Utkik 7-9 Geografi Interaktiv elevbok 12 mån

Utkik 7–9 Geografi Interaktiv bok är uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 11. Den berättande texten kompletteras med rikligt med uppgifter kopplade till förmågorna. Dessutom finns sammanfattningsfilmer, självrättande ”Koll på kapitlet”- och ordkunskapsfrågor samt fördjupningstexter. Varje månad publiceras en aktuell fråga i Månadens Utkik. Studiestöd finns på arabiska.


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

198 kr

Mer information

ISBN 9789140682338
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Bo Andersson
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Utkik 7–9 Geografi Interaktiv elevbok är ett komplett digitalt läromedel för årskurs 7–9. Texten är uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 11. Kartor, tabeller och diagram underlättar förståelsen. Texten kompletteras med ett stort antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar förmågorna, som till exempel att använda kartor och analysera sammanhang, orsaker och konsekvenser. Varje kapitel avslutas med en sammanfattningsfilm och repetitions- och reflektionsfrågor. Filmerna kan även användas som ingång till kapitlet. ”Koll på kapitlet”-frågor ger eleverna möjlighet att på egen hand se om de fått med sig det viktigaste i varje avsnitt. För att stötta eleverna när det gäller ordförståelse finns rikligt med självrättande övningar som tränar ämnesord men också andra svåra ord.

Alla kapitel inleds med en händelse ur verkligheten som konkretiserar innehållet och väcker elevernas intresse och engagemang.

I Månadens Utkik publiceras varje månad en aktuell händelse eller fråga. Innehållet ger en fördjupad bakgrund och i anslutning till texten finns diskussionsfrågor.

I Utkik 7–9 Interaktiva böcker ingår studiestöd på arabiska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet i boken samt den inlästa texten på svenska. Studiestödet aktiveras via ILT.

Utkik Geografi passar dig som:

  • söker material som är framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ha ett material som utmanande geografiska övningar
  • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han eller hon behöver

Författare till Utkik Historia är Bo Andersson och Anna Windirsch.

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11. Alla ämnen: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns både som interaktiv bok och som tryckt bok. Till varje ämne finns också digitalt lärarmaterial med bland annat stöd för planering och bedömning.