Prima Formula 6 Lärarhandl : Lärarhandledning

Med forskning som grund stöttar handledningen i såväl undervisning som inför nationella prov, bedömning och betygsättning.

Handledningen passar dig som vill:

 • föra utvecklande matematiska samtal
 • ha en uppslagsbok när elever får problem eller behöver utmaningar
 • ha nyckeluppgifter till kapitlen som eleverna bör göra
 • ha stöd inför nationella prov och betygssättning , formativ självbedömning

Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

1 314 kr

Mer information

ISBN 9789140685179
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Bo Sjöström, Jacob Sjöström
Artist Nej
Bandtyp Spiral
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde 0
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med författarens forskningsstudier som grund får eleverna mycket goda möjligheter att inte bara nå kunskapsmålen och utveckla förmågorna enligt Lgr11, utan även att få en så god förståelse att högre betyg uppnås. I serien finns också Prima Matematik F-3 och Formula Matematik 7-9. Lärarhandledning 6 ger utmärkt stöd inför nationella prov, problemlösning och betygsättning.

Innehåll och upplägg

Del 1 –  Allmänt om Prima Formula

Del 2 – Författarnas kommentarer till elevboken:

 • Stöd kring elevuppgifter
 • Förslag till matematiska samtal
 • Facit till Aktiviteter, Tänk efter, Diagnoser och Utmaningar
 • Sista uppgiften i Rep utformad som en provuppgift med formativ Själv- och kamratbedömning som kopieringsunderlag

Del 3 –  Gruppledtrådar
Kopieringsunderlag som tränar eleverna i strategiskt tänkande och lärande i samspel med andra

Del 4 –  Mål, Kunskapskrav, Prov- och bedömningsunderlag

 • Målmatris kopplad till elevboken
 • Ett prov i två delar, utformade som nationellt prov, med bedömningsförslag likande de nationella provens, med koppling till betyg och vilka förmågor som krävs.

Del 5 – Kopieringsunderlag och facit

Prima Formula lärarhandledning passar dig som vill:

 • föra utvecklande matematiska samtal
 • ha en uppslagsbok när eleverna stöter på problem eller behöver extra utmaningar
 • ha stöd gällande vad som är viktigt att eleverna förstår för att nå kapitlens mål och vilka uppgifter som är särskilt utvecklande för att nå dessa mål
 • arbeta med formativ bedömning
 • få prov som är utformat som nationellt prov med koppling till betygen och förmågor


Bo Sjöström har arbetat vid Malmö högskola, klassrumsforkning samt konstruerat nationella prov. Jacob Sjöström är matematikutvecklare och undervisar på Dammfriskolan i Malmö. Kristina Sörensson undervisar på Vårfruskolan i Lund.

Tillsammans ger författarna oss en forskningsbaserad serie som står på en verklighetsanpassad grund, så att eleverna når långt i sin matematikutveckling.