Utkik 7-9 Religion Interaktiv elevbok 12 mån

Utkik Religion 7–9 Interaktiv elevbok är uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 11. Den berättande texten kompletteras med rikligt med uppgifter kopplade till förmågorna. Dessutom finns sammanfattningsfilmer, självrättande ”Koll på kapitlet”- och ordkunskapsfrågor samt fördjupningstexter. Varje månad publiceras en aktuell fråga i Månadens Utkik. Studiestöd finns på arabiska.
Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

198 kr

Mer information

ISBN 9789140683588
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Hans Olofsson, Rolf Uppström
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Utkik 7–9 Religion Interaktiv elevbok är ett komplett digitalt läromedel för årskurs 7–9. Texten är uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 11 och alla kapitel innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar förmågorna, som att tolka urkunder och resonera kring moraliska frågor utifrån etiska modeller. Varje kapitel avslutas med en sammanfattningsfilm samt repetitions- och reflektionsfrågor. Filmerna kan även användas som ingång till kapitlet. ”Koll på kapitlet”-frågor ger eleverna möjlighet att på egen hand se om de fått med sig det viktigaste i varje avsnitt. För att stötta eleverna när det gäller ordförståelse finns rikligt med självrättande övningar som tränar ämnesord men också andra svåra ord.

Alla kapitel inleds med en övergripande introduktion som konkretiserar innehållet och väcker elevernas intresse.
Boken innehåller också bildfilmer från olika heliga byggnader.

I Månadens Utkik publiceras varje månad en aktuell händelse eller fråga. Innehållet ger en fördjupad bakgrund och i anslutning till texten finns diskussionsfrågor.

I Utkik 7–9 Interaktiva böcker ingår studiestöd på arabiska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet i boken samt den inlästa texten på svenska. Studiestödet aktiveras via ILT.

Utkik Religion passar dig som:

  • söker material som är framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ha ett material som innehåller urkunder och källor
  • tar upp etiska modeller
  • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han eller hon behöver

Författare till Utkik Religion är Hans Olofsson och Rolf Uppström samt Senait Bohlin och Kerstin Martinsson.

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11. Alla ämnen: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns både som interaktiv bok och som tryckt bok. Till varje ämne finns också digitalt lärarmaterial med bland annat stöd för planering och bedömning.