2,00 kr - 289,00 kr
289,00 kr
2,00 kr

339 produkter

339 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom filosofi. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Filosofi

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Integration, kärlek och hat, E-bok
  Integration, kärlek och hat, E-bok
  E-bok
  101,50 kr
  En essä där författaren filosoferar kring sanning och myt inom nutida integration, kärlek och hat.
  Här kan du finna information om hur mycket en asylsökande får i bidrag och hur mycket en tiggare kan tjäna ihop på en dag. Du får en liten inblick i våra minoritetsgrupper och du kan låta dig förföras en stund i kapitlet kärleksdikter. Boken öppnar även en dörr på glänt där du får läsa personliga intervjuer med människor som varit eller är i kärleksrelation.
  En bok om drömmar, mål och hur det egentligen blev.
  Läs mer
 2. Varför världen inte finns, E-bok
  Varför världen inte finns, E-bok
  E-bok
  58,00 kr
  Världen finns inte. Men det betyder inte att det inte finns något alls. Med mod att provocera, och förtjust användning av snillrika tankelekar och språklig underfundighet, visar filosofiprofessorn och tänkaren Markus Gabriel att det visserligen inte finns något som inte finns - men att världen också är ofullständig. Därmed inte sagt att allting är bra, bara för att allting finns. Och humor är avgjort till hjälp när det gäller att ta itu med den mänskliga tillvarons avgrunder.

  Varför världen inte finns är en tysk succé som har fått stort internationellt genomslag.
  Läs mer
 3. En kurs i kärlek, E-bok
  En kurs i kärlek, E-bok
  E-bok
  159,50 kr
  En kurs i kärlek är en bok som kan förändra liv eftersom dess syfte är att återlämna dig till ditt sanna Själv. Denna enda förändring i sig skulle fullständigt förändra ditt liv och världen. Både individer och mänskligheten som helhet går nu igenom en enorm transformation.
  Är du redo att: KÄNNA DIG SJÄLV på ett nytt sätt, utan att döma dig själv?
  ACCEPTERA ALLA DINA KÄNSLOR, varken avvisa dem eller projicera dem på andra, och således förbli i harmoni med vem du är?
  SLÄPPA SINNETS VARSEBLIVNINGAR OCH DÖMANDEN och i stället vända dig inåt mot ditt hjärtas vishet? När vi minns vår sanna identitet släpper vi gamla begränsande övertygelser som framkallade upplevelser av kamp och ansträngning, ensamhet och smärta. Vårt autentiska Själv leder oss till ett liv i säkerhet med en tydlig känsla av mål och mening. En kurs i kärlek fortsätter att uppenbara saker, även för dem som redan läst den flera gånger.
  Läs mer
 4. Skapelsekonspirationen : fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran, E-bok
  Skapelsekonspirationen : fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran, E-bok
  E-bok
  174,00 kr
  FUNDAMENTALISTERNAS ANGREPP PÅ UTVECKLINGSLÄRAN
  Finns det verkligen de som på fullt allvar tror att jorden är 5000 år gammal och att människor och dinosaurier levde sida vid sida? Ja, men de grupper som tror att Bibeln eller Koranen är bokstavligt sanna är långtifrån harmlösa. I själva verket pågår en utbredd konspiration för att omvandla dagens västerländska samhälle till ett fundamentalistiskt.

  I februari 1999 publicerades på nätet ett dokument kallat Wedge. Där skisserades hur de skapelsetroende inom loppet av 20 år skulle ersätta Darwins destruktiva moraliska, kulturella och politiska arv med en förståelse av att naturen och mänskliga varelser är skapade av Gud.

  Per Kornhall diskuterar i sin bok Skapelsekonspirationen varför så många människor förkastar vetenskapen och vill ersätta den med trossatser. Han skildrar den s.k. rörelsen för Intelligent Design och hur den med hjälp av pseudovetenskap, domstolar och lobbyverksamhet försöker omvandla samhället. Kornhall granskar kritiskt argumenten hos de ledande amerikanska förespråkarna och deras svenska avläggare som föreningen Genesis. Till sist diskuterar han hur ID-rörelsen ska bemötas och faran med religiösa friskolor.

