grad utgår från överlevarnas perspektiv, och kritiserar synen på våldtäkt som det värsta som kan hända en människa. Läs mer
 4. Nordisk Socialrättslig Tidskrift 11-12, 2015, E-bok
  Nordisk Socialrättslig Tidskrift 11-12, 2015, E-bok
  Isbn: 9789173350495
  E-bok
  293,93 kr
  Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt.

  Detta nummer rymmer sex artiklar på fyra olika språk:

  TITTI MATTSSON, som är professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet har på svenska skrivit:

  "Att beforska barn och unga i hem, skola, samhällsvård och kriminalvård"

  HELGA AUNE, som är Postdoktor, Ph.d., Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo har tillsammans med GRO NYLANDER, dr. med., spesialist i fødselshjelp, kvinnesykdommer og medisinsk genetikk, tidligere overlege ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus på norsk skrevet:

  "Barseltid et faktum – Barselpermisjon en rettslig sannhet"


  FREYA SEMANDA, er Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og INGRID HARTELIUS DALL, som er cand.jur. Børns vilkår, har tilsammen på dansk skrevet:

  "Myndighedernes erstatningsansvar ved omsorgssvigt af børn"


  CAROLINE ADOLPHSEN, er post.doc., ph.d. på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og NICOLAJ SIVAN HOLST, som er adjunkt, ph.d. på Juridisk Institut, Aarhus Universitet har tilsammen på dansk skrevet:

  "Magtanvendelse i danske skoler og dagtilbud"

  PETER  VANGSGAARD er cand. jur., adjunkt i socialret og retssociologi på Juridisk Institut, Aalborg Universitet og har på dansk skrevet:

  "'Kompleksitetskortet' og dets teoretiske baggrund i et naturalistisk
  perspektiv på socialretslæren-/metodikken"

  TOSHIKO KANNO professor of Law at Hokkaido University of Education,
  Sapporo in Japan has in English written:

  "Stimulating Increased Birth Rates by Law"

  Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt, socialrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
  Läs mer
 5. Den otroliga historien: Så blev ”På spåret” filmerna olagliga, E-bok
  Den otroliga historien: Så blev ”På spåret” filmerna olagliga, E-bok
  Isbn: 9789176770627
  E-bok
  42,05 kr
  En pinsam lagmiss har gjort att populära TV-program som ”På spåret”, ”Mitt i naturen” och ”Vasaloppet” bryter mot lagen.

  Den stora jätten SVT har helt enkelt glömt att lusläsa lagtexterna och nu har det gått så långt att man kan tvingas betala 100-tals miljoner i skadestånd.

  I den här boken får du läsa hela den galna historien om den här SVT-skandalen och de lagarna som drabbar både TV-sändningar och alla vanliga svenskar.

  Boken ”Den otroliga historien: Så blev ’På spåret’-filmerna olagliga” innehåller exempel på de TV-program som inte följt lagen, en omfattande juridisk historik samt genomgångar av skandalens konsekvenser.

  Den här boken är skriven av journalisten Mikael Jägerbrand som arbetat som nöjes- och nyhetsjournalist på stora tidningar som GT och Aftonbladet. Han har tidigare skrivit en faktabok om skandalerna kring raveklubben ”Docklands”, samt gjort resguider till de historiska sevärdheterna ”Vitlyckes hällristningar” och ”Greby gravfält”.

  Det här är den första titeln i den nya bokserien ”SVT-skandaler” där den stora mediekoncernen kommer att granskas i detalj.
  Läs mer
 6. The Making of Tax Laws – Law and Language issues, E-bok
  The Making of Tax Laws – Law and Language issues, E-bok
  Isbn: 9789176152089
  E-bok
  56,55 kr
  The Making of Tax Laws – Law and Language issues, is an edited offprint of Part D of The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law: Second edition, by the same author. In that book The Making of Tax Laws, meaning fiscal sociology aspects on the tax rules as such, was presented as a new branch of fiscal sociology concerning certain aspects regarding the making of tax laws (not to be confused with the making of tax law).

  This book concerns Communication Distortions within tax rules and Use of language in law. The underlying issue concerns how communication distortions occur between the legislator’s intentions with tax rules and the perception of them within a general context of the use of language in law. The main issue in this book concerns reasoning from the linguistic law and language perspective about why a text containing e.g. an imperative to pay tax may as such make a poor tool to convey that intention of the legislator to the tax subject, e.g. to an entrepreneur. A resulting question is whether there’s any pedagogy to support a decrease of a risk of the described communication distortions occurring by way of a method of text processing that makes the final text – making the present tax rule – more likely to correspond in terms of communicative precision with the legislator’s intention.

  Thus, this book chiefly concerns avoiding the described communication distortions by first and foremost avoiding textual imperfections in the mentioned communicative respect regarding the making of tax laws. The focus is set more on the language issue itself than on imperfections in the system which is supposed to convey the legislator’s intentions with tax rules.

  Mr. Björn Forssén is a Swedish Doctor of Laws.

  For more info about this book and other books on Pedagogiskt Forum Skatt (Pedagogy Forum Tax), see www.forssen.com

  Läs mer
 7. Döden är en man: styckmordet, myterna, efterspelet, E-bok
  Döden är en man: styckmordet, myterna, efterspelet, E-bok
  Isbn: 9789188243317
  E-bok
  94,25 kr

  Per Lindebergs granskning av da Costafallet blev en av det senaste decenniets mest uppmärksammade svenska böcker. Här är en uppdaterad utgåva från 2008 om mordgåtan som engagerade ett helt land, om mediehets och moralisk panik och om ett rättssystem som sviktade under trycket av politiska opinioner.

  Året var 1984. I tidningar, radio och tv lärde vi känna dem, de skrämmande gestalterna Obducenten och Allmänläkaren. Under rituella former hade de styckat en prostituerad kvinna på rättsläkarstationen i Solna, sedan hon utsatts för bisarra sexuella våldshandlingar i närvaro av ett litet barn. I vad som har kallats århundradets svenska brottmålsrättegång förklarades de två läkarna skyldiga till styckningen, men kunde trots detta lämna rättssalen som fria män. Rättegången tycktes vara ett bevis för att etablissemanget skyddar sina egna; att den svenska rättvisan gör skillnad mellan uppsatta män och utsatta kvinnor.

  I den nya upplagan av Döden är en man granskas den moderna myt om styckmordsfallet och de två onda männen, som skapades i massmedierna och som byggde på den bild av mordutredningen, som polisen läckte ut till journalisterna. Här skildras också de försök som gjorts att förhindra en ny rättslig prövning av den påstådda bevisningen i målet och förspelet till den nya rättegång som planeras äga rum under hösten 2008 en skadeståndsprocess där läkarna stämt staten inför rätta.

  PER LINDEBERG, född 1938, är vetenskapsjournalist. Han har tidigare bland annat arbetat med mediefrågor vid ett statligt forskningsråd och särskilt intresserat sig för granskningen av den form av förtäckt opinionsbildning, som kan förekomma i mediernas skenbart objektiva nyhetsrapportering.

  "Han lyckas på 750 sidor sticka dolken i samtliga makthavare i det svenska etablissemanget, från politiker, åklagarväsendet, advokaterna, kvinnorörelsen, massmedia till kulturetablissemang."
  Per Olov Enquist, Expressen

  Läs mer
 8. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning, E-bok
  Diskriminering på grund av funktionsnedsättning, E-bok
  Isbn: 9789170409899
  E-bok
  316,10 kr
  Annika Jyrwall Åkerberg är en av Sveriges ledande jurister inom mänskliga rättigheter i relation till människor med funktionsnedsättning. Under de senaste 15 åren har Annika arbetat med mänskliga rättigheter på såväl internationell, regional, nationell som lokal nivå. Hon har bland annat arbetat vid FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter i Genève, för FNs specialrapportör för funktionshindersfrågor samt författat den svenska funktionshindersrörelsens tre olika alternativa rapporter om hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Arbetet med dessa alternativrapporter liksom det nära samarbetet med funktionshindersrörelsen har medfört att Annika kunnat identifiera olika aspekter av diskriminering relaterat till olika funktionsnedsättningar. Dessa erfarenheter och lärdomar är något hon använder när hon beskriver och analyserar regelverk och rättsfall i denna bok.

  Annika är en uppskattad föreläsare och har genomfört utbildningar för ett hundratal kommuner, ett stort antal organisationer, myndigheter och företag i mänskliga rättigheter och svenska och europeiska diskrimineringslagar. Genom bolaget IURIS HUMANI, Human Rights Consulting, genomför Annika även juridiska utredningar och analyser, workshops samt ger juridisk rådgivning till organisationer, myndigheter och privatpersoner.

  För mer information se: www.iuris.se
  Läs mer
 9. Secure Digitalisation – Nordic Yearbook of Law and Informatics 2016–2018, E-bok
  Secure Digitalisation – Nordic Yearbook of Law and Informatics 2016–2018, E-bok
  Isbn: 9789198263398
  E-bok
  217,50 kr

  The Nordic Yearbook of Law and Informatics is a manifestation of a collaboration among colleagues from the Nordic countries. This co-operation has defined the field since its inception and it continues to thrive. The first volume in this series was pub- lished in 1984, and the contributions in this yearbook document the XXXI Nordic Conference on Law and IT held in Stockholm 2016, arranged by the Swedish Law and Informatics Research Institute.

  The overall theme of the conference was Secure Digitalization, and the articles in this yearbook derive from sessions on:

  –  Strategies for secure digitalization including legal protection, technical mecha- nisms, deterrence and power

  –  Compliance, automation and monitoring

  –  Privacy and surveillance in the post-Snowden era

  –  Remedies for the future

  In addition to the documentation of the conference, this volume highlights some of the struggles that legislators grapple with in the process of keeping up with the technological change and its impact on society. Included are summaries of a number of Swedish Government Reports addressing regulatory issues in various fields affected by technology. The selection reflects regulative initiatives concerning research, regulation of automated vehicles, integrity and governance.

  Läs mer
 10. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet yhteistoiminnassa, E-bok
  Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet yhteistoiminnassa, E-bok
  Isbn: 9789528077084
  E-bok
  175,97 kr
  Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta työpaikoilla on erittäin ajankohtainen asia. Yhteistoimintalakia ollaan uudistamassa siten, että painotus olisi jatkossa yhteistoiminnallisessa kehittämisessä. Tässä kirjassa selvitetään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja työyhteisöönsä yhteistoimintamenettelyn keinoin julkisen terveydenhuollon organisaatiossa. Lisäksi kirjassa tarkastellaan yhteistoimintaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä kehittämistyön tuloksina. Läs mer
 11. Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv, E-bok
  Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv, E-bok
  Isbn: 9789177858690
  E-bok
  126,82 kr
  Har du ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Har du någon gång känt dig ensam i din kamp för att få till en fungerande skolgång för ditt barn? Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv tar upp de viktigaste delarna i skollagen och tolkar vad lagen faktiskt innebär för barn med särskilda behov. Boken är för dig som vill veta hur man praktiskt kan gå tillväga för att tillvarata barns rättigheter i skolan. I boken får du ta del av författarens egna erfarenheter om sitt barns skolgång och den mödosamma kamp som fördes mot skola och kommun för att försöka få till rätt stöd i skolarbetet. Boken vänder sig både till vårdnadshavare och stödpersoner men kan även läsas av personer som själva har funktionsnedsättning. Läs mer
 12. I skärningspunkten mellan juridik och politik - nio rättsfall, E-bok
  I skärningspunkten mellan juridik och politik - nio rättsfall, E-bok
  Isbn: 9789189343481
  E-bok
  85,55 kr
  Denna bok handlar om nio mycket olika rättsfall, där advokat Sten De Geer företrätt klienter som utsatts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Den kan kanske tjäna som inspiration för några ungdomar att välja att bli humanjurister och rättsligt driva fall där klientens grundläggande rättigheter kränkts.
  Berättelserna fokuserar på människorna bakom rättsfallen och hur Sten De Geer bedrev advokatarbetet både i och utanför rättssalarna.
  Det är ett stycke juridisk samtidshistoria, berättad utan pekpinnar eller alltför många paragrafer eller invecklade juridiska resonemang. Boken riktar sig i första hand till allmänheten.

  Sten De Geer har arbetat som advokat sedan början av 1980-talet efter att några år ha varit anställd som förbundsjurist på LO-Rättsskydd. I sin verksamhet har han främst specialiserat sig på migrationsrätt och arbetsrätt. I det första svenska valet till EU-parlamentet kandiderade Sten De Geer för vänsterpartiet som ende förespråkare för fortsatt svenskt EU-medlemskap.
  Läs mer
 13. Kertomus hyvinvointivaltiosta: Mukana tekijänä, näkijänä ja haaveilijana, E-bok
  Kertomus hyvinvointivaltiosta: Mukana tekijänä, näkijänä ja haaveilijana, E-bok
  Isbn: 9789528077381
  E-bok
  68,40 kr
  Kirja on kertomus hyvinvointivaltiosta, sen rakentamisesta ja kehittämisestä. Kirjoittajat ovat olleet työssä mukana tekijöinä, näkijöinä ja haaveilijoina. Näkökulma on tietoisesti hallinnon kehittäminen ja virkamiesten merkittävä panos tässä työssä. Liikkeelle lähdetään 1950-luvulta ja päädytään tähän päivään. Kirja hahmottaa hyvinvointivaltion rakennuskaudet ja viimeisimmän kehitysvaiheen kaikkine haasteineen. Siinä on tarinoita hyvinvointivaltion kehittämisen eri aikakausilta, joissa tarinoissa kehittäjät, komiteat, koulutus ja kansainvälisyys ovat keskiössä. Läs mer
 14. Nämndemannen: - uppdrag med förtroende, E-bok
  Nämndemannen: - uppdrag med förtroende, E-bok
  Isbn: 9789180071871
  E-bok
  144,90 kr
  Vad är en nämndeman och hur väljs denna person ut? Vilken roll har hen i det svenska rättsväsendet? Det finns många frågor att besvara när det gäller nämndemannen i det svenska rättssystemet. Nämndemannen dömer med samma tyngd som en juristdomare, men vilka krav ställs på nämndemannen? Och - hur ser uppgiften ut, vilka arbetsförhållanden gäller? Och hur är domstolen organiserad, vilka gör vad när mål kommer upp som nämndemannen ska döma i tillsammans med domaren? Denna bok ger de grundläggande svaren inte minst riktad till de som för första gången ska tillträda som nämndemän. Att som nämndeman fatta ofta för den enskilda individen väldigt ingripande beslut ställer höga krav. Läs mer
 15. Fatta lagen! : Från hatbrott till snatteri och svartjobb, E-bok
  Fatta lagen! : Från hatbrott till snatteri och svartjobb, E-bok
  Isbn: 9789113091686
  E-bok
  58,00 kr
  Många, särskilt unga, känner inte till sina rättigheter. Och de är inte medvetna om sina skyldigheter. Det menar juristen Dona Hariri som säger: Det är inte coolt att begå brott, det är coolare att kunna sin rätt.

  Fatta lagen! är boken som gör lagen tillgänglig för alla. Till exempel förklarar den vad som är att förolämpa och vad som är förtal. Varför det aldrig är en bra idé att jobba svart eller vad samtycke till sex egentligen innebär. Om det räknas som misshandel när två personer har bestämt sig för att slåss eller om en polis har rätt att trycka upp dig mot en vägg och visitera dig.

  Juridik anses ofta svårt och krångligt, men här kommer lagen förklarad på ett sätt som alla kan förstå. Unga blir ofta utsatta för brott och med hjälp av den här boken ska du veta vad som gäller när - eller helst innan - du hamnar i en rättssituation.

  Områden som beskrivs är framför allt sådana som unga människor berörs av; immaterialrätt, sexualbrott, misshandel, väktares befogenheter, narkotika, olaga hot, stöld och diskriminering, men även juridik kring bostäder och civil olydnad.

  Dona Hariri vill med den här boken ge alla medborgare rätten till sin rätt. Läs på och fatta lagen!
  Läs mer
 16. Galpu Personal och Lönehandbok 2016, E-bok
  Galpu Personal och Lönehandbok 2016, E-bok
  Isbn: 9789187119781
  E-bok
  116,00 kr
  Gerhard Andersson har under 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser inom hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta. Efterfrågan är stor och redan under de första 4 veckorna såldes 360 böcker. Kommentar till boken har bland annat varit "äntligen en bok som går att förstå". Boken är ett enkelt lexikon som med fakta på ett enkelt sätt hjälper dig när det gäller personal och löner.

  Den trycka upplagan kan beställas genom: post@axplock.se

  Innehållsföteckning:

  1. Förord
  2. Olika basbelopp
  3. Kollektivavtal eller inte
  4. Avtalsförsäkringar
  5. Att anställa medarbetare
  6. Arbetstidslagen (ATL)
  7. Att betala ut lön
  8. Att beräkna lön
  9. Traktamenten
  10. Semester
  11. Sjukdom
  12. Skatt vid löneutbetalning
  13. Arbetsgivaravgifter 2015
  14. Viktiga lagar då man har anställda
  15. Fler lagar
  16. Vad är en policy?
  17. Utvecklingssamtal
  18. Förhandling
  19. Uppsägningar
  20. Hämtat från verkligheten
  21. Aktuell lagtext gällande LAS
  22. Aktuell lagtext gällande MBL
  Läs mer
 17. GALPU Personal och Lönehandbok 2015, E-bok
  GALPU Personal och Lönehandbok 2015, E-bok
  Isbn: 9789187119590
  E-bok
  116,00 kr
  Gerhard Andersson har under 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser inom hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta. Efterfrågan är stor och redan under de första 4 veckorna såldes 360 böcker. Kommentar till boken har bland annat varit "äntligen en bok som går att förstå". Boken är ett enkelt lexikon som med fakta på ett enkelt sätt hjälper dig när det gäller personal och löner. Läs mer
 18. GALPU Personalhandbok 2017, E-bok
  GALPU Personalhandbok 2017, E-bok
  Isbn: 9789188523013
  E-bok
  116,00 kr
  Gerhard Andersson har under 40 år arbetat med ämnet lön och personal. Författaren har under sina år undervisat och haft kurser över hela landet, men att finna rätt kurslitteratur har alltid varit svårt. Bokens tillkomst är en följd av detta.

  Innehållsförteckning:

  1. Förord
  2. Olika basbelopp
  3. Kollektivavtal eller inte
  4. Avtalsförsäkringar
  5. Att anställa medarbetare
  6. Arbetstidslagen (ATL)
  7. Att betala ut lön
  8. Att beräkna lön
  9. Traktamenten
  10. Semester
  11. Sjukdom
  12. Skatt vid löneutbetalning
  13. Arbetsgivaravgifter 2015
  14. Viktiga lagar då man har anställda
  15. Fler lagar
  16. Vad är en policy?
  17. Utvecklingssamtal
  18. Förhandling
  19. Uppsägningar
  20. Hämtat från verkligheten
  21. Aktuell lagtext gällande LAS
  22. Aktuell lagtext gällande MBL
  Läs mer
 19. Federalistikirjoitukset, E-bok
  Federalistikirjoitukset, E-bok
  Isbn: 9789528039396
  E-bok
  288,67 kr
  Federalistikirjoitukset olivat 85 esseetä sanomalehdissä, joiden kirjoittajina olivat Alexander Hamilton, James Madison ja John Jay vuosina 1787 ja 1788. He käyttivät niiden kirjoittamiseen salanimeä Publius. Federalistikirjoituksilla he perustelivat sitä, miksi olisi hyvä luopua Yhdysvaltain ensimmäisestä perustuslaista ns. konfederaatioartikloista ja ottaa käyttöön uusi perustuslaki. Samalla he myös kertoivat mitä asioita uudessa perustuslaissa oli huomioitu ja miten se tulisi toimimaan. Heidän kirjoituksensa auttoi Yhdysvalloissa ottamaan käyttöön uuden perustuslain vuonna 1789. Vielä nykyäänkin, kun halutaan tietää Yhdysvaltain perustajien mielipide jossain perustuslaillisessa asiassa, niin sen saamiseksi selville käytetään Federalistikirjoituksia. Läs mer
 20. Ord och termer inom juridik för tolkar: svenska till persiska och persiska till svenska, E-bok
  Ord och termer inom juridik för tolkar: svenska till persiska och persiska till svenska, E-bok
  Isbn: 9789177858881
  E-bok
  172,74 kr
  Boken består av mer än 2000 ord, termer och uttryck inom juridiken med en kort definition eller förklaring och består av två delar: svenska till persiska och persiska till svenska. Boken vänder sig i första hand till båda dari- eller persisktalande tolkar, översättare, studenter men även persisktalande i allmänhet kan ha nytta av den. Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida