Mondo Matematik 1A Elevbok

Mondo Matematik 1A genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete, praktiska undersökningar och aktiviteter, utvecklandet av matematiska begrepp, matematiska modeller samt forskning och beprövad erfarenhet.

Passar dig som vill:

  • möta varje elev på rätt nivå
  • variera undervisningen genom aktiviteter, minilektioner och genomgångar

Läs mer
Skickas inom 2-4 arbetsdagar

Tillgängligt: I lager

158 kr

Mer information

ISBN 9789140689795
Tillgägnlig för order Ja
Distributör Nej
Status definitivt slut
Förlag Gleerups Utbildning AB
Författare Åsa Brorsson
Artist Nej
Bandtyp Board book
Kompositör Nej
Omslagsillustratör Nej
Formgivare Nej
Upplaga 1
Huvudredaktör Nej
Enhet pages
Enhetsvärde Nej
Förordsförfattare Nej
Redaktör Nej
Illustratör Nej
Språk swe
Mediatyp Bok
Orginaltitel Nej
Fotograf Nej
Publiceringsdatum Nej
Recensioner Nej
Uppläsare Nej
Thickness (mm) 0
Översättare Nej
Antologiredaktor Nej
Width (mm) 0

Detaljer

Mondo Matematik 1A genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete, praktiska undersökningar och aktiviteter, utvecklandet av matematiska begrepp, matematiska modeller samt forskning och beprövad erfarenhet.

Elevboken är uppdelad i tre kapitel. Kapitlen inleds med en samtalsbild, kapitlets mål, förmågorna, aktuella begrepp och en diskussionsfråga. Samtalsbilden följs av en undersökning där eleverna ges möjlighet att upptäcka matematiska samband som sedan ligger till grund för arbetet i kapitlet.

Till varje mål i kapitlet finns det en inledande aktivitet som låter eleverna praktiskt arbeta med det aktuella målet och ger grunden för arbetet i elevboken. Varje mål avslutas med Minikollen som är en uppföljning av målet kombinerat med en självbedömning, på samma uppslag finns det möjlighet att på olika nivåer arbeta vidare inom samma mål.

Arbetet med de olika förmågorna vävs in i kapitlet då färdighetsträning varvas med problemlösning och diskussionsuppgifter som eleverna arbetar med enskilt, i par och i grupp.

Kapitlet avslutas med en diagnos som tar upp samtliga mål i kapitlet, följt av repetition och utmaningsuppgifter.
Elevboken kompletteras med räknehäfte. Här ges eleverna möjligheten att visa sina lösningar och att föra utvidgade resonemang.

Mondo Matematik 1A passar dig som:

  • vill möta varje elev på rätt nivå med varierad träning och repetition
  • vill variera undervisningen genom inspirerande aktiviteter, minilektioner, filmer och genomgångar
  • vill arbeta med ett material som hittar varje elevs nivå och lyfter matematikkunskaperna
  • vill ha stöd och verktyg för att hjälpa elever med svårigheter i matematik

Mondo Matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan, målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11.

Författare till Mondo Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Hon är även en erfaren läromedelsförfattare.