Prima Formula 4 Interaktiv elevbok 12 mån

Bli först med att recensera denna produkt

Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

158 kr
ELLER

Översikt


Under sommaren uppdateras Prima Formula 4 Interaktiv bok!


I den nya upplagan behålls den matematiska nivån, men språket har förenklats och innehållet har utvecklats.


Måluppgifter på E-nivå med självskattning och "mini-nationella prov" har tillkommit. Diagnoserna är självrättande. Förmågor synliggörs.


Passar dig som vill att eleverna: • arbetar konkret och abstrakt
 • når långt
 • får hållbar förståelse

Interaktiva böcker

Denna bok är en interaktiv bok. Interaktiva böcker är en digital produkt där du som kund köper en licens för att använda boken. Licensen leverars oftast via e-post dagen efter att man gjort sin beställning. Läs mer>>

Detaljer

OBS! Under sommaren uppdateras Prima Formula 4 Interaktiv bok

I nya Prima Formula 4 Interaktiv elevbok behålls den matematiska nivån, men språket har förenklats och innehållet har utvecklats.

Nya bildspel med diskussionsfrågor ger eleverna förförståelse för kapitlet och läraren uppfattning om vad eleverna kan.

Målen är bildsatta. Kapitlens begrepp är listade. Elevvänlig förklaring finns.

Efter varje delmoment i kapitlen finns nya självrättande måluppgifter på E-nivå, med tillhörande självskattning. Uppföljning finns i form av digital färdighetsträning, även den är självrättande.

I Tänk efter synliggörs förmågorna.

Diagnoserna är självrättande.

Efter vartannat kapitel finns nya provuppgifter, utformade som nationella provuppgifter. Förmågor och betygspoäng synliggörs. Till uppgiften finns ett starkt elevanpassat bedömningsstöd. Eleverna kan testa provformen och bedömningen från åk 4.

I fyrans bok arbetar eleverna med:

 • Tal och mönster
 • Längd och räknesätt
 • Tal och enheter
 • Multiplikation och division
 • Form och storlek samt 
 • Skala och mönster

Prima Formula passar dig som vill att eleverna:

 • upptäcker mönster och utnyttjar samband
 • för matematiska samtal och väljer logiska metoder och strategier
 • arbetar både konkret och abstrakt
 • når långt i sin matematiska utveckling

Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Författarnas forskning ligger som grund.

I en interaktiv bok kan eleverna få texten uppläst, förstora den, markera den, skicka meddelanden, föra anteckningar, ändra bakgrund och mycket mer. I serien finns också en interaktiv lärarbok med fler möjligheter. Även fysiska böcker finns. Prima Formula 4-6 tar vid där Prima Matematik F-3 slutar. Serien avslutas med Formula Matematik för 7-9.

Författarna
Bo Sjöström har arbetat med matematikdidaktik, klassrumsforskning och konstruktion av nationella prov vid Malmö högskola. Jacob Sjöström är matematikutvecklare och undervisar på Dammfriskolan i Malmö. 

Mer information

ISBN 9789140689580
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Bo Sjöström, Jacob Sjöström
Artist Nej
Bandtyp Nej
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet Nej
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Priser Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) Nej
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) Nej