E-bok

Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete, E-bok

Av Staffan Selander, Kristina Danielsson
  lager
Skickas direkt till e-post

Tillgängligt: I lager

218 kr
Beskrivning

För att kunna läsa och hantera texter krävs mer än läsfärdighet. Varje gång
man träffar på en ny genre, ett nytt ämne, eller en text i ett nytt medium
måste man på sätt och vis lära sig läsa på nytt. Olika uttrycksformer, som
bilder, grafer och liknande, kan vara ämnes- eller genrespecifika och det ställer
speciella krav i mötet med nya texter.

I dag brukar man därför tala om ett vidgat textbegrepp och multimodala
texter. I den här boken, som i första hand vänder sig till lärarstudenter och
yrkesverksamma lärare, vill författarna visa hur man kan analysera multimodala
texter och hur man kan underlätta för elever att bättre förstå såväl textens
utformning som ämnesinnehållet.

I bokens första del resonerar författarna om de nya textlandskapen och hur
texter kan representera kunskap på olika vis. Utifrån en modell för textanalys
visar de hur man kan granska multimodala texter utifrån olika perspektiv. De
belyser sedan hur man didaktiskt kan arbeta med texterna, så att eleverna –
utifrån en bättre förståelse av texterna – kan fördjupa sitt kunnande inom
ämnesområdet.

Författarna visar också hur man didaktiskt kan arbeta med
elevernas eget skrivande och med bedömning av multimodala elevtexter.
I bokens andra del presenterar författarna ett antal närläsningar av texter i
olika ämnen och i olika medier. Denna del kan ses som en resursbank för
analyser och planering av didaktiskt arbete med multimodala texter.


Läs mer

Mer information

ISBN9789151100838
Statusfinns i lager
FörlagGleerups Utbildning
Free shippingJa
FörfattareStaffan Selander, Kristina Danielsson
SpråkSvenska
MediatypE-bok
Publiceringsdatum14 jun 2018
Format Pdf(med vattenmärkning)
Epub(med vattenmärkning)

Detaljer