2,00 kr - 289,00 kr
289,00 kr
2,00 kr

347 produkter

347 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom filosofi. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Filosofi

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Tractatus logico-philosophicus, E-bok
  Tractatus logico-philosophicus, E-bok
  E-bok
  58,00 kr
  Ludwig Wittgensteins Tractatus hör till de mest gåtfulla verk som skrivits. Den har lockat människor både utanför och innanför filosofin att försöka tolka de ibland ganska dunkla raderna i denna klassiker. Trots att boken skrevs för snart hundra år sedan är den lika levande i dag.

  Men det är inte bara själva texten som lockar. Wittgenstein skrev den under mycket dramatiska förhållanden, i första världskrigets skyttegravar. Medan bomberna briserar sitter han och plitar ner lösningen på filosofins gåta.

  Även om Tractatus är ett filosofiskt verk, där Wittgenstein lägger fram en helt ny filosofi om hur världen är uppbyggd, har boken mycket att ge alla läsare. Med nyskrivet förord av Sten Andersson.
  Läs mer
 2. Ta ställning för ett meningsfullt liv, E-bok
  Ta ställning för ett meningsfullt liv, E-bok
  E-bok
  58,00 kr

  I Ta ställning för ett meningsfullt liv pekar Svend Brinkmann på hur vi kan ge mening åt våra liv genom att sluta fokusera på oss själva och vår inre utveckling.

  Hur bör vi leva? Vad är meningen med livet? Hur ska vi leva tillsammans? Detta är några av de stora och viktiga frågor som Brinkmann tar upp i boken, och det handlar inte om abstrakt resonerande, utan svaren har bäring direkt på våra egna liv.

  I bokens tio kapitel går Svend Brinkmann igenom tio centrala begrepp inom filosofin som har relevans för dessa frågor. Han låter tio enskilda filosofer guida oss kring specifika frågeställningar såsom godhet, värdighet, sanning, kärlek, förlåtelse och död.

  Svend Brinkmanns nya bok kan ses som en fristående fortsättning på hans Stå fast, som utkom hösten 2015, och är en lättbegriplig introduktion till de livsfilosofiska frågorna.

  Läs mer
 3. AKILLES - Den gudomlige krigaren, E-bok
  AKILLES - Den gudomlige krigaren, E-bok
  E-bok
  43,50 kr

  Arbetet kan betraktas som en resa som följer människans färd mellan natur och kultur i den meningen att hon under ca tolv millennier försöker klippa bandet med naturen och skapa sin egen kultur; samtidigt som hennes ansträngningar ditåt ständigt överskuggas av ett dilemma: Medan hennes nybildade normenliga samhällen anstränger sig för att skapa ett godare och tryggare liv för sina medlemmar rustar sig samhällena med alla medel för att tillintetgöra varandra.

  Lyckligtvis har hennes färd betraktats av åtskilliga observatörer vilka också gestaltat, var och en på sitt speciella sätt, d.v.s. med hjälp av allegorier, poesi, konstverk, teaterspel, religiösa ceremonier, filosofiska samtal, vetenskaplig forskning, men också via traditionsbunden skildring, sin syn på färden. Det liknar ett dukat bord, och för mig återstod att välja passande godbitar att referera, respektive tolka; och foga in i bokens lämpliga kapitel. Därtill tillkommer förstås bokens egen mening i saken. Den handlar om en (min) övertygelse att människans privilegierade ställning i naturen – att utveckla och använda egen teknik – inte uppkommit för att skada naturen, och absolut inte för att förgöra den mänskliga arten, med hjälp av teknikavhängigt krig. Övertygelsen träder fram som en resning mot en tämligen allmän inställning till krig som lyder: krig utgör naturbetingat fenomen och krig har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och meningen med boken är att utforma inställningens motsats till ord.
  Diskussionen kretsar runt frågan vad är krig? och bokens syfte är att söka, undersöka och lägga på sin rätta plats de pusselbitar som bedöms utgöra företeelsen krig; vilka inte sällan avspeglar begångna felsteg under utvecklingens gång. Först då kan man tänka sig att gåtan om krig bli begripligare, och ytterligare ställningstaganden därhän blir bättre motiverade. Kort sagt, efter att frågan vad är krig? genomskådats.

  Akilles vänder sig till alla som – inför det faktumet att det sprängstoffet som samlats i krigets anda kan utplåna livet på jorden många gånger om – grubblar över frågan: Varför krig?

  Läs mer
 4. Berättelsen som Pedagogisk metod: Med filosofiska reflektioner om lärandet, E-bok
  Berättelsen som Pedagogisk metod: Med filosofiska reflektioner om lärandet, E-bok
  E-bok
  68,40 kr
  Boken presenterar berättelser från utbildningssituationer, samt ger filosofiska reflektioner om hur vi kan använda berättandet i undervisning. Lite tankar runt nytänkande inom lärandet. Jag ger egna reflektioner från mitt livslånga lärande tillsammans med den filosofi som följt mig på vägen. Boken är lämplig för lärare och andra utbildare i dagen skolor och högskolor. Filosofie doktor Gunilla Gustafsson Läs mer
 5. Keskusteluja lampaiden kanssa, E-bok
  Keskusteluja lampaiden kanssa, E-bok
  E-bok
  56,81 kr
  " Sitten sanoit jotain, mitä ne pellet ei osannut odottaa ja ne oli heti ihan pihalla. Sä olit ääni, et kaiku. Tajuutko? " Keskusteluja lampaiden kanssa porautuu pinnan läpi sinne, missä ihminen muodostuu. Ymmärrettävää kerrontaa, ajatuksia, joita jokainen kohtaa. Miten ihmisten keskellä joskus nousee halu juosta karkuun. Miten seuraavana hetkenä toisen ihmisen kosketus voi olla vastaus. Katua voi kaikkea tai ei mitään - ja eteenpäin on mentävä. Lopulta elämä on ainut, mitä meille annettiin. Kaikki muu on lainassa. Keskusteluja lampaiden kanssa muodostaa kokemuksen, jolle on mahdollista rakentaa oma syvempi merkityksensä. Kuten elämässä muutenkin - ei ole pakko, mutta on mahdollisuus. Lopulta siinä asuu kaikki. Läs mer
 6. Humanistin materialismi, E-bok
  Humanistin materialismi, E-bok
  E-bok
  147,90 kr
  Teoksessa kootaan esitetään humanistin materialismiksi nimetty maailmankuva. Se lähtee rakentumaan fysiikasta edeten kuvailun tasolta toiselle muodostaen eri tasojen vuorovaikutuksena kokonaisuuden.Keskeisellä sijalla ovat tietoisuuden synnyn selitys fysikaalisena ja biologisena ilmiönä ja aivotoimintana. Talouden, kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä analysoidaan tältä pohjalta evoluutiolla täydentäen.Osansa saavat myös muun muassa kuoleman äärikysymys ja uskonnon merkitys.
  Kaiken kattavana luonnonoikeudellisena prinsiippinä on biosfäärin rajallinen kestokyky. Kirjassa liikutaan reippaasti eri tieteen aloilla, historian aikakausilla ja kulttuureissa. Humanistinen materialismi nähdään luonnon, ihmisen ja niiden yhteisten lainalaisuuksien ymmärtämisestä kumpuavana asenteena ja maailmankuvana. Ei minään luettelona elämän ja luonnon mysteerien lopullisista selityksistä. Tuloksena on varsin poikkeuksellinen ja kokonaisvaltainen puheenvuoro keskusteluun uuden tarinan tarpeesta. Kirjan runsas lähdeaineisto tarjoaa lukijalle mahdollisuuden kiinnostuksen mukaan syventää tietojaan eri aihealueilta.
  Etukannen kuva: Kirjoittajan ”valoteos” mökiltä nimeltään ”Aivot”.

  Takakannen kuva: Filosofin kuopan riittävän syväksi kaivaminen vaatii tuekseen
  materialismin teräksiset tukirakenteet kuten tässä larsenin teräspontit.
  Läs mer
 7. Värden i nöd, E-bok
  Värden i nöd, E-bok
  E-bok
  68,40 kr
  Den här boken tillägnar jag mina två prinsessor. Mina två älskade döttrar. Det är det minsta jag kan göra för dem. Med den här boken hoppas jag att de någon gång i framtiden får chansen att lära känna mig bättre vare sig jag är närvarande eller inte. Att de får lära känna mig genom mina ögon och inom gränserna för min personliga syn och uppfattning om samhället och livet. Läs mer
 8. Är Trump postmodern?, E-bok
  Är Trump postmodern?, E-bok
  E-bok
  159,50 kr

  Vad är sant, vad är inte sant – och vad är sanning? Är Trump postmodern? En essä om sanning och populism handlar om vår tids oro över fake news, populism, politiska lögner och den objektiva kunskapens försvinnande i en ström av åsikter och motstridig information. Boken tar fasta på hur försvaret av förnuftet i vissa fall vänts till sin motsats.

   

  Är Trump postmodern? är ett försök till samtidsorientering. Genom läsningar av bland annat Foucualt, Derrida och Lyotard, och reflektion kring olika debatter I Finland och i Sverige (bl.a. den om skolans uselhet), söker Nora Hämäläinen ett alternativt sätt att se på vår tid. Hon ger sig i kast med koncept som Identitetspolitik, fake news och den ohållbara relativiseringen av sanningsbegreppet. Det är lättfattligt, fascinerande och brännande aktuellt.

   

  Nora Hämäläinen, född 1978, är forskare i etik vid Centre for Ethics as Study in Human Value, University of Pardubice, Tjeckien och docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

  Läs mer
 9. En dekonstruktion av vänstern, E-bok
  En dekonstruktion av vänstern, E-bok
  E-bok
  101,50 kr

  I denna bok görs ett försök till en djupare analys av vad ”vänstern” står för.

  * Varför liberalism är en ideologi och inte bara handlar om frihet.
  * Föreningen av liberalism och vänstervärderingar till vänsterliberalism
  * Varför vänstermänniskor drivs av personliga motiv
  * Varför skolan gör ungdomar vänster
  * Varför SVT/SR är vänster och varför det inte kommer förändras
  * Hur lagen om hets mot folkgrupp utvecklats
  * Varför antirasism och feminism är en form av vänsterpolitik
  * Hur feminism och antirasism, eftersom de inte kan kritiseras, har kommit att baseras på tvivelaktig vetenskaplig forskning.
  * Maktstrukturer inom rättsväsendet, psykologin, akademier och medier
  * Symbiosen mellan medier, politiker och akademiker
  * Hur yttrandefrihet är ett maktmedel
  * Varför liberala demokratier inte är stabila

  Läs mer
 10. Taivaallista luonnontiedettä: Uskomanton pakinakokoelma kristinuskon ja luonnontieteitten suhteesta ajanlaskun alusta nykyaikaan, E-bok
  Taivaallista luonnontiedettä: Uskomanton pakinakokoelma kristinuskon ja luonnontieteitten suhteesta ajanlaskun alusta nykyaikaan, E-bok
  E-bok
  56,81 kr
  Kirja on pakinakokoelma, jossa kuvataan humoristisella otteella luonnontieteitten soveltamista luomiskertomuksen ja kristinuskon dogmien selittämiseen alkaen antiikin Kreikan Platonin ja Aristoteleen filosofioista. Tätä kehitystä seurataan käsittelemällä Aristoteleen luonnontieteen, 1500-luvulta alkaen kehittyneen modernin tieteen että nykyajan ydinfysiikan soveltamista kristinuskon oppien selittämiseen. Pakinoissa tarjotaan vaihtoehtona maailman ymmärtämiselle uskontojen kautta evoluutioteorian, fysiikan ja tietokoneitten kehitykseen nojaavia selityksä. Läs mer
 11. The Futurica Trilogy, E-bok
  The Futurica Trilogy, E-bok
  E-bok
  56,55 kr
  In the late 1990’s, Swedish social theorists Alexander Bard and Jan Söderqvist started working on a radical new theory, since referred to as The Netocracy Hypothesis. At this early stage Bard & Söderqvist foresaw that the control of the internet would be the subject of the main power struggle for the next century; an outright war between a brand new rising elite (the netocrats) and an established but rapidly declining elite (the bourgeoisie). They made predictions against the tide in the early years of the new millennium (and cleverly foresaw both the dot com crash and September 11), and have since then been proven right in virtually every aspect and even in the most minute of details. Not only did Bard & Söderqvist foresee revolutionary innovations such as Google, Facebook, Al-Qaida and Wikileaks, they also went deeper and looked beyond where any other observer has been or managed to go, into the very power struggle of the on-going revolution. Now, for the first time, all three of Bard & Söderqvist’s groundbreaking works have been collected and released as one compact set, under the title The Futurica Trilogy. The first book is The Netocrats (explaining how the internet creates a new global upper class which fights and destroys the old struggling power structure); the second book is The Global Empire (dealing with the worldview of the netocrats and how it radically differs from any previous ideology in history); and the third book is The Body Machines (discussing how the idea of what it means to be human in an interactive world radically differs from any previous concept of human existence). Join the steadily growing number of readers around the world: experience Bard & Söderqvist, learn how to practice what they preach and emerge as a netocrat yourself! Läs mer
 12. Tidlös utbildning, E-bok
  Tidlös utbildning, E-bok
  E-bok
  116,00 kr

  Den här unika boken är en introduktion till en ny kunskapsteori.

  Tidlös utbildning av Andreas Carlund är baserad på en

  väsentlighetsnyckel som ökar intelligenskvaliteten drastiskt och

  isolerar all kunskap som är relevant från all kunskap som inte är

  det. Denna nyckel eller verktyg heter ”A-Ö-X-Ö” och uttrycker

  verklighetens tidlösa konfigurering, vilken är baserad på

  grundorsakerna: anslutenhet, kontrast, kretslopp, och analogi.

  Resultatet är inget mindre än ett fullständigt filosofiskt system

  med ett slutgiltigt förslag om förbättrad kultur och utbildning.

  Hela systemet är baserad på vetenskapliga och även logiska

  principer som i all väsentlighet säger att verkliga effekter måste

  ha vissa orsaker. Mer än en utbildning om det ena eller det

  andra, är det en om hur saker och ting hänger ihop.

  Med denna utbildning kan du på kort tid förvärva universell

  kunskap, och skulle kunna tala om alla ämnen med oöverträffad

  undervisning och outtömlig vältalighet.

  Boken innehåller även ett utlåtande kring några av vår kulturs

  viktigaste områden och analyserar dessa utifrån kunskapsteorins

  tidlösa parametrar.

  Läs mer
 13. Rakkauden Ihmemaassa, E-bok
  Rakkauden Ihmemaassa, E-bok
  E-bok
  28,51 kr
  Kirja kertoo rakkauden ihmeellisestä maailmasta. Miten jonkun toisen henkilön keho voi sulautua toisen kehoon. Miten voi tuntea yhta aikaa henkistä rakkautta montaa ihmistä kohtaan rakastaen samalla parisuhteessa kumppaniaan niin henkisesti kuin fyysisesti. Miten sielu on vapaa kokemaan ja lentämään saaden elämyksiä. Eri sieluperheet yhdistyvät, voi tuntea sen erilaisina rakkauden kokemuksina, syvinä myötätunnon tunteina, empatian tunteita toisia kohtaan. Miten toinen voi tuntua niin tutulta, niin läheiseltä. Kaikki tapahtuu aina rakkaudessa henkisellä tasolla. Siellä on sielun puhtaus ja aitous, sielu on sukupuoleton, sielu on vapaa. Uuden ajan energioissa on lataus rakkautta joka syttyy sydämessä elämällä elämää! Rakkauden olemisen muodot elämällä elämää - hetkessä. Läs mer
 14. Fall of the Multiverse, E-bok
  Fall of the Multiverse, E-bok
  E-bok
  63,90 kr
  All our wrongful entities were very cursed in our modern times, when the final judgment came to all entities, which were permanently wrongful. All our wrongful entities were very cursing, when the Creator destroyed them today due to their wrongfulness. Läs mer
 15. Tankar om yttre och inre bön, E-bok
  Tankar om yttre och inre bön, E-bok
  E-bok
  54,07 kr

