Teknik 1 Interaktiv lärarbok 12 mån

I Teknik 1 interaktiv bok hittar du till exempel bildspel och interaktiva frågor integrerade i faktabokens texter - placerade där de hör hemma. Talsyntes, anteckningsfunktion och ett bildbibliotek gör den interaktiva boken till ett helt unikt lärverktyg med enorma möjligheter att bredda och variera undervisningen. Den interaktiva lärarboken gör det dessutom enkelt för dig att lägga till och dela eget material samt att följa dina elevers resultat.


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

438 kr

Mer information

ISBN 9789140686640
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Johnny Frid
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Teknik 1 är upplagd för att följa projektarbetets naturliga gång: idé och behovsanalys följs av ritteknik, presentation och prototyptillverkning. Lönsamhetskalkyler, val av tillverkningsmetod och marknadsföring leder till försäljning, och cirkeln sluts med ett resonemang om avveckling och återvinning. Olika tekniska moment förklaras från grunden och det viktiga samspelet mellan teknik, människa och samhälle analyseras. Det pedagogiska upplägget ger dina elever en bra bas för fortsatta studier och förståelse för hur tekniska kunskaper används i praktiken.

I Teknik 1 interaktiv bok hittar du till exempel bildspel och interaktiva frågor integrerade i faktabokens texter - placerade där de hör hemma. Talsyntes, anteckningsfunktion och ett bildbibliotek gör den interaktiva boken till ett helt unikt lärverktyg med enorma möjligheter att bredda och variera undervisningen. Den interaktiva lärarboken gör det dessutom enkelt för dig att lägga till och dela eget material samt att följa dina elevers resultat.