TitaNO Biologi Interaktiv elevbok 12 mån

TitaNO Biologi interaktiv elevbok är ett digitalt lärverktyg i biologi för grundskolans årskurs 6/7-9, helt anpassat till Lgr11. Varje kapitel är uppdelat i en basdel och en fördjupningsdel (Lär mer). Texten kompletteras av kapitelvisa introduktionsfilmer som ger eleverna en god översikt av kapitlet handlar om. Elevboken innehåller också ett stort antal interaktiva, självrättande frågor.


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

198 kr

Mer information

ISBN 9789140682413
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Anders Henriksson
Artist Nej
Bandtyp Nej
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet Nej
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Priser Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) Nej
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) Nej

Detaljer

Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. Lärarmaterialet innehåller en riklig mängd laborationer och andra praktiska övningar. Till varje kapitel finns provuppgifter som testar förmågorna och som hjälper dig med bedömningsarbetet.

Kapitlen i TitaNO Biologi interaktiv elevbok är uppbyggda på samma sätt som i den tryckta boken med en basdel och en Lär mer-del. Bokens text kompletteras med introduktionsfilmer som ger eleverna god översikt av vad de olika kapitlen behandlar. Det finns också animationer som underlättar förståelsen av olika biologiska skeenden.

I TitaNO Biologi interaktiv elevbok finns täta frågekontroller där eleverna kan testa sig på det de läst. Dessa är av två slag: ”Testa dig” och ”Förklara & resonera”. Testa dig är enklare frågor kopplade till textens innehåll. Förklara & resonera är av mer utmanande karaktär där eleverna kan behöva använda andra källor när de ska förklara begreppen och föra egna resonemang. Dessa frågor kan du som lärare välja att bedöma om du vill. Sist i kapitlen finns repetitionsfrågor som är självrättande. Samtliga frågor kan besvaras digitalt av eleverna.

Författare är Anders Henriksson med gedigen lärarbakgrund från både grundskola och gymnasium och tillika naturfotograf.

Andra kunder köpte också