17,00 kr - 359,00 kr
359,00 kr
17,00 kr

56 produkter

56 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom juridik. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Juridik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. EU och svensk företagsbeskattning, E-bok
  EU och svensk företagsbeskattning, E-bok
  E-bok
  33,63 kr
  Europeisk företagsbeskattning genomgår stora förändringar. Det handlar till stor del om att skydda bolagsskattebaserna. Tillsammans med OECD och G20 bedrivs i detta syfte ett arbete kallat "Base Erosion and Profit Shifting". Inom EU har det resulterat i det så kallade skatteflyktsdirektivet från 2016. I Sverige har det kommit nya regler för företags ränteavdrag. Det pågår också ett omfattande arbete inom EU för att skapa en gemensam bolagsskattebas och en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Europeiska kommissionen har lagt fram förslag, men om de går igenom vet vi ännu inte. Även beskattningen av digital verksamhet håller på att förändras. Här kan det komma att bli avsteg från gamla beskattningsprinciper i och med att användarna av de digitala tjänsterna alltmer ses som en viktig del i företagens värdeskapande. Med den utgångspunkten skulle beskattningen kunna ske där de digitala tjänsterna konsumeras, och inte som nu där företaget är beläget eller registrerat. Författaren analyserar i rapporten den internationella utvecklingen på företagsskatteområdet och granskar behovet av en översyn av svensk lagstiftning. Läs mer
 2. Federalistikirjoitukset, E-bok
  Federalistikirjoitukset, E-bok
  E-bok
  288,67 kr
  Federalistikirjoitukset olivat 85 esseetä sanomalehdissä, joiden kirjoittajina olivat Alexander Hamilton, James Madison ja John Jay vuosina 1787 ja 1788. He käyttivät niiden kirjoittamiseen salanimeä Publius. Federalistikirjoituksilla he perustelivat sitä, miksi olisi hyvä luopua Yhdysvaltain ensimmäisestä perustuslaista ns. konfederaatioartikloista ja ottaa käyttöön uusi perustuslaki. Samalla he myös kertoivat mitä asioita uudessa perustuslaissa oli huomioitu ja miten se tulisi toimimaan. Heidän kirjoituksensa auttoi Yhdysvalloissa ottamaan käyttöön uuden perustuslain vuonna 1789. Vielä nykyäänkin, kun halutaan tietää Yhdysvaltain perustajien mielipide jossain perustuslaillisessa asiassa, niin sen saamiseksi selville käytetään Federalistikirjoituksia. Läs mer
 3. I skärningspunkten mellan juridik och politik - nio rättsfall, E-bok
  I skärningspunkten mellan juridik och politik - nio rättsfall, E-bok
  E-bok
  85,55 kr
  Denna bok handlar om nio mycket olika rättsfall, där advokat Sten De Geer företrätt klienter som utsatts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Den kan kanske tjäna som inspiration för några ungdomar att välja att bli humanjurister och rättsligt driva fall där klientens grundläggande rättigheter kränkts.
  Berättelserna fokuserar på människorna bakom rättsfallen och hur Sten De Geer bedrev advokatarbetet både i och utanför rättssalarna.
  Det är ett stycke juridisk samtidshistoria, berättad utan pekpinnar eller alltför många paragrafer eller invecklade juridiska resonemang. Boken riktar sig i första hand till allmänheten.

  Sten De Geer har arbetat som advokat sedan början av 1980-talet efter att några år ha varit anställd som förbundsjurist på LO-Rättsskydd. I sin verksamhet har han främst specialiserat sig på migrationsrätt och arbetsrätt. I det första svenska valet till EU-parlamentet kandiderade Sten De Geer för vänsterpartiet som ende förespråkare för fortsatt svenskt EU-medlemskap.
  Läs mer
 4. Kidnappad hjärna, E-bok
  Kidnappad hjärna, E-bok
  E-bok
  100,05 kr
  Ett av samhällets största problem är missbruk. Idag vet vi betydligt mer om hur ett urspårat missbruk påverkar en människas hjärna, men vad är det egentligen som leder fram till ett missbruk? Och finns det sätt att motverka att någon fastnar i träsk av droger och alkohol? I djupa intervjuer med missbrukare och forskare utformar vetenskapsjournalisten Miki Agerberg missbrukets dynamik – och vad för eventuella lösningar det finns för människor och anhöriga som tvingas leva med det dagligen.

