Utkik 7-9 Historia Elevwebb Individlicens 12 mån

Utkik Historia Elevwebb innehåller kompletterande material till Utkik Historia Grundbok. Här finns sammanfattande genomgångsfilmer och självrättande koll på kapitlet- och ordkunskapsfrågor, samt fördjupningstexter, bildanalyser samt förklarande genomgångar av kartor och diagram.


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

60 kr

Mer information

ISBN 9789140680808
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Kerstin Martinsson, Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.

Utkik Historia Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Utkik Historia. Elevwebben kompletterar grundboken genom att det till alla kapitel finns sammanfattande genomgångsfilmer och ”koll på kapitlet”-frågor. Genomgångsfilmerna kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition. Eftersom bristande ordförståelse ofta kan vara en bidragande orsak till att elever inte når målen, så finns särskilda självrättande ordövningar. Dessutom finns också en del fördjupningstexter, bildanalyser av några av bokens bilder, och förklarande genomgångar av kartor och diagram.

Utkik historia i korthet:
• tränar de förmågor som finns i kursplanen
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
• underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar
• stöder i arbetet med planering, utvärdering och bedömning