Balans Företagsekonomi 2, digital, elevlic. 6 mån

Balans Företagsekonomi 2 är ett heltäckande digitalt läromedel med både fakta och övningar tydligt kopplat till de centrala delarna och kunskapskraven i kursen Företagsekonomi 2 på gymnasiet.

I Balans Företagsekonomi 2 digitalt läromedel finns
• interaktivt och multimodalt innehåll
• övningar på nivåerna grönt, blått och svart
• stöd för smart studieteknik
• omfattande lärarmaterial


Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

258 kr

Mer information

ISBN 9789140695055
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Inger Cleland, Stephan Löwenhielm, Helena Palmheden, Katarina Synnergård
Upplaga 1
Enhet pages
Språk Svenska
Mediatyp Onlineprodukt
Thickness (mm) 0
Width (mm) 0

Detaljer

Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. Balans Företagsekonomi är ett läromedel som från grunden är utvecklat utifrån gymnasiets kurser Företagsekonomi 1 och 2, och har en tydlig koppling till de centrala delarna.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Balans Företagsekonomi 2 förfogar eleven över fakta och övningar i en och samma produkt. Här fördjupas elevens kunskaper i att starta och driva företag. Eleven vidgar sin förståelse för marknadsföring, bokföring och företagens roll i samhället i nutid, historiskt och internationellt. Läromedlet följer samma strukturella grundidé som Balans Företagsekonomi 1. Åtta olika områden speglar det centrala innehållet i kursplanen Företagsekonomi 2.

Interaktivt och multimodalt
Balans innehåller exempelvis pedagogiska filmer som förklarar företagsekonomiska moment och ger eleven ett extra stöd i sin inlärningsprocess.

Övningar
Eleven får tillgång till en mängd självrättande övningar till exempel rör kalkylering, budgetering kontering och bokföring. Övningarna utgår från de tre olika nivåerna grönt, blått och svart.

• Gröna övningar ger eleven grunden i inlärningsprocessen
• Blå övningar där eleven applicerar och befäster sina kunskaper
• Svarta övningar som kräver mer av eleven än de gröna och blå. Eleven visar sina kunskaper mer utförligt och nyanserat. Här är nyckelorden självständighet, reflektion, nyanser och samband

Lärarstöd
Balans innehåller ett fylligt lärarmaterial med bland annat lösningskommentarer, provbank och ett snyggt, redigerbart presentationsmaterial. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten för varje elev.

Personlig lärupplevelse
Med Balans får du alla de fördelar som finns på datorn, plattan eller mobilen. Det digitala läromedlet är fullt av smarta funktioner, som till exempel möjlighet att lyssna på texten (talsyntes) och att kommunicera med varandra. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. I Balans tydliggörs elevens kunskapsresa och hjälper eleven att se vad hen behöver göra för att nå kursens olika kunskapsnivåer.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.