0,00 kr - 9 399,00 kr
9 399,00 kr
0,00 kr

33 produkter

33 produkter

Här hittar du alla digtala läromedel inom pedagogik. Vi samarbetar med ett stort antal olika förlag & distributörer. Ta del av vårt stora sortiment idag!

Digitala Läromedel - Pedagogik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning
  Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning
  Digitalt läromedel
  1 159,00 kr

       

  Läs mer
 2. Gymnasiearbetet - en handbok Digitalbok
  Gymnasiearbetet - en handbok Digitalbok
  Digitalt läromedel
  199,00 kr

  Gymnasiearbetet - en handbok finns nu även för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Eleven får hjälp genom gymnasiearbetets alla faser med övningar, språkligt stöd och konkreta tips.  

  Läs mer
 3. Lågaffektivt bemötande i förskolan
  Lågaffektivt bemötande i förskolan
  Digitalt läromedel
  1 159,00 kr

  Den här onlinekursen visar hur du kan tänka och agera i mötet med barnen i utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav och hantera konflikter. Här kan du läsa mer om kursen

  Demo
  Här får du tillgång till en demo-version av kursen

  Offert – är ni flera som vill gå kursen? 
  Är ni 10 personer eller fler erbjuder vi rabatt.  För inköp till kommun eller till flera förskolor tar vi gärna fram en offert. Vid intresse av köp till flera deltagare, vänligen fyll i följande formulär.

  Avdelare med linje (medelavstånd)
  Kontakt Kundservice
  Läs mer
 4. Närvaro i skolan
  Närvaro i skolan
  Digitalt läromedel
  1 159,00 kr

  Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan ta mycket tid och resurser. Konsekvenserna av frånvaro är till exempel sämre skolresultat och risk för att inte få behörighet till gymnasiet eller att inte fullgöra gymnasiet, men även psykisk ohälsa. Det finns forskning på vad vi kan göra för att möta omfattande frånvaro men framförallt hur skolan kan arbeta systematiskt med att främja närvaro.

  Med onlinekursen Närvaro i skolan får du och dina kollegor en samlad, strukturerad och kollegial kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete. Här kan du läsa mer om kursen

  DEMO
  Här får du tillgång till en demo-version av kursen

  Offert – är ni flera som vill gå kursen? 
  Är ni 10 personer eller fler erbjuder vi rabatt.  För inköp till kommun eller till flera skolor tar vi gärna fram en offert. Vid intresse av köp till flera deltagare, vänligen fyll i följande formulär.

  Vill du veta mer eller har frågor?
  Kontakta gärna oss

  Läs mer
 5. Undervisning i förskolan
  Undervisning i förskolan
  Digitalt läromedel
  1 159,00 kr

   

   

   

  Läs mer
 6. Att motverka rasism i förskolan och skolan
  Att motverka rasism i förskolan och skolan
  Digitalt läromedel
  0,00 kr

  Förskolan och skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag. Inga barn och ungdomar ska utsättas för rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer. Därför är det viktigt att förskolor och skolor får stöd och kunskaper om hur de på ett systematiskt och konkret sätt kan tänka och arbeta om och när det sker.

  Den här onlinekursen är kostnadsfri
  Vårt samarbete med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda den här kursen kostnadsfritt för alla användare.  

  Läs mer
 7. Aktiv läskraft Fk-åk 3
  Aktiv läskraft Fk-åk 3
  Digitalt läromedel
  1 159,00 kr

  Aktiv läskraft innebär att elever är medvetna om och tar tillvara på kraften i sitt eget tänkande när de läser. En förutsättning för att detta ska ske är att läraren är medveten om hur en god språk- läs- och skrivundervisning kan organiseras så att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar att lära, kan utvecklas. 

  Onlinekursen kan med fördel användas för kollegialt arbete, där deltagarna kan testa övningar tillsammans med elever och sedan utvärdera aktiviteterna i samarbete med kollegor. 

  Kursen består av tre delar och innehåller filmade seminarier, arbetsmaterial, prova på-modeller och läsanvisningar.  Deltagarna förväntas läsa kapitel ur boken Aktiv läskraft Fk–åk 3 under kursens gång. Kontakta christoffer.ahl@nok.se om du vill köpa boken.

  På nok.se/aktivlaskraft kan du läsa mer om kursen.

  Licenstid: 12 månader

  Har du frågor eller synpunkter?
  Kontakta offert@nok.se

  Läs mer
 8. Autism och ADHD i skolan
  Autism och ADHD i skolan
  Digitalt läromedel
  1 159,00 kr

  Hur upplever elever med autism och adhd egentligen sin skoldag? Kursen hjälper dig att förstå vilka förmågor som är ojämna hos eleverna, hur det kan ta sig uttryck och framförallt hur du kan anpassa undervisningen. Med hjälp av enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att dina elever kan nå kunskapsmålen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Här kan du läsa mer om kursen

  Demo

  Här får du tillgång till en demo-version av kursen

  Offert – är ni flera som vill gå kursen? 
  Är ni 10 personer eller fler erbjuder vi rabatt.  För inköp till kommun eller till flera skolor tar vi gärna fram en offert. Vid intresse av köp till flera deltagare, vänligen fyll i följande formulär.

  Har du frågor eller synpunkter?
  Kontakta gärna oss

  Läs mer
 9. Lärande, skola, bildning
  Lärande, skola, bildning
  Digitalt läromedel
  299,00 kr

  Lärande skola bildning är en grundbok för lärarutbildningen som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Antologin är i digitalt format i en plattform som inkluderar funktioner för sök och anteckningar såväl som ett utvecklat lässtöd och uppläst text. I plattformen finns inte sidor på samma sätt som i en fysisk bok. Det finns en väl utarbetad norm för hur man hänvisar till webbaserade källor i alla stora källhänvisningssystem, och det är den man bör använda här. (Om du som student visar den digitala antologin för din lärare/handledare bör hen vara införstådd med förfarandet för digital källhänvisning och därmed kunna godkänna att du använder hänvisning till en digital antologi.)

  Läs mer
 10. Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete
  Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete
  Digitalt läromedel
  199,00 kr

  Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Antologin är i digitalt format i en plattform som inkluderar funktioner för sök och anteckningar såväl som ett utvecklat lässtöd och uppläst text. I plattformen finns inte sidor på samma sätt som i en fysisk bok. Det finns en väl utarbetad norm för hur man hänvisar till webbaserade källor i alla stora källhänvisningssystem, och det är den man bör använda här. (Om du som student visar den digitala antologin för din lärare/handledare bör hen vara införstådd med förfarandet för digital källhänvisning och därmed kunna godkänna att du använder hänvisning till en digital antologi.)

  Läs mer
 11. Utbildningens organisation och villkor : demokratins grunder
  Utbildningens organisation och villkor : demokratins grunder
  Digitalt läromedel
  199,00 kr

  Kursboken Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av den som är allmänt intresserad av den svenska skolan, dess historia, organisation och uppdrag. Antologin är i digitalt format i en plattform som inkluderar funktioner för sök och anteckningar såväl som ett utvecklat lässtöd och uppläst text. I plattformen finns inte sidor på samma sätt som i en fysisk bok. Det finns en väl utarbetad norm för hur man hänvisar till webbaserade källor i alla stora källhänvisningssystem, och det är den man bör använda här. (Om du som student visar den digitala antologin för din lärare/handledare bör hen vara införstådd med förfarandet för digital källhänvisning och därmed kunna godkänna att du använder hänvisning till en digital antologi.)

  Läs mer
 12. Aktivitetsledarskap, digitalt, elevlicens 12 mån
  Aktivitetsledarskap, digitalt, elevlicens 12 mån
  Digitalt läromedel
  299,00 kr
  Aktivitetsledarskap presenterar teorier och metoder för hur man genomför en aktivitet. Eleverna får även läsa om ledarskap och hur olika verksamheters organisation påverkar aktiviteter. Läromedlet innehåller en omfattande praktisk del där eleverna uppmuntras till att fundera, reflektera, genomföra och analysera sina aktiviteter. Läs mer
 13. Aktivitetsledarskap, digitalt, elevlicens 6 mån
  Aktivitetsledarskap, digitalt, elevlicens 6 mån
  Digitalt läromedel
  219,00 kr

  Aktivitetsledarskap presenterar teorier och metoder för hur man genomför en aktivitet. Eleverna får även läsa om ledarskap och hur olika verksamheters organisation påverkar aktiviteter. Läromedlet innehåller en omfattande praktisk del där eleverna uppmuntras till att fundera, reflektera, genomföra och analysera sina aktiviteter.

  Läs mer
 14. Lärande och utveckling Onlinebok (12 mån)
  Lärande och utveckling Onlinebok (12 mån)
  Digitalt läromedel
  239,00 kr
  Lärande och utveckling är ett kursläromedel för yrkesprogrammet Barn och Fritid (BF) på gymnasiet. Läromedlet skildrar människors lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen. Faktatexten varvas med diskussionsuppgifter, reflektionsövningar och fallbeskrivningar för att utveckla elevernas förmåga att samspela med andra, både genom vad man säger och hur man agerar.

  "Våra kontakter med andra har stor betydelse för hur vårt lärande utvecklas. Föräldrar, lärare, kompisar och andra kan ge stöd och hjälp, men de kan även fungera som inspiratörer, förebilder och motivationsstärkare. Det kan handla om att lära sig någonting nytt, att utveckla sig inom någon sport eller att förbättra sina prestationer inom någon annan verksamhet. Vi lär oss alltså i samspel med andra, både genom vad de säger och genom deras handlingar."
  Så inleds Lärande och utveckling och detta är också den röda tråden genom boken – mänskliga möten och människors personliga utveckling. Boken skildrar människors livslånga lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen.
  Varje kapitel inleds med en uppgift eller övning som aktiverar dig redan från start. Därefter varvas texten med diskussionsuppgifter, olika sorters övningar och fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Syftet med fallbeskrivningarna är att inspirera till reflektioner och diskussioner kring ämnets grundbegrepp och olika yrkesroller.
  I slutet av kapitlen finns en sammanfattning av texten som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.
  Läs mer
 15. Pedagogiskt ledarskap Onlinebok (12 mån)
  Pedagogiskt ledarskap Onlinebok (12 mån)
  Digitalt läromedel
  239,00 kr
  Pedagogiskt ledarskap är ett kursläromedel för yrkesprogrammet BF på gymnasiet. Syftet med läromedlet är att läsaren ska utvecklas både när det gäller det praktiska ledarskapet och de teoretiska kunskaperna. Varje kapitel inleds med en elevuppgift. Insprängt i texten finns därefter uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskuteras i grupp. Dessutom finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter.

  För att lyckas som ledare behöver man vara intresserad av människor och ha kunskaper i både pedagogik och psykologi. Det handlar om att skapa struktur genom planering, igångsättning och styrning. Lika viktigt är det att ge stöd och bekräftelse, och att skapa trygghet och öppenhet.
  För att kunna göra detta måste man våga bjuda på sig själv, stå för en åsikt och fatta beslut. Man måste även ha god självkännedom och kunna känna empati med andra. När målet är satt måste man kunna visa vägen och leda deltagarna i rätt riktning.
  Pedagogiskt ledarskap fokuserar på ett ledarskap i praktiken. Det handlar om att se och möta människor i olika sociala och pedagogiska situationer och att i det praktiska ledarskapet skapa goda villkor för människors lärande och utveckling.
  Grundtanken i boken är att ett pedagogiskt ledarskap är användbart i många sammanhang. Det ledarskap som beskrivs i boken är därför allmänt hållet och fungerar därmed för olika sorters ledarskap.
  Syftet med boken är att läsaren ska utvecklas både när det gäller det praktiska ledarskapet och de teoretiska kunskaperna. Målet är också att öka läsarens reflektioner över ledarskapet.
  Varje kapitel inleds med en elevuppgift. Insprängt i texten finns därefter uppgifter som fungerar både för enskild reflektion och att diskuteras i grupp. Dessutom finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Fler övningar finns i slutet av varje kapitel. Där finns även en sammanfattning av kapitlet som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.
  Läs mer
 16. Gymnasiearbetet - en handbok Digital
  Gymnasiearbetet - en handbok Digital
  Digitalt läromedel
  249,00 kr

  En praktisk handbok som stöttar eleven genom hela gymnasiearbetet – nu som digitalt läromedel! Eleven får hjälp att planera och genomföra sitt gymnasiearbete genom övningar, goda exempel och språkligt stöd.  

   

  Läs mer
 17. Pedagogiskt ledarskap onlinebok
  Pedagogiskt ledarskap onlinebok
  Digitalt läromedel
  279,00 kr
  Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar den pedagogiska ledarens arbetssätt. Läs mer
 18. Specialpedagogik 1 onlinebok
  Specialpedagogik 1 onlinebok
  Digitalt läromedel
  279,00 kr
  Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Läs mer
 19. Specialpedagogik 2 onlinebok
  Specialpedagogik 2 onlinebok
  Digitalt läromedel
  279,00 kr
  Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Läs mer
 20. Kommunikation, digital, elevlicens, 6 mån
  Kommunikation, digital, elevlicens, 6 mån
  Digitalt läromedel
  219,00 kr

  Kommunikation är ett heltäckande digitalt läromedel till kursen med samma namn. 
  Det digitala läromedlet är aktuellt och uppdaterat samt innehåller: 
  •    självrättande övningar
  •    stöd för smart studieteknik
  •    omfattande lärarmaterial 
   

  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida