Mondo Matematik 4A Elevbok

Mondo Matematik 4A genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete, praktiska undersökningar och aktiviteter, utvecklandet av matematiska begrepp, matematiska modeller samt forskning och beprövad erfarenhet.

Passar dig som vill:

  • möta varje elev på rätt nivå
  • variera undervisningen genom aktiviteter, minilektioner och genomgångar

Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

173 kr

Mer information

ISBN 9789140692962
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status finns i lager
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Åsa Brorsson
Artist Nej
Bandtyp Board book
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

Mondo Matematik 4A genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete, praktiska undersökningar och aktiviteter, utvecklandet av matematiska begrepp, matematiska modeller samt forskning och beprövad erfarenhet.

Elevboken är uppdelad i tre kapitel. Kapitlen inleds med ett startuppslag med en samtalsbild, en sammanfattning av kapitlets mål och förmågor, aktuella begrepp och en diskussionsfråga.

I Mondo Matematik kopplas matematikens olika delar till varandra för att skapa ett sammanhang. Första målet i varje kapitel handlar om taluppfattning och tals användning, här arbetar eleverna med det aritmetiska innehåll som passar ihop med kapitlets övriga mål. Därefter följer mål med innehåll från en av följande rubriker: algebra, geometri, sannolikhet och statistik eller samband och förändring. Problemlösning finns med i samtliga kapitel direkt kopplad till det aktuella innehållet.

Till varje mål finns det praktiska aktiviteter som lyfter och förstärker det matematiska innehållet samt låter eleverna undersöka och upptäcka matematiska samband.

På grundsidorna blandas färdighetsträning, text- och problemlösningsuppgifter med diskussionsuppgifter.

Varje mål avslutas med Minikollen som är en uppföljning av målet kombinerat med en självbedömning, följt av nivåer inom samma mål. I varje kapitel finns uppslag med repetition, nedslag i matematikens historia och begrepp. Varje kapitel avslutas med en diagnos med alla kapitlets mål som sedan följs upp på flera nivåer.

Passar dig som:

  • vill variera undervisningen genom inspirerande aktiviteter, minilektioner, filmer och genomgångar
  • vill arbeta med ett material som hittar varje elevs nivå och lyfter matematikkunskaperna
  • vill ha stöd och verktyg för att hjälpa elever med svårigheter i matematik

Mondo Matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan.

Författare är Åsa Brorsson som är lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik och en erfaren läromedelsförfattare.