Utkik 7-9 Historia Elevwebb Individlicens 12 mån

Utkik Historia Elevwebb innehåller kompletterande material till Utkik Historia Grundbok. Här finns sammanfattande genomgångsfilmer och självrättande koll på kapitlet- och ordkunskapsfrågor, samt fördjupningstexter, bildanalyser samt förklarande genomgångar av kartor och diagram.


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

60 kr

Mer information

ISBN 9789140680808
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Kerstin Martinsson, Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik finns också som interaktiva elev- och lärarböcker.

Utkik Historia Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Utkik Historia. Elevwebben kompletterar grundboken genom att det till alla kapitel finns sammanfattande genomgångsfilmer och ”koll på kapitlet”-frågor. Genomgångsfilmerna kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition. Eftersom bristande ordförståelse ofta kan vara en bidragande orsak till att elever inte når målen, så finns särskilda självrättande ordövningar. Dessutom finns också en del fördjupningstexter, bildanalyser av några av bokens bilder samt förklarande genomgångar av kartor och diagram.

Utkik Historia passar dig som:

  • söker material som är framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ha ett material som innehåller källor
  • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han eller hon behöver

Författare till Utkik Historia är historielärarna Erik Nilsson, Söderköping, Hans Olofsson, Stockholm och Rolf Uppström, Göteborg samt Kerstin Martinsson, Malmö.