Prima Formula 6 Interaktiv lärarbok 12 mån

Bli först med att recensera denna produkt

Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

590 kr
ELLER

Översikt


Med forskning som grund stöttar den interaktiva lärarboken läraren i såväl undervisning som dokumentation och bedömning.


Handledningen passar dig som vill: • föra utvecklande matematiska samtal
 • ha en uppslagsbok när elever får problem eller behöver utmaningar
 • veta vad eleverna bör förstå och arbeta med för att nå målen
 • arbeta med prov liknande nationella prov samt med formativ bedömning

Interaktiva böcker

Denna bok är en interaktiv bok. Interaktiva böcker är en digital produkt där du som kund köper en licens för att använda boken. Licensen leverars oftast via e-post dagen efter att man gjort sin beställning. Läs mer>>

Detaljer

I Prima Formula 6 Interaktiv lärarbok finns allt som finns i den interaktiva elevboken samt lärarhandledning.
Lärarhandledningen innehåller bland annat:

 • Allmänt om Prima Formula
 • Stöd kring elevuppgifter
 • Förslag till matematiska samtal
 • Facit till Aktiviteter, Tänk efter, Diagnoser och Utmaningar
 • Sista uppgiften i Rep utformad som en provuppgift med formativ Själv- och kamratbedömning som kopieringsunderlag
 • Gruppledtrådar
 • Kopieringsunderlag som tränar eleverna i strategiskt tänkande och lärande i samspel med andra
 • Målmatris kopplad till elevboken
 • Ett prov i två delar, utformade som nationellt prov, med bedömningsförslag likande de nationella provens, med koppling till betyg och vilka förmågor som krävs
 • Kopieringsunderlag och facit

Prima Formula lärarhandledning passar dig som vill:

 • föra utvecklande matematiska samtal
 • ha en uppslagsbok när eleverna stöter på problem eller behöver extra utmaningar
 • ha stöd gällande vad som är viktigt att eleverna förstår för att nå kapitlens mål och vilka uppgifter som är särskilt utvecklande för att nå dessa mål
 • arbeta med formativ bedömning
 • få prov som är utformat som nationellt prov med koppling till betygen och förmågor

Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med författarens forskningsstudier som grund får eleverna mycket goda möjligheter att inte bara nå kunskapsmålen och utveckla förmågorna enligt Lgr11, utan även att få en så god förståelse att högre betyg uppnås. I serien finns också Prima Matematik F-3 och Formula Matematik 7-9. Lärarhandledning 6 ger utmärkt stöd inför nationella prov, problemlösning och betygsättning.


Bo Sjöström har arbetat vid Malmö högskola, klassrumsforskning samt konstruerat nationella prov. Jacob Sjöström är matematikutvecklare och undervisar på Dammfriskolan i Malmö. Kristina Sörensson undervisar på Vårfruskolan i Lund.

Tillsammans ger författarna oss en forskningsbaserad serie som står på en verklighetsanpassad grund, så att eleverna når långt i sin matematikutveckling.

Mer information

ISBN 9789140689658
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Bo Sjöström, Jacob Sjöström
Artist Nej
Bandtyp Nej
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet Nej
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Priser Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) Nej
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) Nej