Utkik 4-6 Biologi Interaktiv elevbok 12 mån

Utkik är en läromedelsserie i NO och SO för årskurs 4-6, framtaget utifrån Lgr 11. Utkik 4-6 Biologi  innehåller faktatext, frågor, repetitionssidor samt sammanfattningar. Välj om du vill jobba med stadieböckerna tillsammans med den interaktiva lärarboken eller om du vill jobba helt digitalt med de interaktiva böckerna.


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

158 kr

Mer information

ISBN 9789140686107
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Gleerups
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Utkik är en läromedelsserie i NO och SO för årskurs 4-6. Med Utkik får du som lärare stor frihet med många valmöjligheter för din undervisning, samtidigt som du är trygg i ett komplett läromedel som ger dig det stöd du behöver. Välj om du vill jobba med stadieböckerna tillsammans med den interaktiva lärarboken eller om du vill jobba helt digitalt med de interaktiva böckerna.

Utkik 4-6 Biologi Interaktiv elevbok omfattar större delen av det centrala innehållet baserat på Lgr 11 för årskurs 4-6.
I den interaktiva boken varvas faktatext med diskussionsfrågor, filmlänkar och uppgifter till eleverna. Varje större avsnitt inleds alltid med tydliga mål samt viktiga ord och begrepp som bör poängteras under arbetets gång.

I den interaktiva boken tränar eleverna begrepp och ordkunskap med hjälp av återkommande, självrättande övningar.  Diskussions- och repetitionsfrågor som kan besvaras muntligt, skriftligt på papper eller direkt i datorn hjälper eleverna att befästa sina kunskaper. De större avsnitten avslutas alltid med en ordlista samt en sammanfattningssida. Sammanfattningens text finns även som korta filmer.

Utkik 4-6 Biologi innehåller:

 • Natur och samhälle
  – Växter, djur och vår natur och hur dessa hör samman i olika ekosystem. Fotosyntes, förbränning och allemansrätten. Betydelsen av en hållbar utveckling, tas upp ur ett elevnära – och ur ett vidare perspektiv.
 • Kropp och hälsa
  – Människans olika organs utseende, funktion samt hur organen samverkar. Pubertet, identitet och kärlek samt hälsa.
 • Biologin och världsbilden
  – Finns integrerat inom Natur och samhälle och Kropp och hälsa.
 • Biologins metoder och arbetssätt
  – Eleverna får möta olika sätt att planera och utföra en undersökning.

Utkik Biologi passar dig som:

• söker ett nytt, modernt och flexibelt läromedel som hjälper mig att göra undervisningen rolig och inspirerande
• vill kunna stimulera olika lärstilar med hjälp av såväl det tryckta materialet som det digitala

Utkik 4-6 Biologi finns också som tryckt bok.