  Miki Agerberg är vetenskapsjournalist och författare. Under senare år har han inriktat sig på medicin, hälsa och psykologi och skrivit uppmärksammade böcker om depression, missbruk och beroende samt fetma och övervikt. Han är även aktiv som föreläsare inom dessa ämnen.
  Läs mer
 5. Ordningsvakter : Nödlösningen som blev permanent, E-bok
  Ordningsvakter : Nödlösningen som blev permanent, E-bok
  E-bok
  159,50 kr

  Det var aldrig meningen att de skulle bli särskilt många. Det var aldrig tänkt att de skulle finnas överallt. I stället var de närmast ett tillfälligt svar på polisbristen. Men snart 40 år senare tar den egentliga polisen allt fler steg tillbaka från ordningshållningen och ersätts av ordningsvakter utan att någon riktig debatt har förts eller några lagar ändrats.

  Ordningsvakter har efter en kort kurs på tio dagar befogenhet att använda våld och andra polisiära maktmedel. Men de har inte bara långtgående rättigheter gentemot andra, de har också själva ett utsatt yrke. Ordningsvakter möter risker i en vardag full av berusade och nyckfulla personer, risker som de inte har fått verktyg att hantera.

  Journalisten Kolbjörn Guwallius gör en unik genomgång av yrkets historia och beskriver institutionens världsunika roll i samhället. Genom ett wallraffreportage inifrån ordningsvaktsutbildningen får läsaren veta hur lagens förlängda arm förbereds på ett oförutsägbart och ibland farligt arbete.

  Kolbjörn Guwallius har tidigare skrivit den hyllade avslöjande reportageboken Grip till varje pris (Verbal förlag, 2014) om de rättsvidriga väktarmetoderna i Stockholms tunnelbana och Sätta färg på staden (Dokument Press, 2010) om gatukonstens relation till samhället.


  Sagt om boken:

  "Guwallius skildring är viktig och upplysande" (Carl-Michael Edenborg, Aftonbladet)

  "unik skildring av hur Sverige lagt ut en del av våldsmonopolet på entreprenad", "förtjänstfull granskning" (Johannes Nesser, Journalisten)

  "Att läsa frilansjournalisten Kolbjörn Guwallius wallraffande inifrån utbildningen är svindlande" (Petter Larsson, Sydsvenskan)

  "Nyanserad men oroande läsning", "Samlat så här har ämnet inte penetrerats på decennier" (Rikard Flyckt, Jönköpings-Posten)

  "en bok som berör så gott som oss alla" (Sven Martinger, BTJ-häftet)

   

  Sagt om Grip till varje pris av Kolbjörn Guwallius:

  Storartad journalistik, boken avslöjar ett vådligt snedsteg i vårt rättssamhälles dunkel (Situation Sthlm)

  Välbehövlig granskning, kittlande som det största äventyr (Sydsvenskan)

  En klassisk granskning, ett gräv över tid, en viktig bok (Tidskriften Scoop)

  Läs mer
 6. Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige, E-bok
  Fällda för sexövergrepp – om rättsfall i Sverige, E-bok
  E-bok
  116,00 kr
  Vad betyder det att en dom är ”ställd bortom rimligt tvivel”? Vari består egentligen ett rimligt tvivel? Och hur orimlig kan en orimlighet tillåtas vara, men ändå rymmas inom det rimligas gräns?

  Under senare år har antalet anmälda sexualbrott ökat markant. Vad har det fått för konsekvenser för rättssäkerheten? I våra rättssalar döms varje år män i sexualmål där den tekniska bevisningen varit obefintlig eller undermålig och där de fällande domarna enbart utgått från en eller flera målsägandes uppgifter. Uppgifter som dessutom ofta varken har granskats eller kontrollerats.

  Thérèse Juel tar här inte ställning i skuldfrågan utan vill vidga diskus­sionen till hur våra domstolar värderar de beviskrav som ställts när det gäller sexualmål. I vart och ett av de tio redovisade fallen pekar hon på orimligheter som i domstolen ansetts fullt rimliga och som därmed legat till grund för fällande domar och höga skadeståndsbelopp.


  ”Thérèse Juel har gjort sig känd som en engagerad och kunnig debattör i rättssäkerhetsfrågor. Hennes bok är ett angeläget inlägg i den aktuella debatten om huruvida vi har en tillfredsställande ordning för att säker­ställa att ingen blir oskyldigt dömd och för att rätta de domar där detta ändå har kommit att ske. Enligt min mening är det viktigt att dessa frågor inte enbart diskuteras av jurister.«”
  Johan Munck, f d ordförande i Högsta domstolen
  Läs mer
 7. Utsatt för brott? Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende DEL 2 FÖR FÖRETAGARE, E-bok
  Utsatt för brott? Se till att kvalitetssäkra ditt polisärende DEL 2 FÖR FÖRETAGARE, E-bok
  E-bok
  85,55 kr

  Vet du som företagare hur du gör en polisanmälan på bästa sätt? Eller vad du kan göra om ditt polisärende direktavskrivs eller läggs ned? Den här boken ger svar på de här frågorna - och på många fler. Författaren, som har bakgrund som bland annat åklagare, delar i boken med sig av sina kunskaper om förundersökningsreglerna och ger konkreta verktyg till alla som inte vet hur en förundersökning fungerar. I boken varvas genomgångar av rapporter och statistik med handfasta råd om hur du som företagare och brottsutsatt kan bli mer aktiv i att värna om din egen rättssäkerhet. För att nå ut till så många som möjligt har författaren även låtit översätta vissa delar av boken till engelska, somaliska, arabiska, persiska och kurdiska (sorani).    

   

  BROTTSLIGHETEN OCH OTRYGGHETEN FINNS STÄNDIGT NÄRVARANDE I SAMHÄLLET I DAG - VARE SIG VI VILL ELLER INTE. Många drabbas av brott. Många polisanmäler att de utsatts. Men så visar statistiken att många av de till Polisen anmälda brotten direktavskrivs eller läggs ned.  

  Det blir då extra viktigt att du som företagare och brottsutsatt vet om dina rättigheter i samband med att du polisanmäler ett brott. Så att du kan värna om din rättssäkerhet i ditt ärende. Så att du kan agera aktivt, konstruktivt och med kunskap - och därmed kvalitetssäkra hanteringen av det. 

   

  Den här boken ger bland annat svar på frågorna om hur du gör en så bra polisanmälan som möjligt och vad du kan göra om ditt företags polisärende direktavskrivs eller läggs ned. Författaren, som har bakgrund som bland annat åklagare, delar i boken med sig av sina kunskaper om förundersökningsreglerna och ger konkreta verktyg till alla som inte vet hur en förundersökning fungerar. I boken varvas genomgång av rapporter och statistik med handfasta råd om hur du som enskild och brottsutsatt kan bli mer aktiv i att värna om din egen rättssäkerhet. Syftet och målet med boken är att du som läsare ska känna dig mer trygg i vad som gäller rent juridiskt om/när du och/eller ditt företag blir utsatt för ett brott. Att du efter att ha läst den vet vad du själv kan göra för att förbättra kvaliteten i hanteringen av ditt polisärende och vad du har för rättigheter i samband med det. Att du som företagare kan kvalitetssäkra ditt polisärende, helt enkelt. För att nå ut till så många som möjligt har författaren även låtit översätta vissa delar av boken till engelska, somaliska, arabiska, persiska och kurdiska (sorani).    

