37,00 kr - 524,00 kr
524,00 kr
37,00 kr

520 produkter

520 produkter

Böcker - Filosofi och idéhistoria

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Fenixelden : drottning Kristina som alkemist
  Fenixelden : drottning Kristina som alkemist
  Isbn: 9789178448715
  Bok
  229,00 kr
  Vad drev drottning Kristina att abdikera och lämna Sverige? I Fenixelden undersöker Susanna Åkerman det faktum att hon var alkemist. Kristinas bibliotek och lärda samtal står i fokus i denna bok som kastar nytt ljus över drottningens andliga sökande före och efter hennes övergång till katolicismen. På vägen belyses också hennes yttre politik, alltifrån planen att bli viceregent i Neapel till he Läs mer
 2. Det naturliga : en kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala
  Det naturliga : en kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala
  Isbn: 9789178444076
  Bok
  227,00 kr
  Om det naturliga och fenomen som könsidentitet, sexualitet, kronisk smärta, utmattningssyndrom, dataspelsberoende, sociala medier och förändringar av människan på medicinsk väg. Slutsatsen är att vi behöver en uppdaterad version av det naturliga för att orientera oss i tillvaron. Det naturliga rymmer inte bara vår biologi utan också känslan av det äkta och egna. Läs mer
 3. Himlens allmänna naturhistoria och teori eller Essä om beskaffenheten av oc
  Himlens allmänna naturhistoria och teori eller Essä om beskaffenheten av oc
  Isbn: 9789178448579
  Bok
  216,00 kr
  Kants sammanfattning av sin tids astronomiska vetande, tillsammans med en hel del egna idéer. För första gången på svenska, i översättning och med kommentarer av astronomen Gunnar Welin. Läs mer
 4. Filosofins nya möten
  Filosofins nya möten
  Isbn: 9789178446766
  207,00 kr
  Filosofins nya möten visar på nyttan av en nära samverkan mellan filosofi och andra kunskaps- och samhällsområden. Boken presenterar nya arbetsområden för filosofisk forskning. Den ger också inblickar i filosofiska arbetsmetoder som är användbara i filosofins möte med nya områden. Läs mer
 5. Den tveksamme bekännaren och andra essäer
  Den tveksamme bekännaren och andra essäer
  Isbn: 9789178444397
  Bok
  249,00 kr
  Essäer 2002-2018. "Allt jag har gjort under närmare 30 år som akademisk lärare, forskare och essäist kan beskrivas som ett slags "kulturepistemologi" - reflektioner över det mänskliga tänkandets villkor, dess begränsningar och möjligheter." Läs mer
 6. Simmels former
  Simmels former
  Isbn: 9789178447114
  Bok
  238,00 kr
 7. Västerlandets idéhistoria 1800-1950
  Västerlandets idéhistoria 1800-1950
  Isbn: 9789178442102
  246,00 kr
  Gunnar Eriksson, professor i idé- och lärdomshistoria i Uppsala, tecknar här en bild av västerlandets intellektuella utveckling under 150 år. Han visar hur filosofi, naturvetenskap, human- och socialvetenskaper och allmänt tankeliv samverkat till att forma den intellektuella kulturen under en lång och händelserik period. Läs mer
 8. Konsten att vara god : vår största utmaning
  Konsten att vara god : vår största utmaning
  Isbn: 9789178851874
  Bok
  214,00 kr
  Hur konfronteras godheten med ondskan i olika kulturer, ideologier, religioner och livsåskådningar i ett globalt samhälle? Samvetets kompassutslag t.ex om rättvisa, ansvar, svaghet, ensamhetens ansikten och dess möten med ondskans olika former, banala som systematiska, analyseras och diskuteras. Den gode är kanske inte så god som man tror och den onde inte så ond som man tror. Läs mer
 9. Varför verkligheten växer
  Varför verkligheten växer
  Isbn: 9789178854745
  Bok
  214,00 kr
  Den här boken tar oss med på en resa längs det mänskliga vetandets frontlinjer. Verkligheten tornar upp sig i sin ofantliga vidd, sin påtaglighet, obevekliga lagbundenhet och paradoxala oförutsägbarhet. Mitt i denna verklighet står vi människor med vår dominans över andra varelser på denna jord, vår kunskap och innovationsförmåga, men också kluvenhet, oförstånd och sårbarhet. Läs mer
 10. Gustaviansk mystik : alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776-1803
  Gustaviansk mystik : alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776-1803
  Isbn: 9789185000579
  Bok
  272,00 kr
  Under århundraden har forskare och allmänhet undrat över vad som döljs i den svenska Frimurarordens arkiv i källaren under Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm. Inte minst har det sena 1700-talets kända intresse för esoterism och ockultism väckt eftervärldens nyfikenhet. Att kung Gustav III, Gustaf Adolf Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta och deras vänner ägnade sig åt ma Läs mer
 11. Cordelias tystnad: om reflektionens kunskapsteori
  Cordelias tystnad: om reflektionens kunskapsteori
  Isbn: 9789177984993
  Bok
  200,00 kr
  Kan konsten uttrycka saker som vetenskapen inte kommer åt? Hur kan konsten ges en plats i tvärvetenskapligt arbete genom att hjälpa till att fylla ut inom fält dit den kalkylerande vetenskapen inte når? Läs mer
 12. Den inre bilden: aspekter på kunskap och handling
  Den inre bilden: aspekter på kunskap och handling
  Isbn: 9789177981831
  Bok
  183,00 kr
  Denna bok riktar uppmärksamheten mot behovet av eftertänksam kunskapsvård. Läs mer
 13. Människobilder : tio idéhistoriska studier
  Människobilder : tio idéhistoriska studier
  Isbn: 9789178443833
  246,00 kr
  Så länge människan medvetet reflekterat över sitt liv, har även frågan om vad en människa egentligen är ställts och diskuterats. Denna bok syftar givetvis inte till att en gång för alla besvara denna ödesfråga, men väl att visa på några av de människosyner som kommer till uttryck i vår kultur. Läs mer
 14. Tankar om den sanna skattningen av de levande krafterna
  Tankar om den sanna skattningen av de levande krafterna
  Isbn: 9789178444021
  Bok
  227,00 kr
  Immanuel Kants första publicerade arbete var en naturvetenskaplig betraktelse över vad som då kallades levande kraft i dag skulle vi säga rörelseenergi. Det började tryckas när han bara var 22 år gammal, 1746, men kom inte ut i färdigt skick förrän tre år senare. Läs mer
 15. "Må de herrskande klasserna darra" : radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851
  Isbn: 9789178444236
  Bok
  256,00 kr
  Med rapporteringen från februarirevolutionens Frankrike 1848 spreds berättelser om en politiskt uppvaknande arbetarklass till den svenska debatten. John Björkman gör en kritisk nytolkning av det turbulenta historiska skede vid 1800-talets mitt då kapitalismens tillhörande klasstruktur först började anföras som politisk mobiliseringsgrund i Sverige. Läs mer
 16. Livskonsten
  Livskonsten
  Isbn: 9789173744362
  Bok
  196,00 kr
  Den här boken vänder sig till livskonstnärer in spe. Alla handlingar har en estetisk potential.Varje handling kan vara ett konstverk. Om någon ser det som ett konstverk. Livskonstens typiska media: samtalet, måltiden, erotiken, byggeriet, leken, arbetet, boendet, resan, festen, mötet, äventyret, kärleken, tiden. Boken innehåller teori & praktik & gestaltning: en handbok. Yvonne Savy är konstnär & författare, verksam huvudsakligen i Frankrike. Läs mer
 17. Skrifter. Bok 5, Minos ; Lagarna ; Epinomis
  Skrifter. Bok 5, Minos ; Lagarna ; Epinomis
  Isbn: 9789173532693
  Bok
  286,00 kr
  Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, Lagarna, som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar under vandringen hur en välordnad stat ska byggas upp. Man resonerar om hur marken ska delas, vilka människor som ska bebo den, vilka instiutioner och ämbeten som behövs. Och man skriver lagar som reglerar alla verksamheter och förhållanden. Det blir till en mäktig statsfilosofi som på viktiga punkter skiljer sig från den i Platons tidigare skrift Staten. I volymen ingår också två smärre skrifter: Minos och Epinomis, som båda knyter an till Lagarna och är tillkomna i den platonska miljön men inte är skrivna av Platon själv.
  Översättning, förord och noter av Jan Stolpe.
  Läs mer
 18. Hans Ruin : en gränsöverskridare
  Hans Ruin : en gränsöverskridare
  Isbn: 9789173533119
  Bok
  225,00 kr
  Hans Ruin. En gränsöverskridare ger ett personligt porträtt av en humanist som växte upp i en familj, ett samhälle och en tid fyllda av konflikter. Professorn Hans Ruin (18911980) var född i Helsingfors och verkade i den finlandssvenska kulturkretsen fram till 1945 då han flyttade till Sverige och bosatte sig i Lund. I sin forskning hörde han hemma i både filosofi, litteraturvetenskap och estetik samtidigt som han gav ut böcker av skönlitterär karaktär. Några av hans essäsamlingar kretsar kring 1930-talets olycksbådande utveckling i Europa, upplevd på nära håll av honom själv. Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida