Portal Interaktiv elevbok 12 mån

Portal är ett komplett läromedelspaket i svenska 7–9, utformat efter Lgr 11.

I Portal har författarna bemödat sig om att skriva lättillgängligt och utmanande. Till i princip varje kapitel finns självrättande övningar med ordkunskapsträning och koll på kapitlet-frågor, samt genomgångsfilmer.


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

198 kr

Mer information

ISBN 9789140682642
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Magnus Johansson, Liza Greczanik, Cecilia Brunosson, Senait Bohlin
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Portal är ett komplett läromedelspaket i svenska 7–9, utformat efter Lgr 11. Boken är uppbyggd utifrån det centrala innehållet för årskurs 7–9. Till varje block finns en kunskapskravssida där författarna förklarar innebörden i kunskapskraven och varje kapitel inleds med några punkter som visar vilka färdigheter som tränas.

I Portal har författarna bemödat sig om att skriva både lättillgängligt och utmanande. Texten har tydliga, men inte alltid kortfattade, förklaringar och genom att inte avstå från att använda svårare ord och begrepp ges elever möjlighet att utöka sitt ordförråd och träna sin läsförståelse. Till i princip varje kapitel finns också självrättande övningar med ordkunskapsträning och koll på kapitlet-frågor. Till varje kapitel finns också genomgångsfilmer som kan användas för att ge eleverna förförståelse eller som repetition.

Genomgångsfilmerna och de självrättande övningarna ger alla elever möjlighet att träna på egen hand för att på så sätt förbättra möjligheterna att nå målen. Förutom möjligheten till talsyntes finns också all text inspelad, allt för att underlätta läsningen.

Författare till Portal är Senait Bohlin, Gunnesboskolan i Lund, lärare i svenska och SO med lång erfarenhet av att använda datorn som redskap i undervisningen, Cecilia Brunosson, Södra skolan i Katrineholm, lärare i svenska, engelska och drama. Hon arbetar också som skådespelare, Liza Greczanik, Gunnesboskolan i Lund, lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon både föreläser och skriver om datorn i undervisningen samt Magnus Johansson, DeGeergymnasiet i Norrköping, speciallärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling som också har skrivit Mango Språk och Reparationskurs. Han är också musiker.