   

  Marie Wallin är jurist och grundare av Rätt Nu AB, där hon nu arbetar. Hon har tidigare arbetat både som åklagare i Stockholm och som adjunkt i juridik vid Stockholms universitet och vid Polishögskolan. Hon har även varit anlitad som specialist av Brottsförebyggande rådet (Brå) och varit anställd inom Polismyndigheten under flera år - bland annat vid Nationellt Bedrägericenter och som anlitad sakkunnig åt Polismyndighetens internrevision.

  Läs mer
 8. Mannen som slutade ljuga : Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick, E-bok
  Mannen som slutade ljuga : Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick, E-bok
  E-bok
  36,25 kr

  Sture Bergwall, alias Thomas Quick, erkände 39 mord och dömdes för åtta av dem innan han år 2002 avbröt sin terapi och slutade samarbeta med polisen.

  Sedan domarna avslöjats som århundradets rättsskandal har de juridiska misstagen rättats till i en världsunik resningsprocess. I dag vet vi att sex olika tingsrätter blev förda bakom ljuset. Men en större fråga är obesvarad: Varför blev tingsrätterna lurade?

  Runt Sture Bergwall fanns en sammansvetsad grupp bestående av en åklagare, en förhörsledare, en psykolog, en advokat och en minnesforskare från Stockholms universitet. Vad drev dem att i åratal turnera runt med en drogad, fabulerande människa i förvissning om att han var en seriemördare? Hur kunde deras tro vara så stark att några till och med ljög i rätten för att få Sture Bergwall fälld?

  Svaret är mer konkret än man kan tro. Gruppens övertygelse kom från ett mottagningsrum på Norrtullsgatan i Stockholm. Där arbetade en kvinna i 80-årsåldern som var psykoanalytiker. Sture Bergwall var hennes patient. Terapeuterna på kliniken i Säter där han vårdades var bara den gamla damens redskap, och hennes analyser styrde polisens tänkande. Utan den gamla damen hade seriemördaren Thomas Quick aldrig skapats.

  Mannen som slutade ljuga är resultatet av ett grävjobb som Dan Josefsson inledde efter journalisten Hannes Råstams bortgång i januari 2012. Med hjälp av wallraffande och en omfattande research avslöjar han den häpnadsväckande historien om kvinnan som skapade den falska seriemördaren Thomas Quick och om gruppen som följde henne.

  Mannen som slutade ljuga är spännande som en thriller, klargörande som en sanningskommission, och långt mer skakande än någon fiktiv berättelse kan bli.

  ”Dan Josefssons bok är ett magnifikt blottläggande av ett totalt haveri, ett juridiskt, terapeutiskt, vetenskapligt och polisiärt sådant. Om han inte får Augustpriset ska jag äta upp min doktorshatt.”                                                                                          

  Ann Heberlein, Sydsvenskan

  ”Det bästa jag läst inom genren”

  Fredrik Sjöberg, Svenska Dagbladet

  ”Jag trodde ingenting längre kunde överraska mig när det gällde rättsskandalen Thomas Quick. Jag trodde aldrig att vi skulle få svar på den avgörande frågan varför detta kunde hända. Och, kan jag försäkra, jag trodde att jag aldrig mer skulle finna anledning att, efter mer än tio års tjatande, återkomma till ämnet - just därför att vi aldrig skulle få svar på frågan varför. [ ... ] Frågan varför såg ut att vara för evigt förborgad. Men de journalistiska undrens tid är tydligen inte förbi. I sin nyutkomna bok Mannen som slutade ljuga har journalisten Dan Josefsson [ ... ] faktiskt levererat svaret.”

  Jan Guillou, Aftonbladet

  ”Under läsningen tappar jag nästan andan. Kan det verkligen vara sant? Men Dan Josefsson har med enastående skicklighet lyckats avslöja det kollektiva vanvett som härskade på Säter när man skapade den falske massmördaren Thomas Quick.”

  Ingalill Mosander

  "Dan Josefsson har grävt fram ett äkta scoop och paketerat det i bokform. Dessutom är det skarpt och övertygande skildrat. Thomas Quick/Sture Bergwall hade erkänt trettionio mord och dömts för åtta när han för journalisten Hannes Råstam bekände att han inte alls var någon seriemördare. Han fick resning och friades från alla morddomar. Men varför blev det som det blev? Det måste vara den största gåtan och skandalen i svensk rättshistoria. Dan Josefssons svar: Den vårdgrupp som skulle hjälpa Sture Bergwall felbehandlade honom grovt och tvingade fram falska bekännelser under stark medicinering. Rättsväsendet svalde okritiskt allt.
  Man tror inte att det kan vara sant eller ens möjligt. Läs Dan Josefssons väldokumenterade bok och häpna."
  Jan Eklund, Dagens Nyheter

  "Dan Josefsson övertygar stort. (...) Mannen som slutade ljuga är ett minst lika stort av Läs mer

 9. Rättsskandalen!?, E-bok
  Rättsskandalen!?, E-bok
  E-bok
  116,00 kr

  Vi känner den som ÅRHUNDRADETS RÄTTSSKANDAL, historien om Sture Bergwall (alias Thomas Quick) som åren 1994–2001 dömdes skyldig till åtta mord han inte skulle ha begått men däremot erkänt i bekännelser som var så falska att ett barn borde ha genomskådat dem.
  Enligt den gängse föreställningen om rättsskandalen fälldes Sture Bergwall till ansvar för brotten utifrån manipulerade förundersökningar under ledning av en ohederlig åklagare biträdd av likaledes ohederliga tjänstemän, bland dem en förhörsledare som inte drog sig för att begå mened i rättssalarna.
  Skandalen avslöjades av den namnkunnige, numera framlidne journalisten Hannes Råstam som postumt har backats upp av de flesta ledande opinionsbildare i Sverige. I föreliggande volym ”Rättsskandalen?!” vänder Yrsa Stenius och den ansvarige förhörsledaren, kriminalinspektör Seppo Penttinen (numera pensionerad) upp och ned på den förhärskande historien om rättsskandalen som de anser falsk.
  En rättsskandal har förvisso ägt rum menar Stenius och Penttinen. Men den inträffade inte när Sture Bergwall utreddes, lagfördes och dömdes för mord. Den inträffade när Bergwall frikändes på det sätt som skedde: Sture Bergwall beviljades resning i mål efter mål och frikändes utan att på nytt ställas inför rätta. Bergwall förhördes knappt på de nya berättelser han levererade till stöd för sina anspråk på att ha blivit felaktigt dömd.
  I förloppet som ledde till att Sture Bergwall beviljades resning i samtliga mål där han dömts för mord, tog medierna aktivt parti, hävdar Yrsa Stenius i sitt inledande avsnitt. Till sist drev medierna rentav rättsväsendet framför sig till den punkt där alla åtal lades ned.
  Seppo Penttinen berättar för första gången utförligt om hur polisutredningen gick till – i motsats till allt som hävdats offentligheten. Penttinens skildring av 8 års utredningsarbete i ständig närkontakt med Sture Bergwall redovisar en unik erfarenhet som han är ensam om.

  Läs mer
 10. 107 knivhugg för att återupprätta heder, E-bok
  107 knivhugg för att återupprätta heder, E-bok
  E-bok
  17,40 kr

  Ett mord sker i Landskrona. Den unga kvinnan Maria Aydin hittas den 23 april död i sin lägenhet av sin 16-åriga bror, Marino. Han ringer polisen, och vittnar om att en maskerad man trängt sig in i lägenheten och mördat Maria. Men polisen börjar snart tvivla på hans historia.

  I vad som skulle koma att bli ett av deras svåraste fall får vi följa hur Landskronapolisen använder alla sina kunskaper inom teknisk bevisning och brott som förövas i hederns namn.

  Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.

  I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.
  Läs mer
 11. Anlagd brand i omtvistat hus, E-bok
  Anlagd brand i omtvistat hus, E-bok
  E-bok
  17,40 kr
  En fredagsmorgon i februari går larmet hos Danderyds brandkår. Det brinner i en villa på Kevinge Strand. Men samtidigt som brandkåren kommer fram till bostaden och försöker få branden under kontroll visar det sig att larmet inte kommer från en civilperson som de först trott. Det är istället en väktare, positionerad i villan bredvid, som har larmat. Polisen kopplas in och det visar sig snart att fallet är större än de först trott.

  Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.
  I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.
  Läs mer
 12. Gåtan Thomas Quick, E-bok
  Gåtan Thomas Quick, E-bok
  E-bok
  174,00 kr
  Den 2 oktober 1994 ringde journalisten Janne Mattsson på porten till den slutna avdelningen 36 på Säters sjukhus. Sedan dess har han regelbundet samtalat och brevväxlat med Thomas Quick. Janne Mattssons inträngande skildring av en seriemördares tankevärld är skrämmande läsning, men också miltals ifrån sensationspressens skriverier. Läs mer
 13. Quick - Den stora rättsskandalen, E-bok
  Quick - Den stora rättsskandalen, E-bok
  E-bok
  56,55 kr
  Mordrättegångarna mot Thomas Quick är Sveriges största rättsskandal genom tiderna. Quick erkände 33 mord och dömdes för åtta. Nerdrogad och förvirrad vallades han runt på påstådda mordplatser och gravgömmor. Inga vittnen hade sett honom. Inget kunde binda honom till brotten. Han dömdes enbart på sitt eget erkännande. Med all sannolikhet är han oskyldig till alla morden och de verkliga mördarna har gått fria. Hur kunde det gå så fel?

  Advokaten Pelle Svensson har gått igenom allt tillgängligt material och ger här en analys av hela »Quick­karusellen«. Sakta växer bilden fram av en urspårad psykoterapi, överdoser av psykofarmaka, havererat polisarbete, manipulerade rättegångar och en sektliknande grupp av »troende«. I början trodde de säkert att de hade att göra med en seriemördare av internationella mått. När de började förstå att Quick berättat sagor lades locket på. Och trycktes till ordentligt. Men de hade inte räknat med Quick själv. Nu söker han resning och vill att alla domarna rivs upp.
  Läs mer
 14. Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan, E-bok
  Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan, E-bok
  E-bok
  217,50 kr

  Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan ger en introduktion och mer av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskul-der. I denna bok beaktas lagstiftningen per den 1 juli 2019.
  Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveck-ling sedan det infördes på källskatteområdet 1968. Sedan dess har ett skattekon-tosystem introducerats, där bl.a. reglerna om uppkomsten av ansvaret i fråga infördes i 12 kap. 6 och 6 a §§ skattebetalningslagen. Den 1 januari 2012 inför-des en gemensam lag för i stort sett hela skatteförfarandet, skatteförfarandela-gen (2011:1244), som ersatte bl.a. skattebetalningslagen. I skatteförfarandelagen återfinns företrädaransvarsreglerna i 59 kap. 12-21 §§. Reglernas innehåll har dock behållits oförändrade, förutom framför allt att skatteförfarandelagen innebär att ansvaret för företrädaren knyts till skyldigheten att anmäla i stället för skyld-igheten att betala, när den juridiska personen inte har gjort anmälan om felaktigt godkännande för F-skatt till Skatteverket angående ett uppenbart anställningsför-hållande. I denna bok behandlas först de materiella reglerna om företrädaransva-ret och sedan förfarandebestämmelserna. En utförlig genomgång av rättspraxis beträffande företrädarbegreppet, de subjektiva rekvisiten för ansvar och särskilda skäl för befrielse från betalningsskyldighet ges också i boken. Avslutande syn-punkter ges på företrädaransvarsinstitutet och huruvida det behöver revideras, varvid flera förslag till forskning på området lämnas eller att institutet tas upp i samband med forskning på näraliggande områden.
  Jämfört med tidigare upplagor har denna bok tillförts mycket av författarens er-farenheter från den kurs i företrädaransvar som denne höll våren 2019 i regi av Institutet för juridisk utbildning (www.ifju.se).
  Info om denna bok och andra juridiska böcker författaren finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS) på www.forssen.com

  Läs mer
 15. Upphovsrätt och Internet, E-bok
  Upphovsrätt och Internet, E-bok
  E-bok
  346,55 kr
  Det här är en handbok för alla som handskas med upphovsrättsligt material som filmer, musik, bilder och texter på Internet. Målsättningen är att du efter att ha läst boken ska förstå vad upphovsrätt egentligen är och hur juridiken som rör upphovsrätten på Internet fungerar. Läs mer
 16. Immateriella tjänster, E-bok
  Immateriella tjänster, E-bok
  E-bok
  218,95 kr
  Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet till fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag till advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt till mäklare. Rättsområdet är i lag mestadels oreglerat och frågeställningarna är därför många.
  • Vad innebär uppdragstagarens metod- och informationsansvar?
  • Vem har bevisbördan för vilket arvode som avtalats?
  • Kan en svensk domstol ålägga en uppdragstagare att fullgöra en immateriell tjänst?
  • Hur bestäms ersättningen för en skada som uppdragstagaren vållat?
  • Hur tillämpas regeln om specialpreskription i 18 kap. 9 § handelsbalken?
  Ambitionen med denna kommenterade rättsfallsöversikt är att besvara dessa och många andra frågor och att samtidigt fylla den lucka som är förknippad med att en svensk rättsfallsöversikt över immateriella tjänster hittills saknats. Översikten vänder sig till både studenter och praktiskt verksamma jurister. Rättsfallsöversikten utgör en systematisk genomgång av Högsta domstolens centrala avgöranden på området avseende åren 1971-2005. Översikten är även försedd med utförliga förteckningar över förarbeten och doktrin. De refererade rättsfallen, ett sextiotal till antalet, är ordnade efter ämne.

  "Trots sitt begränsade format rymmer denna skrift rikhaltig och nyanserad information."
  Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet

  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
  Läs mer
 17. Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada, E-bok
  Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada, E-bok
  E-bok
  279,85 kr
  I denna bok ges en översiktlig beskrivning av det grundläggande försäkringsskyddet vid sjukdom och arbetsskada. Sådant försäkringsskydd tillhandahålls dels genom socialförsäkring och därtill angränsande offentligrättsligt reglerade ersättningsanordningar, dels genom kollektivavtalsgrundad försäkring.
  Framställningen riktar sig i första hand till läsare med behov av introducerande kunskap inom det aktuella området. Bokens övergripande karaktär och dess klara inriktning mot samordningen av förekommande ersättningskällor medför emellertid att den likväl kan nyttjas vid fördjupade studier i ersättningsrätt samt av jurister och andra befattningshavare med behov av överblick och ett säkrare handlag vid tillämpning av de rättsregler och avtal som styr den skadelidandes grundläggande rätt till föräkringsersättning vid sjukdom och arbetsskada.

  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
  Läs mer
 18. Rättsekonomi, E-bok
  Rättsekonomi, E-bok
  E-bok
  205,90 kr
  I denna grundläggande bok i rättsekonomi beskrivs hur ekonomisk teori kan tillämpas inom juridikens olika delar. På ett lättillgängligt sätt förklarar författarna hur juridiska regler inom avtalsrätt, konkurrensrätt, sakrätt, immaterialrätt och bolagsrätt kan förstås och analyseras från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Särskilt betonas juridikens roll som institution i marknadsekonomin och dess inverkan på marknadens funktionalitet.
  Boken är främst avsedd som lärobok inom högskoleutbildningar i ekonomi och juridik, men kan med behållning läsas av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.
  I denna upplaga har övningsuppgifter lagts till och i övrigt vissa redaktionella förändringar gjorts.
  "...en introduktionsbok som kan läsas på svenska och utan ekonomiska
  förkunskaper. Den för läsaren varsamt in i de rättsekonomiska tänkesätten."
  (Carl Martin Roos, Svensk Juristtidning)


  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
  Läs mer
 19. Allt som är mitt : Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse, E-bok
  Allt som är mitt : Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse, E-bok
  E-bok
  104,40 kr
  I Allt som är mitt : Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse gör Anna Svensson och Alexander Alvina Chamberland upp med föreställningen att sexuella övergrepp alltid förstör livet för den utsatte. De efterlyser ett samtal som i högre grad utgår från överlevarnas perspektiv, och kritiserar synen på våldtäkt som det värsta som kan hända en människa. Läs mer
 20. Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier  Andra upplagan , E-bok
  Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Andra upplagan , E-bok
  E-bok
  56,55 kr

  Företagare eller konsument? I sin licentiatavhandling vid Örebro universitet 2011 behandlade författaren den frågan beträffande huvudregeln för bestämningen av skattesubjektet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Problematiken då gällde i första hand huruvida den bestämningen av vem som är företagare momsmässigt sett är förenlig med huvudregeln i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) för bestämningen av beskattningsbar person, artikel 9.1 första stycket.

  I denna bok fortsätter författaren med samma ämne, men här undersöks bestämningen av skattesubjektet beträffande en av de särskilda bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Den bestämmelsen återfinns i 6 kap. 2 § som dels behandlar skattskyldigheten för delägare i enkla bolag och partrederier, dels innehåller en möjlighet för delägarna att låta en delägare såsom representant svara för redovisnings- och betalningsskyldigheten beträffande momsen i bolaget eller rederiet. Genom sin karaktär av särskild bestämmelse om skatt- och betalningsskyldighet är regeln i fråga – som i förevarande bok benämns representantregeln – inte av samma ekonomiska betydelse som huvudregeln för att bestämma skattesubjektet. Emellertid har representantregeln ett betydande ekonomiskt intresse. Det finns drygt 7 000 aktiva enkla bolag enligt SCB:s företagsregister. Dessutom finns det ett mörkertal beträffande oupptäckta enkla bolag. Representantregeln är dock av ett särskilt rättsvetenskapligt intresse på grund av att den berör ett mer klassiskt rättsvetenskapligt problem, nämligen beskattning och uppbörd i samband med rättsliga figurer – enkla bolag och partrederier – som inte utgör rättssubjekt. Skattskyldigheten ska även i detta fall vara förenlig med huvudregeln för vem som är beskattningsbar person enligt EU:s mervärdesskattedirektiv.

  Genom SFS 2013:368 frikopplades den 1 juli 2013 bestämningen av skattesubjektet enligt huvudregeln i mervärdesskattelagen från inkomstskattelagen, och yrkesmässig verksamhet ersattes med begreppet beskattningsbar person. Emellertid talar Regeringen och EUkommissionen förbi varandra beträffande den kritik som EU-kommissionen framförde 2008 angående bestämningen av avdragsrättens uppkomst enligt mervärdesskattelagen. Reformen 2013 behandlade inte användningen av begreppet skattskyldig, i stället för beskattningsbar person, för den bestämningen. EU-kommissionen kanske tror att kritiken har lett till en lösning genom reformen, men problemet kvarstår. En mer holistisk genomgång av användningen av begreppet skattskyldig i mervärdesskattelagen är således nödvändig. Denna bok visar även på att de särskilda problem som föreligger beträffande mervärdesskatt i enkla bolag och partrederier också kvarstår efter reformen 2013 – dessa har ännu inte berörts av lagstiftaren. I denna bok beaktas regler med ikraftträdande senast den 1 januari 2015.

  Författaren blev juris doktor den 26 april 2013 genom denna bok, som i första upplagan – jämte licentiatavhandlingen – utgjorde en sammanläggningsavhandling för erhållande av juris doktorsexamen vid Örebro universitet.

  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida