E-bok

Nätverk söker förankring: Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv, E-bok

Av Patrik Hall, Kristian Sjövik, Ylva Stubbergaard
  lager
Skickas direkt till e-post

Tillgängligt: I lager

186 kr
Beskrivning

I denna bok om visioner och beslutsprocesser i Öresundsregionen ställer sig författarna frågan vad gränsregionala samarbeten innebär i ett demokratiperspektiv. De konstaterar att öresundssamarbetet kännetecknas av svag institutionalisering, vilket gör samarbetets karaktär otydligt och ger en låg grad av politisering. Detta hämmar i sin tur offentliga diskussioner om det gränsregionala samarbetet.

Författarna anser att gränsregionala nätverk mellan politiker och högre tjänstemän inte skapar tillräckligt stort utrymme för demokratiskt ansvarsutkrävande, insyn, dialog och deltagande. Öresundsregionen riskerar därför att stagnera i ett elitsamarbete utan aktiva medborgare. Mot denna bakgrund diskuterar författarna i slutet av boken ett antal scenarier kring frågan om det är önskvärt och möjligt att demokratisera det öresundsregionala samarbetet.

Boken är lämplig som kursbok vid universitet och högskola för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen med intresse för EU, demokrati och regionala frågor. Den är också skriven för politiker och tjänstemän som arbetar med regionala frågor.
Läs mer

Mer information

ISBN9789144052199
Statusfinns i lager
FörlagStudentlitteratur
Free shippingJa
FörfattarePatrik Hall, Kristian Sjövik, Ylva Stubbergaard
SpråkSvenska
MediatypE-bok
Publiceringsdatum21 nov 2008
Format Pdf(med Adobe Encryption)

Detaljer