Mondo Matematik 7 Elevbok

Mondo Matematik 7 Elevbok är ett basläromedel där eleverna får chansen att förstå och tillämpa matematik. Med grundkursens tre nivåer och mindre projekt i ”Tillämpa förmågorna” kan eleverna utveckla kunskaper och förmågor.

Mondo Matematik 7 passar dig som vill:

  • kunna möta varje elev på rätt nivå och skapa en trygg bas
  • ge eleverna möjlighet att tillämpa sina förmågor i mindre projekt

Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

338 kr

Mer information

ISBN 9789140689757
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Lisa Gustafson, Jonas Hällebrand, Olle Nyhlén Johansson, Jan Persson
Artist Nej
Bandtyp Board book
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

I Mondo Matematik 7 Elevbok inleds varje kapitel med konkretisering av det centrala innehållet och gruppuppgift att starta upp med. Därefter väljer eleverna vilken av de tre nivåerna i grundkursen som är lämplig efter utvärdering av fördiagnosen med självbedömning. I anslutning till grundkursens teorigenomgångar finns ofta gruppuppgifter som tränar elevernas kommunikativa förmåga.

Grundkursen avslutas med en kapiteldiagnos som finns i två nivåer. Därefter kommer ”Tillämpa förmågorna” som är större uppgifter och projekt där eleverna får möjlighet att visa samtliga förmågor i matematik och utveckla sina kunskaper på sin nivå. Till respektive uppgift finns specifik bedömningsmatris.

I kapitlen finns även ”Träna mera” som ger eleven utrymme till mer färdighetsträning och ”Fördjupning” som utmanar eleven med utvecklande problemuppgifter. I slutet av boken finns ledtrådar till respektive fördjupningsuppgift. Sist i kapitlen finns begreppslista och sammanfattning.

Till respektive kapitel finns tre läxor med tio läxuppgifter. Varje läxuppgift är märkt med vilken förmåga som eleven tränar. Samtliga förmågor är representerade i respektive läxa.

Mondo Matematik 7 passar dig som vill:

  • kunna möta varje elev på rätt nivå och skapa en trygg bas
  • ge eleverna möjlighet att tillämpa sina förmågor, i vardagsnära mindre projekt
  • ha ett modernt lärarmaterial med bedömningsstöd och stöd för att kartlägga och hjälpa elever med svårigheter i matematik

Mondo är ett basläromedel i matematik för årskurs F-9. Med Mondo får alla chansen att förstå och tillämpa matematikens grunder. Författarna har skapat ett läromedel där eleverna får en trygg bas på rätt nivå och som innehåller tillämpningar där eleverna får utveckla sina kunskaper och förmågor. Mondo ger även stort stöd i det formativa arbetet genom kommunikativa gruppuppgifter och självbedömningar.

Författare till Mondo Matematik 7 är Ma/NO-lärarna Lisa Gustafson, Jonas Hällebrand, Olle Nyhlén Johansson och Jan Persson.