Utkik 7-9 Religion Elevwebb Individlicens 12 mån

Utkik Religion Elevwebb innehåller kompletterande material till Utkik Religion Grundbok. Här finns sammanfattande genomgångsfilmer och självrättande "koll på kapitlet"- och ordkunskapsfrågor.


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

60 kr

Mer information

ISBN 9789140680884
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Hans Olofsson, Rolf Uppström
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form av en lärarwebb. Utkik finns också som interaktiva elev- och lärarböcker.

Innehållet i Utkik Religion Grundbok är uppbyggt kring det centrala innehållet i Lgr 11. Alla kapitel innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som hjälper eleverna att träna mot kunskapskraven. Varje kapitel avslutas med sammanfattning, viktiga ord samt repetitions- och reflektionsfrågor.

Utkik Religion Elevwebb kompletterar grundboken genom att det till alla kapitel finns sammanfattande genomgångsfilmer och ”koll på kapitlet”-frågor. Genomgångsfilmerna kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition.

Eftersom bristande ordförståelse ofta kan vara en bidragande orsak till att elever inte når målen, så finns särskilda självrättande ordövningar.

Utkik Religion passar dig som:

  • söker material som är framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ha ett material som innehåller uppgifter som tränar mot kunskapskraven
  • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han eller hon behöver

    Författare till Utkik Religion är religionslärarna Hans Olofsson, Stockholm och Rolf Uppström, Göteborg samt Senait Bohlin, Lund och Kerstin Martinsson, Malmö.