  Få människor i vår tid ägnar sin själ, dess eviga väl och sin Skapare någon djupare tanke och omsorg. Så oförståndiga har människorna inte alltid varit, och än idag inser förstås många att man för att rädda sin själ och närma sig Gud och vinna Hans vänskap måste bedja - men hur gör man? I denna bok presenteras insikter och råd i detta ämne från en annan tid, men med en giltighet som överskrider tidsepokerna, i form av en tillförlitlig katolsk undervisning om bönen och dess olika stadier, från vanlig enkel bön med ord till mystikens höjdpunkt, unio mystica och det andliga äktenskapet med Gud.
  Boken författades 1778 av fader Pierre-Joseph de Clorivière, S.J. (1735-1820) på förfrågan av de fromma eremiterna på Mont-Valérien i Paris, vilkas biktfader han var, och erbjuder läsaren en på den karmelitiska och ignatianska spiritualiteten grundad, klar och koncis framställning av hur man går till väga för att göra framsteg i bönelivet och övervinna de olika svårigheter man där som oftast möter. I ett längre förord presenteras dessutom fader Clorivières händelse- och lärorika levnadshistoria. Så här heter det i detta förord:
  ”Vem skall då läsa denna bok? För präster och ordensfolk, som vill förkovra sig i det andliga livet och även kunna ge kvalificerad vägledning till andra härom, utgör den utan tvekan en verklig guldgruva. Dess enkelhet, rättframhet och frihet från tyngande lärda utläggningar gör den också särskilt lämpad för alla kristtrogna som tar sin tro på allvar och därför vill fördjupa sitt böneliv och skrida framåt på helgelsens långa och ofta slingriga och törneströdda stig. Det är i själva verket svårt att se hur någon som önskar komma närmare Gud skulle kunna undgå att dra nytta av den oskattbara vägledning och de många insiktsfulla råd om det andliga livet som här ges på så gott som varenda sida. Ja, om man vill ta denna bok som vägvisare i sitt böneliv, torde man vilja läsa den inte endast en gång, utan gång på gång för att finna ny näring och hjälp allteftersom man på vägen hem till Gud möter nya vägskäl och vindlande passager.”

  Läs mer
 16. Pelosta Rakkauteen, E-bok
  Pelosta Rakkauteen, E-bok
  E-bok
  107,16 kr
  On aika astua pelosta rakkauteen. Ajasta ikuiseen nykyhetkeen. Egosta sydämen ohjaukseen. On vain  kaksi ääntä joita voit seurata. Toinen puhuu pelon äänellä, toinen on Pyhän Henkesi ääni, Rakkaus.

  Jokaisessa tilanteessa, jonka koskaan tulet elämässäsi kohtaamaan voit valita joko pelon tai rakkauden mukaisesti.Jokainen elämäsi tilanne ja ihmissuhde on mahdollisuus antaa rakkauden valinnan täyttää sydämesi ilolla. Jokainen “oikein” tehty valinta lisää mahdollisuutta samanlaiseen jatkossa.

  Maailman lainalaisuudet ovat egomielen keksintöä. Se mikä on “järkevää” egon mielestä perustuu vanhoille kokemuksille, eli menneisyydelle. Egon ääni on menneisyyden kuiskaus tässä hetkessä.Mieli ei osaa rakastaa, mutta Sydän ei osaa muuta kuin rakastaa. Egon loppu on Rakkauden alku.

  Sydän valitsee aina tuoreesti.Se elää hetkessä ja Sinä Itse olet hetken lapsi.

  Adamon sanoo: "Hän joka ei ole uskaltanut kohdata pimeyttä ja pelkoa itsessään ei tule koskaan rakastamaan kuten Jumala rakastaa. Pimeys on nähtävä ja ei tule jäädä vain tähän. On uskallettava myös pimeyden tuolle puolen, valoon. On uskallettava nähdä oma valonsa. Oma rohkeutensa, rakkautensa. On uskallettava myöntää, ettei tarina uhrista olekaan asioiden todellinen tila. On hyväksyttävä, että juuri Sinä näet omaa untasi, ei kukaan muu sitä näe sinun silmiesi lävitse. Ja tämä tuo suuren mahtavan vapauden!"

  Kuka sitten on Adamon? Adamon koodinimenä tarkoittaa Kristustietoista ihmistä, Adam Kadmonia eli Ykseyttä, joka me jokainen näennäisen erillinen sielu olemme.

  Lähde Sinäkin Marjutin ja Adamoinin opastamana  löytöretkelle omaan Pyhään Sydämeesi.
  Läs mer
 17. Vad ska vi ha samhället till?, E-bok
  Vad ska vi ha samhället till?, E-bok
  E-bok
  159,50 kr

  Vi lever i en tid av kriser. Klimatförändringar, sårbarhet och ökande klyftor hotar våra samhällen. Allt snabbare globala pengaflöden sägs ge oss trygght, men erbjuder inget skydd när ekosystemen kollapsar runt omkring oss.

  Birger Schlaug argumenterar övertygande för att det ekonomiska systemet har nått vägs ände. Men för att nå verklig förändring måste vi också bryta med invanda tankemönster. Gamla ideal som tillväxt, arbetslinje och krigskultur måste ersättas med balans, livslinje och fredkultur.

  Vi behöver på allvar fundera på vad vi ska ha samhället till. Och därmed vad vi ska ha våra liv till.

  Birger Schlaug är samhällsdebattör, författare och före detta språkrör för Miljöpartiet. Han har varit krönikör för bland annat Borås tidning, ETC och Helsingborgs dagblad, och programledare för En bok, en författare i SVT.

  Läs mer
 18. Teko ja elämä: Filosofisen psykologian tutkielma, E-bok
  Teko ja elämä: Filosofisen psykologian tutkielma, E-bok
  E-bok
  103,17 kr
  Psykologia erkaantui filosofiasta omaksi tieteekseen vasta joitakin aikoja takaperin. Toisaalta psykologiaa on harjoitettu myös filosofian piirissä. Käsilläolevassa työssä Jokela tarkastelee tästä näkökulmasta inhimillistä toimintaa niin ontologian kuin dynamiikankin näkökulmasta. Lopputuloksena on eloisa ja yllättävä tutkimus siitä, mitä on olla ihminen keskellä tätä maailmaa. Läs mer
 19. Learn to Listen to Yourself 1, E-bok
  Learn to Listen to Yourself 1, E-bok
  E-bok
  63,90 kr
  Strengthen your ability to listen to your genuine self and become more your genuine self. Familiarize yourself with the basics of Alkuajatus (The Original Thought), your inner world. Learn a functional way to solve the problem that prevents you from inner freedom. Have Insight Evenings with your friends. A complete package for The Insight Evenings is included. The Insight Evening is a new and different way to have an enjoyable evening together with others. The price also includes participation in The Active Chat, where the topics of the book are discussed. Find out more at www.alkuajatus.org. Läs mer
 20. Amenhotep, E-bok
  Amenhotep, E-bok
  E-bok
  116,99 kr
  Tämä teksti ei ole mikään tavallinen kirja, vaan henkisen heräämisen kaava. Se sisältää energian, jota valkoinen lootuskukka kuvaa. Sen sanat ovat kuin se kuuluisa sormi, joka osoittaa kuuta. Älä katso sormeen jos haluat nähdä kuun, eli anna sanojen ja sanojen välisen hiljaisuuden viedä sinut Olemisen ja autuuden tanssisaleihin. Sinne ne sinua osoittavat kulkemaan. Tämän tekstin tarkoitus on opettaa Eknaton-nimisen mestarin opetuksessa vain yhtä asiaa: "Ulkopuolellasi ei ole mitään." Siitä faarao Ekanton eli Amenhotep IV kertoo seuraavaan tapaan: "Huomaathan, että aivan kaikki, mistä tässä kerromme puolisoni Nefertitin kanssa, on Sinun tietoisuutesi sisällä. Tiedostamisesi hellässä huomassa. Ulkopuolellasi ei ole mitään. Kun ymmärrät edellisen lauseen hyvin kirkkaasti olet viisaista viisain ja oivaltaneista oivaltanein. Ulkopuolellasi ei ole mitään. Eikä ole mitään sellaista kuin “ulkopuoli”. Kaikki on “suuressa mielessäsi” tai tiedostamisesi sisällä. Sinun tunteesi ovat tietoisuutesi sisällä, ajatuksesi ilmenevät siellä, kaikki “ympäristöt” kauniit ja kauheat, ovat sisälläsi. Lihaa ja verta oleva fyysinen kehosi on myös siellä, sisälläsi, tietoisuutesi sisällä. Mitään muuta ei ole missään muualla. Ei missään muualla. Kun siis puhutaan vihkimystiestä. Matkaat sitä omassa Itsessäsi. Kun puhutaan chakroista, ne ovat sinussa. Kun puhutaan Merkabasta, se tarkoittaa että Sinä Olet Se. Ja kun kerrotaan Tarot-korttien kuvaamista tietoisuuden portaista kohden itseoivalluksen ja Jumal-oivalluksen tilaa, ne kuvaavat sinun kulkemistasi Omassa itsessäsi, tietoisuutesi sisällä." Tämä kirja on opas Ykseyteen, Rakkauteen, Valoon. Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida