55,00 kr - 922,00 kr
922,00 kr
55,00 kr

597 produkter

597 produkter

Böcker - Pedagogik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Suzuki organ school 3 with cd
  Suzuki organ school 3 with cd
  Bok
  272,00 kr
 2. Suzuki Organ School vol 5, bok/cd
  Suzuki Organ School vol 5, bok/cd
  Bok
  272,00 kr
 3. Suzuki Organ School vol 7, bok/cd
  Suzuki Organ School vol 7, bok/cd
  Bok
  272,00 kr
 4. Lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning
  Lärande, undervisning och arbete inom högre utbildning
  Bok
  475,00 kr
  Den högre utbildningens uppdrag är idag mer omfattande än någonsin. Enligt högskolelagen ska högre utbildning bland annat vila på en vetenskaplig grund, hålla en hög kvalitet, verka demokratifrämjande och bidra till en hållbar samhällsutveckling, ett jämställt samhälle och ett sådant livslångt lärande som dagens kunskapsbaserade samhällsekonomi kräver. Läs mer
 5. Suzuki organ school vol 6, bok/cd
  Suzuki organ school vol 6, bok/cd
  Bok
  272,00 kr
 6. Suzuki organ school vol 8 bok/CD
  Suzuki organ school vol 8 bok/CD
  Bok
  272,00 kr
 7. Theories of Educational Leadership and Management
  Theories of Educational Leadership and Management
  Bok
  389,00 kr
  This fifth edition of Tony Bush's bestselling text explores the links between educational management theories and the main models of leadership, and their application to policy and practice globally across varied educational contexts. Läs mer
 8. Doing a Literature Review - Releasing the Research Imagination
  Doing a Literature Review - Releasing the Research Imagination
  Bok
  403,00 kr
  The ultimate guide to the `what', `how' and `why' of literature reviewing, the second edition of the classic text shows how the literature review will unlock the full potential of one's research with:A thorough exploration of the literature review process from start to finishTwo brand new chapters explaining the different types of review and evidence and evaluation Läs mer
 9. Makt, känslor och ledarskap i klassrummet
  Makt, känslor och ledarskap i klassrummet
  Bok
  335,00 kr

  Dagens lärare står inför stora utmaningar. Sjukskrivningstalen bland lärare är höga, och i massmedia kan man ofta läsa att barn idag är stressade. Både barn och vuxna talar om bristen på arbetsro och att skolmiljön är stökigare än de själva önskar.


  Vilka verktyg har den enskilda läraren för att hantera dessa problem? I Makt, känslor och ledarskap i klassrummet. Hur EQ kan ge arbetsro i skolan...

  Läs mer
 10. Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3
  Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3
  Bok
  392,00 kr

  I Aktiv läskraft med inriktningen Förskoleklass ¬ åk 3 är Barbro Westlunds sista bok i den stadieindelade serien om läsförståelseundervisning. I den här boken får även fritidhemmet stort utrymme. Den sammanbindande länken mellan skola och fritidhem är ett gemensamt undervisningsansvar. Lärarna ansvarar för samma barn, men på olika sätt och ofta vid olika tidpunkter under skolveckan.


  ...
  Läs mer
 11. Aktiv läskraft : Att undervisa i lässtrategi för förståelse Högstadiet
  Aktiv läskraft : Att undervisa i lässtrategi för förståelse Högstadiet
  Bok
  392,00 kr

  I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen. Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå...

  Läs mer
 12. Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik
  Framgångsrik läs- och skrivundervisning : En bro mellan teori och praktik
  Bok
  356,00 kr

  I Framgångsrik läs- och skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur man kan lyckas med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram. I boken beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande.


  F

  Läs mer
 13. Alla i mål : Skolutveckling på evidensbaserad grund
  Alla i mål : Skolutveckling på evidensbaserad grund
  Bok
  313,00 kr

  I boken Alla i mål beskriver författaren Per Kornhall hur man kan arbeta framgångsrikt med skolutveckling på evidensbaserad grund. Budskapet i boken är att det går att skapa en skola där alla elever når målen och de tips och råd som ges lutar sig mot gedigen evidens och beprövad erfarenhet.


  Det går att skapa en skola där alla elever når målen. De krav som ställs på läroplaner, i kurs- och...

  Läs mer
 14. Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame
  Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid exame
  Bok
  283,00 kr

  Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap tar upp en metod som steg för steg beskriver hur man söker, analyserar och värderar information om forskningsrön samt hur man presenterar resultatet. Det är den första metodboken på svenska om systematiska litteraturstudier skriven för det utbildningsvetenskapliga området.


  Kunskapstillväxten inom skolsektorn och den snabbt ökande...

  Läs mer
 15. Studieteknik : Så lyckas du med dina studier
  Studieteknik : Så lyckas du med dina studier
  Bok
  245,00 kr

  Att genomföra en högskole- eller universitetsutbildning är ett stort och viktigt projekt. För att klara av det behöver du skaffa dig fungerande rutiner och studietekniker. Här får du lära dig att sålla fram den väsentliga kunskapen ur stora mängder information, en färdighet som är avgörande för att du ska lyckasmed dina studier.


  I boken Studieteknik presenteras en modell med fem tydliga steg...

  Läs mer
 16. Att läsa faktatexter : undervisning i kritisk och eftertänksam läsning
  Att läsa faktatexter : undervisning i kritisk och eftertänksam läsning
  Bok
  420,00 kr

  I boken Att läsa faktatexter ger Adrienne Gear konkreta lektionsförslag på hur du som lärare kan undervisa i lässtrategier av faktatexter. Författaren presenterar fem strategier för att göra eleverna uppmärksamma på sitt eget tänkande och hur de med hjälp av egna idéer, erfarenheter och bakgrundskunskap kan skapa mening i texten. Genom sina lektionsexempel beskriver författaren hur lärare kan...

  Läs mer
 17. Ledarskap, utveckling, lärande : grundbok för rektorer och förskolechefer
  Ledarskap, utveckling, lärande : grundbok för rektorer och förskolechefer
  Bok
  526,00 kr

  I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer.


  Antologins tre delar ger olika perspektiv på områdena Styrsystem och ansvarsfördelning, Skolutveckling och måluppfyllelse och Profession och ledarskap. Dessa tre delar...

  Läs mer
 18. LäsEttan - Kartläggningstester för åk 1
  LäsEttan - Kartläggningstester för åk 1
  Bok
  922,00 kr
  Läsettan - Test i avkodning och bokstavskännedom

  Diagnoserna testar hur eleverna klarar att snabbt benämna bokstäverna samt läsa högfrekventa funktionsord, innehållsord och nonsensord.

  Funktionsord och innehållsord är för eleven vanliga ord och bör kunna kännas igen snabbt. Nonsensorden används för att mäta hur eleven klarar den fonologiska omkodningen, dvs att föra över en bok-stavsräcka till...

  Läs mer
 19. Hjärnkoll på skolan
  Hjärnkoll på skolan
  Bok
  320,00 kr

  Martin Ingvar och Gunilla Eldh är aktuella med en ny Hjärnkoll-bok, denna gång i skolans sfär i Hjärnkoll på skolan. Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och trygghet. Barnhjärnan är också känslig för miljöfaktorer som mat, sömn och fysisk aktivitet. Martin Ingvar och Gunilla Eldh ger i boken ett hjärnperspektiv på den svenska skolan...

  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida