Böcker - Historia och arkeologi

sort-descending
Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige
book-open Bok
254,00 kr
Uppbörd, utarmning, utveckling : det samiska fångstsamhällets övergång till
book-open Bok
142,00 kr
Övergångar från antiken till feodalismen
book-open Bok
229,00 kr
Den gode och den onde vilden
book-open Bok
187,00 kr
Skogens skördemän : skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete
book-open Bok
142,00 kr
Den inre kretsen : den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipoli
book-open Bok
202,00 kr
Världskriget och de europeiska revolutionerna : politiska skrifter i urval
book-open Bok
121,00 kr
Gustav II Adolf
book-open Bok
110,00 kr
Den moderna världens ursprung
book-open Bok
211,00 kr
Massproducerade traditioner
book-open Bok
175,00 kr
Slakthuset och skyskrapan  : Chicago en berättelse om vår framtid
book-open Bok
246,00 kr
Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen
book-open Bok
175,00 kr
Mellan dröm och vardag : studier i arbetarrörelsens politiska splittring
book-open Bok
195,00 kr
Från familj till fabrik : teknik, arbetsdelning och skiktning i svenska fab
book-open Bok
157,00 kr
De svarta pärlornas ö : Tahiti i centrum och periferi
book-open Bok
241,00 kr
Gods och gårdar : jordbruket i sociologiskt perspektiv
book-open Bok
187,00 kr
Spillror av paradiset
book-open Bok
229,00 kr
Mellan Lenin och Stalin : Sovjet 1923-1924
book-open Bok
157,00 kr
Direktörsklubben : storindustrin i svensk politik under 1930- och 40-talen
book-open Bok
132,00 kr
Önskad och ifrågasatt : lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige
book-open Bok
249,00 kr

Artiklar 1-20 av 22