Böcker - Militärväsen och vapen

Böcker - Militärväsen och vapen

Rutnät
Den dolda alliansen : Sveriges hemliga Natoförbindelser
Bok
123,00 kr
Berserk Deluxe Volume 8
Bok
478,00 kr
Kingdom of the Wicked
Bok
142,00 kr
Image
Bok
281,00 kr
Generalerna : utvärdering av fem överbefälhavare och 50 flaggofficerare 1986-2015
Bok
225,00 kr
Om svensk signalspaning : andra världskriget
Bok
312,00 kr
Krigets konst
Bok
253,00 kr
Defence transformation in Sweden : the strategic governance of pivoting projects 2000–2010
Trumps röda linje
Bok
77,00 kr
Sälar i svensk krigstjänst
Bok
220,00 kr
The art of war
Bok
77,00 kr
Svenska flygare mot Hitler
Bok
225,00 kr
Image
Bok
255,00 kr
Surplus : amerikanska överskottsfordon i svenska krigsmakten. Del 2, Dodge, Weasel med flera typer
Elitförband i Norden
Bok
255,00 kr
Image
Bok
281,00 kr
Om kriget kommer : hot, beredskap och försvar
Bok
225,00 kr
Sveriges försvarspolitik : en antologi
Bok
195,00 kr
Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen : svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995
USA:s elitförband : från grodmän till Navy Seals och Gröna baskrarna
Bok
225,00 kr

Artiklar 1-20 av 73

Böcker inom militärväsen och vapen

Vapen har många användningsområden även om de av många förknippas med våld och krig så har vi även områden där man använder vapen på fredliga sätt. Vapen är redskap och utrustning för såväl jakt, tävling och idrott som för krig, brottslighet och självförsvar. Historiskt sätt har vapen utvecklats från knölpåkar, spjut och stenar till dagens moderna vapen som missiler. 

Sverige är känt som fredsnation men med en historia som innebär handel med vapen. Sveriges vapenexpert Linda Åkerström reder ut frågorna man ställer sig kring den svenska vapenexporten i boken "Den svenska vapenexporten" av Linda Åkerström.  

NATO är ett känt begrepp för många, förkortningen står för Nordatlantiska fördragsorganisationen. Atlantpakten som den även kallas trädde i kraft 1949 och där medlemsstaterna är överens om att försvara varandra mot yttre angrepp. Är du allmänpolitiskt intresserad och vill läsa mer om NATOS historia och dess framtida utveckling så passar boken: "NATO: historien om en försvarsallians i förändring" av Ann-Sofie Dahl  

Svensk militärhistoria i nutid, vad innebär det? Efter andra världskriget har frivilliga svenskar agerat som pansarsoldater i bland annat Israel och Afrika. Läs mer om platser där svenskar stridit på platser utöver de som är allmänt kända. "Svenskar i krig efter 1945" av Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg. 

I Sverige finns hela elva olika skytteförbund. Två exempel är svenska pistolskytteförbundet och svenska skidskytteförbundet. Inom Svenska Skyttesportförbundet bedrivs gevärsskytte och pistolskytte och inom jaktskytte bedrivs skytte inom grenarna viltmåls- och lerduveskytte. De vapen som används inom de olika kategorierna är pistol, gevär och hagelgevär. 

Jaktvapen är eldhandvapen avsedda för jakt. Den historiska utvecklingen av jaktgevär är liknande den utveckling som skett inom krigsvapen. 1957 kom Sveriges indelning av jaktvapen i klasser utifrån vapnets typ och hur kraftiga de är. För jaktvapen pratar man om vapen inom klass 1 (exempelvis älgjakt), klass 2 (rådjursjakt), klass 3 (räv) och klass 4 (ripa och duva).