Medicintekniska produkter : grundläggande kunskap för vårdpersonal

Medicintekniska produkter : grundläggande kunskap för vårdpersonal

av Henrik Revenäs, Mattias Derneborg
Bok
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Medicintekniska produkter är en förutsättning för dagens högkvalitativa hälso- och sjukvård. Utöver tillförlitliga och säkra produkter är det avgörande att användaren är bekväm med och behärskar tekniken. Medicintekniska produkter ger läsaren en grundläggande förståelse av hur tekniken används på ett säkert sätt.Medicintekniska produkter är en f...

SKU 9789147130610

Beskrivning / Medicintekniska produkter : grundläggande kunskap för vårdpersonal

Medicintekniska produkter är en förutsättning för dagens högkvalitativa hälso- och sjukvård. Utöver tillförlitliga och säkra produkter är det avgörande att användaren är bekväm med och behärskar tekniken. Medicintekniska produkter ger läsaren en grundläggande förståelse av hur tekniken används på ett säkert sätt.Medicintekniska produkter är en förutsättning för dagens högkvalitativa hälso- och sjukvård. Utöver tillförlitliga och säkra produkter är det avgörande att användaren är bekväm med och behärskar tekniken. Medicintekniska produkter ger läsaren en grundläggande förståelse av hur tekniken används på ett säkert sätt.

Läs mer
Boken behandlar tekniska grundprinciper, beskriver kraven på utbildning kring medicintekniska produkter och lyfter fram grunderna för avvikelsehantering, hygien, digitalisering och upphandling kopplat till medicintekniska produkter. Därutöver fokuserar den på vad användaren av medicintekniska produkter behöver känna till för att bli användarskicklig och trygg. Texten är lättillgänglig och kombineras med händelsebeskrivningar och reflektionsfrågor för att underlätta läsarens inlärning och reflektion.
Boken vänder sig till personer som studerar eller arbetar inom vården samt andra som kommer i kontakt med och använder medicintekniska produkter.

Om författarna
Henrik Revenäs (anestesisjuksköterska) och Mattias Derneborg (medicinteknisk ingenjör) har genom sina respektive yrken insett vikten av att olika yrkeskategorier samarbetar och möts över sina professioner för att gemensamt sträva efter en säker vårdsituation. Tillsammans har de ansvarat för utbildning av vårdpersonal angående säker hantering av medicintekniska produkter.

Mer information:

Isbn 9789147130610
Förlag Liber
Utgivningsdatum 3 juni 2019
Typ Bok
Format Häftad
Upplaga 1
Språk Svenska
Original language se
Antal sidor 115
Författare Henrik Revenäs, Mattias Derneborg