17,00 kr - 16 405,00 kr
16 405,00 kr
17,00 kr

820 produkter

820 produkter

Böcker - Juridik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Utrikesdepartementets kalender 2020-2021
  Utrikesdepartementets kalender 2020-2021
  Bok
  459,00 kr

  Vem gör vad på UD?

  Uppgifter om personer knutna till Utrikesdepartementet, Utrikesnämnden och utrikesrepresentationen samt register över ambassader, delegationer och konsulat.
  Förteckningen innehåller också uppgifter om Sveriges delegationer och representation vid FN, EU och ett tjugotal andra internationella organ. Ett ortregister och ett personregister underlättar sökningen.

  Läs mer
 2. Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion
  Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion
  Bok
  200,00 kr
  I boken presenteras offentlighets- och sekretesslagens snåriga regler för socialtjänstområdet. Här finns lättillgänglig information om vilka sekretessregler som gäller i olika situationer. Författarna går igenom bestämmelser för sekretessprövning, sekretess mellan olika myndigheter, sekretessbrytande regler, anmälningsplikt, partsinsyn m.m. Tydliga hänvisningar till aktuella lagrum och ett omfattande sakregister gör boken till en utmärkt hjälpreda både för verksamma inom socialtjänsten och för studerande i juridik och socialt arbete. Läs mer
 3. Brottsoffer : offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur
  Brottsoffer : offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur
  Bok
  198,00 kr
  Vad innebär det att vara ett brottsoffer? Vilka föreställningar har vi om människor som blivit utsatta för kriminalitet? Brottsoffer förknippas ofta med smärta och lidande och en kamp för att ta sig tillbaka till ett tidigare liv. Boken Brottsoffer diskuterar kritiskt den dominerande bilden av brottsoffer och den offermentalitet som sätter sin prägel på samtiden. Läs mer
 4. Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden
  Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden
  Bok
  223,00 kr
  Bättre uppklaringsstatistik, men inte bra nog!
  Redovisar uppgifter från RUS-databasen (Rättsväsendets uppföljningssystem), som visar på en rad förändringar i positiv riktning. Det finns dock fortfarande områden med förbättringspotential.
  Läs mer
 5. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
  Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
  Bok
  223,00 kr
  Handlingsplan med 56 åtgärder - vad blev resultatet? I den här slutrapporten gör Brå en samlad bedömning av hur planen genomförts, vilka resultat åtgärderna gett och vilka utvecklingsområden som identifieras. Läs mer
 6. Bekämpning av organiserad brottslighet : Brå rapport 2011:20
  Bekämpning av organiserad brottslighet : Brå rapport 2011:20
  Bok
  239,00 kr
  Hur ska operativa spjutspetsar mot organiserad brottslighet organiseras?
  Presenterar en utvärdering av de myndighetsgemensamma insatser mot organiserad brottslighet som pågått under 2010 och i viss mån 2011 med förslag till tre möjliga vägar framåt.
  Läs mer
 7. Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Idéskrift 20 : om lokalt brottsförebyggande arbete
  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Idéskrift 20 : om lokalt brottsförebyggande arbete
  Bok
  172,00 kr
  Vad händer när Pelle muckar från kåken?
  Att lyckas förebygga kriminellas återfall i brott kan ge både individen och samhället stora vinster. Men samhällets olika aktörer behöver samverka effektivt och någon part måste axla huvudansvaret!
  Läs mer
 8. Strategiska brott bland unga på 00-talet
  Strategiska brott bland unga på 00-talet
  Bok
  172,00 kr
  Hur ska brottets bana brytas i unga år?
  En uppdatering av kunskapen från år 2000 om vilka brottstyper bland unga som starkast indikerar en fortsatt brottslighet - de s,k, strategiska brotten.
  Läs mer
 9. Tonåringars benägenhet att anmäla brott
  Tonåringars benägenhet att anmäla brott
  Bok
  158,00 kr
  I denna rapport beskriver Brå vilka förklaringar de unga ger till att inte anmäla våldsbrott. I vilken utsträckning uppger de unga brottsoffren att de inte vänder sig till polisen på grund av rädsla för repressalier eller för att de helt enkelt inte har förtroende för myndigheterna? Läs mer
 10. Den polisanmälda barnmisshandeln
  Den polisanmälda barnmisshandeln
  Bok
  172,00 kr
  Skola och dagis polisanmäler våld mot små barn i högre grad! Läs mer
 11. Arbetsrätt och offentlig sektor
  Arbetsrätt och offentlig sektor
  Bok
  170,00 kr
 12. Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen
  Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen
  Bok
  222,00 kr
  Förebyggande arbete framhålls ofta som något nytt, positivt och rationellt. Det rättfärdigar insatser som annars skulle ifrågasättas. Samtidigt som statsmakten framhåller brottspreventionens värde har dock en rad verksamheter och förhållanden som förebygger brott skurits ned eller avvecklats. Läs mer
 13. Otillåten påverkan mot åklagare och domare
  Otillåten påverkan mot åklagare och domare
  Bok
  154,00 kr
  I rapporten presenteras resultaten från en webbenkät om otillåten påverkan riktad till samtliga åklagare och samtliga domare i tingsrätt och länsrätt. Jämförelser görs också mellan utsattheten för de båda grupperna av domare och åklagare från Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten. Läs mer
 14. Paraplyet
  Paraplyet
  Bok
  289,00 kr
 15. Välfärdstjänster : tillstånd, tillsyn och uppföljning
  Välfärdstjänster : tillstånd, tillsyn och uppföljning
  Bok
  238,00 kr
  Det är viktigt att offentligt finansierade välfärdstjänster håller hög kvalitet. Därför finns lagstiftning för hur dessa ska kontrolleras. Tillståndsgivning, tillsyn och uppföljning bidrar till kvalitetssäkringen. En unik kartläggning av regelverk och praxis för centrala välfärdstjänster i Sverige: sjukvård, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, HVB samt skola. Läs mer
 16. Domarens dårkista
  Domarens dårkista
  Bok
  289,00 kr
  Bo Severin påstår att domaryrket behöver tillföras kompetens. Har han rätt? Läs och döm själv. Du kommer aldrig att betrakta rättsapparaten med samma ögon igen. Läs mer
 17. Så funkar lagarna / Lättläst
  Så funkar lagarna / Lättläst
  Bok
  205,00 kr
  Det finns tusentals lagar som påverkar våra liv varje dag. I den nya utgåvan av Så funkar lagarna presenteras återigen de allra viktigaste lagarna för oss idag. Många av dem är självklara. Den som rånar en butik eller slår ner en främling på gatan bryter mot lagen. Men ibland blir det mer komplicerat, och också sådana exempel tas upp i boken. Läs mer
 18. Vägval för anställningsskyddet
  Vägval för anställningsskyddet
  Bok
  272,00 kr
  LAS har varit föremål för debatt och kritik ända sedan den infördes vid mitten av sjuttiotalet. Den här boken handlar om hur dagens anställningsskyddsreglering är uppbyggd och om hur anställningsskyddet skulle kunna se ut i morgon. Syftet är att skapa bättre förståelse för det svenska anställningsskyddet för den som är intresserad av att förändra det eller försvara det. Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida