Språkgalleriet Läsa skönlitteratur

Språkgalleriet - Läsa skönlitteratur är ett arbetsmaterial syftar både till att främja lusten att läsa och utveckla läsförståelsen på djupet. Det innehåller färdiga arbetsblad och inspiration till hur man kan arbeta med skönlitteratur. Materialet är utformat för att kunna användas både vid enskild och vid gemensam läsning.

Språkgalleriet - Läsa skönlitteratur ingår i en serie.

 


Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

677 kr

Mer information

ISBN 9789140682000
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status Nej
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Anna Östlin Pagh, Bibbi Rasmusson
Artist Nej
Bandtyp Spiral
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde 0
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materi-alet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Författarna har strävat efter att i hög grad utveckla elevernas språk i meningsfulla sammanhang, där elevernas egna röster är viktiga. I serien finns kopieringmaterial och arbetsböcker som kan kombineras på olika sätt så att uppgifterna passar dina elever och din undervisning. Övningarna går att arbeta med på egen hand, parvis eller gemensamt i klassen.

Språkgalleriet - Läsa skönlitteratur är ett arbetsmaterial syftar både till att främja lusten att läsa och utveckla läsförståelsen på djupet. Arbetsmaterialet bygger på kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk åk 1-3 i Lgr11 och är ett stöd för lärare som vill arbeta med utgångspunkt i skönlitteratur.

Det innehåller färdiga arbetsblad och inspiration till hur man kan arbeta med skönlitteratur. Materialet är utformat för att kunna användas både vid enskild och vid gemensam läsning.

Övningarna bygger på bedömningsmatriser för bland annat högläsning, återberättande och textförståelse och är ett stöd för både lärare och elever. Genom att utveckla lässtrategier och arbeta med skönlitteratur på djupet ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja strukturer i texter och förstå dess budskap.

Språkgalleriet passar dig som:
• söker ett målrelaterat lärverktyg med en tydlig struktur
• vill ha ett flexibelt material där du själv väljer det som passar dina elever och din undervisning
• vill erbjuda dina elever ett meningsfullt sammanhang i vilket deras språk kan utvecklas med hjälp av tydliga stödstrukturer

Författare till Språkgalleriet - Läsa skönlitteratur är Bibbi Rasmusson och Anna Pagh, båda lärare grundskolans tidigare årskurser.