TitaNO Fysik Interaktiv elevbok 12 mån

Bli först med att recensera denna produkt

Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

198 kr
ELLER

ÖversiktTitaNO Fysik Interaktiv elevbok är ett digitalt lärverktyg i fysik för grundskolans årskurs 6/7-9, helt anpassat till Lgr11. Varje kapitel är uppdelat i en basdel och en fördjupningsdel (Lär mer). Valda delar av texten kompletteras av animationer som fungerar som lektionsgenomgångar och klargör olika fysikaliska skeenden. Elevboken innehåller också ett stort antal interaktiva, självrättande frågor.

Interaktiva böcker

Denna bok är en interaktiv bok. Interaktiva böcker är en digital produkt där du som kund köper en licens för att använda boken. Licensen leverars oftast via e-post dagen efter att man gjort sin beställning. Läs mer>>

Detaljer

TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. Lärarmaterialet innehåller en riklig mängd laborationer och andra praktiska övningar. Till varje kapitel finns provuppgifter som testar förmågorna och som hjälper dig med bedömningsarbetet.

Kapitlen i TitaNO Fysik Interaktiv elevbok är uppbyggda på samma sätt som i den tryckta boken med en basdel och en Lär mer-del. Bokens text kompletteras med introduktionsfilmer som ger eleverna god översikt av vad de olika kapitlen behandlar. Det finns också animationer som underlättar förståelsen av olika fysikaliska skeenden.

I TitaNO Fysik Interaktiv elevbok finns täta frågekontroller där eleverna kan testa sig på det de läst. Dessa är av två slag: ”Testa dig” och ”Förklara & resonera”. Testa dig är enklare frågor kopplade till textens innehåll. Förklara & resonera är av mer utmanande karaktär där eleverna kan behöva använda andra källor när de ska förklara begreppen och föra egna resonemang. Dessa frågor kan du som lärare välja att bedöma om du vill. Sist i kapitlen finns repetitionsfrågor som är självrättande. Samtliga frågor kan besvaras digitalt av eleverna.

Författare är Ingrid Monthán, matematik- och fysiklärare med mångårig erfarenhet från olika grundskolor, senast Bjärehovskolan i Bjärred.

Mer information

ISBN 9789140682536
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Ingrid Monthán
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt