Böcker - Historia och arkeologi

sort-descending
Image
book-open Bok
355,00 kr
Karl X Gustavs bror Adolf Johan : stormaktstidens enfant terrible
book-open Bok
340,00 kr
Napoleon och slaget vid Marengo
book-open Bok
312,00 kr
Det svenska ubåtskriget
book-open Bok
340,00 kr
Hårdast bland de hårda : en kavalleriofficer i fält
book-open Bok
312,00 kr
Birkas skepp
book-open Bok
340,00 kr
Utan rätt att dö : en armenisk historia
book-open Bok
255,00 kr
Terrorn : en berättelse om franska revolutionens blodigaste tid
book-open Bok
255,00 kr
Drömmen om stormakten : Erik Dahlberghs Sverige
book-open Bok
340,00 kr
Midsommarkrisen 1941
book-open Bok
298,00 kr
Garderad neutralitet : förberedelser för svenskt västsamarbete i krig : en kommenterad forskningsöversikt
Stockholm : örlogsstaden
book-open Bok
298,00 kr
Under däck : Mary Rose, Vasa, Kronan
book-open Bok
340,00 kr
Vasa
book-open Bok
371,00 kr
Hemligstämplat : svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt
book-open Bok
90,00 kr
Drömmen om Armenien : armenier och svenskar under 1 000 år
book-open Bok
340,00 kr
Cold War Views on Sweden
book-open Bok
312,00 kr
Militära ledare under kalla kriget
book-open Bok
298,00 kr
Yom Kippur-kriget och Sverige 1973
book-open Bok
359,00 kr

19 Varor