Böcker - Jord- och skogsbruk

Böcker - Jord- och skogsbruk

Visa som Rutnät Lista
Sortera
Renskötselrätt i nordisk belysning
Bok
294,00 kr
Grisens historia : så mycket mer än fläsk
Bok
308,00 kr
Vinet och miljön : ekologiskt, biodynamiskt och naturligt
Skog : med konsekvenser av slopad arvs- och förmögenhetsskatt 2005 + bilaga
Den siste bonden på Tämmesboda
Bok
238,00 kr
Ogräs på åker och i trädgård
Bok
192,00 kr
Får
Bok
313,00 kr
Hönsskötsel på rimligt vis : sprätthönans teori och praktik
Känsla för kor : ett nytt partnerskap tar sin början
Levande landskap : en resa till framtidens jordbruk
Bok
272,00 kr
Skogspraktikan : varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk
Numbers Don't Lie - 71 Things You Need to Know About the World
Allt jag lärt mig av träden
Bok
273,00 kr
Skador och sjukdomar på träd : en diagnosbok
Bok
279,00 kr
Handbok i naturlig biodling
Bok
272,00 kr
Lev som en bonde : 100 sätt att klara sig själv
Bok
256,00 kr
Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk
Fred med jorden
Bok
186,00 kr
Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900
Bok
294,00 kr
Börja med höns i trädgården
Bok
216,00 kr

Artiklar 1-20 av 40

Per sida

Böcker inom jord- och skogsbruk

Dagens jord- och skogsbruk bygger på långsiktig hållbarhet. För att vi ska kunna odla på våra marker behöver man växelvis låta jordarna vila men även variera de grödor som man odlar. Detta för att återskapa näringsämnen till jordarna. Inom skogen behöver vi tänka långsiktigt genom att återplantera och genomföra gallringar för att gynna tillväxten. Men vi behöver också tänka långsiktigt och ta hänsyn till de naturvärden som finns i skogen genom att till exempel lämna gamla träd för insekter och djur. Vi måste också ta hänsyn till områden med hotade arter och låta dessa tillväxa och åldras utan avverkning. 

Sedan urminnes tider har människan bedrivit jord- och skogsbruk. Anledningarna och tillvägagångssätten har varierat genom historien. Det har inte alltid varit den mest hållbara användningen av våra jord- och skogsresurser. Under medeltiden och fram till 1800-talet byggde man skepp runt medelhavet. Vid tillverkningen användes bland annat ädellövträd som är ett starkt virke. Träd högs ner till en så stor utsträckning att det idag inte finns kvar som en naturlig del av många skogsområden kring medelhavet. Trädslagen har förändrats med historien dels för att man insåg att man behövde plantera träd för att få en återväxt och hindra erosion, dels för att man såg ekonomisk vinning med att till exempel plantera snabbväxande eukalyptus och på andra platser även korkek.  

I Sverige har man också haft perioder där skogen resurser användes till hög grad, detta var framförallt under tiden för kolmilor och järnverk. I Sverige började järnåldern kring 1000 f. Kr. och järnframställning från ca 400–500 talet f. Kr. Under storhetstiden på 1600-talet gjorde de många masugnarna att det blev brist på skog i Bergslagen. 

När vi avverkar på ett skogsskifte är det en skyldighet att även återplantera för framtida utvinning av resurser. Äger du egen skog? Då är du säkert insatt i begrepp som skogsbruksplan, röjning, avverkning och gallring. Kanske har du nyligen förvärvat ditt första skogsskifte och behöver lite råd för att komma igång med din skogsskötsel. Det kan vara väl värt att sätta sig in i och förstå sig på hur man brukar skog eftersom det är en naturresurs som ska kunna ge avkastning och naturvärden i generationer framöver.