37,00 kr - 524,00 kr
524,00 kr
37,00 kr

515 produkter

515 produkter

Böcker - Filosofi och idéhistoria

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Art from death originated
  Art from death originated
  Bok
  202,00 kr
  Art from Death Designated Every artwork is the first and last of its kind. Nothing happens the same way twice. But if this is the case, then what limits can we impose on our understanding of the historical development of art? The poles in our conceptual schema of the development of art are analogous to human life, which is placed between two poles of non-existence. Läs mer
 2. I Senecas sällskap : besök i en stoikers tankevärld
  I Senecas sällskap : besök i en stoikers tankevärld
  Bok
  294,00 kr
  Adlers bok ger en grundlig orientering om Senecas dramatiska liv och den konfliktfyllda tid han levde i. Den sammanfattar stoicismens grundtankar på ett överskådligt sätt. Författaren summerar också en rad personliga erfarenheter från mer än fyra decenniers vardaglig tillämpning av Senecas strategier för sinnesro och avdramatiserar begreppet stoicism. Ytterst handlar det om att skapa livskvalitet. Läs mer
 3. The Value of Courage
  The Value of Courage
  Bok
  244,00 kr
 4. Tomhetens filosofi : Zen, Nishida Kitarō och Kyōtoskolan
  Tomhetens filosofi : Zen, Nishida Kitarō och Kyōtoskolan
  Bok
  279,00 kr
  Tomheten definieras på olika sätt. Det kan vara den verklighet, eller icke-verklighet, som existerar, eller inte existerar, bortom det individuella jaget. Den japanska historien är en rik källa att ösa ur om man vill hitta exempel på denna "tomhetens filosofi". Läs mer
 5. Alkemi, utopi, kärleksmagi : tryckta och otryckta skrifter 1776-1792 om guldmakeri, swedenborgianism, simning, idealsamhällen, bergskonst, mänskliga rättigheter och diverse andra ämnen
  Alkemi, utopi, kärleksmagi : tryckta och otryckta skrifter 1776-1792 om guldmakeri, swedenborgianism, simning, idealsamhällen, bergskonst, mänskliga rättigheter och diverse andra ämnen
  Bok
  255,00 kr

  August Nordenskiöld (17541792) förkroppsligade orden fantast, svärmare och entusiast i deras vildaste mening.

  Läs mer
 6. Filosoferna gav mig svaret
  Filosoferna gav mig svaret
  Bok
  196,00 kr
  Filosoferna gav mig svaret är en personlig bok om ett filosofiskt uppvaknande, om modet att inse att det man alltid trott faktiskt kan vara helt fel. Författaren beskriver hur han kom i kontakt med två filosofer och två argument, som fick det moraliska fundament han satt sin tillit till att börja krackelera och till slut rämna. Läs mer
 7. Moral och rationalitet
  Moral och rationalitet
  Bok
  186,00 kr
  Moral och rationalitet kan läsas som ett koncentrat av centrala delar av det som skulle bli Derek Parfits mästerverk, boken Reasons and Persons (1984). Han formulerar här de sociala dilemman och problem vi måste förstå bättre, liksom skisserna till de lösningar han skulle återkomma till i sin sista bok, On What Matters (2011–2017). Läs mer
 8. D'Alemberts dröm
  D'Alemberts dröm
  Bok
  216,00 kr
 9. Wollstonecraft, Mill och kvinnors mänskliga rättigheter
  Wollstonecraft, Mill och kvinnors mänskliga rättigheter
  Bok
  289,00 kr
  Mary Wollstonecraft och John Stuart Mill är två viktiga gestalter i feminismens utveckling. I denna bok placerar Eileen Hunt Botting deras tänkande i sin historiska kontext, men diskuterar också styrkor och svagheter med att stödja sig på dessa författare för att plädera för kvinnors mänskliga rättigheter idag. Boken analyserar också med hjälp av postkolonial teori deras tidstypiska användning av fördomar om människor utanför västvärlden samt hur dessa fördomar har absorberats eller bemötts av intellektuella utanför västvärlden. Slutligen behandlar boken Wollstonecrafts och Mills användning av fiktion och biografi för att belysa kampen för kvinnors mänskliga rättigheter. Botting sätter genom denna bok fingret på nödvändigheten av en balans mellan berättelsen och det filosofiska argumentet och mellan det kosmopolitiska och det lokala för att framgångsrikt göra politiska framsteg. Eileen Hunt Botting är professor i statsvetenskap vid Notre Dame-universitetet i Indiana, USA. Hon har utöver denna bok gett ut Family Feuds: Wollstonecraft, Burke, and Rousseau on the Transformation of the Family (2006), Mary Shelley and the Rights of the Child: Political Philosophy in ”Frankenstein” (2017) och Artificial Life after Frankenstein (2020). Läs mer
 10. Ditt ansvar för klimatet : en moralfilosofisk essä
  Ditt ansvar för klimatet : en moralfilosofisk essä
  Bok
  184,00 kr
  Det här är en bok om de moraliska frågor som klimatkrisen ger upphov till. Vem ska egentligen lösa klimatkrisen? Är det du och jag som individer? Eller är det ett kollektivt ansvar? Den och en rad andra frågor diskuteras i denna bok. Vi behöver förstå dem bättre för att kunna lösa de moraliska problem som klimatkrisen ger upphov till. Läs mer
 11. Den dramatiska poesin
  Den dramatiska poesin
  Bok
  221,00 kr
  Den serie Föreläsningar om estetiken som Hegel höll mellan 1818 och 1829 avslutades med en undersökning av den konstart han såg som den högsta och mest fulländade av dem alla: dramat. Undersökningen tar formen av en historia om teaterdiktningens väsensart och utveckling från den grekiska antikens tragedier, komedier och satyrspel fram till moderniteten och dramakonsten i Hegels egen samtid. Det är en estetisk filosofi baserad på universella principer som här skisseras med dramastudiet som fond, men Hegel understryker samtidigt den historiska dimensionen hos alla våra kategorier - och träder därmed fram som en av det modernas första stora teoretiker. Denna Hegels estetikfilosofiska final presenteras här för första gången i svensk översättning och med efterord av Sven- Olov Wallenstein. Läs mer
 12. Vad är poängen med jämlikhet?
  Vad är poängen med jämlikhet?
  Bok
  190,00 kr
  I denna moderna klassiker blottlägger Elizabeth Anderson metodiskt, pedagogiskt och inte sällan underhållande djupgående brister hos de samtida jämlikhetsteorier som har kommit att dominera diskussionen, men som hon menar helt har missat den egalitära poängen. En rimlig egalitär teori måste, till skillnad från dessa teorier, klargöra vad vi är skyldiga varandra som jämlika medborgare. Anderson uppmanar oss därför att hitta tillbaka till centrala egalitära frågor. Hur får vi stopp på förtryck? Och hur kan vi skapa en social ordning där personer står i jämlika relationer till varandra? Elizabeth S. Anderson (f. 1959) är professor i filosofi vid universitetet i Michigan. 2008 valdes hon in i American Academy of Arts and Sciences, 2013 fick hon ett Guggenheimstipendium för att bedriva sin forskning och 2019 fick hon vad som ibland kallas ett ”genistipendium” från MacArthur Fellows program. Läs mer
 13. Kierkegaard i vår tid
  Kierkegaard i vår tid
  Bok
  225,00 kr
  En skrift om Sören Kierkegaards aktualitet tillsammans med en presentation av diktarfilosofens verk. Läs mer
 14. Människans möjligheter : enligt Kierkegaard
  Människans möjligheter : enligt Kierkegaard
  Bok
  238,00 kr
  Sören Kierkegaard fyller 200 år den 5/5 2013 och hans verk är i hög grad aktuella idag. Hans böcker är fyllda av såväl ironi som humor och de är språkkonstnärligt genomarbetade. En Kierkegaard-monografi - om såväl hans liv som verk. Läs mer
 15. Vägen till karaktär
  Vägen till karaktär
  Bok
  289,00 kr
 16. Vad är tid och 100 andra jätteviktiga frågor
  Vad är tid och 100 andra jätteviktiga frågor
  Bok
  138,00 kr
  Vad är ställtid, tumtid, timstock? Varför heter det måltid? Vad är prenässansen? Hur många straxar går det på en stund? Jag har inte tid? Har människan alltid haft ont om tid? När kommer tomten? Ja, vilken roll spelar egentligen tiden i våra liv, hur förhåller vi oss till den, och hur kommer vi att se på den i framtiden. Tidlöst om Tid. Det handlar om fysikern Bodil Jönssons kloka tankar om tid. Läs mer
 17. Linjen
  Linjen
  Bok
  200,00 kr
 18. Martin Buber - Dialogfilosof och sionist
  Martin Buber - Dialogfilosof och sionist
  Bok
  216,00 kr

  Martin Buber (1878-1965) har starkt påverkat det moderna västerländska tänkandet. Han är inte bara religionsfilosof, hans tankar återfinns inom såväl pedagogik och samhällsvetenskap som psykoterapi och socialt arbete.    

  Bubers kulturkritiska filosofi har fått förnyad aktualitet och Joachim Israels bok är en av de främsta studierna av denna filosofi på svenska språket.

  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida