Böcker - Jord- och skogsbruk

Böcker - Jord- och skogsbruk

sort-descending
Sveriges skogar under 100 år : Riksskogstaxeringen 1923-2023
book-open Bok
284,00 kr
Sweden's forests over the last 100 years : The Swedish national forest inventory 1923-2023
book-open Bok
241,00 kr
Skador och sjukdomar på träd : en diagnosbok
book-open Bok
269,00 kr
Skogens roll i energi- och klimatomställningen
book-open Bok
225,00 kr
Hönsskötsel på rimligt vis : sprätthönans teori och praktik
book-open Bok
99,00 kr
Skogslandet : en granskning
book-open Bok
147,00 kr
Livet på gården : jordnära hästbruk
book-open Bok
248,00 kr
Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900
book-open Bok
284,00 kr
Lantbruk, klimat och framtiden : tankar om forskning, politik och handel
book-open Bok
225,00 kr
Handbok i naturlig biodling
book-open Bok
247,00 kr
Rapsolja : med smak från svenska gårdar
book-open Bok
112,00 kr
Renskötselrätt i nordisk belysning
book-open Bok
284,00 kr
Grisens historia : så mycket mer än fläsk
book-open Bok
298,00 kr
Mångfaldens utmark
book-open Bok
312,00 kr
Skog : med konsekvenser av slopad arvs- och förmögenhetsskatt 2005 + bilaga
book-open Bok
434,00 kr
Den siste bonden på Tämmesboda
book-open Bok
225,00 kr
Mera mat : att brödföda en växande befolkning
book-open Bok
231,00 kr
Ogräs på åker och i trädgård
book-open Bok
174,00 kr
The Complete Tolkien Companion
book-open Bok
281,00 kr

Artiklar 1-19 av 30

Böcker inom jord- och skogsbruk

Dagens jord- och skogsbruk bygger på långsiktig hållbarhet. För att vi ska kunna odla på våra marker behöver man växelvis låta jordarna vila men även variera de grödor som man odlar. Detta för att återskapa näringsämnen till jordarna. Inom skogen behöver vi tänka långsiktigt genom att återplantera och genomföra gallringar för att gynna tillväxten. Men vi behöver också tänka långsiktigt och ta hänsyn till de naturvärden som finns i skogen genom att till exempel lämna gamla träd för insekter och djur. Vi måste också ta hänsyn till områden med hotade arter och låta dessa tillväxa och åldras utan avverkning. 

Sedan urminnes tider har människan bedrivit jord- och skogsbruk. Anledningarna och tillvägagångssätten har varierat genom historien. Det har inte alltid varit den mest hållbara användningen av våra jord- och skogsresurser. Under medeltiden och fram till 1800-talet byggde man skepp runt medelhavet. Vid tillverkningen användes bland annat ädellövträd som är ett starkt virke. Träd högs ner till en så stor utsträckning att det idag inte finns kvar som en naturlig del av många skogsområden kring medelhavet. Trädslagen har förändrats med historien dels för att man insåg att man behövde plantera träd för att få en återväxt och hindra erosion, dels för att man såg ekonomisk vinning med att till exempel plantera snabbväxande eukalyptus och på andra platser även korkek.  

I Sverige har man också haft perioder där skogen resurser användes till hög grad, detta var framförallt under tiden för kolmilor och järnverk. I Sverige började järnåldern kring 1000 f. Kr. och järnframställning från ca 400–500 talet f. Kr. Under storhetstiden på 1600-talet gjorde de många masugnarna att det blev brist på skog i Bergslagen. 

När vi avverkar på ett skogsskifte är det en skyldighet att även återplantera för framtida utvinning av resurser. Äger du egen skog? Då är du säkert insatt i begrepp som skogsbruksplan, röjning, avverkning och gallring. Kanske har du nyligen förvärvat ditt första skogsskifte och behöver lite råd för att komma igång med din skogsskötsel. Det kan vara väl värt att sätta sig in i och förstå sig på hur man brukar skog eftersom det är en naturresurs som ska kunna ge avkastning och naturvärden i generationer framöver.