Övningar i extern redovisning. D. 2, Bokslut utifrån lagar och kompletterande normer

Redovisning och bokföring betecknas ofta som kärnan i det företagsekonomiska ämnet. För att behärska konsten att bokföra behövs emellertid övning. Detta material är framtaget för att ge möjligheter till sådan övning på varierande exempel. Materialet kan med fördel användas tillsammans med de läroböcker i redovisning som utgår från Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, kompletterande normer på redovisningsområdet samt BAS-planen. Del 1 innehåller uppgifter avseende den löpande bokföringen av olika affärshändelser i BAS-planen samt enklare bokslut. I del 2 återfinns uppgifter om värdering av olika typer av tillgångar och skulder, obeskattade reserver samt bolagets egen skatt. Värde-ringen vid bokslutet sker utifrån Årsredovisningslagen och kompletterande redovisningsnormer från svenska normgivare. För normer i form av International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS) tillämpas huvudreglerna i dem, vilka står i överensstämmelse med Årsredovisningslagen. Även i denna del illustreras uppgifterna utifrån BAS-planen. De separata lösningsdelarna, till respektive del med uppgifter, innehåller kompletta förslag till lösningar av de enskilda uppgifterna. Där visas också den ordningsföljd som värden bokförs på konton. I denna serie ingår: - Övningar i extern redovisning. Del 1. Art.nr 3502 - Övningar i extern redovisning. Del 1 – Lösningsdel. Art.nr 3507 - Övningar i extern redovisning. Del 2 – Lösningsdel. Art.nr 3508 Femte upplagan
Läs mer
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

190 kr

Mer information

ISBN 9789144045757
Tillgägnlig för order Ja
Förlag Studentlitteratur AB
Författare Lars-Eric Bergevärn
Bandtyp Häftad
Upplaga 5
Språk swe
Mediatyp Bok

Detaljer

Redovisning och bokföring betecknas ofta som kärnan i det företagsekonomiska ämnet. För att behärska konsten att bokföra behövs emellertid övning. Detta material är framtaget för att ge möjligheter till sådan övning på varierande exempel. Materialet kan med fördel användas tillsammans med de läroböcker i redovisning som utgår från Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, kompletterande normer på redovisningsområdet samt BAS-planen.

Del 1 innehåller uppgifter avseende den löpande bokföringen av olika affärshändelser

i BAS-planen samt enklare bokslut. I del 2 återfinns uppgifter om värdering av olika typer av tillgångar och skulder, obeskattade reserver samt bolagets egen skatt. Värde-ringen vid bokslutet sker utifrån Årsredovisningslagen och kompletterande redovisningsnormer från svenska normgivare. För normer i form av International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS) tillämpas huvudreglerna i dem, vilka står i överensstämmelse med Årsredovisningslagen. Även

i denna del illustreras uppgifterna utifrån BAS-planen.

De separata lösningsdelarna, till respektive del med uppgifter, innehåller kompletta förslag till lösningar av de enskilda uppgifterna. Där visas också den ordningsföljd som värden bokförs på konton.

I denna serie ingår:

  • Övningar i extern redovisning. Del 1. Art.nr 3502
  • Övningar i extern redovisning. Del 1 – Lösningsdel. Art.nr 3507
  • Övningar i extern redovisning. Del 2 – Lösningsdel. Art.nr 3508

Femte upplagan