E-bok

Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en fungerande arbetsmarknad, E-bok

Av Stefan Eriksson, Oskar Nordström Skans, Lena Hensvik
  lager
Skickas direkt till e-post

Tillgängligt: I lager

73 kr
Beskrivning

För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden bra. Men en tudelning mellan det stora flertalet som har jobb och de grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden unga med svaga studieresultat, äldre långtidsarbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har blivit allt tydligare.
SNS Konjunkturråd 2017 identifierar styrkor och svagheter på den svenska arbetsmarknaden. Rådet diskuterar olika principer för hur en mer inkluderande arbetsmarknad kan underlätta för de tre särskilt utsatta grupperna att komma i arbete. Det handlar bland annat om att öka humankapitalet, sänka barriärer för att komma in på arbetsmarknaden och anordna särskilt skyddade arbeten.
Utifrån svensk och internationell forskning försöker Konjunkturrådet bedöma vad som behöver förändras för att förbättra situationen för dessa grupper. Diskussionen utmynnar i ett antal rekommendationer riktade till såväl regeringen som arbetsmarknadens parter.
I SNS Konjunkturråd 2017 medverkar Oskar Nordström Skans (ordförande), professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och Lena Hensvik, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
Läs mer

Mer information

ISBN9789186949884
Statusfinns i lager
FörlagSNS
Free shippingJa
FörfattareStefan Eriksson, Oskar Nordström Skans, Lena Hensvik
SpråkSvenska
MediatypE-bok
Publiceringsdatum9 mar 2017
Format Pdf(med vattenmärkning)
Epub(med vattenmärkning)

Detaljer