50,00 kr - 1 166,00 kr
1 166,00 kr
50,00 kr

333 produkter

333 produkter

Böcker - Medicin

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. MBT i teori och praktik : om mentaliseringsbaserad terapi
  MBT i teori och praktik : om mentaliseringsbaserad terapi
  Bok
  386,00 kr

  Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.


  Boken förmedlar den teoretiska grunden i bokens förstadel. Tack vare att författarna har arbetat med och undervisati MBT under många år har boken sedan en tonvikt pådet kliniska arbetet. De beskriver utförligt och med många fallexempel hur man skriver en...
  Läs mer
 2. Autismhandboken : Strategier för ökad livskvalitet
  Autismhandboken : Strategier för ökad livskvalitet
  Bok
  286,00 kr

  Autismhandboken riktar sig till dig som är vuxen och har högfungerande autism (Aspergers syndrom) eller autistiska drag. Den ger konkreta strategier som hjälper dig att  utveckla din kommunikation
  underlätta relationer
  be om hjälp
  minska konflikter
  hantera känslor
  klara av förändringar
  organisera vardagen bättre.

  Du får hjälp att hitta sätt att må så bra som möjligt och att minska stress, oro och...

  Läs mer
 3. Haja ADHD : Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagd
  Haja ADHD : Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagd
  Bok
  278,00 kr

  Haja ADHD tar med dig på en spännande och initierad djupdykning i, inte bara hur det är vid ADHD, utan också varför.  Varför har personer med ADHD så svårt för att njuta av framtida segrar, och på vilket sätt hänger det ihop med avhoppade utbildningar och drogers lockande låga?
  Är det psykedeliska drömspel som hjärnans skärmsläckare (default mode network) bjuder oss på bara ett ointressant...
  Läs mer
 4. Diabetespsykologi : för ökad livskvalitet
  Diabetespsykologi : för ökad livskvalitet
  Bok
  262,00 kr

  I Diabetespsykologi förmedlas kunskap och insikter som underlättar för dig som har diabetes. Insulinregleringen är en psykologisk utmaning som är oupplösligt förknippad med livet med diabetes. Alla mätningar, beräkningar och all oro tär på ens kra­fter, vilket Jon Haug kallar diabetesslitage.

  Läs mer
 5. Gång på gång : Pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd
  Gång på gång : Pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd
  Bok
  326,00 kr

  Tålamod och kunskap är nödvändigt i pedagogik vid autism, som med rätta kallas de tiotusen gångernas pedagogik. Den mest kärleksfulla insats man kan göra är kanske att utveckla barnets möjligheter till självständighet så långt det bara går.


  Författarna beskriver mycket konkret hur man når dit. De skildrar hur man kan bemöta barn och vuxna med autism och autismliknande tillstånd och hantera deras...

  Läs mer
 6. Om Aspergers syndrom : Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar
  Om Aspergers syndrom : Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar
  Bok
  395,00 kr

  Vad är Aspergers syndrom? För ett antal år sedan var det många som inte ens hade hört talas om termen, men i dag finns det i nästan varje skola något barn med denna diagnos. Ändå är det drygt 50 år sedan som den första karaktäristiken publicerades av barnläkaren Hans Asperger i Wien. Han identifierade ett sammanhängande mönster av förmågor och beteenden hos dessa barn, vilka kännetecknades av en...

  Läs mer
 7. Medicinen och det mänskliga : vårdkonst och vardagsetik, humanism och humaniora
  Medicinen och det mänskliga : vårdkonst och vardagsetik, humanism och humaniora
  Bok
  422,00 kr
  "'Vad innebär ett vårdande
  Läs mer
 8. Hälsans mysterium
  Hälsans mysterium
  Bok
  340,00 kr

  Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar även svåra påfrestningar med hälsan i behåll kanske till och med växer och vidareutvecklas av det medan andra blir sjuka? Det är den frågan som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky ställer i denna bok.

  Läs mer
 9. Stress och den nya ohälsan
  Stress och den nya ohälsan
  Bok
  422,00 kr

  De långvariga sjukskrivningarna har ökat lavinartat de senaste åren. Orsaken till den nya ohälsan är stress, men det saknas såväl adekvata diagnoser som verksamma behandlingar för dessa patienter.


  Till och med barn lider av vår tids uppskruvade tempo. Det är alarmerande eftersom stress leder till andra allvarliga sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdom, fetma och diabetes.


  Peter Währborg tar i...
  Läs mer
 10. Hälsa och vårdande : i teori och praxis
  Hälsa och vårdande : i teori och praxis
  Bok
  376,00 kr
  "'Vårdvetenskap studeras vid universitet och högskolor
  Läs mer
 11. Ta makten över depressionen : förändra dina vanor - förbättra ditt liv
  Ta makten över depressionen : förändra dina vanor - förbättra ditt liv
  Bok
  481,00 kr

  Tänk om depression inte är en sjukdom i sig själv, utan ett symtom som pekar på konkreta saker i livet som behöver tas itu med? Det skulle inte bara ändra hur vi ser på depressionen utan framför allt vilka strategier vi väljer när vi försöker bota den.


  Metoden beteendeaktivering bygger på denna genomgripande och insiktsfulla förutsättning. Tekniken ger snabb och effektiv hjälp vid depression...
  Läs mer
 12. Hjärnkoll på värk och smärta
  Hjärnkoll på värk och smärta
  Bok
  262,00 kr

  Förmågan att känna smärta är sedan urminnes tider kopplat till hjärnans belöningssystem och inlärning under uppväxten.


  Samtidigt som förmågan att känna smärta är livsviktig är den också en plåga för många. Från det lilla gnagande onda i knäet till den stora, paralyserande värken som tar hela människan i besittning och präglar tillvaron dygnet runt.


  Hälften av alla som går till doktorn gör det för...

  Läs mer
 13. Beteendestöd i vardagen : handbok i tillämpad beteendeanalys
  Beteendestöd i vardagen : handbok i tillämpad beteendeanalys
  Bok
  421,00 kr

  Vi lär oss i samspel med miljön oavsett hur miljön eller våra förutsättningar ser ut. Ibland matchar inte individens förutsättningar och miljöns egenskaper varandra vilket kan leda till att utvecklingen går långsamt, att vissa beteenden och färdigheter inte lärs in eller att problematiska beteenden uppstår istället. Detta kan t.ex. gälla vid utvecklingsstörning, problem i skolan eller för vuxna...

  Läs mer
 14. Hur länge ska hon vara död? : korttidsterapier för barn i kris
  Hur länge ska hon vara död? : korttidsterapier för barn i kris
  Bok
  248,00 kr

  Elisabeth Cleve har under många år arbetat som psykolog och psykoterapeut för barn och ungdomar och det har blivit många möten med barn som har befunnit sig i svåra situationer. Det är aldrig för sent att påbörja en psykoterapi och fokus i terapin blir alltid detsamma, nämligen att ge barnet möjlighet att bearbeta känslor och reaktioner. I den här boken får läsaren följa några barn som alla...

  Läs mer
 15. Psykopatologi
  Psykopatologi
  Bok
  437,00 kr

  I Psykopatologi presenteras en aktuell och vetenskapligt förankrad kunskap om psykopatologi utifrån tre centrala psykologiska teorier: biologisk psykologi, kognitiv beteendeteori och psykoanalytisk/psykodynamisk teori.


  Varje teoris förhållningssätt till psykiska sjukdomars uppkomst och deras orsaker diskuteras i tre enskilda kapitel, författade av representanter för respektive skolbildning. I...

  Läs mer
 16. Säker vård - Att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
  Säker vård - Att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
  Bok
  421,00 kr
  "'Alldeles för många patienter drabbas av vårdskador. Flera av dessa skador hade kunnat undvikas med goda kunskaper och en hög medvetenhet om hur säkert arbete går till. Den här boken handlar om hur vården och omsorgen kan göras säkrare. Vården är ett komplext system och patientsäkerhet berör inte bara medicinska frågeställningar
  Läs mer
 17. Hälsa och tillväxt : Vad betyder sjukvården?
  Hälsa och tillväxt : Vad betyder sjukvården?
  Bok
  289,00 kr
  Om hälsa och tillväxt och sjukvårdens roll. Ökad medellivslängd och livskvalitet på 1900-talet har lika stort värde som ökningen av BNP per person. Dock stora skillnader mellan olika tidsperioder och mellan män och kvinnor.
  Läs mer
 18. Du ska bli pappa
  Du ska bli pappa
  Bok
  238,00 kr
 19. Oböjligt : kvinnor om reumatism
  Oböjligt : kvinnor om reumatism
  Bok
  180,00 kr
  Oböjligt - kvinnor om reumatism handlar om en grupp kroniskt sjuka som inte sällan biter ihop och tiger. Nu har de träffat kvinnor i politiken för att i personliga samtal ge dem en bild av hur det är att leva med reumatism. Läs mer
 20. Läkare och läkekonster
  Läkare och läkekonster
  Bok
  238,00 kr
  Legitimerade läkare har alltid behövt förhålla sig till konkurrerande vårdgivare inom och utanför den samhälleligt understödda vården. Läkarrollen har förändrats och patienter har alltid haft stort inflytande över vårdens utformning. I boken behandlas frågor som: Vad är en läkare? Vad skiljer en äkta från en falsk? Vilka egenskaper ska en läkare ha? Vad är en rättmätig respektive otillbörlig vård och behandling? Vad kännetecknar bra respektive dålig läkekonst? Äkta respektive falsk bot? Hur har den medicinska marknaden reglerats under 1900-talet? I boken skriver Eklöf om holism som svar på "medicinens kris"; om läkare eller kvacksalvare, läkarnas etiska kod; om läkare, reklam och etikens gränser; om förtroendets betydelse för läkekonsten; om den ideale läkaren; läkekonster i folklig kultur; kontrollerat kvacksalveri eller alternativ legitimering m.m. Motzi Eklöf är fil.dr. och forskare inom det medicinkulturella området, verksam vid Linköpings och Uppsala universitet. Hennes senaste bok är Kurkulturer (2008). Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida