14,00 kr - 798,00 kr
798,00 kr
14,00 kr

819 produkter

819 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom ekonomi & marknadsföring. E-böcker du kan ta med överallt och läsa i mobil & på surfplattan. Hitta din läsupplevelse idag!

E-böcker - Ekonomi & marknadsföring

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Bli professionell festfixare - Jobba med events, möten och upplevelser, E-bok
  Bli professionell festfixare - Jobba med events, möten och upplevelser, E-bok
  Isbn: 9789198421019
  E-bok
  42,05 kr
  I e-boken ”Bli professionell festfixare – jobba med events, möten och upplevelser” beskrivs i 10 steg hur du blir professionell festfixare, vilka möjligheter du har som professionell festfixare, vilka olika sorters evenemang du kan jobba med, trender som påverkar ditt jobb som eventplanerare, hur du kommer igång som eventplanerare, hur du planerar och genomför ditt event. Läs mer
 2. The Modular Way - achieving customization, cost efficiency and development - at the same time, E-bok
  The Modular Way - achieving customization, cost efficiency and development - at the same time, E-bok
  Isbn: 9789189323087
  E-bok
  203,00 kr

  In today´s globalized business, competition among industrial companies has become increasingly challenging with rapidly evolving technology, quickly changing customer behavior, and accelerated product lifecycles.  

  To survive, companies need to master product customizations, launch great products quickly, and be cost-efficient all at the same time.   Modularization is the solution for industrial companies with ambitions to improve their competitiveness significantly.

  A modular way of working has many advantages, and the concept is straightforward. However, getting to a state where your company can harvest the benefits can be difficult.  

  The Modular Way explains the concept of modularization and the how-to. It is a comprehensive and practical guidebook, providing you with inspiration, a framework, and essential details to succeed with your journey.  

  Indulge in best-practice and exclusive insights from some of the world s leading companies. Read about how Scania has achieved 60 years of profitability, how Electrolux managed to reduce product costs by 20% and how Vestas has improved its competitiveness in renewable energy.   Use the knowledge to achieve greater results faster!

  The authors Björn Eriksson and Daniel Strandhammar are founders of Brick Strategy, a consulting firm specialized in modularization. They have gained extensive experience from implementing modularization at leading industrial companies, substantially improving their financial results. Over the years, the authors have had the privilege of working globally with well-known companies such as IKEA, Volvo, ABB, Ericsson, Whirlpool, Tetra Pak, Assa Abloy, Haier, Vestas, DeLaval, and Ashok Leyland.

  Läs mer
 3. Chinese tourists - what do they want? Facts, ideas and successful examples, E-bok
  Chinese tourists - what do they want? Facts, ideas and successful examples, E-bok
  Isbn: 9789198573527
  E-bok
  145,00 kr

  The world has never seen such a huge business opportunity for which they have so little understanding of how to address it. Many entrepreneurs have, more or less seriously, dreamt of being able to sell just one product to every single Chinese. That dream is now quickly turning into a possibility for many hotels, restaurants, shops and attractions. As of 2012. Chinese tourists are the largest group of travellers in the world. Unfortunately, understanding of the needs that these Chinese tourists have is exceptionally poor. What do they want to eat, do or buy? Where do they want to stay, and what places do they want to visit? All these differ radically from the needs of other tourists. In this book, we will take you through what is different and why it is so. In the book, we will also offer ideas on how to easily shift your offering to match what Chinese tourists want. We will also provide plenty of examples on what others have done to attract their business -- since, naturally, many have already invested heavily to do this. So yes, competition for Chinese tourists has undoubtedly begun, but an equally vital investment for winning this fight is understanding. What do you know about their needs?  Said about the Swedish edition of this book: 

  “This book is basically a huge checklist and a fantastic basis for those who would like to attract Chinese tourists.”

