Gleerups svenska 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups svenska 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Portal. Faktatext varvas med diskussionsfrågor, genomgångsfilmer och självrättande uppgifter.

I Gleerups svenska digitalt läromedel finns
•   interaktivt och multimodalt innehåll
•   tester och övningar
•   stöd för smart studieteknik
•   omfattande lärarmaterial


Läs mer
Skickas via e-post inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

198 kr

Mer information

ISBN 9789140682642
Tillgägnlig för order Ja
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Free shipping Free Shipping
Författare Magnus Johansson, Liza Greczanik, Cecilia Brunosson, Senait Bohlin
Upplaga 1
Språk swe
Mediatyp Onlineprodukt

Detaljer

Gleerups svenska 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Portal.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Gleerups svenska 7–9 ger eleverna underlag och stöd att träna det som krävs för god läsförståelse. De görs också medvetna om hur de utvecklas som skribenter och talare. Olika texttyper, både skönlitterära och sakprosa, presenteras utförligt likaså litteraturhistoria. Texten är både lättillgänglig och utmanande med lite svårare ord och begrepp. I Textsamling finns ett stort antal kompletterande texter, som återberättade skönlitterära klassiker och olika sakprosatexter. För elever som har svenska som andraspråk finns ett särskilt avsnitt med kompletterande texter och ett stort antal självrättande övningar som bland annat tränar vardagsspråk och ordföljd.

Interaktivt och multimodalt
Till flertalet artiklar finns genomgångsfilmer som används parallellt med texten för att ge eleverna förförståelse eller som repetition. De är en bra hjälp för elever som är i behov av särskilt stöd.

Tester och övningar
Eleverna kan arbeta på egen hand med självrättande övningar och språkriktighetsövningar. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av övningarna. Till varje avsnitt finns en eller flera uppgifter som kan användas både som träning och som bedömning.

Lärarstöd
I lärarmaterialet finns planeringstips, kommentarer till elevuppgifterna och förslag på ytterligare uppgifter för dig som lärare att välja bland. När det gäller svenska som andraspråk finns här material som visar vad som skiljer de båda ämnena åt.

Personlig lärupplevelse
Stöd för smart studieteknik som ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Läromedlet täcker kursplanens alla delar. Du som lärare har stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.