Skogsbruk på samhällets villkor. Skogsskötsel och skogspolitik under 150 år

Bli först med att recensera denna produkt

Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: Slut i lager

104 kr

Översikt


Högaktuell i maj 2012 som en av källorna till DN:s artikelserie Skogen vi ärvde.

Den första sammanhängande historiken om skogsskötseln och skogspolitiken i Sverige. Det ligger 4 år av forskning bakom denna bok.

Liksom boken Ekologi, skog och miljö finns ingen liknande historisk skildring av skogsbrukets historia.

Innehållet är högaktuellt, det åberopas i uppsatser och doktorsavhandlingar vid universitet, och används som uppslagsverk av skogsintresserade.

Omslagsbilden - ett verk av René Magritte - är intressant och ironiskt. Det skildrar hur mörkklädda män i en skog med spikraka träd granskar och väger hur samhällets villkor - skogslagarna- skogslagarna uppfylls.

Upplagan håller på att ta slut och någon nytryckning av boken kan knappast ske..

Boken Skogsbruk på samhällets villkor, Skogsskötsel och skogspolitik under 150 år handlar om "allt" i skogsbruket från 1850 till 2000-talets början. Författare är Karl-Göran Enander som blev jägmästare 1956 och promoverades till hedersdoktor vid Skogsfakulteten 2006.

Förutom skogsskötsel och skogsvårdslagar handlar boken om skogsbrukets och skogsindustrins tekniska och ekonomiska utveckling, skogsbruk hos olika ägarekategorier, skogsforskning, miljövård, idérörelser m. m. Utvecklingen beskrivs i ett allmänpolitiskt och nationalekonomiskt sammanhang.


"Karl-Göran Enanders skrifter erbjuder en mycket initierad och välbalanserad beskrivning av skogsbrukets, skogspolitikens och skogsforskningens utveckling". Det skriver Jan-Erik Hällgren. Dekanus vid Skogsvetenskapliga fakulteten.

I boken skildras bland annat bolagens köp av skogshemman på 1800-talet och den klondyke-stämning som då rådde, och andra världskrigets planhushållning i skogen. Det berättas också om den stora "skogsrestaurering" som startade i Sverige omkring 1950, då det exploaterande skogsbrukandet övergavs och en uthållig skogsproduktion infördes.
Stort utrymme ägnas åt den långvariga miljökonflikten under 1970-talet, då skogsbrukets metoder starkt kritiserades av miljörörelsen. Det gällde främst kalhyggen och flygbesprutning med hormoslyr. Händelseförloppet därefter när miljöfrågorna vann terräng skildras utförligt.

Detaljer

I boken Skogsbruk på samhällets villkor, Skogsskötsel och skogspolitik under 150 år skildrar Karl-Göran Enander skogsbrukets utveckling från 1850 till 2000-talets början. Författaren är jägmästare och hedersdoktor vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Han beskriver detaljerat hur en mängd omvärldsfaktorer påverkat denna utveckling, bl.a. politik, ekonomi, skogsindustrins utbyggnad, skogsforskningens framsteg, teknisk utveckling i skogen, miljörörelsens framväxt och dess betydelse för naturvårdshänsynen i skogen.

Skogsstyrelsen skriver i sin tidning "att det är den första sammanhängande historiken över skogsskötseln och skogspolitiken. En sådan skildring har hittills saknats." Också genom den allsidiga omvärldsanalysen om det historiska skeendet representerar boken något nytt.

Ur innehållet. Under 1800-talet exploaterades skogarna i jakt på virke till sågverk och massabruk. Skogsvården var satt på undantag, och mängden växande skog sjönk i hela landet. För att försäkra sig om råvara till skogsindustrin köpte skogsbolagen upp miljontals hektar hemmansskogar, vilket orsakade politisk strid och allmän kritik under många år. Över 100 år sedan är detta fortfarande ett spektakulärt samtalsämne. Farhågor för virkesbrist för skogsindustrin låg bakom den första nationella skogsvårdslagen 1903. Denna utvidgades, men först vid 1900-talets mitt övergavs det exploaterande skogsbruket. Då infördes bestämmelser om uthållig skogsproduktion, vilket var ett första steg mot ett hållbart skogsbruk. Det är få som vet eller tänker på att skogarna exploaterades så långt in i modern tid.

Något som många inte heller känner till är att miljöfrågorna hade låg prioritet fram till 1960-talet. Under 1970-talet fick emellertid särskilt de större skogsägarna utstå kritik för sina metoder, såsom stora kalhyggen, användning av kemiska medel m.m. Resultatet blev att miljöfrågorna därefter fick allt större plats. Hänsynen till naturvården i skogsskötseln blev större, naturreservat bildades etc. Under 1990-talet bestämdes att miljömålet för skogsbruket skulle ha samma tyngd som produktionsmålet. Därmed hade man utvidgat begreppet hållbart skogsbruk.

Mer information

ISBN 9789163383274
Förlag Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
Författare Karl-Göran Enander
Bandtyp Inbunden
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Bok