  Monika Fleming-Glogoza, West Sweden Tourist Board

   


   

  Läs mer
 4. Från Biskopsgården till Stureplan, E-bok
  Från Biskopsgården till Stureplan, E-bok
  Isbn: 9789188403094
  E-bok
  143,55 kr
  ”Vi kommer alltid vara loosers” är början på Pelle Johansson livsresa från barndomen som arbetarbarn, asfalten i Biskopsgården, en pappa som parkbänksalkoholist, en 17 årig mamma och känslan att vara värdelös.

  Vid 30 års ålder bestämde han sig för att bli miljonär före 45, göra karriär och skapa sitt drömliv där den starkaste drivkraften; Frihet, kunde levas fullt ut.

  Vill du också göra karriär och leva ditt liv fullt ut? Kommer du från ett område eller en familj där dina tankar om dig själv gör att du känner dig underlägsen? Då kommer du få hjälp och guidning att ta rätt beslut.

  Boken är också för dig som kommit en bit på vägen men inte riktigt vågar. Du får inspiration, motivation och hjälp att se möjligheter. Så att du kan styra dina tankar.

  Boken ger dig också nya idéer om hur du kan leda medarbetare. Och hur du kan tänka kring försäljning och marknadsföring. Du hittar 16 exempel hur man kan leda bolag till framgång och hålla dem framgångsrika.

  Titeln inspirerar och visar att det faktiskt går att ta sig från Biskopsgården
  till Stureplan. Möjligheterna finns här framför dig. Där du bor.
  Kan Pelle ta sig från Biskopsgården så kan du också.
  Läs mer
 5. The Art of Leadership - Normen för framsynthet, effektivitet och tillit, E-bok
  The Art of Leadership - Normen för framsynthet, effektivitet och tillit, E-bok
  Isbn: 9789189323032
  E-bok
  261,00 kr

  Många företagsledningar arbetar med välbeprövade metoder för strategiutveckling, projektledning och optimering av de horisontella leveransprocesserna. Mätandet och optimeringen av effektiviteten i den vertikala ledarskapsprocessen är nästa naturliga steg. Upptäckterna och metoderna för att genomföra just detta är inte lika välkända. De beskrivs i bokens del 6.

   Slutsatserna och rekommendationerna bygger på den analys av ledarskapets effektivitet som blivit möjlig tack vare dessa kvantitativa metoder. Mätresultat i 300 verksamheter har skapat en transparens som resulterat i värdefulla insikter som ligger till grund för boken.

   Boken utgör också en gedigen exposé som ger en holistisk syn på vikten av ledarskap samt kunskap om de allra viktigaste processerna för att uppnå effektivt ledarskap av organisationer. Från byggandet av Cheopspyramidens för 4?600 år sedan, till Sun Tzus berömda skrifter från 500-talet före Kristus, via Romarriket till den industriella revolutionen med Smith, Taylor och Ford vidare fram till Lean SixSigma, ledande projektledningsmetoder, digitalisering och Agila metoder; samt mer samtida frontfigurers läror och illustrationer av ledarskap i helt olika situationer.

   ”?Detta är den mest insiktsfulla – och kanske ännu viktigare – den mest användbara ledarskapsbok som jag har läst. Jag skulle säkerligen ha haft en enorm nytta av den, om den varit tillgänglig när jag ledde Nokia.”?

  Olli-Pekka Kallasvuo

  VD Nokia 2006–2010

  Läs mer
 6. IMPAKT - Avtal och momsavdrag, E-bok
  IMPAKT - Avtal och momsavdrag, E-bok
  Isbn: 9789176151846
  E-bok
  56,55 kr

  IMPAKT – Avtal och momsavdrag är den tredje boken i IMPAKT-serien. De båda tidigare är IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt respektive IMPAKT – Momsnyckeln. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull.

