Prima Formula 6 Elevbok inkl dvd 1:a upplaga

Prima Formula 6
Med forskning som grund stimuleras eleverna i att upptäcka mönster, utnyttja samband, välja logiska strategier och föra matematiska samtal. På dvd:n finns färdighetsträningen.

I bok 6 finns det unika Kapitel 4, uppdelat efter läroplanens sex områden. Eleverna upptäcker om och var kunskapsluckor finns via diagnoser. De utvecklas med reparations-/repetitionsuppgifter när och om det behövs. Sista uppgiften i alla diagnoser visar betygspoäng (i diagnosen för problemlösning visar alla uppgifter betygspoäng).

Kap 6 ger dig som lärare mycket gott stöd i betygssättningen där eleverna tränar, utvecklar och visar sina förmågor.

Prima Formula passar dig som vill ge eleverna:

  • tilltro till sitt kunnande
  • konkret och abstrakt arbete
  • arbete med formativ bedömning och
  • trygghet inför nationella prov och betygsättning

Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

348 kr

Mer information

ISBN 9789140682406
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Bo Sjöström, Jacob Sjöström, Kristina Sörensson
Artist Nej
Bandtyp Board book
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde 0
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

OBS! Ny upplaga av Prima Formula 6 utkommer aug 2017! Isbn: 40693584

Prima Formula ger eleverna tro på sin egen förmåga. I konkreta laborationer och matematiska resonemang skapas en förståelse för matematiken. Eleverna får ett problemlösande förhållningssätt då de tränas i att upptäcka mönster, utnyttja samband och välja logiska metoder och strategier. Boken till åk 6 har sex kapitel.

Kap 1, 2 och 3 innehåller en grunddel med bland annat Aktiviteter, Lösa problem och Tänk efter. Diagnoserna ger vägledning för val av Spår 1 eller 2.

Kap 4 är uppdelad efter läroplanens sex områden. Här testar och utvecklar eleverna sina kunskaper inför nationella proven. Kapitlet är självgående för eleverna, så att du som lärare ska kunna koncentrera dig på de elever som behöver extra stöd.

Kap 5 repeterar viktiga områden som eleverna har arbetat med i åk 4-6.

Kap 6 innehåller problemlösning och problemlösningsstrategier i två nivåer.

På dvd-skivan finns filmer och fördighetsträning. Läxor till de tre första kapitlen finns längst bak i boken. 

Utmärkande för Prima Formula, jämfört med andra matteböcker på marknaden:

Laborationer, så kallade Aktiviteter, ligger i elevboken när ett nytt begrepp presenteras. Färdighetsträningen finns på dvd, där även filmer kring kapitlets matematik ligger. Fundera-uppgifter kan läraren använda för att skapa utvecklande samtal i klassrummet, där eleverna får sätta ord på sina tankar, argumentera för sina metoder samt lyssna till andra elevers matematiska resonemang. Lösa Problem- och Tänk Efter-uppgifter ger liknande resonemang som Fundera-uppgifterna, men är tänkta att eleverna ska arbeta ensamma eller två och två med. Något Extra-uppgifterna kan användas som buffert för elever som räknar snabbt, men kan också användas i helklass, då de innehåller lite mer "krydda", bland annat uppgifter med historisk anknytning.Diagnoser finns efter grunddelarna i kap 1-3 och leder till val av Spår 1 (repetitions-) eller Spår 2 (utmaningssidor kopplade till grunddelen).

Efter kapitel 2 kommer några sidor Rep, som knyter samman matematiska områden. Den sista uppgiften som är formulerad som en nationell prov-fråga. Till uppgiften finns bedömningsförslag till såväl läraren som eleven, i lärarhandledningen. Här finns även underlag till formativ bedömning: kamrat- och självbedömning. 

I bok 6 finns det unika och självinstruerande Kapitel 4. Det är uppdelat efter läroplanens sex matematiska områden. Eleverna upptäcker om och var kunskapsluckor finns via diagnoser. Genom färgkodning kan de enkelt arbeta vidare med reparations-/repetitionsuppgifter, när och om det behövs. Sista uppgiften i alla diagnoser visar betygspoäng (i diagnosen för problemlösning visar alla uppgifter betygspoäng).

Det sista kapitlet i bok 6 ger dig som lärare mycket gott stöd i betygssättningen då eleverna kan träna, utveckla och visa sina förmågor.