Böcker - Historia och arkeologi

sort-descending
En värld med Gud : religiös världsbild och kyrka i dansk-svenska Lunds stift 1650-1720
book-open Bok
225,00 kr
En kvinnlig gränsgångare : Clara Lachmanns stiftelse under 100 år
book-open Bok
210,00 kr
En kvindelig grænsegænger. Clara Lachmanns stiftelse i 100 år
book-open Bok
210,00 kr
I kalla krigets spår : hot, våld och beskydd som kulturarv
book-open Bok
240,00 kr
Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin
book-open Bok
340,00 kr
Plats för makt : en vänbok till Monika Edgren
book-open Bok
210,00 kr
Allvarligt talat : Berättelser om livet
book-open Bok
312,00 kr
Revolutionärer : Kön, klass och kvinnokamp i svensk 1970-talsvänster
book-open Bok
180,00 kr
Humanitas : Festskrift till Arne Jönsson
book-open Bok
355,00 kr
Krigsbytets biografi : byten i Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och Skokloster slott under 1600-talet
Skandinavism : En rörelse och en idé under 1800-talet
book-open Bok
255,00 kr
Pest, produktion och politisk kultur: Studier i statsbildning och örlogssta
book-open Bok
195,00 kr
Bildligt talat : kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år
book-open Bok
240,00 kr
Individer i rörelse: Kulturhistoria i 1880-talets Sverige
book-open Bok
240,00 kr
Flytande gränser : Dansk-svenska förbindelser efter 1658
book-open Bok
150,00 kr
Öresundsgränser : rörelser, möten och visioner i tid och rum
book-open Bok
150,00 kr
Ett annat 1100-tal : individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark
book-open Bok
225,00 kr
Längtan till Orienten : Svenska Orientsällskapet 100 år
book-open Bok
225,00 kr
Spänna brett och sikta högt : en jubileumsbok om Nationella forskarskolan i historiska studier och en festskrift till Hanne Sanders
Kunskapstraditioner och yrkeskunnande : kvinnors yrkesutbildning i historisk belysning
book-open Bok
225,00 kr

Artiklar 1-20 av 35