  IMPAKT – Avtal och momsavdrag är en självständig bok, men kompletterar också de båda andra i serien. I denna bok fortsätter fördjupningen avseende momsen. Författaren behandlar här vissa frågor om avtal i förhållande till rätten till avdrag för ingående moms i olika verksamheter. Denna bok är avsedd att ge de studerande stöd för att bemästra bl.a. så pass avancerade kursmål som att förstå och kunna hantera ett momsproblem som kräver en alternativ avtalskonstruktion civilrättsligt sett än vad som kan ha föreslagits i ett utkast till avtal eller som framgår av ett färdigt avtal som är föremål för bedömning. Boken är skriven från en köpares perspektiv och behandlar således i första hand rätten till avdrags- eller återbetalningsrätt för ingående moms på förvärv i aktuell verksamhet. Emellertid är det främst en ansats för att ge läsaren ett kom-ihåg, och boken fungerar som checklista också för säljaren och dennes rådgivare, när det gäller att gå igenom skatteimplikationer avseende det avtal som är under utarbetande eller föremål för omförhandling. Dessutom ger boken samtidigt uppslag till att därvidlag beakta också andra skatter och avgifter, t.ex. punktskatt och inkomstskatt.

  IMPAKT-serien är i första hand tänkt att fungera inom undervisningen i företagsbeskattning på universitet och högskola. Emellertid fungerar titlar i den serien givetvis också för praktiker som stöd för att möta skatteproblem i företagets vardag, så även denna bok. Kom ihåg dock att de problem som berörs i förevarande bok bara utgör ett axplock. Bokens funktion som ett förslag till vissa punkter i en checklista avseende frågor om momsavdrag, vid avtalsskrivningen mellan en säljare och köpare av en vara eller tjänst, gör att den också borde lämpa sig för forskningen som en förstudie till ett större projekt beträffande frågor om avdragsrätt för moms.

  Ibland anförs att de s.k. avdragsförbuden i mervärdesskattelagen (1994:200) borde beforskas beträffande förhållandet till EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG). Författaren håller med om det, men sätter i denna bok i stället fokus på frågor kring själva huvudregeln om avdragsrätt för ingående moms i mervärdesskattelagen. Han berörde redan i sin licentiatavhandling 2011 [Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (Jure förlag)] och även i sin doktorsavhandling 2013, Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, som ges ut i sin tredje upplaga, att bruket av begreppet skattskyldig i den huvudregeln dels ger en icke EU-konform begränsning av bestämningen av avdragsrättens inträde, dels innebär kontrollproblem beträffande momsregistreringen som bör utredas i förhållande till nämnda direktiv. Dessa frågor utgjorde bifrågorna D och E i författarens licentiatavhandling och ingår i axplocket av frågor om momsavdrag i denna bok vilka han dels anser bör ingå i nämnda checklista vid avtalsskrivningen, dels anser bör beforskas, varvid boken kan fungera som en förstudie till ett större projekt avseende frågor om rätten till momsavdrag.

  I boken beaktas regler per den 1 januari 2015.

  För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com

  Läs mer
 7. IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Fjärde upplagan., E-bok
  IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Fjärde upplagan., E-bok
  Isbn: 9789176152416
  E-bok
  255,20 kr

  IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan ger läsaren en pedagogisk väg in i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Innan den fördjupande företagsbeskattningsdelen behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det inkomstskatterättsliga området och de tre inkomstslagen: näringsverksamhet (NRV), tjänst och kapital. Ambitionen med denna studiehandledning är att ge läsaren en introduktion till framför allt inkomstskatterätten, men även till dess förhållande till andra skatteslag och avgifter såsom i första hand socialavgifterna och momsen.

   

  Denna bok innehåller följande delar: Beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller tjänst – översikt med särskilda genomgångar av Inkomst av tjänst och Inkomst av näringsverksamhet samt Kapitalbeskattning – översikt och Företagsbeskattning – översikt. De ska var för sig kunna användas av lärare och studenter som instuderingsmaterial. Beträffande socialavgifter och moms behandlas dessa ämnen integrerat med inkomstskatten. I företagsbeskattningsdelen berörs inkomstskatten med vissa löpande kommentarer avseende socialavgifter, redovisningsrätt och moms. Där ges också en separat översikt avseende momsen. I IMPAKT-serien har hittills även följande titlar utgivits:

   

  -    IMPAKT – Momsnyckeln,

  -    IMPAKT – Avtal och momsavdrag

  -    IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige

  -    IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet

   

  Även följande läro- och handböcker i senaste version rekommenderas: Momsrullan, Momsen och fakturan och Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter.

   

  Denna bok är en studiehandledning lämplig för föreläsningar och gruppövningar i grundkurser och fördjupningskurser i beskattningsrätt på högskola och universitet samt hos olika utbildningsinstitut där kurser ges i ämnet skatterätt. Den möjliggör till och med rena självstudier inom skatterätten. Den grundläggande pedagogiska tanken med boken är nämligen att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering. Den utgör ett studiematerial – en studiehandledning – som ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara, såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om skatterätt. Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en avgörande förutsättning för problemlösning och forskning i ämnet. Boken utgör således ett stöd också för den yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga problem. Den utgör då även ett mer handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta bestämmelser i den många gånger snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen. De övningsexempel som finns i förevarande bok avser inkomstslagen tjänst, NRV och kapital samt företagsbeskattningen. Med boken görs inget anspråk på att visa den enda vägen för att tillägna sig skatterätten. Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, utgör också en praktiskt sett viktig väg in i skatterätten.

   

  I boken beaktas skattereglerna per den 1 januari 2018.

   

  Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com

  Läs mer
 8. IMPAKT – Momsnyckeln: Andra upplagan, E-bok
  IMPAKT – Momsnyckeln: Andra upplagan, E-bok
  Isbn: 9789176152454
  E-bok
  94,25 kr

  IMPAKT – Momsnyckeln: Andra upplagan är en självständig bok, men utgör också en komplettering till IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan. Ambitionen med konceptet IMPAKT är att ge läsaren en pedagogisk väg in till den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull.

  I den till omfånget större studiehandledningen berörs momsen mycket översiktligt och främst integrerat med genomgången av inkomstskatten. Eftersom momsen utgör drygt en femtedel av statens totala skatteintäkter, bör det vara av intresse med en självständig introduktion till mervärdesskatterätten. Det är den främsta anledningen till att IMPAKT – Momsnyckeln: Andra upplagan har författats, men den boken kan också utgöra ett komplement till nämnda studiehandledning eller liknande böcker.

  I denna bok ges en närmare överblick av den svenska mervärdesskatterätten i ett EU-perspektiv. Den berör framför allt grunderna enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer. Denna bok utgör främst en introduktion till ämnet mervärdesskatt, men den är fullt tillräcklig för att ge stöd till att lösa många enklare vardagsproblem angående moms. Med kunskaperna från denna bok ges därmed också stöd för att bättre kunna bedöma när det är dags att göra en djupare analys och gå vidare till fördjupande litteratur i ämnet, studera Skatteverkets momshandledningar m.m. eller eventuellt anlita skattekonsult. I sistnämnda hänseende finns även bland annat författarens handbok om moms, Momsrullan, och Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier: Tredje upplagan.

  Denna bok utgör därmed ett verktyg för praktiker som tolkar och tillämpar ML. Den är också en vägledning för studier i ämnet moms, och ett stöd för forskningen på området. De många figurerna och schematiska beskrivningarna i boken ska förhoppningsvis bidra i pedagogiskt hänseende till den studerandes etc. eget lärande om mervärdesskatt. 

  I boken beaktas reglerna per den 1 januari 2018 enligt ML och anknytande lagstiftningar. 

  För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com

  Läs mer
 9. Momsen och fakturan, E-bok
  Momsen och fakturan, E-bok
  Isbn: 9789176151679
  E-bok
  56,55 kr

  I Momsen och fakturan får läsaren en grundlig genomgång av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. För sammanhanget berörs även bl.a. redovisningsreglerna för momsen, periodisk sammanställning, bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister. Boken har en föregångare utgiven hos Jure (2010).

   I boken behandlas i första hand följande frågor:

   -          vem som är faktureringsskyldig, i vilka situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras;

  -          när faktureringsskyldigheten ska fullgöras; och

  -          vad fakturan ska innehålla.

  Via innehållsförteckningen, som ger denna överblick, finner läsaren enkelt var dennes problem angående momsen och fakturan behandlas i boken, där nyss nämnda frågor utgör rubrikerna till de centrala kapitlen 2-4. I inledningskapitlet beskrivs översiktligt hur begreppen skattskyldighet, redovisningsskyldighet och faktureringsskyldighet samt avdragsrätt enligt ML förhåller sig till varandra. En särskilt praktisk del i boken är avsnitt 4.2, där innehållskraven på en faktura enligt huvudregeln i mervärdesskattelagen anges, och avsnitten 4.3.1-4.3.16, där respektive punkt enligt dessa innehållskrav kommenteras. Det är särskilda krav som delvis går utöver innehållskraven på verifikation enligt bokföringslagen (vilka också nämns).

  I kapitel 5 berörs fakturan och utövande av avdragsrätten för ingående moms, och i kapitel 6 behandlas bevarande av fakturor och annan räkenskapsinformation. I bokens sista kapitel (kapitel 7) berörs översiktligt redovisningsreglerna för moms, periodisk sammanställning och krav på att ha kassaregister.

  De regler som beskrivs i denna bok är de som gällde per den 1 januari 2015.

  För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com

  Läs mer
 10. Tehoa puhelinmyyntiin: Palveluviestinnän opas aloittelijoille, E-bok
  Tehoa puhelinmyyntiin: Palveluviestinnän opas aloittelijoille, E-bok
  Isbn: 9789515689498
  E-bok
  144,90 kr
  Palveluviestinnän opas aloittelijoille antaa käytännön neuvoja ja ohjeita puhelimitse tapahtuvaan asiakaspalveluun ja myyntityöhön. Teos on selkeä ja tiivistetty kokonaisuus puhelinpalvelun eri tehtäviin suuntaavalle. Teos sisältää myös telemarkkinointialalle tyypillisen palveluviestinnän sanaston. Läs mer
 11. Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor, E-bok
  Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor, E-bok
  Isbn: 9789177858102
  E-bok
  195,63 kr
  Vad är det faktiska problemet med dagens styrning av offentlig sektor och hur blev det så här? Lars Stigendal belyser på ett lättläst sätt den komplexa frågan om hur styrningen av offentlig sektor har utvecklats och varför. Boken lyfter fram betydelsen av sättet att tänka, våra tankemodeller som styr vårt agerande i relation till omgivningen och som därmed styr vilka resultat vi uppnår. Budskapet är tydligt - för att undvika kostnader, öka förmågan att skapa värde i mötet mellan medborgarna och de offentliga verksamheterna samt för att få en arbetsmiljö som präglas av tillit till medarbetarna krävs ett nytt sätt att tänka. Bokens avslutande del ger vägledning om hur detta kan gå till i form av en modell för effektiv styrning och frågor att diskutera i den egna verksamheten. "Den här boken vänder sig till alla som någon gång känt på osynliga hinder mot till synes intuitiva lösningar inom svensk offentlig sektor. Lasses mångåriga erfarenhet av att studera och förstå system tillsammans med hans pedagogiska skicklighet ger aha-upplevelser. Vi bör sluta att tala om problemen i offentlig sektor som ett resultat av bristande resurser. Begränsningen sitter till stor del i vårt sätt att tänka. Boken sammanfattar en livsgärning inom förvaltningen och är väl värd att läsa för politiker, chefer och utvecklingsorienterade medarbetare." Läs mer
 12. Energiprojektion teori och praktik: En analys av energiaspekten i mänsklig kommunikation, E-bok
  Energiprojektion teori och praktik: En analys av energiaspekten i mänsklig kommunikation, E-bok
  Isbn: 9789177852087
  E-bok
  97,32 kr
  Vad betyder begrepp som karisma och charm, egentligen? Vad innebär det att någon har en stark utstrålning? Och vad är en energitjuv? Denna bok innehåller en konkret och ingående teori kring den del av mänsklig kommunikation som, tillsammans med kroppsspråk och retorik, påverkar oss alla, nämligen energi. Emma Lindelius har en bakgrund inom beteendevetenskap, och har jobbat många år med begreppet energi i mänsklig kommunikation. Med utgångspunkt i molekylärbiologin, kvantfysiken och psykologin får du här en konkret och detaljerad genomgång av både teori och de praktiska funktionerna bakom energiprojektion och dess konsekvenser. Hur kan man till exempel identifiera en maktprojektion? Hur kan man skydda sig mot energitjuvar, och hur kan man själv bli bättre på att leda, förmedla och underhålla? Boken är avsedd som en grundintroduktion för den som är intresserad av kommunikation, ledarskap och underhållning och vill bredda sitt perspektiv. Läs mer
 13. Den gyllene zonen : att leda i mellanrummen, E-bok
  Den gyllene zonen : att leda i mellanrummen, E-bok
  Isbn: 9789175577579
  E-bok
  91,35 kr