  Per Kornhall är fil. dr. och gymnasielärare i biologi. Han tillhörde i 17 år Livets Ord och undervisade på dess skola, innan han år 2000 lämnade rörelsen.
  Läs mer
 5. Mama Dolly, E-bok
  Mama Dolly, E-bok
  E-bok
  58,00 kr

  Få saker är lika laddade som moderskapet, och det är svårt att föreställa sig något som rymmer så mycket: symbioser och separationer, hopp och förtvivlan -- det mest gudalika och mest kroppsliga i människan. Detta är något som blir tydligt i Patricia Lorenzonis Mama Dolly, en blodig konfrontation med bilder av moderskap från hela världen: Det finns inget lagom när det kommer till mödrar, allt dras till sin spets.
  Här samsas jungfru Maria med fåret Dolly, La Llorona med Alienfilmernas Ellen Ripley, Medea med Loretta Lynn -- ett antal modersfigurer: lyckliga, tragiska eller parodiska. Vi får läsa om bortbytingar och aborter, fertilitetssymboler och -demoner, manliga mammor och danska spermabanker. Och mitt i denna kulturhistoriska betraktelse - som spänner över årtusenden och kontinenter - hittar vi även en djupt personlig berättelse om rädslan för och längtan efter barn.
  För ingen av oss kommer undan, moderskapet når oss på djupet. I sin överväldigande närvaro eller lika överväldigande frånvaro. Alla har vi en relation till mödrar; om inte annat till vår egen.

  Patricia Lorenzoni är idéhistoriker vid Göteborgs universitet och skriver regelbundet i diverse kulturtidskrifter såsom Glänta och Ord&Bild.

   

  Läs mer
 6. Ta ställning för ett meningsfullt liv, E-bok
  Ta ställning för ett meningsfullt liv, E-bok
  E-bok
  58,00 kr

  I Ta ställning för ett meningsfullt liv pekar Svend Brinkmann på hur vi kan ge mening åt våra liv genom att sluta fokusera på oss själva och vår inre utveckling.

  Hur bör vi leva? Vad är meningen med livet? Hur ska vi leva tillsammans? Detta är några av de stora och viktiga frågor som Brinkmann tar upp i boken, och det handlar inte om abstrakt resonerande, utan svaren har bäring direkt på våra egna liv.

  I bokens tio kapitel går Svend Brinkmann igenom tio centrala begrepp inom filosofin som har relevans för dessa frågor. Han låter tio enskilda filosofer guida oss kring specifika frågeställningar såsom godhet, värdighet, sanning, kärlek, förlåtelse och död.

  Svend Brinkmanns nya bok kan ses som en fristående fortsättning på hans Stå fast, som utkom hösten 2015, och är en lättbegriplig introduktion till de livsfilosofiska frågorna.

  Läs mer
 7. AKILLES - Den gudomlige krigaren, E-bok
  AKILLES - Den gudomlige krigaren, E-bok
  E-bok
  43,50 kr

  Arbetet kan betraktas som en resa som följer människans färd mellan natur och kultur i den meningen att hon under ca tolv millennier försöker klippa bandet med naturen och skapa sin egen kultur; samtidigt som hennes ansträngningar ditåt ständigt överskuggas av ett dilemma: Medan hennes nybildade normenliga samhällen anstränger sig för att skapa ett godare och tryggare liv för sina medlemmar rustar sig samhällena med alla medel för att tillintetgöra varandra.

  Lyckligtvis har hennes färd betraktats av åtskilliga observatörer vilka också gestaltat, var och en på sitt speciella sätt, d.v.s. med hjälp av allegorier, poesi, konstverk, teaterspel, religiösa ceremonier, filosofiska samtal, vetenskaplig forskning, men också via traditionsbunden skildring, sin syn på färden. Det liknar ett dukat bord, och för mig återstod att välja passande godbitar att referera, respektive tolka; och foga in i bokens lämpliga kapitel. Därtill tillkommer förstås bokens egen mening i saken. Den handlar om en (min) övertygelse att människans privilegierade ställning i naturen – att utveckla och använda egen teknik – inte uppkommit för att skada naturen, och absolut inte för att förgöra den mänskliga arten, med hjälp av teknikavhängigt krig. Övertygelsen träder fram som en resning mot en tämligen allmän inställning till krig som lyder: krig utgör naturbetingat fenomen och krig har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och meningen med boken är att utforma inställningens motsats till ord.
  Diskussionen kretsar runt frågan vad är krig? och bokens syfte är att söka, undersöka och lägga på sin rätta plats de pusselbitar som bedöms utgöra företeelsen krig; vilka inte sällan avspeglar begångna felsteg under utvecklingens gång. Först då kan man tänka sig att gåtan om krig bli begripligare, och ytterligare ställningstaganden därhän blir bättre motiverade. Kort sagt, efter att frågan vad är krig? genomskådats.

  Akilles vänder sig till alla som – inför det faktumet att det sprängstoffet som samlats i krigets anda kan utplåna livet på jorden många gånger om – grubblar över frågan: Varför krig?

  Läs mer
 8. Tractatus logico-philosophicus, E-bok
  Tractatus logico-philosophicus, E-bok
  E-bok
  58,00 kr
  Ludwig Wittgensteins Tractatus hör till de mest gåtfulla verk som skrivits. Den har lockat människor både utanför och innanför filosofin att försöka tolka de ibland ganska dunkla raderna i denna klassiker. Trots att boken skrevs för snart hundra år sedan är den lika levande i dag.

  Men det är inte bara själva texten som lockar. Wittgenstein skrev den under mycket dramatiska förhållanden, i första världskrigets skyttegravar. Medan bomberna briserar sitter han och plitar ner lösningen på filosofins gåta.

  Även om Tractatus är ett filosofiskt verk, där Wittgenstein lägger fram en helt ny filosofi om hur världen är uppbyggd, har boken mycket att ge alla läsare. Med nyskrivet förord av Sten Andersson.
  Läs mer
 9. Glädje – Konsten att finna lycka i en osäker tid, E-bok
  Glädje – Konsten att finna lycka i en osäker tid, E-bok
  E-bok
  56,55 kr

  Alla kan vara lyckliga. Alla kan känna glädje. Det gäller bara att veta hur man gör.

  I april 2015 möttes de två vännerna Dalai Lama och Desmond Tutu för att samtala om hur man känner glädje. Båda är stora spirituella och moraliska ledare, kända för att vara två av vår världs mest smittande glädjespridare, och båda har tilldelats Nobels fredspris.

  Glädje är som en tårta i tre lager: deras egna berättelser och lärdomar om glädje, de senaste vetenskapliga upptäckterna om djup lycka, och de dagliga övningar som utgör ankaret till deras egna känsloliv.

  Både Dalai Lama och Desmond Tutu har prövats av stora personliga motgångar, och här delar de med sig av sin egen kamp. För att själv kunna känna riktig glädje måste man också bringa glädje åt andra. Och framför allt visar Lama och Tutu hur den egna glädjen och humorn kan leda till ett lyckligt och harmoniskt liv.

  "Två andliga mästare delar med sig av sin visdom i denna upplyftande bok. Jag lovar dig, den är värd varenda krona." Oprah Winfrey
  "Boken genomsyras av värme och glädje." BTJ

  Läs mer
 10. Det globala imperiet, E-bok
  Det globala imperiet, E-bok
  E-bok
  42,05 kr
  Under det sena 1990-talet började de svenska socialteoretikerna Alexander Bard och Jan Söderqvist arbeta fram en radikalt ny teori: Nätokratihypotesen. Bard höll en omtalad föreläsningsserie på Handelshögskolan i Stockholm, Söderqvist skrev ett antal längre tidskriftsartiklar. De påstod att den interaktiva revolutionen var den radikalaste och mest omskakande revolutionen i historien, att den transformerar samhället, maktstrukturerna, människans världsbild och självbild, och gör detta på en massiv och global skala. Bard & Söderqvist menade att kontrollen över internet var den avgörande maktstriden under det kommande seklet, det handlar om ett regelrätt krig mellan en ny framväxande elit (nätokratin) och en gammal sammanfallande elit (bourgeoisin). Bard & Söderqvist profeterade inte bara mot strömmen vid millennieskiftet (och förutsade pricksäkert både dot com-kraschen och 11 september), de har sedan dess haft skrämmande rätt om i stort sett allting och även i minsta detalj. Bard & Söderqvist förutsåg inte bara revolutionära innovationer som Google, Facebook, Al-Qaida och Wikileaks, de gick också djupare och såg bortom alla andra observatörer, rakt in i själva maktkampen om det nya samhället.

  För första gången släpps nu alla Bard & Söderqvists tre internationellt bästsäljande böcker som ett kompakt paket under titeln Futuricatrilogin. Den första boken är Nätokraterna (hur internet skapar en ny global överklass som slåss mot och besegrar den gamla maktstrukturen); den andra boken är Det globala imperiet (om nätokraternas världsbild och hur den radikalt skiljer sig från alla tidigare ideologier i historien); och den tredje boken är Kroppsmaskinerna (om vad det betyder att vara människa i en interaktiv värld, och hur denna idé radikalt skiljer sig från alla tidigare idéer om den mänskliga existensen). Gör som tusentals läsare världen runt har gjort före dig, läs Bard & Söderqvist, praktisera vad de predikar, och bli själv en nätokrat!
  Läs mer
 11. The End of all Dreams, E-bok
  The End of all Dreams, E-bok
  E-bok
  77,66 kr
  Marjut Moisala is a Finnish clairvoyant and writer, having 7 books published in Finnish during 2000 - 2012. In this book, “The End of All Dreams”, a spiritual guide who calls himself Adamon appears to her and starts unwinding the hidden secrets of a crystal skull that stores ancient wisdom. Adamon gives no mercy for ego and speaks directly to the spirit within us. His subjects are love, freedom and finding the real self within us. He questions our ego's beliefs and turns new age myths upside down. “Duality is a part of the phenomenal world, but it is not a creation of God. God created only you but it is you who created the world.” According to Adamon, world is an opposite to the spirit and like a prolonged dream. We are dreaming, not only when sleeping, but also when we are “awake”. Our whole life, or lives, is just going through different levels of dream. Hardly ever we are really awake. So how to wake up? “Love and forgiving are the only means”. About the purpose of life Adamon teaches: “When you are separated from love, you are asking for purpose. When you are love, you are the purpose.” This book has been an eye-opening experience to many readers, making them question their beliefs about life and themselves and provoking real spiritual awareness on contrary of the all too familiar, nice and easy channeled new age texts coming out everywhere these days. The readers of “A Course In Miracles”, and “The Disappearance of the Universe” may already have a clue about what Adamon is teaching us. Läs mer
 12. Jumalattaren Paluu, E-bok
  Jumalattaren Paluu, E-bok
  E-bok
  97,32 kr
  Uinuttuaan vuosisatoja, Pyhä Äiti eli Jumalatar on palaamassa, oletko valmis? Pelko ohjaa vielä askeltemme kulkua menemisen ja tulemisen valtateillä, mutta nyt Jumalattaren palatessa huomaat kuinka Jumalatar ja Jumala sinussa yhtyvät kadoten toisiinsa ja samalla yhtyvät kaikki vastakohtaparit, joita mielesi on koskaan keksinyt muodostaa. Kuuma ja kylmä yhdistyvät, mies ja nainen erillisinä sulavat tosiinsa, moraali häviää yhdessä moraalittomuuden kanssa ja paha saa palkkansa, eli anteeksiannon siunauksen Sinussa. Tämä on askel dualistisesta maailmankäsityksestä Ykseyteen. Näin syntyy Uusi Ihminen, ei enää egon ja Korkeamman Itsen kaksinaisessa ohjauksessa taapertava ajallinen kuolevainen, vaan jotakin ihan muuta. Ykseys ja rakkaus ilman rajoja. Tehdessäni selvänäköisiä chakrakartoituksia kahdenkymmenen vuoden ajan, olen havainnut tämän muutoksen niin naisten, kuin miestenkin chakrajärjestelmässä. Sama on havaittavissa myös yhteiskunnan arvoissa ja rakenteissa, henkisyydessä ja uskonnoissa. Patriarkaalinen aika on väistymässä antaakseen tilaa kanssahallitsijalleen Pyhälle Äidille. Tämän kirjan myötä astut yhä voimallisemmin egomielen ohjauksesta sydämesi iisauteen.Olitpa nainen tai mies, Pyhä Äiti herää unestaan, Sinussa. Läs mer
 13. Ufohauta, E-bok
  Ufohauta, E-bok
  E-bok
  83,56 kr
  Vuosina 1969–72 Pudasjärvellä mellasti massiivinen ufoaalto. Nyt ilmiöt alkavat yllättäen uudelleen. Paikallislehden toimittajat kuin myös muutama koulupoikakin kiinnostuvat asiasta. Ilmaantuu myös monia tahoja, jotka tuntuvat tietävän ilmiöstä jotakin – aina kunnan tulisieluisesta pastorista omituiseen ufokerhoon. Hämäräperäistä kuoppaakin aletaan kaivaa erään kylähullun pihaan. Ja miten näihin ilmiöihin liittyy Kalevala ja muinaissuomen jatulit? Onko kauan sitten tapahtunut jotakin, joka vaikuttaa nykyisyyteen? Miksi siitä vaietaan, että Väinämöinen haluaisi Kalevalassa kolkata Jeesuksen? Onko suomalainen poliisi tosiaan ratkaissut ufo-ongelman yhdessä illassa? Entä kuka tai mikä hiippailee korven kätköissä – pilailija, alien vai peräti itse Lapin pahankurinen haltija Staalo? Lue Ufohauta, ja kysymyksiä on vielä enemmän. Läs mer
 14. 12 livsregler : ett motgift mot kaos, E-bok
  12 livsregler : ett motgift mot kaos, E-bok
  E-bok
  29,00 kr

  Vad behöver alla i den moderna världen veta?

  Psykologen Jordan B. Peterson har influerat miljontals människor över hela världen med sina utmanande och originella tankar om de största frågorna och han har gjort det genom att prata om ämnen från Bibeln till romantik till biologi. I förändringens och polariseringens tidevarv har hans uppriktiga budskap om värdet av individens ansvar blivit ett globalt fenomen.

  12 livsregler ger sig Peterson i kast med ämnen som barnuppfostran, livsåskådning, ideologi, moral, andlighet och mänskligt lidande. Sökandet efter världens samlade kunskap mynnar ut i 12 praktiska, djärva och djupsinniga livsregler som skakar om vår uppfattning om vetenskap, tro, kultur och den mänskliga naturen.

  Den mest inflytelserika intellektuella tänkaren i västvärlden just nu. NEW YORK TIMES

  En självhjälpsbok för dem som inte läser självhjälpsböcker. En andlig guide för dem som inte bryr sig om andlighet. En biblisk manual för dem som inte tror på Gud. SVENSKA DAGBLADET

  En av de mest eklektiska och stimulerande intellektuella i dagens offentlighet - orädd och passionerad. THE GUARDIAN

  Peterson kan ta de såraste idéerna och göra dem underhållande ... Han är snabbt på väg att bli det närmaste den akademiska världen haft en rockstjärna. THE OBSERVER

  Du behöver inte hålla med Peterson för att gilla den här boken, för när du väl övergett självhjälpsetiketten blir det fascinerande läsning. THE TIMES

  En av de viktigaste tänkarna att kliva fram i världens rampljus på många år. THE SPECTATOR

  Är denne Jordan Peterson då fullkomlig och ofelbar? Enligt min mening: ja. Så vitt jag kan se är han en profet som försynen har skänkt vår tid, och hans senaste bok är ett mäktigt, litterärt bålverk mot moralisk relativism, postmodern cynism och andra märka krafter som hotar vårt bräckliga samhälle. AXESS

  Peterson formulerar saker som få lyckas sätta ord på i dag. EXPRESSEN

  Läs mer
 15. Opi kuuntelemaan itseäsi 1 aktiivikirja, E-bok
  Opi kuuntelemaan itseäsi 1 aktiivikirja, E-bok
  E-bok
  73,73 kr
  Vahvista kykyäsi kuunnella aitoa itseäsi ja tule enemmän aidoksi itseksesi. Tutustu Alkuajatuksen peruasioihin, sisäiseeen maailmaasi ja opi ratkomaan ongelmaa, joka estää sisäisestä vapaudesta. Hintaan sisältyy osallistuminen Aktiivichattiin, jossa keskustellaan kirjan aiheista. Lue lisää osoitteessa alkuajatus.org. Läs mer
 16. Pelosta Rakkauteen, E-bok
  Pelosta Rakkauteen, E-bok
  E-bok
  107,16 kr
  On aika astua pelosta rakkauteen. Ajasta ikuiseen nykyhetkeen. Egosta sydämen ohjaukseen. On vain  kaksi ääntä joita voit seurata. Toinen puhuu pelon äänellä, toinen on Pyhän Henkesi ääni, Rakkaus.

  Jokaisessa tilanteessa, jonka koskaan tulet elämässäsi kohtaamaan voit valita joko pelon tai rakkauden mukaisesti.Jokainen elämäsi tilanne ja ihmissuhde on mahdollisuus antaa rakkauden valinnan täyttää sydämesi ilolla. Jokainen “oikein” tehty valinta lisää mahdollisuutta samanlaiseen jatkossa.

  Maailman lainalaisuudet ovat egomielen keksintöä. Se mikä on “järkevää” egon mielestä perustuu vanhoille kokemuksille, eli menneisyydelle. Egon ääni on menneisyyden kuiskaus tässä hetkessä.Mieli ei osaa rakastaa, mutta Sydän ei osaa muuta kuin rakastaa. Egon loppu on Rakkauden alku.

  Sydän valitsee aina tuoreesti.Se elää hetkessä ja Sinä Itse olet hetken lapsi.

  Adamon sanoo: "Hän joka ei ole uskaltanut kohdata pimeyttä ja pelkoa itsessään ei tule koskaan rakastamaan kuten Jumala rakastaa. Pimeys on nähtävä ja ei tule jäädä vain tähän. On uskallettava myös pimeyden tuolle puolen, valoon. On uskallettava nähdä oma valonsa. Oma rohkeutensa, rakkautensa. On uskallettava myöntää, ettei tarina uhrista olekaan asioiden todellinen tila. On hyväksyttävä, että juuri Sinä näet omaa untasi, ei kukaan muu sitä näe sinun silmiesi lävitse. Ja tämä tuo suuren mahtavan vapauden!"

  Kuka sitten on Adamon? Adamon koodinimenä tarkoittaa Kristustietoista ihmistä, Adam Kadmonia eli Ykseyttä, joka me jokainen näennäisen erillinen sielu olemme.

  Lähde Sinäkin Marjutin ja Adamoinin opastamana  löytöretkelle omaan Pyhään Sydämeesi.
  Läs mer
 17. Gurkors medvetande, E-bok
  Gurkors medvetande, E-bok
  E-bok
  75,36 kr
  En ny idé om hur all kunskap (medvetande) lagras i DNA och dateras, samt personlig bakgrund till idéerna. Läs mer
 18. Staten, E-bok
  Staten, E-bok
  E-bok
  113,10 kr
  En av det västerländska tänkandets mest grundläggande skrifter

  »Du är avskyvärd, Sokrates, som tolkar mina ord så att de blir lättare för dig att förvränga.«

  »Ingalunda, min bäste vän. Säg bara tydligare vad du menar.«

  Platons Staten är världslitteraturens första utopiska verk och den äldsta klassiska diskussionen om rättvisa. Med sina argument om jämlikhet och vikten av att försaka sin makt är det fortfarande en radikal och omstridd bok, 2400 år senare. Staten är också den första filosofiska undersökningen av »det inre livet« som begrepp, samt en skarpsinnig reflektion över filosofins natur. Dess idélära, med den berömda grottliknelsen, har haft omätligt inflytande på litteraturen. På det hela taget är det svårt att övervärdera Statens status som klassiker i världslitteraturen. Här i svensk översättning av Magnus Dalsjö, reviderad av David Tabachovitz.

  PLATON [428 - 347 f.Kr] var en grekisk filosof, matematiker och författare. Ingen annan filosof har haft mer inflytande på den västerländska traditionen. Kristna kyrkan är starkt påverkad av Platons idélära och med verk som Staten grundades den politiska filosofin. Dess betydelse för hela västvärldens idé- och samhällsdebatt är oöverskådligt och än i dag läses och diskuteras skriften ivrigt. Platon instiftade c:a 387 f.Kr. i antikens Athen sin egen akademi, västvärldens första institution för studier i filosofi.
  Läs mer
 19. David Hume : humanisten och skeptikern, E-bok
  David Hume : humanisten och skeptikern, E-bok
  E-bok
  174,00 kr
  David Hume (1711–1776) är en av upplysningens främsta filosofer och klassisk skeptiker. Han kritiserade med tidens moderna vetenskap som grund fördomar och mystifikationer.

  Hume föddes och dog i Edinburgh som var ett mer betydande intellektuellt centrum än det mer konservativa London. Han tillbringade åtskillig tid bland upplysningsfilosofer i Frankrike och beundrades i de litterära salongerna i Paris.

  Hume undersökte erfarenhetskunskapens villkor och särskilt hur vi tänker i termer av orsaker och verkningar. Han var en betydande moralfilosof som överraskade genom att betona känslornas roll. Moral och därmed också politik följer inte enbart av fakta utan måste grundas på värderingar. En av Humes bästa skotska vänner var Adam Smith som var både ekonom och professor i moralfilosofi. De menade båda att ekonomisk frihet bör förenas med en moralisk samhällsuppfattning.

  Hume blev känd som kritiker av religion och kyrka och förföljdes av teologer. De lyckades stoppa den kanske främste engelskspråkige filosofen genom tiderna från att få en akademisk tjänst i sin hemstad. Alla Humes idéer, från kunskapsteori till moral och religion, är aktuella och kontroversiella än idag.

  Gunnar Fredriksson har skrivit en rad böcker om filosofi och idéhistoria, till exempel Det politiska språket och 20 filosofer. Därtill kommer biografier som I Joseph Conrads farvatten, Bertrand Russell – en intellektuell i politiken, Wittgenstein, Schopenhauer och Spinoza.

  Ett genomgående tema är upplysning och anti-upplysning, en ständig dialektik från de gamla grekerna till vår tids ideologiska kontroverser.
  Läs mer
 20. Wisdom: A Life Well Lived Or My Journey As A Schizophrenic, E-bok
  Wisdom: A Life Well Lived Or My Journey As A Schizophrenic, E-bok
  E-bok
  48,17 kr
  The book is about my past 22 years as a schizophrenic. It is divided into three parts. Part 1 is about my understanding of psychology. Part 2 presents my bird view of society and history and Part 3 is all about schizophrenia. Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida