8,00 kr - 579,00 kr
579,00 kr
8,00 kr

307 produkter

307 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom humaniora. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Humaniora

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Ranskan tankit 1915-1950, E-bok
  Ranskan tankit 1915-1950, E-bok
  E-bok
  230,70 kr
  Ranskan tankit 1915-1950 on tutkimustyö ranskalaisen tankin kehityksestä ensimmäisestä maailmansodasta toisen maailmansodan loppuun. Tankki kehitettiin Iso-Britanniassa ja Ranskassa lähes samanaikaisesti ensimmäisen maailmansodan taisteluhautoihin pysähtyneen hyökkäyksen uudelleen käynnistämiseksi. Tankki pystyi murtamaan piikkilankaesteiden sekä tykistön ja konekiväärien tulella toteutetun puolustuksen. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana monet valtiot luottivat Kansainliiton voimaan rauhan säilyttäjänä. Tankkien kehitys hidastui tai lähes pysähtyi monissa maissa. Ranska jatkoi tankkiensa kehitystyötä sotien välisenä aikana. Ranska valmisti sotien välisenä aikana Neuvostoliiton jälkeen eniten uusia tankkeja. Ensimmäisen maailmansodan raauhanehdot kielsivät Saksalta tankkien kehittämisen ja valmistamisen. Yhdysvallat vetäytyivät omalle mantereelleen ja jatkoivat hitaasti tankkien kehittämistä. Läs mer
 2. Ison-Britannian tankit 1918-1960, E-bok
  Ison-Britannian tankit 1918-1960, E-bok
  E-bok
  219,10 kr
  Tankki kehitettiin Iso-Britanniassa ja Ranskassa 1910-luvun puolessa välissä lähes yhtäaikaa ensimmäisen maailmansodan ratkaisijaksi. Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä ensimmäisen maailmansodan tankkijoukkoa johtanut eversti J.F.C. Fuller esitti täysin panssaroidun joukon perustamista, jolla olisi itsenäinen kyky hyökkäykseen vihollisen syvyyteen. Samaan aikaan brittiarmeijassa aiemmin toiminut upseeri Basil Liddell Hart esitti kaikki tarvittavat aselajit edustavan mekanisoidun joukon perustamista. Iso-Britanniassa panssarivaunuja haluttiin valmistaa erilaisilla vaatimuksilla jalkaväen tukitankeiksi, ratsuväkityyppisiksi cruiser tankeiksi sekä tankki vastaan tankki tyyppisiin taisteluihin soveltuviksi tankeiksi. Lisäksi valmistettiin kevyitä tankkeja muun muassa tiedustelutyyppisiin tehtäviin. Natsi-Saksan hyökkäys länteen vuoden 1940 puolessa välissä pakotti panssarivaunujen suunnittelun ja massamaisen tuotannon suuntaamisen nykyaikaiseen liikesotaan tarkoitettujen mekanisoitujen- ja panssariyhtymien varustamiseen. Kuinka Iso-Britannia onnistui tässä? Läs mer
 3. AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv, E-bok
  AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv, E-bok
  E-bok
  159,50 kr

  Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet. Prognoserna om framtiden lyfts ständigt fram i media, men är de egentligen rimliga?

  AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv studerar en grupp forskare idéer och föreställningar kring automationen, såväl historiskt som i ljuset av dagens diskussioner om artificiell intelligens. Hur tänker vi och pratar om den tekniska utvecklingen? Den kommer att ingripa i våra liv på olika nivåer, men har vi möjlighet att välja en framtid utan AI? I framtiden kan antalet arbetstillfällen komma att minska vilket möjligen innebär en utveckling mot större ekonomiska och sociala klyftor. Men kanske ger skiftet istället möjligheter att arbeta mindre och dela på jobben? Författarna kommer från olika humanvetenskapliga discipliner och belyser diskussionen om AI i alla dess skepnader. De utforskar hur samtalet förs i dagspress och på arbetsplatser, men också hur det uttrycks i konst och språk.

  Läs mer
 4. Migration och kulturarv: Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019, E-bok
  Migration och kulturarv: Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019, E-bok
  E-bok
  166,75 kr

  Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del av det nationella kulturarvet?

  Migration och kulturarv undersöker historikerna Malin Thor Tureby och Jesper Johansson hur kulturarvsinstitutioner med Nordiska Museets arkiv som exempel har inkluderat och exkluderat de invandrades berättelser och erfarenheter i kulturarvet.

  Ett kulturarv skapas när någon bestämmer sig för att värdera något som betydelsefullt att dokumentera eller bevara för framtida generationer. Vad som utgör ett kulturarv är emellertid inte självklart utan förändras och omdefinieras kontinuerligt.

  I boken undersöks tre olika samlingar med migrationstema i relation till samhällspolitiska debatter om migration och kultur under 1970-talet till 2010-talet. Vem tog initiativet till de olika dokumentationsprojekten? Vilket inflytande hade de invandrade över hur och vilka berättelser som samlades in? Med utgångspunkt i dessa frågor visar författarna hur migration som kulturarv ständigt har omförhandlats, inte bara av kulturarvsinstitutioner och andra aktörer utan också av de personer som har bidragit med sina berättelser.

  Läs mer
 5. STAR ROCKS: The aligned ancient structures around our planet and beyond, E-bok
  STAR ROCKS: The aligned ancient structures around our planet and beyond, E-bok
  E-bok
  87,49 kr
  Ancient structures around the world are precisely aligned to the sun and stars. Some are lined up with planets, some are aligned with summer or winter solicaste`s but all are aligned in astronomically significant directions. Weather the structure be in Ireland England, Scotland, France, Sweden, Israel, South America and North America, Egypt, China, Macedonia, the list goes on. The mystery is not the places as they exist an can be seen an visited, the mystery is who built these structures, why did they build these structures, how did they build these structures, why did they stop using them, and where did they learn to read the stars an align the structures to them. Läs mer
 6. Minibok: Folktro om varsel och förebud på 1800-talet, E-bok
  Minibok: Folktro om varsel och förebud på 1800-talet, E-bok
  E-bok
  18,85 kr
  Du har säkert någon gång funderat på ditt öde när du sett en svart katt korsa din väg, när du råkat krossa en spegel eller dödat en spindel.   

  I den här e-boken får du läsa en text från slutet av 1800-talet som beskriver dåtidens folktro om ödet. Du får veta mer om deras syn på olika typer av varsel och förebud.

  Visste du att du kommer att få brev om du nyser tre gånger på en torsdag? Att du inte blir gift under året om det står en sopkvast på dörrtröskeln? Eller att du kommer att bli bjuden på fest om du råkar göra fel när du knäpper din skjorta.

  Den här texten skrevs av en av den svenska folklivsforskningens pionjärer, författaren Eva Wigström (1832–1901). Hon samlade framför allt in sånger, sagor och berättelser från hembygdens skånska landsbygd.    

  Läs mer
 7. Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser, E-bok
  Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser, E-bok
  E-bok
  100,05 kr

  Ämnet för denna avhandling är actio, retorikens ickeverbala resurser. Det handlar om talframförandets gestaltning.
  I avhandlingen ges en historisk genomgång av författares och forskares syn på actio och ickeverbal kommunikation i ett vidare perspektiv.
  Utifrån denna genomgång ges förslag på retoriska begrepp som möjliga teoretiska och analytiska utgångspunkter för forskning om actio. Vidare behandlas ett empiriskt material bestående av föreläsande universitetslärare.

  I analysen av materialet lyfts talarnas ”actiokvalitéer” fram d.v.s. den energi, dynamik och tajming varmed framförandet gestaltas.
  Dessutom skapas i boken en ny modell ”Actiokapitalet” för analys av och fördjupad förståelse för actio vid framförandet av ett tal.

  Läs mer
 8. Bädda din säng – små handlingar som kan förändra ditt liv …, E-bok
  Bädda din säng – små handlingar som kan förändra ditt liv …, E-bok
  E-bok
  92,80 kr
  Att bädda sängen är en till synes enkel handling som kan få större konsekvenser än du tror. Att stiga upp på morgonen och uträtta dagens första uppgift kommer att ge dig motivation att få ännu mer gjort.
  Detta är en av de tio lärdomar från det amerikanska elitförbandet Navy SEAL som hjälpt William H. McRaven att tackla svårigheter, inte bara under hans 37 år i U.S. Navy, utan även i privatlivet. 
  Bädda din säng finns anekdoter om människor McRaven mött under sin karriär, som hanterat utmaningar med beslutsamhet, medkänsla och mod. Denna optimistiska och inspirerande bok innehåller tidlösa och universella visdomar, praktiska råd och uppmuntran. Vem som helst kan tillämpa kunskapen för att förändra sitt liv och världen till det bättre ...
  Läs mer
 9. Viipurista Venäjän vangiksi 1710-22, E-bok
  Viipurista Venäjän vangiksi 1710-22, E-bok
  E-bok
  146,48 kr
  Venäjä valloitti Viipurin kesäkuussa 1710. Kaupungin puolustajiat vietiin vankeina Venäjälle. Suuri osa jäi rakentamaan Pietaria, mutta upseerit vietiin pidemmälle itään. Osa päätyi Siperiaan asti. Tässä kirjassa seurataan heistä yhden, Gabriel Saréenin (1687-1741), vankeudesta tunnettuja vaiheita. Samalla kerrotaan muidenkin Viipurissa vangittujen reitistä sekä kokemista asioista Kirja sisältää luettelon Viipurissa vangituista upseereista ja virkamiehistä sekä näiden mukana vankeuteen kulkeneista naisista ja lapsista. Läs mer
 10. Armeijan harmaissa Turussa ja Säkylässä: MUISTELUITA ARMEIJA-AJALTA PorPr Pstk-RYHMYRINÄ 1965-1966, E-bok
  Armeijan harmaissa Turussa ja Säkylässä: MUISTELUITA ARMEIJA-AJALTA PorPr Pstk-RYHMYRINÄ 1965-1966, E-bok
  E-bok
  87,49 kr
  Kirjassa kerrotaan pilke silmäkulmassa nuoren miehen armaijakokemuksia Porin Prikaatin Panssarintorjuntakomppaniassa Turussa ja Säkylässä vv.1965-1966. Kirjassa käsitellään omine lukuineen alokas-aikaa Turun kasarmilla, aliupseerikoulua Säkylässä ja taas Ryhmänjohtaja-aikaa Turun kasarmilla. Kirjassa kuvataan jokapäiväisia palvelusrutiineja samoin kuin sotaharjoituksia ja muita erityistilanteita kuten Joulua kasarmilla. Myös kouluttajia ja heidän koulutusotteitaan kirjassa kuvaillaan samoin kuin ryhmänjohtajakavereita. Myös lomat samoin kuin muu vapaa-ajan vietto on kuvattu. Kirja sisaltää n 25 valokuvaa sekä pari sivua kopioita armeija-aikana ylös kirjatuista vitseistä. Lopussa käydään läpi Ryhmänjohtajakavereiden kanssa aloitetut säännölliset tapaamiset 40v armeijan jälkeen ja tulevia armeijaan astumisen ja siviiliin pääsyn 50v juhlien valmisteluja Läs mer
 11. Kertomuksia Lapista osa 3: Itä-Lappi, E-bok
  Kertomuksia Lapista osa 3: Itä-Lappi, E-bok
  E-bok
  97,32 kr
  Kirjaan on koottu vanhoja lehtikirjoituksia Utsjoen-, Inarin-, Kittilän-, Sodankylän-, Kuusamon-, Paanajärven- sekä Kemijärven seuduilta. Mukana on mielenkiintoisia, historiallisia, kuvauksia alueiden tapahtumista ja ihmisten elämästä näillä karuilla seuduilla. Matkaa näille seuduille tehdään Oulun, Kemin ja Rovaniemen kautta, kirjoituksissa on mielenkiintoisia kuvauksia näistä kasvavista asutuskeskuksista. Läs mer
 12. Kuljettajakoulutus: - itseopiskelusta autokouluopetukseen, E-bok
  Kuljettajakoulutus: - itseopiskelusta autokouluopetukseen, E-bok
  E-bok
  343,08 kr
  Kirja käsittelee kuljettajaopetusta 1900-luvun alusta 1930-luvun lopulle, kun autokoulun käyminen oli tullut pakolliseksi ajoluvan saannin edellytykseksi koko maassa. Minkälaisilla edellytyksillä ja valmiuksilla autoja ryhdyttiin maassamme ajamaan. Miten lainsäädäntö kehittyi ja muuttuiko se siirryttäessä kunnallisista järjestyssäännöistä yhtenäiseen valtiolliseen lainsäädäntöön. Miten opetuksen sisällöt kehittyivät, ja miten keskusjohtoisesti annetut määräykset omaksuttiin käytännössä. Ongelmiakin syntyi ajokortin saamisessa, kenelle ja miten ne ratkaistiin. Tarkastelunäkökulma on historiallis-kansatieteellinen. Läs mer
 13. Wanhat tuntemattomat sotilaat: Wanha-sarja I ja II, E-bok
  Wanhat tuntemattomat sotilaat: Wanha-sarja I ja II, E-bok
  E-bok
  68,40 kr
  Sarjan aikaisemmat osat ovat kirjassa Tervaa ja tähtiä-kirjassa nimillä Wanhaa tähtitiedettä Turussa ja Ter-vaa Viipuriin. Osat I ja II ilmestyivät aikaisemmin erillisinä kirjoina nimillä Wanhan tähtitieteen peruskurssi ja Wanha II Tervaa Viipuriin. Tämä kirja on uusi uudella kansikuvalla varustettu painos aikaisemmin ilmes-tyneestä samannimisestä kirjasta. Sarjan kirjoissa kuvataan kahden suomalaisen miehen vaiheita suuressa Pohjan sodassa ja isovihassa 1700-luvulla. Osassa III Ratsuväen urhot Juhana Björn ja Olli Hård osallistuvat kenraali Lewenhauptin joh-tamaan sotaretkeen Riiasta Ukrainaan. He yrittävät kuningas Kaarlen armeijan avuksi, mutta ennen perille pääsyä venäläiset tuhoavat suuren osan joukon kuljettamista sotatarvikkeista ja sotilaista Lesnajan taiste-lussa 1708. Juhana palaa taistelun jälkeen Riikaan. Olli jatkaa kuninkaan armeijaan ja joutuu Pultavan tais-telun jälkeen sotavangiksi Venäjälle. Juhana tutustuu paluumatkalla rikkaaseen ruotsalaiseen kauppamieheen ja päästyään tämän suosioon päätyy lopulta varakkaaksi mieheksi. Osassa IV Wanhaa vihaa Olli ja Juhana tulevat isovihan aikaiseen Suomeen. Kajaanin linna on vielä ruotsa-laisten hallussa. He menevät sinne ja osallistuvat Pielisjärvelle tehtyyn sissiretkeen. Kajaanista he mene-vät Kuopioon. Olli saa nimismiehen viran ja Juhanasta tulee vihattu veronkerääjä. Molemmat uusivat nuo-ruuden ajan lemmensuhteitaan. Mutta pian olosuhteet käyvät liian kuumiksi, joten heidän on paettava Suomesta. He pakenevat ensin venäläisten aikaisemmin valtaamaan Viipuriin ja sieltä Ruotsiun. Wanhat tuntemattomat sotilaat on vanhanmallinen seikkailuromaani. Sankarit ovat komeita ja pelotto-mia. Sankarittaret siveitä ja kauniita. Kirjailija on tosin kiero savolainen, joten edellisiin väitteisiin on syytä suhtautua varauksella. Läs mer
 14. Sulhanen Lapinniemen viimeinen saari, E-bok
  Sulhanen Lapinniemen viimeinen saari, E-bok
  E-bok
  83,56 kr
  Helsingin Ruoholahdessa, Länsiväylän vierellä, Lapinlahden entisen sairaalan, Hietaniemen hautausmaan ja Salmisaaren voimalan naapurissa on pieni saari, Sulhanen. Saarella oli 1900-luvulla talo, joka sitten katosi. Tämä kirja kertoo Sulhasen tarinan myöhäiskeskiajalta nykypäivään. Saaren luona on kalastettu, metsästetty ja keräilty; siellä on vietetty kauppiaiden huvilaelämää, ja asukkaina on ollut salakuljettajia, tunnettu valokuvaaja, entisiä loikkareita ja monenlaista työväkeä, joutoväkeäkin. Nyt Sulhanen on kaikkien kaupunkilaisten yhteistä lähivirkistysaluetta. Läs mer
 15. Retorisk praksis, E-bok
  Retorisk praksis, E-bok
  E-bok
  114,55 kr

  ”Det vi kan opnå med argumenter i politisk debat, er alene at kaste lodder i en vægtskål, sådan at vor sag – i hvert fald hos nogle af dem vi taler til – virker mere tungtvejende end modpartens.”

  Retorisk praksis handler om retorik som praktisk udøvelse af sproget. Fordi retorikken handler om frembringelse – ikke kun beskrivelse – af tekster til brug i praksis, er den retoriske argumentationsteori ikke kun deskriptiv, men også normativ; den er et bud på en utopisk norm for samfunds­diskurs.

  Retorisk praksis er en antologi med artikler – fra forskningsartikler over aviscauserier til humoristiske foredrag – om retorik, om tekstkvaliteter, om at arbejde med tekster, om at undervise i tekster og ikke mindst om retorikkens plads og rolle i den offentlige debat og i medierne.

  Läs mer
 16. Hon talade yiddish, E-bok
  Hon talade yiddish, E-bok
  E-bok
  68,40 kr
  Flickan från Hisingen kom att bli ett av Jack Uppskärarens mest kända offer. Boken handlar om sökandet efter Elisabeth Stride. Vem var hon egentligen och varför talade hon yiddish? Läs mer
 17. Koko kansan kasvatuslaitos: Sattumuksia ja ilmiöitä Suomen puolustuslaitoksen perustamiskaudelta 1918-1924, E-bok
  Koko kansan kasvatuslaitos: Sattumuksia ja ilmiöitä Suomen puolustuslaitoksen perustamiskaudelta 1918-1924, E-bok
  E-bok
  230,70 kr
  Suomen sisällissodan jälkeen perustettiin maan vakituinen puolustuslaitos. Teoksessa esitellään sen perustamisvaiheen kasvukipuja, ongelmia ja sattumuksia sekä itsenäisyyden alkuajan tapahtumia, joissa puolustuslaitoksella oli tärkeä osa. Ensimmäisessä osassa paneudutaan itse armeijaan puutteineen ja vikoineen sekä niiden kehittämiseen ja korjaamiseen. Toisessa osassa tarkastellaan valkoisen Suomen ja uutta vallankumousta hautovien kommunistien konfliktia, ja kolmannessa osassa luodaan katsaus rajasotaan Suomen ja Venäjän välillä. Oman osansa teoksessa saavat myös Saksan ja maailmansodan voittajavaltojen vaikutus puolustuslaitokseen, valkoisten venäläisten toiminta Suomessa omien tarkoitusperiensä puolesta sekä Neuvosto-Venäjän vakoilu Suomessa. Lopuksi perehdytään "ryssänupseerien" puhdistukseen asevoimista jääkäriupseeriston tieltä. Läs mer
 18. Seitsemisen kylät: Kansanperinnettä seleen takaa, E-bok
  Seitsemisen kylät: Kansanperinnettä seleen takaa, E-bok
  E-bok
  126,35 kr
  Seitsemisen kylät, Juhtimäki, Sisättö ja Vaho, sijaitsevat Ikaalisten itäisellä laidalla sijaiten osin Ylöjärven (ent. Kuru) puolella. Kylien asutushistoriasta on Seitsemisen kylät -sarjassa julkaistu kaksi teosta, jotka käsittelevät kylien yleistä historiaa, tietoa asutuksen synnystä ja talohistoriaa selvittämällä keitä talossa on asunut ja milloin he ovat taloa hallinneet. Tämä teos täydentää sarjan tuomalla mukaan vielä yhden näkö-kulman kylien historiaan, kansanperinteen. Kansanperinteen näkökulmasta Seitsemisen kylät ovat sekä suhteellisen nuoria, että alueellisesti liian pieniä, jotta niissä olisi syntynyt kovinkaan omintakeista kansanperinnettä, joten näkökulmaa on laajennettu. Tarkastelualueena on entisen Suur-Ikaalisten alue, mutta vaikut-teita on myös naapuripitäjistä. Täsmällistä rajaa ei voi vetää, eikä se ole tarpeenkaan. Kirja painottuu Kyrösjärven vesistön ja Näsijärven vesistön väliselle alueelle. Ydinalueeltaan nämä vastaavat Kyrösjärven itäpuolen rantakylien eräkauden nautinta-alueita. Sinänsä kansanperinne on hyvin kansainvälistä. Useimmat an-sanperinteeseen kuuluvat uskomukset ovat maailmanlaajuisia, mutta niitä on sovellettu paikallisiin oloihin. Monen suomalai-senkin kansansadun juuret saattavat olla Egyptissä, Kreikassa tai jopa Intiassa. Läs mer
 19. Allmän amnesti, E-bok
  Allmän amnesti, E-bok
  E-bok
  126,82 kr

  Allmän Amnesti är en predikosamling. Att vara förkunnare är att vara beroende av andra som predikat och arbetat teologiskt. Ingen förkunnelse kan leva och förnyas utan detta beroende bakåt. Dessutom kräver predikoarbetet en teologisk förankring, en delaktighet i livet och samhällsfrågorna och en insikt om att predikanten själv är föremål för Guds handlande. Denna samling predikningar är ett försök att visa vad predikandets hantverk är.

  Predikan är en egen genre. Den skall inte i första hand berätta om något utan skall dela ut något - det upprättande evangelium som får oss att orka räta på ryggen och ta emot livet på nytt. Predikan skall inte heller handla om predikanten och predikantens tro utan skall handla om den Gud som

  Läs mer
 20. Tarinoita ulkosaarilta: Ihmisiä ja ilmiöitä Suursaaresta, Lavansaaresta, Seiskarista ja Tytärsaaresta, E-bok
  Tarinoita ulkosaarilta: Ihmisiä ja ilmiöitä Suursaaresta, Lavansaaresta, Seiskarista ja Tytärsaaresta, E-bok
  E-bok
  121,73 kr
  Meri ja sen luomat olosuhteet muokkasivat itäisen Suomenlahden ulkosaarten Suursaaren, Lavansaaren, Tytärsaaren ja Seiskarin ihmisiä. Saarilla oli paljon suuria persoonallisuuksia, ja niillä tapahtui mielenkiintoisia asioita, jollaisista mantereen ihmiset eivät tienneet. Tämä kirja kertoo saarten ihmisistä ja heidän elämästään ja kohtaloistaan. Oli Lavansaaren Mooses Piispa eli Jymy, Tytärsaaressa yölläkin munkkeja myynyt Elsa ja Tytärsaaren arvostettu ja vieraanvarainen Teuto Yrjönen, Lavansaaressa elämästään pitkää tikkua vetänyt merivartija Pentti Talsi, Seiskarissa sotavangiksi jäänyt Anna Helena Rytkölä eli Eeron Vihtorin Anna Helena, Suursaaressa paljon aikaa viettänyt saaren suuri ystävä, Kotkan poliisipäällikkö Eino Havas. Ja monia, monia muita! Tämä kirja kertoo lisäksi monenlaisista ilmiöistä ulkosaarilla. Mitä olivat pelätyt suikkaat? Mitä merkitsivät lepakot ja tuulispäät merellä? Miksi apteekkareita tapettiin? Miten meripölly ja jäähatut liittyivät talven tuloon? Tässä kirjassa kerrotaan myös ulkosaarelaisten lähdön hetkistä kotisaariltaan vuonna 1939. Jokainen heistä koki lähdön omalla tavallaan, mutta jokainen menetti silloin oman saarensa ja kotinsa. Se oli kaikille suuri menetys. Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida