Böcker - Historia och arkeologi

sort-descending
Image
book-open Bok
251,00 kr
Urkatastrofen förkroppsligad : krigsfångarna och den moderna humanitarismens genombrott i Sverige 1914-1921
Mercenary Swedes: French subsidies to Sweden 1631-1796
book-open Bok
234,00 kr
Staten och folk på väg : pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860
book-open Bok
216,00 kr
Från Olympia till Leonidas
book-open Bok
250,00 kr
Ballast: Laden with history
book-open Bok
201,00 kr
Från Laokoon till Troja
book-open Bok
210,00 kr
Den nya staten : ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900
book-open Bok
219,00 kr
The story of war :  church and propaganda in France and Sweden in 1610-1710
book-open Bok
219,00 kr
Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid
Skärvor av 1900-tal : arkeologiska essäer
book-open Bok
193,00 kr
Att hasta mot undergången : anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830
Förmoderna offentligheter : arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830
book-open Bok
231,00 kr
Mellan kaos och kontroll : social ordning i flottan 1670-1716
book-open Bok
247,00 kr
Den tillfälliga husmodern : hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960
book-open Bok
241,00 kr
Historia som kunskap : innehåll, mening och värden i möten med historia
book-open Bok
231,00 kr
Utmaningen : den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid
book-open Bok
252,00 kr
Scandinavia in the first world war : studies in the war experience of the northern neutrals
The chronicle of Duke Erik : a verse epic from medieval Sweden
book-open Bok
241,00 kr
Treasured memories : tales of buried belongings in wartime Estonia
book-open Bok
222,00 kr

Artiklar 1-20 av 53