Böcker - Jord- och skogsbruk

Böcker - Jord- och skogsbruk

Visa som Rutnät Lista
Sortera

Artiklar 1-20 av 45

Per sida
Lantbruk, klimat och framtiden : tankar om forskning, politik och handel
Fäbod and seter : summer farms on the Scandinavian peninsula
Fäboden: naturen, kulturen och kulturlandskapet
Bok
125,00 kr
Ranbo Trädgård : Småskalig agroekologisk odling - för hållbar framtid
Binas hemliga liv
Bok
87,00 kr
Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk
Handbok i naturlig biodling
Bok
272,00 kr
Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk
Frö : på jakt efter framtidens mat
Bok
272,00 kr
Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk
Grisens historia : så mycket mer än fläsk
Bok
308,00 kr
Meningen med bin
Bok
272,00 kr
Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900
Bok
294,00 kr
Kornas planet : om jordens och mångfaldens beskyddare
Bok
263,00 kr
Skogen på andra sidan hyggena : om orden, hugsvalan och den gäckande hållbarheten
Mångfaldens utmark
Bok
323,00 kr
Börja med höns i trädgården
Bok
216,00 kr
Konsten att hugga träd och ha skogen kvar
Bok
352,00 kr
Mera mat : att brödföda en växande befolkning
Bok
261,00 kr
Livet på gården : jordnära hästbruk
Bok
289,00 kr
Visa som Rutnät Lista
Sortera

Artiklar 1-20 av 45

Per sida

Böcker inom jord- och skogsbruk

Dagens jord- och skogsbruk bygger på långsiktig hållbarhet. För att vi ska kunna odla på våra marker behöver man växelvis låta jordarna vila men även variera de grödor som man odlar. Detta för att återskapa näringsämnen till jordarna. Inom skogen behöver vi tänka långsiktigt genom att återplantera och genomföra gallringar för att gynna tillväxten. Men vi behöver också tänka långsiktigt och ta hänsyn till de naturvärden som finns i skogen genom att till exempel lämna gamla träd för insekter och djur. Vi måste också ta hänsyn till områden med hotade arter och låta dessa tillväxa och åldras utan avverkning. 

Sedan urminnes tider har människan bedrivit jord- och skogsbruk. Anledningarna och tillvägagångssätten har varierat genom historien. Det har inte alltid varit den mest hållbara användningen av våra jord- och skogsresurser. Under medeltiden och fram till 1800-talet byggde man skepp runt medelhavet. Vid tillverkningen användes bland annat ädellövträd som är ett starkt virke. Träd högs ner till en så stor utsträckning att det idag inte finns kvar som en naturlig del av många skogsområden kring medelhavet. Trädslagen har förändrats med historien dels för att man insåg att man behövde plantera träd för att få en återväxt och hindra erosion, dels för att man såg ekonomisk vinning med att till exempel plantera snabbväxande eukalyptus och på andra platser även korkek.  

I Sverige har man också haft perioder där skogen resurser användes till hög grad, detta var framförallt under tiden för kolmilor och järnverk. I Sverige började järnåldern kring 1000 f. Kr. och järnframställning från ca 400–500 talet f. Kr. Under storhetstiden på 1600-talet gjorde de många masugnarna att det blev brist på skog i Bergslagen. 

När vi avverkar på ett skogsskifte är det en skyldighet att även återplantera för framtida utvinning av resurser. Äger du egen skog? Då är du säkert insatt i begrepp som skogsbruksplan, röjning, avverkning och gallring. Kanske har du nyligen förvärvat ditt första skogsskifte och behöver lite råd för att komma igång med din skogsskötsel. Det kan vara väl värt att sätta sig in i och förstå sig på hur man brukar skog eftersom det är en naturresurs som ska kunna ge avkastning och naturvärden i generationer framöver.