Böcker - Historia och arkeologi

sort-descending
Frivilliga rasbiologer : interaktionen och kunskapscirkulationen mellan rasbiologiska institutet och allmänheten under 1920- och 1930-talet
Åskan genom tidevarvet : historisk krönika om åren 1845-81
book-open Bok
340,00 kr
Krona och menigheter : militärstaten och undersåtarna i Västergötland och Uppsala 1550-1630
Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige 1910-1950
book-open Bok
219,00 kr
Statarliv : i myt och verklighet
book-open Bok
225,00 kr
Att frambringa det uthärdliga : studier till idén om Centraleuropa
book-open Bok
195,00 kr
Örlogsvarvet : ett världsarv i Karlskrona
book-open Bok
210,00 kr
Bildstenar
book-open Bok
210,00 kr
Att datera textilier
book-open Bok
180,00 kr
Kulturarvet, museerna och forskningen : rapport från en konferens 13-14 nov
book-open Bok
180,00 kr
Hinc robur et securitas? : en forskningsstiftelses handel och vandel : Stif
book-open Bok
187,00 kr
Europa : Historiens Återkomst
book-open Bok
255,00 kr
Den glömda konsumtionen : auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen
book-open Bok
180,00 kr
Behagets betydelser : döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskult
book-open Bok
180,00 kr
Towards cultural citizenship : tools for cultural policy and development
book-open Bok
180,00 kr
Promoting Cultural Research For Human Development : Report From Three Semin
book-open Bok
110,00 kr
Allmogeseder i Rönnebergs Här
book-open Bok
50,00 kr
Vardagens ekonomi : arbete och försörjning i en mellansvensk kommun under 1
book-open Bok
150,00 kr
När Tage Erlander styrde landet : rapport från ett seminarium i Riksdagshus
book-open Bok
180,00 kr
Minnets spelrum : om musik och pensionärsskap
book-open Bok
210,00 kr

Artiklar 1-20 av 27