Prima Formula 4 Lärarwebb Individlicens 12 mån

Prima Formula 4 Lärarwebb innehåller bl. a. kommentarer till elevbokens uppgifter, facit, övningsblad, prov (utformade som nationella prov), bedömningsstöd kopplade till betyg och förmågor samt formativ själv- och kamratbedömning. Till IWB eller projektor finns: bildarkiv, filmer, interaktiva gruppledtrådar, skrivbar mål-matris, interaktiva övningar och matteverktygslåda att göra egna presentationer med.

 


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

450 kr

Mer information

ISBN 9789140673930
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Bo Sjöström, Jacob Sjöström, Ann Johansson
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Prima Formula har utvecklats efter innehållet i Lgr 11. Eleverna har möjlighet att nå långt kunskapsmässigt och få mycket goda matematiska förmågor. Du som lärare får ett unikt lärarstöd med kommentarer till alla elevuppgifter, förslag på givande reflektionsfrågor till klassrumsdiskussioner, prov utformade som nationella prov, stöd i att se elevernas förmågor och att ge formativ bedömning.

Prima Formula 4 Lärarwebb innehåller allt som finns i den tryckta lärarhandledningen, bland annat kommentarer till elevbokens uppgifter, facit och övningsblad.

Här finns också:

 •  skrivbar matris där det centrala innehållet i Lgr 11 är kopplat med elevbokens övningar, så att du eller eleven kan fylla i när eleven är säker på vissa moment. Där finns också möjlighet att skriva formativ bedömning
 • matte-verktygslåda, där du kan göra egna interaktiva presentationer med växling av pengar, jämföra bråk, digitala och analoga klockor och mycket mer
 • prov, utformade som nationella prov
 • bedömningsstöd kopplade till betyg och förmågor
 • formativ själv- och kamratbedömning
 • interaktiva övningar, mönster och positionssystemet
 • interaktiva gruppledtrådar
 • bildarkiv
 • filmer

Lärarwebben passar dig som vill:

 • låta eleverna arbeta med aktiviteter och uppgifter som stimulerar till att upptäcka mönster, se samband och förstå begrepp
 • introducera matematiska områden med hjälp bildarkiv från elevboken
 • göra egna interaktiva presentationer med matte-verktygslådan
 • ha ett grundligt stöd för klassrumsdiskussioner, prov (likt nationella prov), bedömning (formativ och kopplat till förmågor och betyg)
 • arbeta med ”flipped classroom” med hjälp av filmer

Bo Sjöström – har gjort ett forskningsprojekt där han har följt en klass från årskurs 4-6. Han har också arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och med konstruktion av nationella prov.
Jacob Sjöström – undervisar i matematik på Dammfriskolan i Malmö.
Ann Johansson – biträdande rektor på Kubelidens Montessoriskola i Höör.