Ordningsstörande brott : en studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt den nya polislagen

Av Gösta Westerlund
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: Slut i lager

250 kr
Beskrivning

Knivförbud, farliga föremål, gröna lasrar, maskeringsförbud och omhändertagande av berusade tas upp i denna nya kraftigt omarbetade upplaga. Även rättegångsbalken, ordningslagen och polislagen. Även tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen betraktas. Boken förenar praktiska och pedagogiska erfarenheter på en rättsvetenskaplig grund.
Läs mer

Mer information

ISBN9789186346546
FörlagBruun Juridik
Författare Gösta Westerlund
BandtypHäftad
Upplaga4
SpråkSvenska
MediatypBok

Detaljer

Ordningsstörningar - i förening med våld och skadegörelse - begås ibland av deltagare i folksamlingar. Olika persongrupper väljer att störa ordningen och ibland tillgripa våld för att protestera mot vad de upplever som orättvisor i samhället.

Regeringsformen har genomgått stora ändringar. Grundlagens stora betydelse för andra lagar klargörs. Hit hör bl a rättegångsbalken, ordningslagen och polislagen som behandlas. Även tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens betydelse i sammanhanget tas upp i ett särskilt kapitel.

Brotten i 16 kap. BrB (brottbalken) och skyddet för tjänstemän enligt 17 kap. 1-5 §§ BrB - oftast poliser - men även andra yrkesgrupper som utsätts för våld eller hot behandlas också.

Denna fjärde upplaga av boken, som är kraftigt omarbetad, tar också upp lagstiftningen om knivförbud, farliga föremål och t ex gröna lasrar som används mot poliser och andra. Vidare kan nämnas maskeringsförbud och lagen om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Även lagen om omhändertagande av berusade behandlas ingående.

Jur. Dr. Gösta Westerlund är lektor i straffrätt vid Handelshögskolan i Göteborg. Han har också ansvarat för straffrättsutbildningen vid Polishögskolan. I boken förenas praktiska och pedagogiska erfarenheter på en rättsvetenskaplig grund.

Avslutningsvis kommenterar jur. lic. Anette Westerlund en del allvarligare hot mot laglig ordning i 18 kap. BrB.