  Jan Sturesson, P-O Gunnarsson och Linus Owman har en bakgrund inom strategi, ledarskap och rådgivning. Sturesson och Gunnarsson startade inom PwC vad som skulle vidareutvecklas till fem nationella ledarutvecklingsprogram för offentliga chefer, och som lyfter fram det personliga och autentiska ledarskapet samt ledarskap i mellanrummen.

  Nu har de skrivit en bok om hur ledarskap kan utvecklas och om möjligheterna med ledarskap i mellanrummen. I Den gyllene zonen – Att leda i mellanrummen delar de med sig av sina erfarenheter och insikter, samt sådant de tycker saknas i den allmänna ledarskapslitteraturen. Boken ger ledaren stöd i att våga tänka utanför de vanliga paradigmen – att se och vistas i mellanrummet som ett möjlighetsrum. Med boken vill författarna även inspirera läsare till en tankeprocess kring det egna ledarskapet. De konkreta frågorna i slutet av varje kapitel lämpar sig för både gruppdiskussioner och enskild reflektion.

  Läs mer
 14. Trendmakarna : Bakom kulisserna på den globala modeindustrin, E-bok
  Trendmakarna : Bakom kulisserna på den globala modeindustrin, E-bok
  Isbn: 9789173898157
  E-bok
  108,75 kr
  Under 2000-talet har trendbyråbranschen formligen exploderat: en bransch vars uppgift är att producera trender - i allt snabbare takt. Jakten på det nya intensifieras ständigt. Samtidigt hävdar andra att trenderna är döda. Allt är tillåtet. Jenny Lantz undersöker betydelsen av trender i den globala modeindustrin. Hon har träffat trendanalytiker, designer, journalister, stylister och inköpare, besökt London, New York, Hongkong och BRIC-länderna. Trendmakarna visar hur mode och kapitalism, kultur och ekonomi, samverkar. Trender får modevärldens hjul att rulla, men de skänker också legitimitet åt en industri med växtvärk i ett estetiserat konsumtionssamhälle. Läs mer
 15. Sälj det med ord - Konsten att skriva reklam, E-bok
  Sälj det med ord - Konsten att skriva reklam, E-bok
  Isbn: 9789186691141
  E-bok
  217,50 kr
  Kreativitet använd på rätt sätt kan få en enda
  annons att göra tio annonsers jobb, hävdade en
  framfångsrik amerikansk reklamskribent. Och det är
  just det som den här boken handlar om: hur man
  får homo sapiens att sluta zappa och ströläsare att
  sluta bläddra.
  Idag lever vi i en värld där reklamen skapar mer
  irritation än kommunikation. Vi får allt fler kanaler,
  allt fler varumärken och allt fler som tävlar om vår
  uppmärksamhet och tid. Därför gäller det att a-r-ti-
  k-u-l-e-r-a bättre och dramatisera sitt budskap,
  istället för att bara skrika sig hes. De bästa annonserna,
  broschyrerna och webbtexterna får folk att
  vilja köpa och för att nå dit måste man hitta de ord
  och argument som går rakt i hjärtat.
  Sälj det med ord sammanfattar hela tänkandet
  bakom reklamens retorik – från att utforska och få
  grepp om ämnet till att komma på en bärande idé
  och sedan formulera sig på ett sätt som övertygar
  och tar skruv. Den avslöjar hur Sveriges bästa copywriters
  hittar sina bästa idéer, hanterar prestationsångest
  och skapar reklam som gör skillnad.
  Läs mer
 16. Detta är Lean, E-bok
  Detta är Lean, E-bok
  Isbn: 9789198039351
  E-bok
  116,00 kr
  Lean är den mest utbredda management-filosofin av vår tid och är närvarande i alla branscher, men konceptet är fortfarande vagt definierat och allmänt missförstått. Detta är Lean - Lösningen på effektivitetsparadoxen lanserades i oktober 2011 och är fortfarande en av de bäst säljande management böckerna i Sverige, och har sålt i över 180,000 exemplar globalt. Genom att använda tydligt, koncist språk och insiktsfulla exempel har boken gett topp-chefer och anställda förståelse för vad lean egentligen är.

  Vad handlar boken om?

  Långa väntetider, missnöjda kunder, ineffektiva processer, överarbetad personal och kvalitetsproblem är exempel på högaktuella utmaningar och problem bland svenska företag och organisationer. Detta är Lean argumenterar att grundorsaken till problemen är suboptimerade verksamheter.

  Istället för att se till helheten ligger fokus på att effektivisera verksamheters olika delar. Det leder till vad som i vanligt tal kallas stuprörstänkande. Boken benämner detta fenomen som "effektivitetsparadoxen". När företag och organisationer effektiviserar "öar" så upplever vi att vi är effektiva men i själva verket kan vi vara extremt ineffektiva. Det är mycket problem som skapas "mellan" öarna. Ser vi inte helheten så förstår vi inte vad "riktig" effektivitet är.

  Detta är lean presenterar en ny form av effektivitet: flödeseffektivitet. Istället för att fokusera på verksamhetens enskilda funktioner fokuserar flödeseffektivitet på kundens behov. Helhetsförståelsen gör att många problem både kan undvikas och elimineras. Kundupplevelsen förbättras genom förkortade köer, frigjord kapacitet, mer effektiva processer och förbättrad kvalitet. Det finns enorma vinster att realisera genom att se på effektivitet på ett nytt sätt.

  För mer information: www.dettaarlean.se
  Läs mer
 17. Våga starta eget och bli din egen boss, E-bok
  Våga starta eget och bli din egen boss, E-bok
  Isbn: 9789180273640
  E-bok
  219,10 kr
  Letar du efter modet att förverkliga dina drömmar och äntligen bli din egen boss? Då är den här boken i konsten att våga starta eget något för dig. Egenföretagaren och coachen Moa Norström har intervjuat tio framgångsrika entreprenörer och sammanställt deras och sina egna erfarenheter i denna inspirerande och konkreta handbok om hur du steg för steg går till väga för att: • Övervinna dina rädslor • Minimera dina risker • Hitta din motivation • Göra en plan och bestämma dig! Förutom att hjälpa dig ta reda på vad just du behöver, praktiskt och mentalt, för att starta eget, innehåller boken övningar som hjälper dig komma över de hinder som idag stoppar dig från att förverkliga dina idéer. Boken riktar sig både till dig som vill lägga allt krut på det nya företaget, och dig som vill börja mer småskaligt vid sidan om annan försörjning. Läs mer
 18. Snabbguide till bokutgivning, E-bok
  Snabbguide till bokutgivning, E-bok
  Isbn: 9789189409590
  E-bok
  100,05 kr

  • Ska du ge ut en bok?

  • Blir du överväldigad av alla tips och råd du får?

  • Har du svårt att få en överblick?

  Snabbguide till bokutgivning är lösningen för dig. Det är den första boken du bör läsa innan du läser alla andra böcker på ämnet.

  I den här boken får du överblicken och en förståelse för de olika momenten som ingår i en utgivning av en bok, oavsett om det gäller tryckt bok, e-bok eller ljudbok. Eller alla tre formaten.

  Snabbguide till bokutgivning ger dig verktyg för att förstå utgivningsprocessen och kunna föra en dialog med branschens aktörer utan att känna dig helt vilsen.

  Med lång erfarenhet av bokutgivning, som författare, formgivare och förläggare, delar Anders Nyman med sig av sina bästa tips.

  Läs mer
 19. Excel för Office 365 Fördjupning, E-bok
  Excel för Office 365 Fördjupning, E-bok
  Isbn: 9789175311388
  E-bok
  546,65 kr
  Excel för Office 365 är ett avancerat kalkylprogram. Kan du redan grunderna i programmet är det här en bok för dig. Vi kommer att gå igenom mer avancerade funktioner i Excel vilka kan underlätta ditt arbete. I boken får du lära dig att formatera diagram med hjälp av olika verktyg, infoga bilder i dina kalkyler, skapa och använda olika typer av mallar och anpassade format. Vi tittar även på några användbara funktioner samt hur du länkar och konsoliderar information. I boken går vi dessutom igenom hur du arbetar med pivottabeller, makron och formulär samt hur du kan utföra olika konsekvensanalyser i programmet. Till boken hör många övningar i varierande svårighetsgrad. Filerna till dessa laddar du ner utan kostnad från vår webbplats docendo.se, där finns även lösningsförslag till övningarna i pdf-format. Boken fungerar även utmärkt för dig som har engelsk version, då läromedlet har kompletterats med de engelska kommandona. Läs mer
 20. Förnya offentlig sektor - igen!, E-bok
  Förnya offentlig sektor - igen!, E-bok
  Isbn: 9789189409408
  E-bok
  100,05 kr

  Offentlig sektor i Sverige fungerar relativt väl tack vare kompetenta människor som vill göra nytta. Men det finns hinder skapade av den tidigare förnyelsen som kallas New Public Management. Gårdagens lösning har blivit dagens problem.

  Lennart Wittberg förklarar på ett enkelt och sakligt sätt vad som är problemen och avslöjar skoningslöst de absurditeter som tillåts fortgå utan att skuldbelägga vare sig medarbetare eller chefer. Bristerna beror inte på att det är något fel på människorna inom offentlig sektor. De beror på systemfel. 

  En förnyelse behövs. Igen. Problemen är väl kända och lösningar finns. Av det skälet är den här boken onödig. Men en förnyelse är nödvändig och boken ger tips och vägledning. 

  Förnya offentlig sektor – igen! bygger på tidigare publicerade artiklar som uppdaterats och kompletterats med mycket nytt material. Den är inte tänkt att läsas från början till slut, utan du kan läsa valda delar och hoppa fram och tillbaka utifrån vad som passar dig bäst.

  Lennart Wittberg har mångårig erfarenhet som strateg och utvecklare av offentlig verksamhet och är författare till populära böcker om utvecklingsarbete.

  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida