0,00 kr - 1 323,00 kr
1 323,00 kr
0,00 kr

1236 produkter

1236 produkter

Böcker - Religion

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Som om Gud fanns : det sekulära samhällets religiösa rötter
  Som om Gud fanns : det sekulära samhällets religiösa rötter
  Bok
  77,00 kr
  Sverige beskrivs ofta som världens mest moderna och sekulariserade land. Men på vilken grund vilar egentligen nutida föreställningar om individualism, jämlikhet och tolerans? I Som om Gud fanns skildrar Dan Korn framväxten av det sekulära samhället. Läs mer
 2. Första Krönikeboken : i huvudet på en biskop
  Första Krönikeboken : i huvudet på en biskop
  Bok
  110,00 kr
  Som biskop får Sören Dalevi ofta frågor från människor han möter, och varje månad skriver han en krönika i NWT som berör dessa tro- och livsfrågor på olika sätt. Har alla människor lika värde? Finns djävulen? Finns änglar? Hur är man egentligen om man är religiös? Krönikorna i boken tar upp de vanligaste frågorna men också en hel del andra funderingar, som finns i huvudet på en biskop. Läs mer
 3. Muslimer i Sverige
  Muslimer i Sverige
  Bok
  214,00 kr

  Vad innebär det att leva som muslim i Sverige?

  Kan islam bli lika svenskt som midsommar och Lucia eller är muslimer dömda att ständigt förhandla mellan sin religion och sin nationalitet?

  Hur påverkas identiteten av samhällets fördomar och attityder?

  Läs mer
 4. De dödas bok : den fornegyptiska dödsboken
  De dödas bok : den fornegyptiska dödsboken
  Bok
  316,00 kr
  För själens långa resa efter döden brukade egyptierna, bland andra föremål i graven, också förse sina döda med en papyrusrulle som vore det ett skriftligt pass, vilket skulle säkerställa ett välvilligt mottagande vid de många portarna i de himmelska trakterna och hemvisterna. Läs mer
 5. Ditt ord i mitt hjärta
  Ditt ord i mitt hjärta
  Bok
  254,00 kr
  Ditt ord i mitt hjärta är en själavårdande andaktsbok med syfte att bygga upp och hjälpa dig att hitta en struktur när vardagslivet utmanar. Läs mer
 6. Att be med Guds ord
  Att be med Guds ord
  Bok
  205,00 kr
  Monastero di Bose, det ekumeniska klostret vid foten av Alperna, präglas mer än något annat av en Ordets spiritualitet. Denna flammande kärlek till Guds ord tändes hos Enzo Bianchi, kommunitetens grundare och prior, re- dan när han som ung greps av kallelsen. Den bok som nu utges på svenska är en av Enzo Bianchis första och viktigaste skrifter, en grundläggande genom- gång av Lectio divina. Här får vi inte bara en inblick i den spiritualitet som präglar denna kommunitet, utan en grundläggande vägledning i den andliga övning som varit den dominerande i klosterrörelsen sedan dess framväxt på 300-talet. En läsning av Den heliga skrift vars utgångspunkt är en enda enkel bön: »Gud, jag vill möta dig!« Läs mer
 7. Katarina av Siena
  Katarina av Siena
  Bok
  294,00 kr
  Sigrid Undset Den norska nobelpristagarinnan Sigrid Undset arbe- tade under sitt sista levnadsår med en stort upplagd berättelse om Katarina av Siena dominikanordens heliga Katarina tillika ett av Europas skyddshelgon som i 1300-talets Italien blev ryktbar för sina syner och kristna gärningar. Efter Sigrid Undsets död fanns på hennes skrivbord det avslutade verket, inte en tradi- Läs mer
 8. Uppenbarelser av den gudomliga kärleken
  Uppenbarelser av den gudomliga kärleken
  Bok
  216,00 kr
 9. Andliga strömmar
  Andliga strömmar
  Bok
  186,00 kr
 10. Totemismen
  Totemismen
  Bok
  160,00 kr
  Claude Lévi-Strauss är en av världens ledande socialantropologer och en av grundarna av strukturalismen inom antropologien. I sin bok Totemismen påvisar författaren att begreppet totemism använts för att beteckna de mest olikartade trosföreställningar. Han behandlar teorier om totemismen hos framstående antropologer som Boas, van Gennep, Elkin, Fortes, Firth, Evans-Pritchard och Radcliffe-Brown. Dessutom och detta är överraskande visar han, att både Bergson och Rousseau i vissa avseenden förstått totemismens innebörd bättre än dessa framstående antropologer. Lévi-Strauss egen analys av totemismen leder fram till slutsatsen att den kan betraktas, inte som en specifik institution, utan snarare som ett sätt att tänka som är karaktäristiskt både för "civiliserade" och "primitiva" folk. Läs mer
 11. Zarathustra och zoroastrismen
  Zarathustra och zoroastrismen
  Bok
  208,00 kr
  Zarathustra är en sägenomspunnen gestalt från forntiden. Friedrich Nietzsche uppkallade sin filosofiska dikt efter honom, och även andra diktare och tänkare har svärmat för Zarathustra. Men om den historiske Zarathustra är föga känt. Denna bok ger en allmänt tillgänglig överblick av aktuell religionshistorisk forskning om Zarathustra och den religion som går tillbaka på honom, zoroastrismen. Det handlar här i själva verket om en av mänsklighetens äldsta religiösa traditioner, historiskt utvecklad i växelverkan med judendom, kristendom, islam och hinduism. Den zoroastriska religionen har anhängare också i våra dagar framför allt i Indien och Iran, men också i Sverige.

  Michael Stausberg är professor i religionhistoria i Bergen och har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet. På Nya Doxa har han tidigare varit redaktör för antologin Riter och ritteorier. Detta är den första introduktionen på svenska till zoroastrismen.
  Läs mer
 12. De tidiga upanisaderna
  De tidiga upanisaderna
  Bok
  264,00 kr
  Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod. Deras verk ger oss en fascinerande inblick i människans sökande efter sanningen, ofta i form av dialoger mellan mästare och lärjungar. Här möter vi för första gången i den indiska idéhistorien begrep Läs mer
 13. Familj i förändring
  Familj i förändring
  Bok
  241,00 kr
 14. Förnuft och religiös tro : En inledning till religionsfilosofin
  Förnuft och religiös tro : En inledning till religionsfilosofin
  Bok
  278,00 kr
  Finns en allsmäktig, allvetande gudom? Kan existensen av en god Gud förenas med existensen av det onda? Är religion och vetenskap förenliga? Dessa är några av de många eviga frågor som behandlas i Förnuft och religiös tro, en inledning till såväl klassiska som samtida motiv inom religionsfilosofin. Som en heltäckande och helt aktuell presentation erbjuder boken en kvalificerad men ändå begriplig inledning i religionsfilosofi.
  Läs mer
 15. Heliga rum i dagens Sverige
  Heliga rum i dagens Sverige
  Bok
  215,00 kr
Inga fler produkter
produkter per sida